Kontrolės komitetui trečias bandymas

Šią savaitę du kartus neįvyks planuotiems Kontrolės komitetų posėdžiams trečiąjį kartą bus bandoma surinkti komiteto narius pirmadienį, gruodžio 16 d. 17 val.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl savivaldybės administracijos ir savivaldybės administravimo subjektų finansinio audito už 2013-01-01 – 2013-05-10 laikotarpį mokėtinų ir gautinų sumų, bankinių operacijų ir darbo užmokesčio srityse išvadų. 
Pranešėja – Elena Mirinavičienė, komiteto pirmininkė.

2. Išvažiuojamojo Kontrolės komiteto posėdžio UAB „VAATC“ metu gautos informacijos aptarimas.
Pranešėja – Elena Mirinavičienė, komiteto pirmininkė.

3. Kiti klausimai.

Gruodžio 19 d. 10 val. šaukiamas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis

2013 m. gruodžio 19 d. 10 val. šaukiamas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis savivaldybės Tarybos posėdžių salėje.

Darbotvarkė:

1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
Pranešėjas – Vydas Paknys, savivaldybės meras.
2. Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo.
Pranešėja – Valdonė Ginaitienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
3. Dėl gyvenamųjų patalpų Bažnyčios g. 16-8, Ukmergėje, Kranto g. 1-3, Ukmergėje, Pakalnės g. 21-7, Ukmergėje, pardavimo.
Pranešėja – Valdonė Ginaitienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
4. Dėl gyvenamųjų patalpų J. Basanavičiaus g. 9-2, J. Basanavičiaus g. 11-43, Dariaus ir Girėno g. 10-54, Jaunimo g. 23-39, Miškų g. 34-408 ir Vilniaus g. 93-39, Ukmergėje, pirkimo.
Pranešėjas – Giedrius Pocius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.
5. Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ teikiamų pirties ir dušo paslaugų kainų patvirtinimo.
Pranešėjas – Giedrius Pocius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.
6. Dėl Veiksmų plano Savivaldybės tarybos išvažiuojamojo posėdžio Vidiškių seniūnijoje metu iškeltoms problemoms spręsti patvirtinimo.
Pranešėjas – Giedrius Pocius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.
7. Dėl sąrašo ,,Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos didžiausias leistinas pareigybių skaičius, ugniagesių komandų kiekis ir jų dislokavimo vietos“ dalinio pakeitimo.
Pranešėjas – Valdas Rabazauskas, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus specialistas.
8. Dėl pritarimo Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2014-2018 metų perspektyvinio vystymo planui.
Pranešėjas – Valdas Rabazauskas, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus specialistas.
9. Dėl savivaldybės turto perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijai.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
10. Dėl savivaldybės turto perdavimo UAB „Ukmergės vandenys“.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
11. Dėl savivaldybės turto perdavimo.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
12. Dėl negyvenamųjų  patalpų, esančių Anykščių g. 6A, Ukmergėje, pardavimo.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
13. Dėl prašymo perduoti valstybinį žemės sklypą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn.
Pranešėjas – Arvydas Džiugas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas.
14. Dėl viešosios įstaigos Jaunimo laisvalaikio centro įstatų tvirtinimo.
Pranešėja – Asta Leonavičienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja.
15. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos nuostatų pakeitimo.
Pranešėja – Lolita Gerulskienė, Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja.
16. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kultūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų pakeitimo.
Pranešėja – Lolita Gerulskienė, Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja.
17. Dėl Ukmergės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos I etapo renovuotinų namų sąrašo papildymo.
Pranešėjas – Kęstutis Jurkevičius, Žemės ūkio ir infrastruktūros skyriaus vedėjas.
18. Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros (eksploatavimo) tarifo nustatymo.
Pranešėjas – Algimantas Šuminskas, Žemės ūkio ir infrastruktūros skyriaus specialistas.
19. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto patikslinimo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Finansų skyriaus vedėja.
20. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2014 m. viešųjų darbų programos patvirtinimo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Finansų skyriaus vedėja.
21. Dėl garantijos suteikimo paskolai.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Finansų skyriaus vedėja.
22. Dėl biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų ataskaitų teikimo Savivaldybės tarybai tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja – Zina Kurmelienė, Bendrojo skyriaus vedėja.
23. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.
Pranešėja – Zina Kurmelienė, Bendrojo skyriaus vedėja.
24. Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo Ukmergės sporto centre tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
25. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 7-306 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
26. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo.
Pranešėjas – Vytautas Motiejūnas, savivaldybės gydytojas.
27. Dėl VšĮ Ukmergės ligoninės slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios pagalbos lovų skaičiaus patvirtinimo.
Pranešėjas – Vytautas Motiejūnas, savivaldybės gydytojas.
28. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. I pusmečio darbo plano.
Pranešėja – Monika Kazlauskaitė, Sekretoriato vedėja.
29. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Sekretoriato etatų skaičiaus pakeitimo.
Pranešėjas – Vydas Paknys, savivaldybės meras.
30. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Sekretoriato pareigybių sąrašo ir darbuotojų pareigybių aprašymų patvirtinimo.
Pranešėjas – Vydas Paknys, savivaldybės meras.
31. Dėl pritarimo Ukmergės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto išvadoms ir pasiūlymams.
Pranešėjas – Vydas Paknys, savivaldybės meras.

32. Kiti klausimai ir informacijos:

32.1. Darbo grupės, sudarytos Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrajam planui patikslinti, informacija.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
32.2. Informacija dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Veterinarijos g. Nr. 2 ir Nr. 6, Ukmergėje, bendrosios nuosavybės administravimo ir techninės priežiūros lėšų surinkimo ir panaudojimo audito už 2013 m. tris ketvirčius.
Pranešėja – Onutė Mikelienė, savivaldybės kontrolierė.
32.3. Informacijos pateikimas dėl 2013-11-28 Savivaldybės tarybos posėdyje keltų klausimų.

Tarybos posėdyje nepatogūs, bet aktualūs klausimai

2013 m. lapkričio 28 d. vykusiame posėdyje buvo galimybė išbandyti naujus Tarybos veiklos reglamento punktus, kurie leidžia pasibaigus dienotvarkės klausimams užduoti klausimus rajono vadovams. Pirmieji klausimai:

1. Kada ir kokiomis veiklomis startuos A. Smetonos dvaras?

2. Kada įvyks seniūnijų reforma?

3. Valdančiosios koalicijos programos 4.3 punktas sako, kad bus sukurtas Kultūros fondas, tačiau savivaldybės administracija paskelbė ir pakvietė menininkus teikti paraiškas dviems skirtingiems kultūrinės pakraipos fondams. Kodėl programa "sau", darbai "sau"?

4. UAB Ukmergės šilumą skirtumą tarp deklaruoto ir sumokėto karšto vandens padalina ir padengia visiems namo gyventojams. Vėliau, kai gyventojai sumoka, skirtumas nėra padengiamas. Kiek UAB Ukmergės šiluma gavo tokių pajamų?

5. Esame penketuke nuo galo pagal pajamų surinkimą. Kokias priemonės įgyvendinote, kad pajamų mokesčio būtų surinkta daugiau?

6. Po Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto posėdžio, kuriame buvo susitikta su sporto organizacijomis buvome informuoti, kad bus parengta
sporto rėmimo programa. Programos 12.4 punktas sako, kad skatinsime ir remsime sporto klubų veiklą, bet nieko nevyksta. Kodėl?

Vyriausybės atstovas reikalauja pakeisti Tarybos veiklos reglamentą

Ukmergės rajono savivaldybė gavo Vyriausybės atstovo raštą, kuriame reikalauja pakeisti ar panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos veiklos reglamento 104 punktą, kuris numato, kad Tarybas narys turi atstovauti bent vieną komitetą. Vyriausybės atstovas dr. A. Skaistys reikalauja pakeisti nuostatą į yra nemažiau nei vieno.


Vyriausybės atstovo teikimas

Rugpjūčio 1 d. 10 val. šaukiamas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis

2013 m. rugpjūčio 1 d. šaukiamas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis savivaldybės salėje.

DARBOTVARKĖ


          1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
Pranešėjas – Vydas Paknys, savivaldybės meras.
2. Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje licencijavimo tvarkos  naujos redakcijos patvirtinimo.
Pranešėja – Aušra Šičkinienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė.
3. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto patikslinimo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Finansų skyriaus vedėja.
4. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimo Nr. 7-306 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
5. Dėl turto perėmimo.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
6. Dėl savivaldybės  turto perdavimo VšĮ Jaunimo laisvalaikio centrui.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
7. Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro 2013 metų veiklos programos papildymo.
Pranešėja – Reda Liubomirskienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos pavaduotoja.
8. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 7-53 „Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro etatų skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Reda Liubomirskienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos pavaduotoja.
9. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimo Nr. 7-44 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės narystės Ukmergės rajono vietos veiklos grupėje“ dalinio pakeitimo.
Pranešėjas – Giedrius Pocius, administracijos direktoriaus pavaduotojas.
10. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos.
Pranešėjas – Giedrius Pocius, administracijos direktoriaus pavaduotojas.
11. Dėl Veiksmų plano Savivaldybės tarybos išvažiuojamojo posėdžio Lyduokių seniūnijoje metu iškeltoms problemoms spręsti patvirtinimo.
Pranešėjas – Giedrius Pocius, administracijos direktoriaus pavaduotojas.
12. Dėl Ukmergės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo.
Pranešėjas – Algimantas Šuminskas, Žemės ūkio ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas.
13. Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo.
Pranešėjas – Algimantas Šuminskas, Žemės ūkio ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas.
14. Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo.
Pranešėjas – Algimantas Šuminskas, Žemės ūkio ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas.
15. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. II pusmečio darbo plano.
Pranešėja – Zina Kurmelienė, Bendrojo skyriaus vedėja.
16. Dėl mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo.
Pranešėjas – Vydas Paknys, savivaldybės meras.
17. Dėl Savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinės paramos komiteto sudėties.
Pranešėjas – Vydas Paknys, savivaldybės meras.
18. Dėl Savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties papildymo.
Pranešėjas – Rolandas Janickas, savivaldybės mero pavaduotojas.
19. Dėl darbo grupės sudarymo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti.
Pranešėjas – Rolandas Janickas, savivaldybės mero pavaduotojas.
20. Kiti klausimai ir informacijos.
20.1. Etikos komisijos informacija.

2013 m. liepos 4 d. šaukiamas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis

2013 m. liepos 4 d. šaukiamas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis savivaldybės salėje.

Darbotvarkė:


1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
Pranešėjas – Vydas Paknys, savivaldybės meras.
2. Dėl Zitos Liumparaitės atleidimo iš darbo.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
3. Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2013-2014 m.m.  patvirtinimo.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
4. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
5. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012-10-25 sprendimo Nr. 7-247 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį  švietimą nustatymo Ukmergės meno mokykloje tvarkos aprašo“ papildymo.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
6. Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
7. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto patikslinimo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Finansų skyriaus vedėja.
8. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2013 m. viešųjų darbų programos dalinio pakeitimo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Finansų skyriaus vedėja.
9. Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja – Valdonė Ginaitienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
10. Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose kainos patvirtinimo.
Pranešėja – Valdonė Ginaitienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
11. Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro etatų skaičiaus papildymo.
Pranešėja – Valdonė Ginaitienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
12. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
13. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudėties.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
14. Dėl strateginio planavimo komisijos sudarymo.
Pranešėja – Rima Boškevičienė, Strateginės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.
15. Dėl 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 7-70 „Dėl Ukmergės rajono verslo plėtros komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
Pranešėja – Rima Boškevičienė, Strateginės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.
16. Dėl detaliųjų planų patvirtinimo.
Pranešėjas – Arvydas Džiugas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas.
17. Kiti klausimai.

Gegužės 10 d. 10 val. šaukiamas neeilinis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis

2013 m. gegužės 10 d. šaukiamas neeilinis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis savivaldybės salėje.

Posėdžio darbotvarkė:
          1. Dėl posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotojo Regimanto Baravyko atleidimo iš pareigų prieš terminą.
3. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo.
4. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Juozo Varžgalio atleidimo iš pareigų prieš terminą.
5. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo.
6. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Jolantos Kanapeckienės atleidimo iš pareigų prieš terminą.

Savaitės įvykių apžvalga: naujo mero laukia dideli iššūkiai

Niekam nekils minčių, koks įvykis buvo svarbiausias praėjusią savaitę – politinis lūžis Ukmergės rajono savivaldybės Taryboje. Suformuota nauja valdančioji dauguma pasiekė savo – Ukmergė turi naują merą – juo tapo nepriklausomas Tarybos narys Vydas Paknys. Nors žingsnis žengtas didelis, tačiau darbas naujajam merui prasidės, kai susiformuos jo komandą, dėl kurios iki šiol yra neaiškumų. Pirminėmis žiniomis ji turėtų būti suformuota jau šį penktadienį (05.10). Nors, kaip ir minėjau meras yra nepriklausomas, tačiau jo komanda turėtų būti sudaryta politiniu pagrindu valdžią pasidalijant darbiečiams ir socdemams.

Tradiciškai populiariausios praėjusios savaitės naujienos:

  • Ukmergė turi naują merą– Vydą Paknį 134 peržiūros
  • Gegužės 3 d. 10 val. šaukiamas neeilinis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis 50 peržiūrų
  • Baseinui prašoma turkiškos pirties 40 peržiūrų
  • Merui pareikšta interpeliacija, naujuoju meru siūlomas V. Paknys 39 peržiūros
  • Savaitės įvykių apžvalga: antroji interpeliacija 26 peržiūros

Gegužės 3 d. 10 val. šaukiamas neeilinis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 32 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos, Darbo partijos frakcijos, Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos ir nepriklausomo Tarybos nario Vydo Paknio 2013-04-25 raštą Nr.1 „Dėl savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo“,2013 m. gegužės 3 d. 10 val. šaukiamas neeilinis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis savivaldybės administracijos salėje.

          Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl savivaldybės mero Algirdo Kopūsto atleidimo iš pareigų prieš terminą.
2. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės mero rinkimų.