Kritikos negailėta

Gimtoji žemė

Miesto centre uždrausta rūkyti

Genovaitė KAZIELIENĖ

Ketvirtadienį įvyko rajono savivaldybės Tarybos posėdis. Jame svarstyti 45 klausimai.

Sprendimo projektus įtraukė

Posėdžio pradžioje Tarybos narys Andrius Kalesnikas siūlė neįtraukti į darbotvarkę klausimų, kurie nebuvo svarstyti komitetuose ir Tarybos nariams pateikti tik posėdžio dieną. Tai sprendimų projektai „Dėl Ukmergės meno mokyklos direktoriaus paskyrimo“, „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo Šventutės gyvenvietėje“, „Dėl UAB „Dainavos energetika“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo Dainavos gyvenvietėje“, „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo „Šilo“ katilinės aptarnavimo teritorijoje“.

Tačiau dauguma Tarybos narių nepritarė šiam siūlymui ir balsavo, kad sprendimų projektai būtų svarstomi.

Naujas direktorius

Metų pradžioje reorganizavus Muzikos ir Dailės mokyklas į vieną Meno mokyklą, buvo paskelbtas konkursas šios įstaigos vadovo pareigoms užimti. Savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė Tarybos narius informavo, kad liepos 19 dieną įvyko konkursas, kuriame dalyvavo du pretendentai. Daugiau balų surinko šiuo metu laikinai einantis Muzikos mokyklos direktoriaus pareigas Egidijus Petrikas, kuris ir paskelbtas konkurso laimėtoju. Švietimo ir sporto skyriaus vedėja pateikė šią kandidatūrą svarstyti Tarybos nariams. Be diskusijų buvo pritarta, kad Meno mokyklos direktoriaus pareigas eitų E. Petrikas. Rajono meras Algirdas Kopūstas naujajį vadovą pasveikino gėlių puokšte.

A. Kalesnikas per posėdžius negaili kritikos valdančiajai daugumai.

Nustatyti mokesčiai

Buvo svarstomi keli klausimai, susiję su mokesčiais už žemę.

Taryba nusprendė nustatyti žemės savininkams, kurie pagal Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1-ąją dalį atleidžiami nuo žemės mokesčio, neapmokestinamojo žemės sklypo dydį 2010 metams: kaime – 1,5 ha, mieste – 0,1 ha.

Taip pat nutarta nustatyti 2009-2010 metams laikinus nuomos mokesčio už valstybinę žemę, naudojamą iki nuomos ar pirkimo sutarties pasirašymo arba išnuomotą ne aukciono būdu, metinius tarifus žemės vertės procentais: komercinės, gamybinės ir sandėliavimo paskirties žemės, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, naudotojams – 3 proc.; komercinės, gamybinės ir sandėliavimo paskirties žemės, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, naudotojams – 2,5 proc.; fiziniams asmenims priklausantiems garažams ar kitokiems komercinei veiklai nenaudojamiems negyvenamiems statiniams eksploatuoti skirtos valstybinės žemės naudotojams, išskyrus atvejus, kai šie statiniai yra namų valdų sklypo teritorijoje arba Nekilnojamojo turto registre įregistruoti, kaip gyvenamojo busto priklausiniai, – 2 proc.; garažų bendrijoms – 1 proc.; namų valdų žemės naudotojams – 1 proc.; asociacijoms – 1 proc.

Sprendimo projekte buvo siūloma Maironio ir Vienuolyno gatvių žemės naudotojams nustatyti 0,5 proc. mokestį. Darbo grupės, nagrinėjančios tokio pobūdžio prašymus, vadovė Elena Mirinavičienė sakė, kad šis punktas įtrauktas gavus tose gatvėse nuomojančių valstybinę žemę žmonių prašymus sumažinti tarifus, nes šiuo metu vykstant gatvių rekonstrukcijos darbams jų verslo sąlygos pasunkėjo, pelningumas sumažėjo. „Darbo grupėje nuomonės išsiskyrė, todėl pasiūlymą teikiame Tarybos svarstymui“, – teigė E. Mirinavičienė.

Tarybos nariai nutarė tarifo nesumažinti.

Bus nerūkymo zonos

Ukmergės visuomenės sveikatos biuro direktorė Vaida Puodžiūnienė pateikė projektą „Dėl draudimo rūkyti nepilnamečiams Ukmergės viešosiose vietose“.

Projekte buvo siūloma uždrausti nepilnamečiams rūkyti Ukmergės rajono viešosiose vietose: aikštėse, gatvėse, keliuose, parkuose, skveruose, stadione, įmonių ir įstaigų patalpose ir jų teritorijose, miškuose, miškeliuose, prie vandens telkinių, poilsio teritorijose, sodų bendrijose, daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose ir kituose visuomenės reikmėms naudojamuose pastatuose ir jų teritorijose. Už šio draudimo nesilaikymą asmenys turėtų atsakyti įstatymų nustatyta tvarka.

Taip pat siūlyta Kęstučio aikštę paskelbti nerūkymo zona.

Svarstant pateiktą projektą kilo diskusijų. Buvo išsakyta minčių, kad priėmus tokį sprendimą lyg ir leidžiama nepilnamečiams rūkyti „pasislėpus kur nors po krūmu“, taip pat samprotauta, jog šis sprendimas – nelabai logiškas, nes nesulaukusiems pilnametystės ir taip draudžiama parduoti rūkalus, tai reiškia – ir rūkyti.

Arūnas Dudėnas pasiūlė, kad nerūkymo zona būtų paskelbta ir Vienuolyno gatvė.

Posėdyje dalyvavusi V. Puodžiūnienė teigė, kad turi būti pastatyti informaciniai ženklai apie nerūkymo zonas, tačiau lėšų turima tik dviejų įrengimui…

Prieš priimant sprendimą Tarybos nariai domėjosi, ar bus galimybių kontroliuoti, kaip vykdomas nutarimas dėl nepilnamečių rūkymo. V. Puodžiūnienė užtikrino, jog policijos pareigūnai, miesto seniūnija prižadėjo stebėti, kaip laikomasi nutarimo, neatsisako padėti ir pedagogai.

Juozas Armanavičius išsakė nuomonę, jog nepilnamečių rūkymas yra visuomenės bėda ir liga, kurią „mes bandom išspręsti, bet jei tėvai neišauklėjo, tai mes – neišauklėsim“. Jis taip pat teigė, jog kažkurį laiką buvo uždrausta rūkyti Kaune, Laisvės alėjoje, tačiau dabar tai leidžiama. „Draudimai jokios naudos neduoda, tai yra betikslis laiko, pinigų švaistymas“, – įsitikinęs Tarybos narys.

Po diskusijų sprendimo projektui pritarta. Nuo rugsėjo 1 dienos bus draudžiama rūkyti Kęstučio aikštėje ir Vienuolyno gatvėje, o nepilnamečiams – nurodytose viešosiose vietose.

Eksploatuos atliekų operatorius

Svarstytas sprendimo projektas dėl atliekų priėmimo aikštelės eksploatavimo.

Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu, savivaldybės turi organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti. Taip pat teisės aktuose numatyta, kad savivaldybės teritorijoje turi būti įrengta bent viena didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelė. Tokią aikštelę nutarta įrengti Gerseniškių gatvėje.

Tarybos nariai priėmė sprendimą, kad ją įrengus, aikštelę eksploatuos Ukmergės rajono savivaldybės teritoriją aptarnaujantis atliekų operatorius.

Posėdyje dalyvavęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas plėtrai Jurijus Valiūnas paaiškino, kad tuo pačiu metu yra uždaromas Beržutės sąvartynas, kuris yra antras pagal dydį regione po Karijotiškių sąvartyno, ir ruošiamasi Gerseniškių gatvėje numatytos aikštelės įrengimui. Ji turėtų būti apie 20 arų, į aikštelę gyventojai galės nemokamai atvežti įvairias atliekas. Bus įrengta rampa, kad žmonės galėtų su lengvuoju transportu užvažiuoti ir iš priekabėlių išmesti atliekas. Bus du uždari konteineriai, skirti elektronikos atliekoms – liuminescensinėms lempoms, akumuliatoriams ir panašiems daiktams, taip pat konteineriai statybinėms atliekoms, padangoms, naudotiems baldams, metalo, medienos atliekoms, plastikui, stiklui ir kitkam. Planuojama, kad jei neįvyks trukdžių, darbai bus pradėti rugsėjo mėnesį, rangovas juos turėtų atlikti per tris mėnesius, taip pat kelis mėnesius truktų ir dokumentacijos tvarkymas. Senąjį sąvartyną numatoma uždaryti iki kitų metų gruodžio mėnesio.

Schemą patvirtino

Remiantis Vilniaus apskrities viršininko įsakymu „Dėl Elektrėnų savivaldybės, Ukmergės ir Šalčininkų rajonų savivaldybių teritorijų vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemų rengimo“, VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius paruošė Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemą. Ši schema buvo pateikta tvirtinti rajono Tarybos nariams.

Kai kurie jų rengėjams išsakė pastabų, kad ruošiant schemą neatsižvelgta į įvairius veiksnius, todėl kai kurie kiamuose esantys keliai „dingo“. Posėdyje dalyvavęs įstaigos atstovas Nerijus Masiulis nenorėjo sutikti su pastabomis ir teigė, kad schemoje nurodyti ne visi, o tik viešieji keliai, kuriuos prižiūrės savivaldybė. Anot jo, schema sudaryta be klaidų. Po diskusijų pateiktam sprendimo projektui pritarta.

Išgriaus statinius

Į savivaldybę kreipėsi vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“, prašydamas nurašyti darželio teritorijoje esančias, bet savivaldybei priklausančias naudojimui netinkamas, nusidėvėjusias pavėsines, smėlio dėžes, sandėlį.

Komisija pastatų techninei būklei įvertinti nustatė, jog pavėsinių, kaip statinių nėra (jos kėlė grėsmę ir seniai nugriautos), smėlio dėžės ir baseinas nenaudojami (užpilti gruntu), o sandėlio būklė avarinė, tad kelia grėsmę vaikams ir aplinkiniams, ir pasiūlė skubos tvarka nugriauti sandėlį, o nenaudojamus kiemo statinių likučius nurašyti.

Taip pat – sutvarkyti aplinką, kad ji nekeltų grėsmės vaikams ir aplinkiniams.

Rajono Tarybos nariai pritarė šiems siūlymams.

Atleisti vadovai

Balandžio 1 dieną rajono savivaldybės Taryba nusprendė reorganizuoti Rečionių pagrindinę mokyklą prijungiant ją prie Dukstynos pagrindinės mokyklos, bei Lyduokių pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Želvos vidurinės mokyklos. Po šių reorganizacijų nuo rugsėjo 1 dienos bus panaikinti minėtų mokymo įstaigų direktorių etatai.

Tarybos nariams buvo pateikti sprendimo projektai, kuriais siūlyta Rečionių pagrindinės mokyklos direktorę Vandą Ginaitienę ir Lyduokių pagrindinės mokyklos direktorių Laimoną Latvį atleisti iš užimamų pareigų rugpjūčio 31 dieną pagal Darbo kodekso 129 straipsnio 1 dalį (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės), išmokant jiems šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitines išmokas ir kompensacijas už nepanaudotas atostogas.

Projektui pritarta.

Merui už stažą – priedas

Savivaldybės Tarybos nariams buvo pristatytas projektas, kuriuo siūloma savivaldybės merui Algirdui Kopūstui nuo liepos pirmos dienos mokėti 6 proc. tarnybinio atlyginimo priedą už darbo stažą.

A. Kalesnikas išsakė Konservatorių frakcijos nuomonę, kad sunkmečio sąlygomis, kai įstaigų vadovams, kitiems žmonėms yra sumažinti atlyginimai, reikėtų solidarizuotis su visuomene ir merui priedo nemokėti.

Klausimą pristačiusi savivaldybės Bendrojo skyriaus vedėja Zina Kurmelienė teigė, kad priedas už darbo stažą priklauso pagal įstatymą, tad jį reikia vykdyti.

Dauguma Tarybos narių balsavo, jog priedas prie atlyginimo būtų mokamas.

Z. Kurmelienė taip pat pristatė sprendimo projektą dėl mero pavaduotojo Grigorijaus Malčanovo atostogų nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 12 dienos. Pristatant klausimą meras A. Kopūstas paprašė pritarti projektui, tačiau sakė, jog vicemeras išeis atostogauti tik tuomet, kai bus išspręsti šilumos ūkio perėmimo klausimai.

Tarybos nariai balsavo už atostogų suteikimą.

Išklausė informacijas

Tarybos nariai taip pat išklausė informacijas apie savivaldybės vykdomus ir planuojamus vykdyti vandentvarkos projektus, vizitus į Tarnovo Podgorną (Lenkija) bei Baltarusiją, Ukmergės senamiesčio plėtros galimybių studijos pristatymą.