Įsibėgėja statybų darbai prie renovuojamų daugiabučių

Įpusėjus pavasariui vis daugiau renovuojamų pastatų apjuosiami statybiniais pastoliais. Šiuo metu Ukmergės rajone statybininkai pluša net išsijuosę – renovuojamas 21 daugiabutis. Už šių darbų kokybę gyventojams garantuoja ne tik rangovas. Renovacijos procesą akylai stebi ir prižiūrinčios institucijos.

 Rangovai kruopščiai atrenkami

Vykdant daugiabučių renovaciją, dauguma statybos rangos darbų perkami konkurso būdu per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO LT). Kaip sakė VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Edvardas Petrauskas, į šį katalogą įtraukiami tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacija atitinka Aplinkos ministro įsakymu patvirtintą tvarkos aprašą.

„Renovaciją gali vykdyti tie rangovai, kurių įstatuose numatyta statybos veikla, kurie nėra bankrutavę ar bankrutuojantys, likviduojami, nėra sustabdę ar apriboję savo veik-los, turi pakankamas apyvartines lėšas sutartiniams įsipareigojimams vykdyti. Taip pat tiekėjai turi būti įvykdę įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, socialinio draudimo įmokų mokėjimu, t. y. neturėti skolų minėtoms institucijoms“, – rangovams keliamus reikalavimus vardijo E. Petrauskas.

Pašnekovo duomenimis, CPO LT pirkimuose dalyvauja daugiau kaip 100 rangos bendrovių. Jos buvo lyginamos tarpusavyje pagal kvalifikacinius, ekonominius, finansinius atrankos kriterijus.

„Atliktas tiekėjų reitingavimas, jų kvalifikacija įvertinta balais ir sudaryta Lietuvos statybininkų kvalifikacinė eilė. Aukščiausius reitingus joje užimantys statybininkai buvo tam tikra prasme įvertinti, o kiti turi galimybę siekti geresnių rezultatų“, – teigė Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas.

Be CPO katalogo renovuojamo namo rangos darbų pirkimai gali būti vykdomi ir BETA arba per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVPIS). Šioje sistemoje dalyvauja apie 2 tūkst. registruotų tiekėjų. Rangovų pateikti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą arba ekonominį naudingumą.

 Domisi didesniais objektais

Kai daugiabutis renovuojamas savivaldybės iniciatyva, administratorius skelbia konkursus investicijų planui bei techniniam darbo projektui parengti, taip pat rangos darbams bei techninei priežiūrai vykdyti. Daugiabučių atnaujinimą Ukmergės rajone administruoja UAB „Ukmergės būtų ūkis“. Bendrovės Būsto administravimo skyriaus viršininkas Andrius Kalesnikas pasakojo, kad dauguma pirkimų buvo sėkmingi – sutartys su darbų rangovais buvo pasirašytos po pirmojo konkurso paskelbimo. Tuo tarpu kelių mažesnių objektų rangos darbai nupirkti ant-ru ar net trečiu bandymu.

„Rangos bendrovėms įdomesni didesni objektai. Dėl kelių tokių Ukmergės rajone rangos darbų pirkimo gavome net po keliolika paraiškų, o dėl mažesnių namų atnaujinimo konkursuose varžosi vos dvi, kartais ir viena statybų bendrovė. Yra rangovų, kurie vienu metu dirbs prie kelių mūsų rajone renovuojamų daugiabučių namų, kiti renovuos po vieną daugiabutį. Sutartys buvo pasirašytos ir su dviem Ukmergės rajono statybinėmis įmonėmis, jos darbus jau baigė – namus renovavo pagal numatytus terminus“, – sakė A. Kalesnikas.

Ar kokybiškai atliekami rangos darbai – stebi ne tik renovuojamų namų gyventojai. Statybvietę nuolat lanko tiek renovuojamų namų administratorius, tiek techninis prižiūrėtojas. Galiausiai patikrinimus rengia ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos bei BETA specialistai.

Auksė KANIŪTĖ

www.gzeme.lt

 

Renovacija socialiai remtiniems – ne baubas, o galimybė

Visi bijome prisiimti finansinių įsipareigojimų, ką jau kalbėti apie socialiai remtinus gyventojus. Jie taip pat norėtų gyventi renovuotuose namuose, bet bijo dalyvauti programoje, o labiausiai – banko paskolos. Bijo veltui, nes visas renovacijos išlaidas šiai žmonių grupei dengia valstybė.

Baimės pasekmės liūdnos

Daugiabučius namus administruojančios bendrovės „Ukmergės butų ūkis“ Būsto administravimo skyriaus viršininkas Andrius Kalesnikas pasakojo, kad anksčiau nemažai socialiai jautrių ukmergiškių priešinosi renovacijai. Priešinosi neturėdami jokių argumentų, genami nepagrįstų baimių. Visi šie gyventojai turėjo teisę į šildymo kompensaciją, tad už paslaugą mokėjo mažiau ir neskubėjo pritarti renovacijai.

„Akivaizdu, jog situaciją pakeitė ir daugiabučių namų atnaujinimo progresą įtakojo praėjusiais metais įsigaliojusios Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisos. Jose numatyta, jog socialiai remtini gyventojai, nepritariantys daugiabučių namų renovacijai ir atsisakantys dalyvauti šiame procese, artimiausią šildymo sezoną gaus perpus mažesnę kompensaciją už šildymą ir karštą vandenį, o kitą sezoną kompensacija tokiems butų šeimininkams visai nebus skiriama. Kai tik gyventojai gavo mažesnes kompensacijas, jie ne tik atsakingiau ėmė žiūrėti į renovaciją, bet ir aktyviau įsitraukė į savo gyvenamojo namo atnaujinimo procesus“, – komentavo A. Kalesnikas.

Rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Valdonė Ginaitienė informavo, kad šį šildymo sezoną 50 proc. kompensacija už šildymą bei karštą vandenį sumažinta 60 ukmergiškių, kurie pasisakė prieš renovaciją ar nedalyvavo susirinkimuose priimant sprendimą dėl daugiabučio atnaujinimo.

„Kitąmet, kaip numato įstatymas, tokie gyventojai visiškai praras valstybės teikiamas lengvatas“, – pastebėjo vedėja.

Valstybė tiesia pagalbos ranką

Netekti kompensacijos – tik pusė bėdos. Jeigu namo gyventojų dauguma renovacijai visgi pritars, šiam socialiai remtinam asmeniui dar teks sumokėti ir jo buto daliai tenkančias renovacijos išlaidas. Tuo tarpu kompensacijas išsaugojusiems asmenims kreditą už būsto renovaciją dengia valstybė.

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) Projektų įgyvendinimo skyriaus specialistė Lina Balčiūnienė teigė, kad socialiai remtiniems žmonėms dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo programoje šiandien yra itin palanku. Jiems padengiami visi renovacijos kaštai. Be to, asmenims, turintiems teisę į kompensaciją už šildymą, valstybė kompensuoja paskolos renovacijos išlaidoms grąžinimą ir palūkanas už einamuosius metus.

„Socialiai remtini asmenys, turintys teisę į kompensaciją už šildymą, gauna 100 proc. valstybės paramą techninės dokumentacijos parengimui, taip pat statybos ir rangos darbams paimto kredito bei palūkanų padengimui. Kitaip tariant, visa renovacija jiems absoliučiai nieko nekainuoja“, – pabrėžė BETA specialistė.

Elena LIUTKUTĖ

Renovacijos darbų apžvalga (2015 m. vasaris)

Daugiabučių renovacijos procesas Ukmergėje įgauna vis didesnį pagreitį. Trys daugiabučiai yra baigti renovuoti ir priduoti valstybinei komisijai. Dviejų objektų – Linų g. 14 ir Miškų g. 58 saulės kolektorių įrengimas taip pat baigtas ir šiuo metu vykdomas darbų pridavimas valstybinei komisijai.

Vyksta rangos darbai:

Miškų g. 50, Miškų g. 58, Linų g. 14, Linų g. 12, Vilniaus g. 98A, J. Basanavičiaus g. 9, Pivonijos 5B.

Išduoti statybos leidimai ir laukia rangos pradžios:

Maironio 4, J. Basanavičiaus g. 12

Vyksta projektavimo darbai:

J. Basanavičiaus 8, Vytauto 49, Alyvų 3, S. Daukanto g. 65, 67, Vytauto g. 96, Kauno g. 27A, Jaunimo g. 15, Uosių 5, Miškų g. 38, Jaunimo g. 52, Miškų g. 46,48

Vykdomi viešieji pirkimai:

Jaunimo g. 21, Deltuvos 6, Miškų g. 36, Jasiuliškio g. 12, Jasiuliškis

 Negautas finansavimas dėl per didelio skolininkų skaičiaus name:

ŠVIESOS 3,  DELTUVOS 10A , A. VIENUOLIO 6, Šventupė, Jaunimo 64.

Ukmergėje baigti renovuoti pirmieji trys daugiabučiai

UAB „Ukmergės statyba“ laiku įvykdžiusi rangos ir projektavimo sutartis sėkmingai įgyvendinimo daugiabučių namų Šviesos g. 1 ir Šviesos g. 5, Deltuvoje atnaujinimo (modernizavimo) projektus. Jų metu ne tik neatpažįstamai pasikeitė namo išorė, bet ir buvo sutvarkytos šildymo sistemos, apšiltintos sienos ir stogas, pakeisti nesandarūs langai ir durys. Bendra projektų vertė – 608 047 Lt

UAB „Baltukmės statyba“ pusmečiu greičiau, nei buvo numatyta, pabaigė V. Kudirkos g. 8, Ukmergė atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbus ir sėkmingai juos pridavė valstybinei komisijai. Įgyvendinus projektą buvo pertvarkyta (decentralizuota) šildymo sistema, apšiltintas ir atnaujintas namo fasadas, cokolis. Taip pat apšiltinta pastogė, bei pakeista dalis namo stogo dangos. Rangos darbų vertė – € 54.593,37 (188 500 Lt).

 

Linų g. 12, Ukmergė daugiabutį renovuos UAB „Promostas“

CPO LT elektroniniame kataloge sėkmingai įvyko Linų g. 12, Ukmergė atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų konkursas, kuri laimėjo UAB Promostas, pasiūliusi mažiausią kainą – 630752,55 Lt. Rangovas visus renovacijos darbus turi atlikti per 9 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

Apie įmonę:

UAB „PROMOSTAS“ įregistruota 2006 m. rugsėjo mėn. Šiuo metu įmonėje dirba didelę inžinerinę-techninę patirtį turintys darbuotojai, kurie gali atlikti aukščiausios kvalifikacijos reikalaujančius statybos montavimo, remonto ir rekonstrukcijos darbus.

UAB „PROMOSTAS“ dirba pagal integruotą Kokybės, Aplinkos apsaugos ir Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, pagal standartų LST EN ISO 9001:2001, LST EN ISO 14001:2005 ir OHSAS 18001:2007 reikalavimus. Įdiegta Kokybės ir Aplinkos apsaugos vadybos sistema 2008 metų rugpjūčio mėnesį bei Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema 2010 m. sausio mėnesį buvo sėkmingai sertifikuota Lloyd’s Register Quality Assurance.

Ukmergėje įsibėgėja daugiabučių renovacija

Ukmergėje įsibėgėja daugiabučių renovacija. Šiuo metu 5 objektuose vykdomi realūs rangos darbai, o dar trijuose objektuose bus pradėti netrukus.

Vykdomi renovacijos rangos darbai: Šviesos g. 1, Deltuva, Šviesos g. 5, Deltuva, Miškų g. 58, Vilniaus g. 98A, V. Kudirkos g. 8

Gauti statybos leidimai renovacijos darbams: Pivonijos 5B, Miškų g. 50, Linų g. 14, Linų g. 12

Rengiami techniniai darbo projektai: J. Basanavičiaus g. 9, J. Basanavičiaus g. 12, Maironio g. 4, Vytauto g. 49

Rengiami viešojo pirkimo dokumentai: J. Basanavičiaus g. 8, Alyvų g. 3

V. Kudirkos g. 8 namo techninę priežiūrą vykdys UAB „Statybų techninė priežiūra“

Šiandien (2014-05-09) CPO LT elektroniniame kataloge sėkmingai įvyko V. Kudirkos g. 8 techninės priežiūros atlikimo paslaugos pirkimas. Konkursą laimėjo UAB Statybų techninė priežiūra pasiūliusi mažiausią kainą.

Pasiūlymų eilė:

1. 3630,00 Lt – Statybų techninė priežiūra, UAB
2. 4233,79 Lt – Statybų Koordinatoriai, UAB
3. 9619,50 Lt – Darbasta, UAB
4. 12098,79 Lt – Šiltas namas, UAB
5. 16577,00 Lt – Statybos projektų valdymo grupė, UAB
6. 18634,00 Lt – Kelvista, UAB
7. 22990,00 Lt – Statybų inžinerinės paslaugos, UAB

V. Kudirkos g. 8 namo renovacijos darbus ketinama pradėti šių metų liepos mėn.

Gimtoji žemė: Daugiabučių renovacijai durys dar neuždarytos

Rajono Savivaldybės taryba papildė daugiabučių namų modernizavimo II etapo namų sąrašą, kuris buvo patvirtintas praėjusių metų rugsėjo 24 dienos sprendimu. Į jį įtraukti dar penki mieste esantys daugiabučiai. Tai Vytauto gatvės 49, Linų gatvės 12, Miškų gatvės 32, V. Kudirkos gatvės 8 ir Žiedo gatvės 3 namai.

Kaip „Gimtajai žemei“ sakė UAB „Ukmergės butų ūkis“ Būsto administravimo skyriaus viršininkas Andrius Kalesnikas, administruojantis daugiabučių modernizaciją, antrame renovacijos etape dalyvauja 48 daugiabučiai namai.

Visą straipsnį galima perskaityti Ukmergės rajono laikraštyje „Gimtoji žemė“.

UAB „Ukmergės butų ūkis“ apdovanotas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro garbės raštu „už pažangą“.

Daugiabučių atnaujinimo programą administruojančių įmonių ir bendrijų atstovams įteikti apdovanojimai už pažangą ir pastangas modernizuoti daugiabučius ir padėti jų gyventojams sutaupyti lėšų.

UAB „Ukmergės butų ūkis“ apdovanotas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro garbės raštu „už pažangą“.

Apdovanojimas „už pasiektus rezultatus“ įteiktas Palangos mieste daugiabučių modernizacijos programą administruojančios bendrovės „Palangos komunalinis ūkis“ atstovams. Apdovanojimai įteikti dar 8 daugiabučių modernizaciją administruojančių įmonių atstovams ir vienos Vilniaus bendrijos pirmininkui. „Ignalinos butų ūkis“ sulaukė pripažinimo už sėkmingai įgyvendintą „Enervizijos“ projektą. Mažeikių rajono savivaldybėje daugiabučių atnaujinimą administruojanti įmonė „Admituras“ įvertinta „už atkaklumą“; „Anykščių komunaliniam ūkiui“ ir „Molėtų švarai“ skirtas apdovanojimas „už didžiausią progresą“. „Marijampolės butų ūkis“, „Kelmės vietinis ūkis“, „Švenčionių švara“ ir „Palangos būstas“ sulaukė apdovanojimų „už aktyvumą“.

Aplinkos ministro padėkos raštais „už pažangą“ apdovanoti Šiaulių, Šakių, Varėnos, Plungės, Raseinių, Ukmergės, Panevėžio, Utenos, Biržų, Šilalės, Radviliškio, Alytaus, Jonavos, Tauragės, Joniškio, Raseinių ir Akmenės rajonų savivaldybės ir Panevėžio, Druskininkų, Alytaus ir Vilniaus miestuose dirbantys administratoriai.

Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją.