Praleista galimybė renovuoti mokyklas ir darželį

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) paskirstė beveik 26 mln. lt pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (II dalies 1.1.1. punktas): „Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“. Iš 21 gautos paraiškos 16 buvo finansuota. Tarp 5 nefinansuotų projektų atsidūrė ir 3 Ukmergės projektai:  „Veprių vidurinės mokyklos pastato modernizavimas“,  „Ukmergės darželio-mokyklos “Varpelis” pastato modernizavimas“,  „Želvos vidurinės mokyklos pastato modernizavimas“.  Pagal pateiktą medžiagą, galima manyti, kad lėšos paskirstytos ne konkurso tvarka, pagal tai, kas ankščiau pateikė paraiškas.

Nors savivaldybėje ir yra Strateginės plėtros ir investicijų skyrius, tačiau paraiškas pildė konsultacinės firmos specialistai. Kiek kainavo jų neefektyvios  paslaugos rajono gyventojams kol kas informacijos neturiu.