Misija neįmanoma: karjera savivaldybėje

Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir toliau skelbia sunkiai suvokiamus konkursus laisvoms pareigybėms užimti. Šį kartą mano dėmesį patraukė konkursas į laisvą karjeros valstybės tarnautojo – Strateginės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybę.

http://www.vtd.lt/index.php?1834927113 

Bene pirmą kartą, rengiant konkursus tarp reikalavimų atsiranda magistro kvalifikacinio laipsnio turėjimas. Pažymėtina, kad to pačio skyriaus vadovo pareigybes užimti užtenka bakalauro kvalifikacinio laipsnio (jo nereikėjo ir Mokesčių skyriaus vedėjo pareigoms užimti).

Dar labiau suglumino anglų kalbos B1 arba vokiečių kalbos A1 mokėjimas. Nors vokiečių kalba yra oficiali ES kalba, tačiau kokios naudos gali turėti A1 mokėjimas? Kas yra A1 lygis gali pasiskaityt žemiau esančiame pareigybės aprašyme.

A1 lygis

SUPRATIMAS

Gebu suprasti žinomus žodžius ir pačias bendriausias frazes apie save, šeimą bei artimiausią aplinką, jeigu žmonės kalba lėtai ir aiškiai.
Skaitymas Gebu suprasti įprastus pavadinimus, žodžius ir labai paprastus sakinius, pvz., iš skelbimų, plakatų ar katalogų.

KALBĖJIMAS 

Gebu vartoti paprastas frazes ir sakinius gyvenamajai vietai bei pažįstamiems žmonėms apibūdinti.
Monologas Gebu parašyti paprastą, trumpą tekstą ant atviruko, pvz., šventinį sveikinimą. Gebu į nustatytos formos dokumentus įrašyti asmens duomenis, pvz., viešbučio registracijos lapelyje įrašyti savo pavardę, tautybę, adresą.

RAŠYMAS

Gebu parašyti paprastą, trumpą tekstą ant atviruko, pvz., šventinį sveikinimą. Gebu į nustatytos formos dokumentus įrašyti asmens duomenis, pvz., viešbučio registracijos lapelyje įrašyti savo pavardę, tautybę, adresą.

Kad pareigybės aprašymas yra pritaikytas konkrečiam konkursui, o gal ir konkrečiam žmogui galima manyti iš pareigybinio aprašymo failo pavadinimo – 2012-05-21 Nr14-12-128P (konkursui).

Konkursas į Mokesčių skyriaus vedėjus virto farsu

Penktadienį vyko konkursas laisvai karjeros valstybės tarnautojo – rajono savivaldybės administracijos Mokesčių skyriaus vedėjo vietai užimti. Prašymus dalyvauti konkurse buvo pateikusios dvi pretendentės. Tačiau konkurse dalyvavo tik viena – Daiva Gladkauskienė. Ji ir paskelbta konkurso laimėtoja.

Konkursui organizuoti ir vykdyti rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Juozo Varžgalio įsakymu buvo sudaryta jo vadovaujama komisija. Jos nariai – savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Kanapeckienė, Finansų skyriaus vedėja Vida Butkevičienė, Juridinio skyriaus vedėjas Rimas Jurgilaitis, Bendrojo skyriaus vedėja Zina Kurmelienė bei Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilija Grabauskienė. Beje, pastaroji komisijos narė konkurse nedalyvavo, nes turi nedarbingumo lapelį.

Konkurso metu pretendentė turėjo atsakyti į testo klausimus, buvo patikrintos ir įvertintos jos anglų kalbos žinios bei vyko pokalbis. D. Gladkauskienė surinko reikiamą balų skaičių ir komisija ją paskelbė laimėtoja.

Praėjus trims darbo dienoms po konkurso ji bus priimta Mokesčių skyriaus vedėjos pareigoms.

D. Gladkauskienė Kauno technologijos universitete yra baigusi ekonomikos bakalauro studijas. Nuo 2004 metų ji dirbo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiąja specialiste. Šių metų pradžioje, kai buvo paskelbtas konkursas Mokesčių skyriaus vedėjo pareigoms užimti, D. Gladkauskienė perkelta į Mokesčių skyrių pakaitine valstybės tarnautoja.

Mokesčių skyrius rajono savivaldybėje įkurtas 2003 metais. Iki šiol jam vadovavo Aleksandras Gražys.

Rajono savivaldybės interneto svetainėje paskelbus informaciją apie konkursą laisvai karjeros valstybės tarnautojo – Mokesčių skyriaus vedėjo pareigybei, rajono Tarybos narys Andrius Kalesnikas paskelbė pranešimą. Politiko manymu, „pareigybinė instrukcija gana aiškiai surašyta konkrečiam, ne pačiam kvalifikuočiausiam asmeniui. Specialiuose reikalavimuose nurodomas tik vienas specifinis uždavinys – turėti aukštąjį, socialinių mokslų srities ekonomikos krypties išsilavinimą. Ypač absurdiškai skamba reikalavimas mokėti anglų kalbą A1 lygiu. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad reikalavimuose nėra reikalavimų turėti darbinės patirties, nors dažniausia priimant į tokias pareigybes darbuotoją būtina turėti bent trejų metų patirtį toje srityje“.

„Gimtoji žemė“