Buvęs neįgaliųjų bendrabutis sulauks statybininkų

2015 m. birželio 30 d. Būsto energijos ir taupymo agentūra patvirtino daugiabučio namo Vytauto g. 103, Ukmergė atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą, pagal kurį valstybės lėšomis planuojama kapitališkai sutvarkyti visą namą.

Numatytos atnaujinimo priemonės:

 

Eil.Nr. Darbų ir paslaugų pavadinimas
2.1.1 Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą, šiltinant perdangą
2.1.2 Fasado sienų (taip pat ir cokolio) sienų šiltinimas
2.1.3 Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose
2.1.4 Balkonų stiklinimas pagal vieningą projektą
2.1.5 Butų langų ir balkonų durų keitimas
2.1.6 Šildymo sistemos pertvarkymas
2.1.7 Karšto vandens sistemos pertvarkymas
2.1.8 Saulės kolektoriaus vandens šildymui įrengimas
2.1.9 Ventiliacijos sistemų pertvarkymas
2.1.10 Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas
2.1.11 Lifto keitimas

Kitos priemonės:

 

Eil.Nr. Darbų ir paslaugų pavadinimas
2.2.1 Šalto vandens sistemos pertvarkymas
2.2.2 Nuotekų sistemos pertvarkymas
2.2.3 Elektros sistemos pertvarkymas
2.2.4 Drenažo sistemos pertvarkymas

2015-07-13 paskelbtas daugiabučio namo Vytauto g. 103, Ukmergė viešasis pirkimas rangos su projekto parengimo pirkimas.

 

Prisiekė naujoji Ukmergės rajono savivaldybės Taryba

2015-04-14 naujai išrinkti Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos nariai davė priesaikas ir tapo pilnateisiais Tarybos nariais. Naująja mero pavaduotoja tapo LSDP atstovė K. Stepanova, kuri slaptu balsavimu gavo 22 balsus už, du buvo prieš,  vienas sugadintas rastas sugadintas. Administracijos direktoriumi ir toliau bus Stasys Jackūnas už kurį balsavo taip pat 22 Tarybos nariai.

 

Ukmergės autobusų parkas perka tris nenaujus autobusus

UAB Ukmergės autobusų parkas Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje paskelbė 3 vnt. vienos markės ir vieno modelio naudotų autobusų, kurie bus skirti keleiviams vežti priemiestinio susisiekimo maršrutais viešąjį pirkimą. Pirkimo dokumentuose nurodoma, kad priemiestinio tipo autobusai turi būti ne senesni kaip 1996m., ne mažiau kaip 37 sėdimų vietų be vairuotojo ir nuvažiavę nedaugiau nei 500 000 km.

J. Basanavičiaus g. 8, Ukmergė daugiabutį renovuos UAB „Aukštaitijos ranga“

CPO LT elektroniniame kataloge sėkmingai įvyko J. Basanavičiaus g. 8 atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir rangos darbų konkursas, kuri laimėjo UAB Aukštaitijos ranga, pasiūliusi mažiausią kainą – 1006220,27 Lt. Rangovas visus renovacijos darbus turi atlikti per 9 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

Trumpai apie įmonė

UAB „Aukštaitijos ranga“ ne pirmus metus sėkmingai dirbanti įmonė statybų srityje.
Bendrovėje dirba STR nustatyta tvarka atestuoti statinio statybos ir statinio statybos techninės priežūros vadovai. Atlikdami darbus vadovaujamės statybos techniniais reglamentais bei statybos taisyklėmis, patvirtintomis LR Aplinkos Ministerijoje. Visiems atliktiems darbams suteikiama LR Statybos įstatyme numatyta garantija.

Savivaldybės apie renovaciją

Aplinkos ministerijai 2013 metų pradžioje pristačius naują daugiabučių namų modernizavimo modelį, ženkliai padidėjo savivaldybių vaidmuo, organizuojant energinio efektyvumo programų paruošimą ir įgyvendinimą. Akivaizdi renovacijos pažanga rodo, kad į šį procesą įsitraukus savivaldybėms, modernizavimo srityje jaučiamas žymus poslinkis į priekį. Tačiau ne viskas taip paprasta kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Įgyvendinant naujo modelio daugiabučių namų modernizacijos programą, buvo pakeista eilė teisės aktų, nustatančių įvairias modernizavimo įgyvendinimo procedūras, kurios ne visada palengvina savivaldybių darbą.

Ukmergės rajono mero iniciatyva lapkričio 6 d. Lietuvos savivaldybių asociacija organizavo LSA Energetikos komiteto išplėstinį posėdį, kylančioms renovacijos projektų įgyvendinimo problemoms spręsti. Viena tokių – dėl valstybės paramos ir jos dydžio suteikimo pagal nustatytus terminus. Vadovaujantis nustatytais teisės aktais, statybos rangos darbų sutartis daugiabučio namo modernizavimo projektui įgyvendinti pasirašius iki 2015 m., o patį projektą įgyvendinus iki 2015 m. spalio 1 d., daugiabučio savininkams teikiama papildoma 25% parama (Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis). Tokiu atveju valstybės finansavimas renovacijos projektų įgyvendinimui siekia 40%. Tačiau, jeigu sutartis sudaryta po 2014 m. gruodžio 31 d. minėta valstybės parama sumažėja 10% ir sudaro tik 30%.

Dauguma savivaldybių jau dabar mato, kad iki nustatyto termino nepavyks sudaryti didžiosios dalies numatytų rangos darbų sutarčių daugiabučių namų atnaujinimo projektams įgyvendinti. Išklausyti kilusių sunkumų ir kartu ieškoti sprendimo būdų į posėdį buvo pakviesti Aplinkos viceministrė D. Matonienė ir Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) direktorius V. Serbenta.

Aplinkos viceministrė pasidžiaugė neblogais savivaldybių energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programų įgyvendinimo rezultatais. Taip pat pažymėjo, kad kas savaitę daugėja naujai pasirašomų statybos rangos darbų. Tuo pačiu suprasdama, kad ne dėl savivaldybių kaltės kai kurios procedūros nevyko taip sklandžiai, kaip tikėtasi, informavo, jog kitą savaitę Vyriausybę pasieks savivaldybes neraminančio teisės akto pakeitimo projektas, kuriame nebeliks sutarčių sudarymo termino reikalavimo. Tačiau, kaip teigė D. Matonienė, savivaldybės neturėtų „atsipalaiduoti“, nes projekto įgyvendinimo iki 2015 m. spalio 1 d. terminas vis dar išlieka. Ši data nekeistina, kadangi iki šio termino nepanaudoti pinigai iš Europos investicijų banko turės būt grąžinti Europos Komisijai, kaip neįsisavintos ES lėšos. Viceministrė taip pat pažymėjo, kad jeigu bus matyti, jog artėjant šiam terminui situacija su projektų užbaigimu yra prasta, bus ieškoma sprendimo būdų, kad namo renovacija gyventojams netaptų didesne finansine našta nei buvo žadėta.

Posėdžio metu BETA direktorius trumpai pristatė Lietuvoje (Utenos r., Birštono ir Šiaulių miesto savivaldybėse) pradedamą vykdyti kvartalinės renovacijos pilotinį projektą, kuriame LSA bus kviečiama būti partneriu ir perduoti kitoms savivaldybėms gerąją patirtį.

Savivaldybių asociacijos Energetikos Komiteto nariai kartu su BETA direktoriumi ir Aplinkos viceministre aptarė ir kitas praktines renovacijos vykdymo ir įgyvendinimo aktualijas.

www.lsa.lt

Ar sulauksime tos dienos, kai politikai prisiims asmeninę – politinę atsakomybę už brangiai kainuojančius sprendimus?

Ne kartą esu kalbėjęs apie tai, kad skaidrūs viešieji pirkimai – skaidrios valstybės pagrindas. Skandalas, kilęs Vidaus reikalų ministerijoje, kai, dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų, buvo suimti politinį pasitikėjimą turėję politikai, primena apie viešųjų pirkimų problematiką Lietuvoje.

Žvelgiant į didžiuosius ryklius, dažnai pamirštamos mažosios perkančiosios organizacijos, kurios disponuoja nors ir sąlyginai nedidelėmis sumomis, tačiau sudėjus jas visas į vieną vietą, gaunamos tikrai pakankamai ženklios sumos. Neveltui „Transparency International“ kasmetiniuose tyrimuose konstatuoja, kad savivaldos institucijose korupcijos indeksas išlieka pakankamai aukštas.

Kompetencijų centras leistų efektyvesnę kontrolę

Viešųjų pirkimų tarnyba dažniausiai sulaukia mažųjų perkančiųjų organizacijų paklausimų ar prašymų padėti, vykdant kartais pakankamai sudėtingas viešųjų pirkimų procedūras. Puikiai suvokiu, kad visos viešųjų pirkimų aktualijos neturėtų būti perkeliamos ugdymo, kultūros įstaigų vadovams. Šiems darbuotojams turi būti keliamas pagrindinis uždavinys – tinkamai vykdyti savo veiklos programą, o ne rūpintis naujausiomis Viešųjų pirkimų įstatymo naujovėmis (Įstatymas yra vienas iš dažniausiai keičiamų teisės aktų visų kadencijų Seime).

Manau, kad savivaldos lygmenyje sutelkus kompetencijų centrus ir dalį pirkimų procedūrų centralizavus, jų efektyvumas bei kontrolė taptų gerokai našesni. Savivaldoje dirbantys teisininkai, inžinieriai ir kitų sričių specialistai pirkimais gyvena kasdien, ir jiems įvykdyti pirkimo procedūras reikia gerokai mažiau laiko.

Šiuo metu likusios vienišos ir sąlyginai nekontroliuojamos nedidelės biudžetinės įstaigos naudojasi įstatymo landa, kai leidžiama supaprastintose viešųjų pirkimų taisyklėse įrašyti skirsnį, kad iki 10 000 Lt pirkimui užtenka pasiteirauti vieno tiekėjo ir įvykdyti pirkimą žodžiu, nepasitelkus nei pirkimo specifikacijos, nei kvalifikacinių reikalavimų.

Nors įstatymo leidėjams atrodo, kad 10 000 Lt yra neverta dėmesio suma, tačiau mažoms biudžetinėms įstaigoms atveria kelią gyventi tiesiog susitarimų liūne, kai prekes ir paslaugas galima nusipirkti už tik dviems pusėms patrauklią kainą.

Ar pirkimų planas paviešintas, ar ataskaita paskelbta laiku ir panašios įstatyme numatytos prievolės lieka niekam neįdomios, nes Viešųjų pirkimų tarnyba yra tiesiog per maža, kad galėtų sukontroliuoti tokį kiekį mažųjų perkančiųjų organizacijų.

Kodėl Ukmergės savivaldybėje mažiau nei 9 proc. pirkimų yra skelbiami?

Ukmergės rajono savivaldybės administracija jau ne karta buvo kritikuota dėl vykdomų viešųjų pirkimų.

2010 metais atlikusi tyrimą, Viešųjų pirkimų tarnyba paskelbė, kad Ukmergės rajono savivaldybėje viešieji pirkimai vykdomi pastoviai pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymą. Patikrinimo metu konstatuota, jog savivaldybė didžiąją dalį viešųjų pirkimų – 12 iš 19 – vykdė pažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymą.

2014 metais Ukmergės rajono savivaldybė įvykdė 294 viešuosius pirkimus, iš jų 270 mažos vertės pirkimai.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintose Supaprastintose viešųjų pirkimų taisyklėse numatyta, kad Žodžiu gali būti bendraujama kai pirkimas vykdomas apklausos būdu ir pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio) perkant prekes ir paslaugas ir 30 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio) perkant darbus bei kitais atvejais.

Šia Viešųjų pirkimų „skyle“ ypač naudojasi Ukmergės rajono savivaldybė. Net 66 proc. (196 pirkimai) visų pirkimų buvo įvykdyta „žodžiu“. Kai vykdomas supaprastintas pirkimas žodžiu, lieka visiškai neaiškus paslaugos apibūdinimas ar funkciniai reikalavimai, t.y. nėra jokios pirkimo ir prekės ar paslaugos specifikacijos, neaišku kokiu pagrindu pasirinktas tiekėjas ir ar jo kaina tikrai mažiausia. Dažniausia dėl pirkimo dokumentų atsako tik pirkimą vykdęs specialistas (vienas žmogus).

Pagal viešai skelbiamus duomenis, Ukmergės rajono savivaldybės administracija 2014 metais viso labo 32 pirkimus įvykdė elektroninėmis priemonėmis per Centrinę viešųjų pirkimų sistemą, iš jų tik 24 pirkimai buvo skelbiami (t.y. mažiau nei 9 proc. visų pirkimų).

Daugiau 25 proc. visų Ukmergės rajono savivaldybės administracijos pirkimų įvykdyta neskelbiamų apklausų būdu. Dokumentų analizė parodė, kad savivaldybė vykdydama neskelbiamus pirkimus statybos montavimo ar remonto darbams dažniausiai apklausia dvi įmones, kurios priklauso tiems patiems savininkams. Tačiau, kai statybos darbų pirkimai yra viešai skelbiami, minėtos įmonės dažniausia lieka toli nuo mažiausią kainą pasiūliusių įmonių.

Savivaldybei 13 510 Lt bauda

Kad ne viskas Ukmergės savivaldybės pirkimuose yra gerai su viešaisiais pirkimais, byloja ir spaudoje neskelbtas 2014 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos apeliacinio teismo kolegijos nuosprendis, kuriuo buvo panaikintas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimas iš pirkimo (Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinės mokyklos pastato modernizavimo rangos darbų, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas) pašalinti įmonę, kuri pasiūlė mažiausią kainą.

Teismo kolegija įvertinusi perkančiosios organizacijos pažeidimo svarbą, sutarties vertę, skyrė Ukmergės rajono savivaldybės administracijai 13 510 Lt baudą, mokėtiną valstybės naudai, kuri bus sumokėta iš visų mokesčių mokėtojų pinigų. Taip pat savivaldybė privalės padengti 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Ar sulauksime asmeninės politikų atsakomybės?

Nors kadencijos ir keičia vietos savivaldoje esančius politikus, tačiau, kaip jau tapo įprasta, Viešuosius pirkimus Ukmergėje kuruoti atitenka vis tai pačiai politinei jėgai. Ir nors prieš rinkimus daugelis politikų žada skaidresnius viešuosius pirkimus, tačiau realybė rodo visai ką kitą. Pažeidimai ir paslapčių šydas vis labiau jaučiamas savivaldoje. Teliekia patiems užduoti retorinį klausimą: „Ar sulauksime tos dienos, kai politikai prisiims asmeninę – politinę atsakomybę už brangiai kainuojančius sprendimus?“

Užregistruotas pasiūlymas, kuris pagerintų greitosios pagalbos prieinamumą rajone

Pastaruoju metu vis dažniau pasigirsta faktų, kad greitoji pagalba, dėl padidėjusio krūvio vis sunkiau tampa prieinama Ukmergės rajono gyventojams, tad elektroninėmis demokratijos priemonėmis užregistravau 2014 m. Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto patikslinimą, kuriame siūlau sumažinti 50 tūkst. Lt Socialinės paramos skyriui – socialinėms pašalpoms mokėti (Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa) ir skirti 50,0 tūkst. Lt Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centrui (Papildomam greitosios medicinos pagalbos ekipažui išlaikyti). Skirus papildomas lėšas Ukmergės PSPC butų suformuojamas papildomas ekipažas, kuris patarnautų ukmergiškius.

Partizanų išniekinimo vieta negali virsti „pramogų zona“

Reaguodamas į rugpjūčio 13 dienos Ukmergės rajono laikraštyje paskelbtą publikaciją „Parke planuoja pramogų aikštelę“, Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos narys Andrius Kalesnikas, kreipėsi į Ukmergės rajono savivaldybės vadovus reikalaudamas nedelsiant nutraukti bet kokius vaikų žaidimų aikštelės įrengimo darbus Lietuvos partizanų išniekinimo ir atminimo vietoje – Ukmergės miesto turgaus aikštėje, kurioje buvo išniekinta apie 200 partizanų kūnų.
„Kreipiuosi į rajono vadovus ir reikalauju nedelsiant nutraukti bet kokius vaikų žaidimų aikštelės įrengimo darbus Ukmergės miesto turgaus aikštėje. Raginu Ukmergės rajono savivaldybės administraciją suteikti Klaipėdos gatvės rekonstrukcijai prioritetinį statusą ir rekonstruojant ją, rekonstruoti turgaus aikštę pagal jau esamus techninius sprendinius. Džiaugiuosi, kad miesto seniūnė palaiko mano iškeltą idėją miesto centre įkurti vaikų žaidimo aikštelę, tačiau manau, kad šį vieta yra parinkta visiškai netinkamai “ – rajono Tarybos posėdžio metu teigė konservatorius A. Kalesnikas.
Tai jau nebe pirmas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos bandymas aikštę panaudoti nesuprantamiems tikslams. Dar 2011 metais A. Kalesnikas kreipėsi į atsakingas institucijas, kad kad butų sustabdyti planai minėtame parke įrengti didesnę automobilių stovėjimo aikštelę. Tuomet Kultūros paveldo departamentas ir Lietuvos genocido centras aiškiai išsakė nuomonę – ši vieta istoriškai yra svarbi mūsų tautai. Po kreipimosi, tuometinio administracijos direktoriaus J. Varžgalio iniciatyva buvo sudaryta darbo grupė iš politikų, administracijos specialistų, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narių bei miesto architektų, kuri išsamiai apsvarstė aikštės misiją ir priėmė parengtą techninį projektą su aiškia vizija. Bendru sutarimu pritarta parengtiems detaliems aikštės rekonstrukcijos brėžiniams.

Pirmieji daugiabučiai pradėti renovuoti Deltuvoje

Ukmergės rajone prasidėjo daugiabučių renovacijos darbai – pirmieji namai bus tvarkomi Deltuvoje.

UAB „Ukmergės būtų ūkis“ Būsto administravimo skyriaus viršininkas Andrius Kalesnikas sakė, jog pirmasis rajone bus renovuojamas Šviesos g. 1 esantis namas. Statybos rangos ir projektavimo darbus laimėjo UAB „Ukmergės statyba“, pasirašytos sutarties suma – 249 449 Lt. Statinio techninės priežiūros konkurso nugalėtojas – UAB „Šiltas namas“.

Pasak A. Kalesniko, atliekant 1969 metais statyto dviejų aukštų namo modernizavimą, bus apšiltinamas stogas, fasado sienos, butuose bei bendro naudojimo patalpose – laiptinėse bei rūsyje – pakeisti langai, įdėtos naujos balkonų bei laiptinių lauko durys, pertvarkytos šildymo, ventiliacijos sistemos.

Netrukus darbai bus pradėti ir Šviesos g. 5 name, darbų rangovas – taip pat UAB „Ukmergės statyba“.

UAB „Ukmergės butų ūkis“ taip pat pasirašė rangos sutartį su UAB „Baltukmės statyba“ dėl V. Kudirkos g. 8 namo renovacijos darbų. Sutarties suma – 188 500 Lt. Šio namo renovacija bus pradėta šį mėnesį, baigta – iki lapkričio mėnesio.

„Šiuo metu pasirašyta rangos sutarčių dėl vienuolikos daugiabučių renovacijos, dar 43 daugiabučiams namams paruošti investicijų planai, kurie bus derinami su Būsto energijos taupymo agentūra “, – pasakojo A. Kalesnikas.

Kaip teigė Būsto administravimo skyriaus viršininkas, tų daugiabučių namų, dėl kurių remonto rangos sutartys bus pasirašytos šiais metais, gyventojai galės pasinaudoti 40 proc. kompensacija statybos darbams, o atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo ir statybos techninės priežiūros atlikimo išlaidos bus kompensuojamos 100 proc. Vėliau kompensacijos bus mažesnės – numatoma gyventojams atlyginti 30 proc. remonto darbų bei pusę atnaujinimo projekto parengimo ir techninės priežiūros atlikimo išlaidų. A. Kalesnikas pabrėžė, jog daugiabučių namų renovacijos programoje gali dalyvauti gyventojai, kurių butai yra iki 1992 metų statytuose namuose.

Praėjusiais metais, kovo 14 dienos sprendimu, rajono Savivaldybės taryba pritarė projekto „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ parengimui pagal ES struktūrinių fondų 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ įgyvendinimui.

Įgyvendinant Daugiabučių namų atnaujinimo programą šalyje iš viso yra parengti ir suderinti 1 643 namų energinio efektyvumo didinimo projektai. Iš jų 1 222 namų gyventojai jau yra pritarę šių projektų įgyvendinimui. 999 daugiabučiams atnaujinti gautas finansinių įstaigų pritarimas. Iš jų 791 projektui įgyvendinti buvo pradėti rangos darbų pirkimai, o 500 namų atnaujinti pasirašytos rangos darbų sutartys. Šiemet jau baigti modernizuoti 27 daugiabučiai.

www.gzeme.lt

J. Kazėnas kreipėsi į rajono tarybą dėl Ukmergės miesto seniūnaičių pirmininko išrinkimo

J. Kazėnas kreipėsi į rajono tarybą dėl Ukmergės miesto seniūnaičių pirmininko išrinkimo. Pasak J. Kazėno  2014 m. gegužės 9 d. Ukmergės miesto seniūnijos patalpose buvo organizuota Ukmergės miesto seniūnaičių sueiga. Šioje sueigoje buvo išrinktas Ukmergės miesto seniūnaičių pirmininkas socialdemokratas J. A. Kupčinskas. Pirmininkas deleguotas į Ukmergės miesto bendruomenės Tarybą, kuri paskirstys keliasdešimt tūkstančių litų bendruomenių veiklai Ukmergėje.

Visas J. Kazėno kreipimasis:

Pareiskimas del seniunaiciu pirmininko