Sausio 6 d. 15 val. šaukiamas Kontrolės komiteto posėdis

Sausio 6 d. 15 val. šaukiamas Kontrolės komiteto posėdis

DARBOTVARKĖ

1. Išvažiuojamojo Kontrolės komiteto posėdžio UAB „VAATC“ metu gautos informacijos aptarimas.

Pranešėja – Elena Mirinavičienė, komiteto pirmininkė.

2. Dėl savivaldybės būsto remonto programos lėšų panaudojimo per 2012 m. ir 2013 m. tris ketvirčius audito.

Pranešėja – Onutė Mikelienė, Savivaldybės kontrolierė.

3. Dėl Savivaldybės tarybos nario M.M. Tamošiūno kreipimosi nagrinėjimo plano.

Pranešėja – Elena Mirinavičienė, komiteto pirmininkė.

4. Kiti klausimai.

Gimtoji žemė: Kontrolės komiteto nariai nesusirinko į du posėdžius

Šią savaitę – pirmadienį – buvo numatytas rajono Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis. Tačiau tądien jis neįvyko, nes atėjo tik trys nariai iš septynių. Tada nuspręsta posėdį rengti trečiadienį. Tačiau ir vėl pasikartojo ta pati situacija. Kontrolės komiteto posėdį planuojama sušaukti gruodžio 16 dieną, pirmadienį, 17 valandą.

Kontrolės komiteto posėdyje yra numatyta svarstyti du klausimus: dėl savivaldybės administracijos ir savivaldybės administravimo subjektų finansinio audito už 2013-01-01–2013-05-10 laikotarpį mokėtinų ir gautinų sumų, bankinių operacijų ir darbo užmokesčio srityse išvadų bei aptarti išvažiuojamojo Kontrolės komiteto posėdžio UAB „VAATC“ metu gautą informaciją.

Beje, pirmasis darbotvarkės klausimas jau kėlė politikų aistras Savivaldybės tarybos posėdžiuose, vykusiuose spalio 31 ir lapkričio 28 dieną.

Komiteto pirmininkė Elena Mirinavičienė „Gimtajai žemei“ teigė, kad į abu Kontrolės komiteto posėdžius, kurie turėjo vykti praėjusį pirmadienį bei trečiadienį, buvo atėję tik tie patys trys Savivaldybės tarybos nariai. Tai – pati pirmininkė, pirmininko pavaduotojas Andrius Kalesnikas ir Juozas Armanavičius. Kad posėdis vyktų, privalo dalyvauti keturi komiteto nariai. Pirmininkė patikino, kad iš anksto buvo informuota, jog į posėdžius neatvyks Grigorijus Malčanovas, kuris grįžo iš ligoninės ir turi nedarbingumo pažymėjimą. Apie kitų Kontrolės komiteto narių – Kazio Cesevičiaus, Andriaus Lyškos bei Arūno Civilkos – nedalyvavimo priežastis E. Mirinavičienė sakė neturinti žinių.

„Buvo pasakoma tik tiek, kad komiteto nariai nedalyvaus. Tačiau priežasčių niekas neįvardijo. Jei komiteto nariai bendrautų, galbūt būtų galima diskutuoti, tartis. Tačiau šiuo atveju bendravimo nebuvo“, – pabrėžė Kontrolės komiteto pirmininkė.

E. Mirinavičienė teigė galinti tik spėlioti, kokios priežastys – asmeninės ar išorinės – lėmė, kad politikai neateina į posėdžius ir negali būti svarstomi darbotvarkėje numatyti klausimai.

Jei komiteto nariai nesusirinks į posėdį ir gruodžio 16 dieną, pirmininkė sakė „daugiau žaidimų nežaisianti“. Ji ketina kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją ir prašyti etikos sargus apsvarstyti Ukmergės savivaldybės taryboje susidariusią situaciją. Be to, jai atrodo nenormalu, jog Kontrolės komitetui pateikiama svarstyti neva melaginga medžiaga. E. Mirinavičienė pažymėjo, jog jos vadovaujamas komitetas iki kitų metų sausio pabaigos dar turi apsvarstyti šešis rajono vadovų pateiktus klausimus ir Tarybai pateikti išvadas. Kadangi visi klausimai yra didelės apimties ir reikalauja išsamios analizės, pirmininkė abejoja, ar komitetas bus pajėgus per nustatytą laiką tai atlikti. Tuo labiau, kad iki šiol ne visi Kontrolės komiteto nariai pasižymėjo uolumu atliekant savo pareigas.

Susisiekus telefonu su Tarybos nariais K. Cesevičiumi ir A. Civilka jie abu tvirtino, jog numatytus Kontrolės posėdžius praleidę dėl svarbių priežasčių. K. Cesevičius sakė, kad atvykti negalėjo, nes sirgo: „Abu kartus apie tai informavau Savivaldybės tarybos sekretoriatą. Gruodžio 16 dieną vyksiančiame posėdyje ketinu dalyvauti“.

Pasak A. Civilkos, jam atvykti į Kontrolės posėdžius sutrukdė darbo reikalai. Pirmadienį politikas, kuris VšĮ Ukmergės ligoninė dirba gydytoju, turėjo skubią operaciją, o trečiadienį jis visą parą budėjo.

„Pirmadienį man skambino E. Mirinavičienė ir ją apie savo neatvykimą informavau. Taip pat pokalbio metu paprašiau, kad posėdžių laiką reikėtų labiau paderinti. Manau, kad gruodžio 16-ąją laikas tinkamesnis ir jis įvyks, komiteto nariai jame galės dalyvauti“, – paaiškino A. Civilka. Taip pat jis sakė, jog pirmadienį posėdyje galės dalyvauti.

Su A. Lyška penktadienį pasikalbėti nepavyko, politikas telefonu buvo nepasiekiamas.

Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas A. Kalesnikas, paprašytas pakomentuoti kolegų nedalyvavimo priežastis, atsakė, jog komentarų neturi. Tarybos narys, kuris dirbo ir ankstesnės sudėties Kontrolės komitete, pridūrė, jog tai nėra jokia naujiena. Pasak politiko, ir anksčiau ne visada įvykdavo komiteto posėdžiai. Priežastis ta pati – nebūdavo kvorumo.

Savivaldybės meras Vydas Paknys dabartinės situacijos nedramatizuoja. Jo teigimu, nėra normalu, jog neįvyko du iš eilės Kontrolės komiteto posėdžiai, tačiau tokių dalykų yra pasitaikę.

„Tarybos nariai turi tiesioginį savo darbą, todėl suderinti tiesiogines pareigas ir dalyvavimą posėdžiuose nėra paprasta. Kontrolės komiteto nariai yra ypatingai užimti žmonės, be to, atsitinka ir kitų iš anksto negalimų numatyti dalykų – pavyzdžiui, užklumpa liga. Mano žiniomis, Sekretoriato vedėja labai daug bendrauja su Tarybos nariais, ypač skrupulingai derina komitetų posėdžių laiką. Manau, kad gruodžio 16 dieną numatytas posėdis pagaliau įvyks ir problemos neliks“, – kalbėjo meras V. Paknys.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas numato, kad “Tarybos narys vykdo savo įgaliojimus paprastai nenutraukdamas tiesioginio darbo ar tarnybos. Tarybos, komitetų, Tarybos sudarytų komisijų, darbo grupių posėdžių laikui bei Tarybos sprendimų vykdymui Tarybos narys turi būti atleidžiamas nuo tiesioginių pareigų“. Be to, politikai privalo dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose; komitetų, darbo grupių ir komisijų nariai – komitetų, darbo grupių ir komisijų posėdžiuose, vykdyti kitus Tarybos pavedimus; jeigu dalyvauti posėdyje negali, apie tai turi pranešti merui, komiteto, darbo grupės ar komisijos pirmininkui ir nurodyti priežastis. Tarybos narys, be pateisinamos priežasties praleidęs tris Tarybos, komiteto, darbo grupių arba komisijų posėdžius iš eilės, svarstomas Etikos komisijoje mero teikimu.

Loreta EŽERSKYTĖ

www.gzeme.lt

Kontrolės komitetui trečias bandymas

Šią savaitę du kartus neįvyks planuotiems Kontrolės komitetų posėdžiams trečiąjį kartą bus bandoma surinkti komiteto narius pirmadienį, gruodžio 16 d. 17 val.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl savivaldybės administracijos ir savivaldybės administravimo subjektų finansinio audito už 2013-01-01 – 2013-05-10 laikotarpį mokėtinų ir gautinų sumų, bankinių operacijų ir darbo užmokesčio srityse išvadų. 
Pranešėja – Elena Mirinavičienė, komiteto pirmininkė.

2. Išvažiuojamojo Kontrolės komiteto posėdžio UAB „VAATC“ metu gautos informacijos aptarimas.
Pranešėja – Elena Mirinavičienė, komiteto pirmininkė.

3. Kiti klausimai.

Gruodžio 9 d. 16.00 val. Kontrolės komiteto posėdis

2013 m. gruodžio 9 d. 16.00 val. savivaldybės administracijos salėje (I a.) vyks Kontrolės komiteto posėdis.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl savivaldybės administracijos ir savivaldybės administravimo subjektų finansinio audito už 2013-01-01 – 2013-05-10 laikotarpį mokėtinų ir gautinų sumų, bankinių operacijų ir darbo užmokesčio srityse išvadų. 
Pranešėja – Elena Mirinavičienė, komiteto pirmininkė.

2. Išvažiuojamojo Kontrolės komiteto posėdžio UAB „VAATC“ metu gautos informacijos aptarimas.
Pranešėja – Elena Mirinavičienė, komiteto pirmininkė.

3. Kiti klausimai.

Kontrolės komiteto išvados, kurių neišdrįso perskaityti komiteto pirmininkė

2013 m. spalio mėn. 31 d. Ukmergės rajono Tarybos posėdyje kilo nemaža sumaištis, kai 2013 m. spalio 28 d. Kontrolės komiteto išvados liko nepagarsintos. Komiteto pirmininkė neišdrįso perskaityti išvadų, nes jose tiesiai šviesiai įvardijama kokios negerovės rasto po atliko savivaldybės veiklos audito.  Kilus chaosui kreipiausi į rajono merą, kad šis pagarsintų komiteto išvadas, tačiau ir jis neišdrįso jų perskaityti viešai.

Žemiau galite susipažinti su komiteto išvadomis.


2013-10-28 Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos kontrolės komiteto isvados

Kontrolės komitetas turi naują pirmininką

Liepos 4 d. vykusiame Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos posėdyje patvirtina nauja Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos Kontrolės komiteto sudėtis. Opozicijos teikiamu pirmininke tapo valstietė E. Mirinavičienė, o pavaduotoju paskirtas aš. Iki šiol depolitizuotai dirbęs komitetas į pirmąjį naujos sudėties posėdį turėtų susirinkti liepos 16 d.

Kontrolės komitete bus nagrinėjamas savivaldybės administracijos reorganizacijos efektyvumas

Rugsėjo 13 d. 15 val. vyks Ukmergės rajono savivaldybės Kontrolės komiteto posėdis. Jame numatyta išnagrinėti kokį efektą davė plačiai nuskambėjusi savivaldybės reforma.

Posėdžio dienotvarkė:

1. Dėl Valstybės kontrolės ataskaitos „Dėl Ukmergės rajono savivaldybėje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“ išvadų ir savivaldybės administracijos veiksmų, įgyvendinant rekomendacijas.

2. Dėl savivaldybės administracijos reorganizacijos rezultatų ir efektyvumo.

Opozicija periima kontrolės komiteto valdymą

Daugiau nei metus vykusi pozicijos valdoma „kontrolė“ baigiasi. Ukmergės rajono savivaldybės Taryba patvirtino Kontrolės komiteto pirmininku socdemą A. Dudėną.  Ilgą laiką komitetas neturėjo pirmininko, nes valdantieji piktybiškai nepritarė mano kandidatūrai (galima manyti, kad buvo realios baimės jog nešvariems darbeliams ateis galas).  Pastaruoju metu kontrolierių pateiktos išvados apie UAB Ukmergės šiluma, UAB Ukmergės būtų ūkis ir Ukmergės rajono savivaldybės pažeidimus privertė imtis ryžtingų priemonių ir perimti Kontrolės komiteto pirmininkavimą opozicijai.

Kaip bus sprendžiami praeitos kadencijos klausimai, kai valdančiosios koalicijos sudėtyje buvo socdemai bus matyti.

Ukmergės biudžetininkams priedais išmokėtas beveik milijonas litų

Šią savaitę Ukmergės rajono savivaldybės Kontrolės komitetas svarstė kaip 2011 metais savivaldybės administracija ir kitos savivaldybės biudžetinės įstaigos išsimokėjo priedus.Ukmergės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pateikta informacija pašiurpino – priedams ir išmokoms išleista beveik milijonas savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų.

Valstybės lėšos dažniausia priedais yra mokamos pagal vyriausybės ar ministerijų patvirtintas tvarkas, tačiau pagal kokias tvarkas yra naudojamos sutaupytos darbo užmokeščio fondo lėšos komiteto nariai atsakymų nesulaukė.  Tarp daugiausia priedus išmokėjusių įstaigų išsiskiria Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Vaikų lopšelis – darželis „Eglutė“, Ukmergės kultūros centras ir kitos įstaigos (visi duomenis pateikti žemiau).

Komiteto nariai bendru sutarimu nusprendė kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorių, kuris parengtų ir pateiktų tvarką, pagal kurią iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo priedams būtų leista išmokėti ne daugiau, kaip 30 proc. o kitos lėšos privalėtų būti naudojamos kreditoriniams įsiskolinimams dengti ir materialinei bazei stiprinti.

Valstybės lėšų panaudojimas

http://www.docstoc.com/docs/116293867/kontroles-tarnybos-rastas-apie-priedus-Ukmergeje-2

Savivaldybės lėšų panaudojimas

http://www.docstoc.com/docs/116293892/kontroles-tarnybos-rastas-apie-priedus-Ukmergeje

 

Ukmergėje valdantiesiems įstatymas negalioja?

Ukmergės rajono savivaldybės opozicija kreipėsi į Ukmergės rajono vadovybę, reikalaudami, kad būtų laikomasi LR Vietos savivaldos įstatymo normų ir įstatymu opozicijai priklausančios pareigos ir galimybės būtų įgyvendintos.

Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos opozicinės TS – LKD frakcijos seniūnas Andrius Kalesnikas rajono merui pateikė naujų Etikos ir procedūrų komisijos bei Kontrolės komiteto pirmininkų pavardes.

Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos Etikos ir procedūrų komisijos pirmininke yra teikiama Tvarkos ir teisingumo partijos atstovė Regina Kaupienė, savivaldybės Tarybos kontrolės komitetui vadovauti patikėta Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovui Juozui Galiauskui.

Opozicinė TS – LKD frakcija jau ne kartą kreipėsi į rajono merą dėl įstatymų normų vykdymo. Pastarajame atsakyme Ukmergės rajono meras teigia, kad nėra nurodytos atskiros šio įstatymo 14 ir 15 straipsnių nuostatų įsigaliojimo datos, tad meras daro išvada, kad nėra dabar paskirtų (valdančiajai daugumai priklausančių) Etikos ir procedūrų komisijos ir Kontrolės komiteto pirmininkų atšaukimo galimybės iki kol pasibaigs kadencija.

Tuo tarpu viešai išplatintame LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto rašte teigiama, kad „Komisijos pirmininko ar komisijos sudėties keitimas nesietinas su komisijos įgaliojimų nutrūkimu, todėl komisijos pirmininkas ar komisijos sudėtis savivaldybės tarybos kadencijos metu gali keistis “.

„Netoleruotina situacija, kai valdantieji patys priima sprendimus ir patys save kontroliuoja. Savivaldybės vadovo akivaizdus nenoras leisti opozicijai pasinaudoti LR Vietos savivaldos įstatymu numatytomis teisėmis yra ciniškas ir negatyvus demokratijos principų paminimas“, įsitikinęs A. Kalesnikas.

Šiuo metu Etikos ir procedūrų komisijai bei Kontrolės komitetui vadovauja valdančiosios koalicijos atstovai valstietė liaudininkė D. Užkurėlytė ir Naujos sąjungos atstovas G. Plevokas.

LR Vietos savivaldos įstatymas nurodo, kad Kontrolės komiteto pirmininką savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją mero siūlymu skiria savivaldybės taryba reglamento nustatyta tvarka. Etikos komisijos pirmininko kandidatūrą meras teikia savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu reglamento nustatyta tvarka.