J. Basanavičiaus g. 8, Ukmergė daugiabutį renovuos UAB „Aukštaitijos ranga“

CPO LT elektroniniame kataloge sėkmingai įvyko J. Basanavičiaus g. 8 atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir rangos darbų konkursas, kuri laimėjo UAB Aukštaitijos ranga, pasiūliusi mažiausią kainą – 1006220,27 Lt. Rangovas visus renovacijos darbus turi atlikti per 9 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

Trumpai apie įmonė

UAB „Aukštaitijos ranga“ ne pirmus metus sėkmingai dirbanti įmonė statybų srityje.
Bendrovėje dirba STR nustatyta tvarka atestuoti statinio statybos ir statinio statybos techninės priežūros vadovai. Atlikdami darbus vadovaujamės statybos techniniais reglamentais bei statybos taisyklėmis, patvirtintomis LR Aplinkos Ministerijoje. Visiems atliktiems darbams suteikiama LR Statybos įstatyme numatyta garantija.

Ar sulauksime tos dienos, kai politikai prisiims asmeninę – politinę atsakomybę už brangiai kainuojančius sprendimus?

Ne kartą esu kalbėjęs apie tai, kad skaidrūs viešieji pirkimai – skaidrios valstybės pagrindas. Skandalas, kilęs Vidaus reikalų ministerijoje, kai, dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų, buvo suimti politinį pasitikėjimą turėję politikai, primena apie viešųjų pirkimų problematiką Lietuvoje.

Žvelgiant į didžiuosius ryklius, dažnai pamirštamos mažosios perkančiosios organizacijos, kurios disponuoja nors ir sąlyginai nedidelėmis sumomis, tačiau sudėjus jas visas į vieną vietą, gaunamos tikrai pakankamai ženklios sumos. Neveltui „Transparency International“ kasmetiniuose tyrimuose konstatuoja, kad savivaldos institucijose korupcijos indeksas išlieka pakankamai aukštas.

Kompetencijų centras leistų efektyvesnę kontrolę

Viešųjų pirkimų tarnyba dažniausiai sulaukia mažųjų perkančiųjų organizacijų paklausimų ar prašymų padėti, vykdant kartais pakankamai sudėtingas viešųjų pirkimų procedūras. Puikiai suvokiu, kad visos viešųjų pirkimų aktualijos neturėtų būti perkeliamos ugdymo, kultūros įstaigų vadovams. Šiems darbuotojams turi būti keliamas pagrindinis uždavinys – tinkamai vykdyti savo veiklos programą, o ne rūpintis naujausiomis Viešųjų pirkimų įstatymo naujovėmis (Įstatymas yra vienas iš dažniausiai keičiamų teisės aktų visų kadencijų Seime).

Manau, kad savivaldos lygmenyje sutelkus kompetencijų centrus ir dalį pirkimų procedūrų centralizavus, jų efektyvumas bei kontrolė taptų gerokai našesni. Savivaldoje dirbantys teisininkai, inžinieriai ir kitų sričių specialistai pirkimais gyvena kasdien, ir jiems įvykdyti pirkimo procedūras reikia gerokai mažiau laiko.

Šiuo metu likusios vienišos ir sąlyginai nekontroliuojamos nedidelės biudžetinės įstaigos naudojasi įstatymo landa, kai leidžiama supaprastintose viešųjų pirkimų taisyklėse įrašyti skirsnį, kad iki 10 000 Lt pirkimui užtenka pasiteirauti vieno tiekėjo ir įvykdyti pirkimą žodžiu, nepasitelkus nei pirkimo specifikacijos, nei kvalifikacinių reikalavimų.

Nors įstatymo leidėjams atrodo, kad 10 000 Lt yra neverta dėmesio suma, tačiau mažoms biudžetinėms įstaigoms atveria kelią gyventi tiesiog susitarimų liūne, kai prekes ir paslaugas galima nusipirkti už tik dviems pusėms patrauklią kainą.

Ar pirkimų planas paviešintas, ar ataskaita paskelbta laiku ir panašios įstatyme numatytos prievolės lieka niekam neįdomios, nes Viešųjų pirkimų tarnyba yra tiesiog per maža, kad galėtų sukontroliuoti tokį kiekį mažųjų perkančiųjų organizacijų.

Kodėl Ukmergės savivaldybėje mažiau nei 9 proc. pirkimų yra skelbiami?

Ukmergės rajono savivaldybės administracija jau ne karta buvo kritikuota dėl vykdomų viešųjų pirkimų.

2010 metais atlikusi tyrimą, Viešųjų pirkimų tarnyba paskelbė, kad Ukmergės rajono savivaldybėje viešieji pirkimai vykdomi pastoviai pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymą. Patikrinimo metu konstatuota, jog savivaldybė didžiąją dalį viešųjų pirkimų – 12 iš 19 – vykdė pažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymą.

2014 metais Ukmergės rajono savivaldybė įvykdė 294 viešuosius pirkimus, iš jų 270 mažos vertės pirkimai.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintose Supaprastintose viešųjų pirkimų taisyklėse numatyta, kad Žodžiu gali būti bendraujama kai pirkimas vykdomas apklausos būdu ir pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio) perkant prekes ir paslaugas ir 30 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio) perkant darbus bei kitais atvejais.

Šia Viešųjų pirkimų „skyle“ ypač naudojasi Ukmergės rajono savivaldybė. Net 66 proc. (196 pirkimai) visų pirkimų buvo įvykdyta „žodžiu“. Kai vykdomas supaprastintas pirkimas žodžiu, lieka visiškai neaiškus paslaugos apibūdinimas ar funkciniai reikalavimai, t.y. nėra jokios pirkimo ir prekės ar paslaugos specifikacijos, neaišku kokiu pagrindu pasirinktas tiekėjas ir ar jo kaina tikrai mažiausia. Dažniausia dėl pirkimo dokumentų atsako tik pirkimą vykdęs specialistas (vienas žmogus).

Pagal viešai skelbiamus duomenis, Ukmergės rajono savivaldybės administracija 2014 metais viso labo 32 pirkimus įvykdė elektroninėmis priemonėmis per Centrinę viešųjų pirkimų sistemą, iš jų tik 24 pirkimai buvo skelbiami (t.y. mažiau nei 9 proc. visų pirkimų).

Daugiau 25 proc. visų Ukmergės rajono savivaldybės administracijos pirkimų įvykdyta neskelbiamų apklausų būdu. Dokumentų analizė parodė, kad savivaldybė vykdydama neskelbiamus pirkimus statybos montavimo ar remonto darbams dažniausiai apklausia dvi įmones, kurios priklauso tiems patiems savininkams. Tačiau, kai statybos darbų pirkimai yra viešai skelbiami, minėtos įmonės dažniausia lieka toli nuo mažiausią kainą pasiūliusių įmonių.

Savivaldybei 13 510 Lt bauda

Kad ne viskas Ukmergės savivaldybės pirkimuose yra gerai su viešaisiais pirkimais, byloja ir spaudoje neskelbtas 2014 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos apeliacinio teismo kolegijos nuosprendis, kuriuo buvo panaikintas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimas iš pirkimo (Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinės mokyklos pastato modernizavimo rangos darbų, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas) pašalinti įmonę, kuri pasiūlė mažiausią kainą.

Teismo kolegija įvertinusi perkančiosios organizacijos pažeidimo svarbą, sutarties vertę, skyrė Ukmergės rajono savivaldybės administracijai 13 510 Lt baudą, mokėtiną valstybės naudai, kuri bus sumokėta iš visų mokesčių mokėtojų pinigų. Taip pat savivaldybė privalės padengti 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Ar sulauksime asmeninės politikų atsakomybės?

Nors kadencijos ir keičia vietos savivaldoje esančius politikus, tačiau, kaip jau tapo įprasta, Viešuosius pirkimus Ukmergėje kuruoti atitenka vis tai pačiai politinei jėgai. Ir nors prieš rinkimus daugelis politikų žada skaidresnius viešuosius pirkimus, tačiau realybė rodo visai ką kitą. Pažeidimai ir paslapčių šydas vis labiau jaučiamas savivaldoje. Teliekia patiems užduoti retorinį klausimą: „Ar sulauksime tos dienos, kai politikai prisiims asmeninę – politinę atsakomybę už brangiai kainuojančius sprendimus?“

Linų g. 14 namą renovuos UAB „Promostas“

Vykdant daugiabučių namų renovacijos programą Ukmergėje CPO platformoje įvykdytas dar vienas vienas pirkimas.  Linų g. 14 namo renovacijos darbų ir projektavimo konkursą pasiūlę mažiausią kainą pasiūlė 599965,81 Lt  ir pirkimą laimėjo UAB „Promostas“. Rangovas per 14 mėn. atliks pagrindinius rangos ir projektavimo darbus. Tai nėra galutinė suma, nes spec. darbai (saulės kolektoriai) bus perkami atskirai pagal Aplinkos ministro patvirtintą aprašą. Pažymėtina, kad skaidraus pirkimo metu buvo nupirkta beveik 200 000 Lt pigiau nei numatyta investiciniame projekte, kurį patvirtino namo gyventojai.

Trumpai apie įmonę

UAB „PROMOSTAS“ įregistruota 2006 m. rugsėjo mėn. Šiuo metu įmonėje dirba didelę inžinerinę-techninę patirtį turintys darbuotojai, kurie gali atlikti aukščiausios kvalifikacijos reikalaujančius statybos montavimo, remonto ir rekonstrukcijos darbus. UAB „PROMOSTAS“ dirba pagal integruotą Kokybės, Aplinkos apsaugos ir Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, pagal standartų LST EN ISO 9001:2001, LST EN ISO 14001:2005 ir OHSAS 18001:2007 reikalavimus. Įdiegta Kokybės ir Aplinkos apsaugos vadybos sistema 2008 metų rugpjūčio mėnesį bei Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema 2010 m. sausio mėnesį buvo sėkmingai sertifikuota Lloyd’s Register Quality Assurance.

Daugiabučių renovacijos 2 etapo investicinių projektų rengimo konkurse 16 dalyvių

Šiandien Ukmergės rajono savivaldybės administracijos rengtame daugiabučių renovacijos II etapo investicinių projektų konkurse 16. Netrukus įvertinus ir patikslinus tiekėjų dokumentus bus sudaryta preliminarioji eilė ir pasirašyta sutartis, pagal kuria bus parengti 42 daugiabučių modernizavimo investiciniai projektai.

Paskolos pirkimo konkurse tik AB „Šiaulių bankas“

UAB „Ukmergės šiluma“ skelbtame 7,3 mln. Lt paskolos pirkime pasiūlymą pateikė tik vienas dalyvis – AB „Šiaulių bankas“, skelbiama Centriniame viešųjų pirkimų portale. Paskola reikalinga siekiant įgyvendinti RK1 katilinės modernizavimą (pakeičiant kuro rūšį į biokurą) ir Pivonijos mikrorajono šilumos trasų keitimui. Jau ankščiau esu rašęs, kad bankai yra sunerimę dėl galimo palankaus teismo sprendimo UAB „Miesto energija“ 14 mln. lt byloje, tad nedrįsta investuoti Ukmergėje.

UAB „Baltukmės statyba“ už 960 tūkst. lt rekonstruos A. Smetonos gimnaziją

UAB „Baltukmės statyba“ pasiūlydama mažiausią kainą (960, tūkst. lt) laimėjo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos skelbtą Ukmergės rajono Antano Smetonos gimnazijos rekonstrukcijos viešąjį pirkimą.

Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina
 1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „BALTUKMĖS STATYBA“ 960.873,44 Lt
 2   UAB „ANRESTAS“ 986.121,00 Lt

Rekonstrukcijos metu ketinama galutinai sutvarkyti gimnazijos antrąjį ir trečiąjį aukštus. Nors darbų apimtys ir aiškiai nurodytos, tačiau pasilikta teisė pridėti ir papildomus darbus, kurių, kaip rodo ilgametė praktika, būna ryški dalis visos galutinės rekonstravimo darbų kainos.

Ruošiama medžiaga kontrolės komitetui dėl viešųjų pirkimų Ukmergėje

Ukmergės rajono savivaldybės Audito ir kontrolės tarnyba Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos kontrolės komitetui pateikė atliktų auditų ataskaitas. Nors buvo vykdomas auditas įvairia kryptimi, tačiau Viešųjų pirkimų srityje auditas nebuvo atliktas ir nepastebėta, kad pvz. Veprių vidurinė mokykla nėra pateikusi Viešųjų pirkimų metinių atskaitų už pastaruosius penkerius metus. Šie faktai privertė suabejoti ar Ukmergės rajono viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tinkamai laikomasi viešųjų pirkimų įstatymo normų, todėl kreipiausi į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorių, kad jis pateiktų artimiausiam Ukmergės rajono savivaldybės Kontrolės komitetui pateikti informaciją apie visose Ukmergės rajono savivaldybės viešąsias ir biudžetines įstaigose vykdomus viešuosius pirkimus.


Dėl Ukmergės PO viešųjų pirkimų

Atliekų konkursą laimėjo UAB „Econovus“

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są „At­lie­kų tvar­ky­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je pa­slau­gų pir­ki­mas“ lai­mė­jo vil­nie­čių fir­ma UAB „Eko­no­vus“. Įmonė pasiūlė ryškiai mažesnę kainą, nei jos artimiausia konkurentė UAB „Ecoservice“.

Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas siūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   UAB „Ekonovus“ 173,03 Lt
 1  2   UAB „Ecoservice“ 189,00 Lt
 1  3   UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“ 202,07 Lt

Vis dar neaišku kodėl konkurse nedalyvavo pastaruosius metus atliekas vežę operatoriai UAB Ukmergės versmė ir UAB Ukmergės paslauga.Neoficialiai teigiama, kad bent viena iš jų gali vykdyti subrangos darbus konkursą laimėjusiai įmonei.

UAB “Ekonovus” – viena didžiausių atliekų tvarkymo bendrovių Lietuvoje, užsiimanti antrinių žaliavų, pakuotės, gamybos atliekų ir komunalinių atliekų surinkimu ir apdorojimu. Šiuo metu bendrovė surenka buitines atliekas ir antrines žaliavas Vilniuje, Kauno rajone, Klaipėdoje, Kaišiadoryse, Prienuose, Birštone, Alytaus mieste ir rajone, Šakiuose, Šiauliuose ir Panevėžyje. Antrinių žaliavų, pakuotės bei gamybos atliekų rūšiavimo pajėgumai siekia iki 5000 t/mėn. Per metus UAB “Ekonovus” surenka, išrūšiuoja ir pateikia Lietuvos bei užsienio perdirbėjams apie 45 tūkst. tonų antrinių žaliavų. Kasdien bendrovės aptarnauja apie 350 tūkst. gyventojų ir 7 tūkst. įmonių, įstaigų ir organizacijų.

Atliekas Ukmergėje tvarkyti pretenduoja vilniečiai ir trakiečiai

Ukmergės rajono savivaldybės administracija buvo paskelbusi atvirą konkursą „Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje paslaugų pirkimas“. Penktadienį rajono savivaldybėje vyko vokų atplėšimo procedūra.

Konkurso sąlygose nurodoma, kad perkamos atliekų tvarkymo Ukmergės rajone paslaugos 5 metams. Preliminarus atliekų kiekis – apie 17 000 tonų per metus. Visos sutarties metu numatomas preliminarus atliekų kiekis – apie 80 000 tonų. Tiekėjas turės įrengti atliekų rūšiavimo liniją.

Rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Diana Gervinskienė „Gimtajai žemei“ papasakojo, kad konkurse dalyvavo keturi tiekėjai.

„Ukmergės bendrovių tarp konkurso dalyvių nėra. Pasiūlymus pateikė trys Vilniuje ir viena Trakuose registruotos įmonės. Tai uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice”, „Ekonovus“, „Komunalinių įmonių kombinatas“ bei individuali įmonė „Viešųjų pirkimų sprendimai“. Atplėšus vokus su pasiūlymais, prasidėjo pasiūlymų nagrinėjimas ir tiekėjų kvalifikacijos vertinimas. Atlikus šias procedūras, bus nustatyta dalyvių eilė“, – sakė Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

D. Gervinskienė tikisi, kad eilė gali būti paskelbta dar šią savaitę.

Įmonės tinklapyje skelbiama, kad 1995 metais įkurta bendrovė „Ecoservice” – didžiausia atliekų tvarkymo bendrovė Lietuvoje, užsiimanti antrinių žaliavų ir komunalinių atliekų surinkimu, vežimu ir apdorojimu. Nuo pat veiklos pradžios ji daug dėmesio skyrė atliekų tvarkymo technologijoms vystyti, naujiems tvarkymo būdams taikyti. Bendrovė įrengė erdvius gamybinius pastatus, autotransporto dirbtuves, suprojektavo ir įdiegė atliekų rūšiavimo linijas, presavimo įrangą, nuotekų valymo įrenginius, PET butelių smulkinimo ir plovimo technologijas. Šiuo metu „Ecoservice“ turi vieną galingiausių Baltijos šalyse įrangų, leidžiančią surūšiuoti ir paruošti perdirbimui apie 2 tūkst. tonų antrinių žaliavų per mėnesį. Taip pat tinklapyje pažymima, kad UAB „Ecoservice“ bei dukterinės įmonės UAB „Specialus autotransportas“, UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“ ir UAB „Tvar.com“ veiklą vykdo keturiolikoje Lietuvos Respublikos savivaldybių.

„UAB „Ekonovus“ įsteigta 2011 m. įsigijus ir reorganizavus vokiečių įmonių grupės „Tönsmeier“ bendroves UAB „Švaros diena“, UAB „Švarus miestas“, UAB „Dzūtra“ ir UAB „Paslaugos šakiečiams“, kurios sėkmingai du dešimtmečius tvarkė atliekas ir antrines žaliavas savo regionuose. Prieš įsigydama šias bendroves, UAB „Ekonovus“ buvo bendrovės UAB „Eko Group“ akcininkė. Suvienijusi visas anksčiau minėtas bendroves ir UAB „Eko Group“, šiandien UAB „Ekonovus“ tvarko atliekas Vilniuje, Kauno rajone, Klaipėdoje, Klaipėdos rajone, Kaišiadoryse, Prienuose, Birštone, Alytaus mieste ir rajone, Šakiuose, Šiauliuose, Panevėžyje ir Baltarusijos sostinėje Minske, kur veikia bendrovės dukterinė įmonė „Ekogruppa“. UAB „Ekonovus“ – tai vienintelė bendrovė, turinti antrinių žaliavų surinkimo ir rūšiavimo padalinius visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, iš kurių gali aptarnauti bet kurioje šalies vietoje įsikūrusį klientą“, – apie kitą konkurse dalyvavusią įmonę rašoma jos tinklapyje.

Nuo 2012 metų rugsėjo rajone atliekas tvarko UAB „Ukmergės versmė“. Rajono savivaldybės su UAB „Ukmergės versmė“ pasirašytoje atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje paslaugos teikimo sutartyje įkainis už toną yra 244,00 Lt su PVM. Šios paslaugos atlikimo terminas – 6 mėnesiai. Kaip teigė D. Gervinskienė, sutartyje numatyta, jog šis terminas gali būti pratęstas, kol paaiškės naujas konkurso laimėtojas.

Loreta Ežerskytė

www.gzeme.lt

Kolūkietiški valdymo metodai: Ukmergėje ir toliau klesti neskaidrūs viešieji pirkimai

Ukmergėje ir toliau klesti neskaidrūs viešieji pirkimai.

 Viešųjų pirkimų tarnyba atliko Ukmergės rajono savivaldybės administracijos apklausos žodžiu būdu vykdyto viešojo pirkimo „Konsultacijų Ukmergės rajono šilumos ūkio valdymo klausimais pirkimas“  ir apklausos žodžiu būdu vykdyto viešojo pirkimo „Teisinių paslaugų pirkimas“  vertinimą ir pateikė išvadą, kurioje teigia, kad savivaldybės administracija pažeidė 5 įstatymo punktus:

– pažeidė Įstatymo 85 straipsnio 2 dalies nuostatas, kad „perkančioji organizacija, išskyrus nurodytas šio straipsnio 5 dalyje, supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles <…>“, nes neužtikrino Taisyklių 124.1.3 ir 175.1 punktų nuostatų laikymosi;

– atsižvelgiant į Įstatymo 85 straipsnio 1 dalies nuostatas (perkančioji organizacija, išskyrus nurodytas šio straipsnio 5 dalyje, atlikdama supaprastintus pirkimus, privalo vadovautis šio įstatymo I skyriaus reikalavimais), parinkdama II Pirkimo būdą, pažeidė Įstatymo 9 straipsnio:

– 1 dalies nuostatas, kad „numatomo pirkimo vertė yra perkančiosios organizacijos numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant visas sutarties pasirinkimo ir pratęsimo galimybes <…>“, nes neteisingai apskaičiavo II Pirkimo vertę;

– 3 dalies nuostatas, kad „pirkimo vertės nustatymo būdas negali būti pasirenkamas taip, kad būtų galima išvengti šio įstatymo nuostatų dėl pirkimo būdų pasirinkimo ir pirkimo procedūrų vykdymo“;

– 4 dalies nuostatas (numatomų paslaugų pirkimo vertė apskaičiuojama pagal Tarnybos patvirtintą pirkimo vertės apskaičiavimo metodiką), nes nesivadovavo Vertės skaičiavimo metodikos 4.2 punktu, kad už pirkimo vertės apskaičiavimą atsakinga pirkimą atliekanti organizacija, kuri nustatydama prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertę pirkimo vertės nustatymo būdo negali pasirinkti taip, kad būtų galima išvengti Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų dėl pirkimo būdų pasirinkimo ir pirkimo procedūrų vykdymo taikymo.

 Tarnybos nuomone, sutartis privalo būti nutraukta nedelsiant.

Esu įsitikinęs, kad už nuolatinius viešųjų pirkimų pažeidimus atsakomybė tenka rajono vadovams, ir iš jų asmeninių lėšų privalo būti atlygintos neteisėtai panaudotos lėšos rajono biudžetui, t.y. visiems Ukmergės gyventojams.