Savivaldybių merus rinksime tiesiogiai

Seimas plenariniame posėdyje priėmė Savivaldybių tarybų rinkimų ir Vietos savivaldos įstatymų pakeitimus (projektai Nr. XIIP-1309(4), Nr. XIIP-1310(3), kuriais nutarta įtvirtinti tiesioginius mero rinkimus.

Už Savivaldybių tarybų rinkimų pataisas balsavo 81 Seimo narys, prieš – 3, susilaikė 23 parlamentarai, Vietos savivaldos įstatymo pataisas parėmė 80 Seimo narių, prieš balsavo 5, susilaikė 17 parlamentarų.

Teisės aktų pakeitimais nutarta apibrėžti tiesiogiai renkamos savivaldybės tarybos rinkimų sistemą, kai tiesiogiai renkamas jos meras, nustatyti reikalavimus tapti kandidatu į tarybos narius ir kandidatu į merus, leisti kelti kandidatus ne vien politinėms partijoms.

Priimtomis pataisomis nustatyta, kad vienas iš savivaldybės tarybos narių rinkėjų galės būti tiesiogiai išrenkamas tarybos nariu ir šios savivaldybės meru, kuris bus renkamas pagal absoliučios daugumos rinkimų sistemą vienmandatėje rinkimų apygardoje, sudarančią visą savivaldybę. Pagal proporcinę rinkimų sistemą savivaldybėje (daugiamandatėje apygardoje) bus renkami šios savivaldybės tarybos nariai. Tokiu būdu savivaldybės taryba bus renkama pagal mišrią rinkimų sistemą.

Rinkėjai galės balsuoti dviem biuleteniais: vienu už kandidatų sąrašą, kitu už kandidatą į merus. Rinkimų rezultatai daugiamandatėje rinkimų apygardoje bus nustatomi pagal kvotų ir liekanų metodą, galutinių kandidatų sąrašų eilė bus nustatoma pagal rinkėjų paduotus pirmumo balsus.

Vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinktu bus laikomas tas kandidatas į savivaldybės tarybos narius – merus, kuris pirmą kartą balsuojant gaus daugiau kaip pusę rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų ir rinkimuose dalyvaus ne mažiau kaip 40 proc. į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų. Jeigu rinkimuose dalyvaus mažiau kaip 40 proc. rinkėjų, išrinktu bus laikomas tas kandidatas, kuris gaus daugiausia, bet ne mažiau kaip vieną penktadalį visų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų balsų. Jeigu pirmą kartą balsuojant merų rinkimuose nė vienas kandidatas nesurinks reikiamos balsų daugumos, ne vėliau kaip po dviejų savaičių nuo balsavimo dienos, bus rengiamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų kandidatų į merus, gavusių daugiausia balsų pirmą kartą balsuojant.

Įgyvendinant Konstitucinio Teismo išvadą nuspręsta, kad kelti kandidatų sąrašus daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir merą vienmandatėje rinkimų apygardoje galės ne tik politinės partijos, bet ir visuomeniniai rinkimų komitetai. Taip pat atsisakyta save iškėlusių kandidatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Vienmandatėje rinkimų apygardoje kandidatu į merus pilietis galės išsikelti pats. Politinių partijų, rinkimų komitetų kandidatų sąrašai, kandidatai į merus bei asmenys save keliantys kandidatais į merus bus registruojami, jeigu iškėlimą ar išsikėlimą savo parašais palaikys tos savivaldybės rinkėjai. Pagal naujas nuostatas partijos, rinkimų komiteto keliamą kandidatų sąrašą ir kandidatą į savivaldybės tarybos narius – merus, arba, – jeigu keliamas tik sąrašas arba tik kandidatas, taip pat asmenį išsikeliantį kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus atitinkamoje savivaldybėje turės paremti ne mažiau kaip 20 proc. skaičiuojant vienam savivaldybės tarybos nario mandatui, bet ne mažiau kaip 100 tos savivaldybės rinkėjų.

Kai mero įgaliojimai nutrūktų prieš terminą, būtų rengiami nauji mero rinkimai. Priimtomis Vietos savivaldos įstatymo pakeitimais reglamentuota savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūra.

www.lrs.lt

Ukmergės rajono savivaldybės mera išsaugojo postą (video)

Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos meras Vydas Paknys išsaugojo postą. Neeiliniame Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos posėdyje už mero interpeliaciją balsavo 12 Tarybos narių. Kadangi buvo baimintasi, kad kas nors iš valdančiosios koalicijos gali laisvai išreikšti savo valią ir balsuoti kitaip, tai daugumai Tarybos narių balsuoti leista nebuvo.

Ukmergės rajono savivaldybės merui Vydui Pakniui pareikšta interpeliacija (video)

Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos posėdžio metu opozicija pareiškė interpeliaciją rajono merui Vydui Pakniui. Pagal Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos veiklos reglamentą meras, po interpeliacijos užregistravimo turi per dvi savaites sušaukti Tarybos posėdį, kuriame turėtų būti svarstomas nepasitikėjimo klausimas.

Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotojui R. Baravykui pradėta interpeliacijos procedūra

Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos opozicija pareiškė nepasitikėjimą Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotoju, libercentristu Regimantu Baravyku ir pradėjo interpeliacijos procedūrą.

Opozicijos netenkina R. Baravyko veiksmai kuruojant atliekų klausimus  Ukmergės rajono savivaldybei, apklausos būdu parinkus faktiškai tą patį atliekų operatorių, šiukšlių išvežimo tonos kaina pakilo nuo 128,88 Lt iki 244 Lt. Palyginimui, vien per pusmetį rajono gyventojai sumokės beveik milijonu litų daugiau nei anksčiau, kai tas pats operatorius šiukšles išveždavo tarptautinio konkurso metu pasiūlytomis kainomis.

„Esame įsitikinę, kad asmeninė atsakomybė politikoje  būtina ir siekiame, kad už žalingus veiksmus Ukmergės rajono gyventojams, politikai atsakytų. Mes negalime sutikti su….kuo? ‘ – teigia opozicinės Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Andrius Kalesnikas.

Opozicinės frakcijos taip pat pasisako prieš ketinimus didinti rinkliavos mokestį rajono gyventojams, nes yra įsitikinusios, kad už galimai korupcinius sprendimus privalo atsakyti juos priėmę politikai, o ne eiliniai gyventojai.

Ukmergės rajono apylinkės teisme toliau stringa praėjusiais metais vykusių savivaldos rinkimų byla, kurioje trys asmenys yra kaltinami pirkę balsus Liberalų ir centro sąjungos naudai, kurios Ukmergės skyriui tuo metu vadovavo R. Baravykas.

Pagal Vietos savivaldos įstatymą, nepasitikėjimą meru ir vicemerais gali pareikšti ne mažiau kaip trečdalis tarybos narių, o už jų atleidimą iš pareigų privalo balsuoti ne mažiau kaip pusė politikų.

Algirdas Kopūstas išsaugojo Ukmergės mero postą

Algirdui Kopūstui pavyko išsaugoti Ukmergės rajono mero postą. Iš 23 posėdyje dalyvavusių Tarybos narių už jo atleidimą balsavo devyni, prieš – trylika, vienas biuletenis buvo sugadintas. Ukmergės rajono Tarybos dauguma dar kartą pademonstravo, kad moralinė ir atsakomybės pusė jiems neegzistuoja, o svarbiausia – įsipareigojimai ir postai.

Kaip ir tikėtasi Ukmergės rajono Tarybos posėdžio metu buvo akcentuojamas šilumos klausimas, nors interpeliacija parengta moraliniu mero atsakomybės vengimo pagrindu.

Tiesiai šviesiai paklausus apie skandalingą situaciją, kai anot vilkmerge.lt meras pasirašė po protokolu, jog buvo išgėręs pora bokalų, Kopūstas išsisukinėjo nuo atsakymo ir nesugebėjo prisiimti atsakomybės.

Posėdžio metu taip ir nebuvo atsakyta į klausimus apie žiniasklaidoje skelbtą informacijos, kad atgaline data gautos netekto darbingumo pensijos (apie tai plačiau parašysiu, kai išnagrinėsiu šiandien gautą Socialinės apsaugos ir darbo viceministro laišką).