Balandžio 10 d. 12 val. šaukiamas išvažiuojamasis Savivaldybės tarybos posėdis

2014 m. balandžio 10 d. 12 val. šaukiamas išvažiuojamasis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis Šešuolių seniūnijoje.

Darbotvarkė:

1. Šešuolių seniūnijos gyventojams aktualių klausimų aptarimas ir jų sprendimo būdų numatymas.
Pranešėjas – Jolanta Lukšienė, Šešuolių seniūnė.

2. Kiti klausimai.

Šešuolių seniūnas patraukė į pensiją

Pasibaigus darbo sutarčiai iš užimamų pareigų pasitraukia ilgametis Šešuolių seniūnas, valstietis liaudininkas, pensininkas Jonas Dikčius. Seniūnas buvo uolus Valstiečių liaudininkų partijos atstovas ir nuosekliai dalyvaudavo vietos savivaldos rinkimuose, tačiau seniūno kėdės į Tarybos nario mandatą nė kartą neiškeitė.

Realiausiu kandidatu tapti naujuoju seniūnu neoficialiai įvardijamas, taip pat valstietis liaudininkas, Liaušių km. gyventojas Algis Macijauskas.