Ukmergėje meru išrinktas R. Janickas

Pirmą kartą vykusiuose tiesioginiuose mero rinkimuose Ukmergės rajone triumfavo Darbo partijos atstovas R. Janickas, kuris antrajame ture nesunkiai nugalėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovą J. Varžgalį.

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius
apylinkėse paštu iš viso % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
Rolandas JANICKAS Darbo partija 5835 1482 7317 61,11% 59,92%
Juozas VARŽGALYS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 3581 1076 4657 38,89% 38,13%
Iš viso: 9416 2558 11974 100,00% 98,05%

 

Savivaldybių merus rinksime tiesiogiai

Seimas plenariniame posėdyje priėmė Savivaldybių tarybų rinkimų ir Vietos savivaldos įstatymų pakeitimus (projektai Nr. XIIP-1309(4), Nr. XIIP-1310(3), kuriais nutarta įtvirtinti tiesioginius mero rinkimus.

Už Savivaldybių tarybų rinkimų pataisas balsavo 81 Seimo narys, prieš – 3, susilaikė 23 parlamentarai, Vietos savivaldos įstatymo pataisas parėmė 80 Seimo narių, prieš balsavo 5, susilaikė 17 parlamentarų.

Teisės aktų pakeitimais nutarta apibrėžti tiesiogiai renkamos savivaldybės tarybos rinkimų sistemą, kai tiesiogiai renkamas jos meras, nustatyti reikalavimus tapti kandidatu į tarybos narius ir kandidatu į merus, leisti kelti kandidatus ne vien politinėms partijoms.

Priimtomis pataisomis nustatyta, kad vienas iš savivaldybės tarybos narių rinkėjų galės būti tiesiogiai išrenkamas tarybos nariu ir šios savivaldybės meru, kuris bus renkamas pagal absoliučios daugumos rinkimų sistemą vienmandatėje rinkimų apygardoje, sudarančią visą savivaldybę. Pagal proporcinę rinkimų sistemą savivaldybėje (daugiamandatėje apygardoje) bus renkami šios savivaldybės tarybos nariai. Tokiu būdu savivaldybės taryba bus renkama pagal mišrią rinkimų sistemą.

Rinkėjai galės balsuoti dviem biuleteniais: vienu už kandidatų sąrašą, kitu už kandidatą į merus. Rinkimų rezultatai daugiamandatėje rinkimų apygardoje bus nustatomi pagal kvotų ir liekanų metodą, galutinių kandidatų sąrašų eilė bus nustatoma pagal rinkėjų paduotus pirmumo balsus.

Vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinktu bus laikomas tas kandidatas į savivaldybės tarybos narius – merus, kuris pirmą kartą balsuojant gaus daugiau kaip pusę rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų ir rinkimuose dalyvaus ne mažiau kaip 40 proc. į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų. Jeigu rinkimuose dalyvaus mažiau kaip 40 proc. rinkėjų, išrinktu bus laikomas tas kandidatas, kuris gaus daugiausia, bet ne mažiau kaip vieną penktadalį visų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų balsų. Jeigu pirmą kartą balsuojant merų rinkimuose nė vienas kandidatas nesurinks reikiamos balsų daugumos, ne vėliau kaip po dviejų savaičių nuo balsavimo dienos, bus rengiamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų kandidatų į merus, gavusių daugiausia balsų pirmą kartą balsuojant.

Įgyvendinant Konstitucinio Teismo išvadą nuspręsta, kad kelti kandidatų sąrašus daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir merą vienmandatėje rinkimų apygardoje galės ne tik politinės partijos, bet ir visuomeniniai rinkimų komitetai. Taip pat atsisakyta save iškėlusių kandidatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Vienmandatėje rinkimų apygardoje kandidatu į merus pilietis galės išsikelti pats. Politinių partijų, rinkimų komitetų kandidatų sąrašai, kandidatai į merus bei asmenys save keliantys kandidatais į merus bus registruojami, jeigu iškėlimą ar išsikėlimą savo parašais palaikys tos savivaldybės rinkėjai. Pagal naujas nuostatas partijos, rinkimų komiteto keliamą kandidatų sąrašą ir kandidatą į savivaldybės tarybos narius – merus, arba, – jeigu keliamas tik sąrašas arba tik kandidatas, taip pat asmenį išsikeliantį kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus atitinkamoje savivaldybėje turės paremti ne mažiau kaip 20 proc. skaičiuojant vienam savivaldybės tarybos nario mandatui, bet ne mažiau kaip 100 tos savivaldybės rinkėjų.

Kai mero įgaliojimai nutrūktų prieš terminą, būtų rengiami nauji mero rinkimai. Priimtomis Vietos savivaldos įstatymo pakeitimais reglamentuota savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūra.

www.lrs.lt

Ukmergės rajono savivaldybės mera išsaugojo postą (video)

Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos meras Vydas Paknys išsaugojo postą. Neeiliniame Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos posėdyje už mero interpeliaciją balsavo 12 Tarybos narių. Kadangi buvo baimintasi, kad kas nors iš valdančiosios koalicijos gali laisvai išreikšti savo valią ir balsuoti kitaip, tai daugumai Tarybos narių balsuoti leista nebuvo.

Ukmergės rajono savivaldybės merui Vydui Pakniui pareikšta interpeliacija (video)

Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos posėdžio metu opozicija pareiškė interpeliaciją rajono merui Vydui Pakniui. Pagal Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos veiklos reglamentą meras, po interpeliacijos užregistravimo turi per dvi savaites sušaukti Tarybos posėdį, kuriame turėtų būti svarstomas nepasitikėjimo klausimas.

Mero atsakymas į kreipimąsį dėl audito

Birželio 4 d. Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija kreipėsi į rajono savivaldybės merą ragindama atlikti nepriklausomą auditą. Liepos 10 d. gautas mero atsakymas, kuriame informuojama, kad Ukmergės rajono savivaldybės Taryba pavedė Ukmergės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti savivaldybės finansinį auditą nuo 2013 m. sausio 1 d. iki tol kol pasikeitė valdančioji dauguma Ukmergės rajono savivaldybės taryboje.  Laikotarpis labai mažas ir abejotina, kad toks auditas duos apčiuopiamos naudos, nes neapims buvusių savivaldybės vadovų veiklos viešuosiuose pirkimuose ir panašiai…

Pažymėtina, kad priimant šį sprendimą buvo pamiršta kelis šimtus tūkstančių kainavusi e-demokratijos sistema, kuri turėtų leisti piliečiams pateikti pasiūlymus dėl sprendimų projektų. Į pateiktą pastabą e-demokratijos priemonėmis posėdžio metu sureaguota nebuvo, nors Tarybos veiklos reglamentas leidžia teikti pastabas (pasiūlymus) sprendimo projektams el. būdu.

 


Mero atsakymas del audtio

Ukmergės rajone nauji vadovai

Naujai susiformavusi valdančioji dauguma galutinai pakeitė pagrindinį valdžios aparatą. Iš užimammų pareigų buvo atleisti vicemeras R. Baravykas, administracijos direktorius J. Varžgalys ir administracijos direktoriaus pavaduotoja J. Kanapeckienė.

Daugumos tarybos narių balsai lėmė, kad naujuoju vicemeru tapo darbietis R. Janickas, o administracijos direktoriumi socdemas S. Jackūnas. Pažymėtina, kad prieš pastarojo kandidatūrą, dėl KGB praeities, balsavo tik Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai.

Vilkmerge.lt nuotrauka

 

Savaitės įvykių apžvalga: naujo mero laukia dideli iššūkiai

Niekam nekils minčių, koks įvykis buvo svarbiausias praėjusią savaitę – politinis lūžis Ukmergės rajono savivaldybės Taryboje. Suformuota nauja valdančioji dauguma pasiekė savo – Ukmergė turi naują merą – juo tapo nepriklausomas Tarybos narys Vydas Paknys. Nors žingsnis žengtas didelis, tačiau darbas naujajam merui prasidės, kai susiformuos jo komandą, dėl kurios iki šiol yra neaiškumų. Pirminėmis žiniomis ji turėtų būti suformuota jau šį penktadienį (05.10). Nors, kaip ir minėjau meras yra nepriklausomas, tačiau jo komanda turėtų būti sudaryta politiniu pagrindu valdžią pasidalijant darbiečiams ir socdemams.

Tradiciškai populiariausios praėjusios savaitės naujienos:

  • Ukmergė turi naują merą– Vydą Paknį 134 peržiūros
  • Gegužės 3 d. 10 val. šaukiamas neeilinis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis 50 peržiūrų
  • Baseinui prašoma turkiškos pirties 40 peržiūrų
  • Merui pareikšta interpeliacija, naujuoju meru siūlomas V. Paknys 39 peržiūros
  • Savaitės įvykių apžvalga: antroji interpeliacija 26 peržiūros

Valdžios neveiklumo rezultatas: šalyje šiluma pinga, Ukmergėje – brangsta

Rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisija kovo 7 dieną vykusiame posėdyje patvirtino UAB „Ukmergės šiluma“ gyventojams vasario mėnesį tiektos šilumos ir karšto vandens kainas. Centralizuotai tiekiamos šilumos kaina vasarį, palyginus su praėjusių metų gruodžio ir šių metų sausio mėnesio kaina, miesto gyventojams padidėjo 0,75 ct/kWh, Šventupės gyventojams liko ta pati.

Rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Ivaškevičienė  laikraštį „Gimtoji žemė“ informavo, kad rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisija posėdyje patvirtino UAB „Ukmergės šiluma“ iš RK1, RK2, RK3, „Šilo“ katilinių vasario mėnesį tiektos šilumos kainas (su PVM) gyventojams – 30,47 centus už kilovatvalandę; 21,22 centus už kilovatvalandę vartotojams, gaunantiems šilumą iš Šventupės katilinės. Karšto vandens kaina mieste – 22,06 Lt už kubinį metrą, Šventupės gyventojams – 18, 96 Lt už kubinį metrą.

KK2: Apie mero šeimai skirtas didžiulias investicijas iš VVG

LNK pramoginė laida KK2 dar kartą apsilankė Ukmergėje. Šį kartą buvo parengtas reportažas apie Ukmergės rajono savivaldybės mero žmonai skirtas VVG ES lėšas apie kurias parašė Vilkmerge.lt.

Reportažo video rasite LNK svetainė skiltyje LNK GO arba paspaudę žemiau esančią nuorodą (žiūrėkite nuo 14 min.).

http://www.lnk.lt/video-perziura/4195/kk2-2013-01-17

Meras neprisiima atsakomybės ir skundžia teismo sprendimą

Beveik prieš metus neblaivus prie vairo sėdęs rajono meras Algirdas Kopūstas, nesutikdamas su rajono Apylinkės teismo nutarimu, apskundė jį aukštesnės instancijos teismui.

Apylinkės teismas administracinių teisės pažeidimų bylą, kurioje administracinėn atsakomybėn dėl transporto priemonės vairavimo apsvaigus nuo alkoholio buvo patrauktas A. Kopūstas, išnagrinėjo spalio 22-ąją. Teismo nutarimu rajono merui buvo paskirta 1 000 litų bauda su teisės vairuoti transporto priemonę atėmimu vieneriems metams. Šis nutarimas per 20 dienų galėjo būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui. A. Kopūstas šia teise ir pasinaudojo.

Rajono mero vairuojamą nuosavą automobilį „Toyota Land Cruiser“ Lietuvos kelių policijos tarnybos pareigūnai, vykdydami patruliavimą Ukmergės mieste, sustabdė praėjusių metų lapkričio 25-ąją, 18.12 valandą, Vilniaus gatvėje. Pareigūnai pastebėjo, jog nuo vairuotojo sklinda alkoholio kvapas, todėl paprašė pasitikrinti blaivumą. Rajono vadovui buvo nustatytas lengvas girtumo laipsnis – alkotesteris užfiksavo 0,81 promilės alkoholio. Tačiau meras su tuo nesutinka.

www.gzeme.lt