Įsibėgėja statybų darbai prie renovuojamų daugiabučių

Įpusėjus pavasariui vis daugiau renovuojamų pastatų apjuosiami statybiniais pastoliais. Šiuo metu Ukmergės rajone statybininkai pluša net išsijuosę – renovuojamas 21 daugiabutis. Už šių darbų kokybę gyventojams garantuoja ne tik rangovas. Renovacijos procesą akylai stebi ir prižiūrinčios institucijos.

 Rangovai kruopščiai atrenkami

Vykdant daugiabučių renovaciją, dauguma statybos rangos darbų perkami konkurso būdu per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO LT). Kaip sakė VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Edvardas Petrauskas, į šį katalogą įtraukiami tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacija atitinka Aplinkos ministro įsakymu patvirtintą tvarkos aprašą.

„Renovaciją gali vykdyti tie rangovai, kurių įstatuose numatyta statybos veikla, kurie nėra bankrutavę ar bankrutuojantys, likviduojami, nėra sustabdę ar apriboję savo veik-los, turi pakankamas apyvartines lėšas sutartiniams įsipareigojimams vykdyti. Taip pat tiekėjai turi būti įvykdę įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, socialinio draudimo įmokų mokėjimu, t. y. neturėti skolų minėtoms institucijoms“, – rangovams keliamus reikalavimus vardijo E. Petrauskas.

Pašnekovo duomenimis, CPO LT pirkimuose dalyvauja daugiau kaip 100 rangos bendrovių. Jos buvo lyginamos tarpusavyje pagal kvalifikacinius, ekonominius, finansinius atrankos kriterijus.

„Atliktas tiekėjų reitingavimas, jų kvalifikacija įvertinta balais ir sudaryta Lietuvos statybininkų kvalifikacinė eilė. Aukščiausius reitingus joje užimantys statybininkai buvo tam tikra prasme įvertinti, o kiti turi galimybę siekti geresnių rezultatų“, – teigė Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas.

Be CPO katalogo renovuojamo namo rangos darbų pirkimai gali būti vykdomi ir BETA arba per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVPIS). Šioje sistemoje dalyvauja apie 2 tūkst. registruotų tiekėjų. Rangovų pateikti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą arba ekonominį naudingumą.

 Domisi didesniais objektais

Kai daugiabutis renovuojamas savivaldybės iniciatyva, administratorius skelbia konkursus investicijų planui bei techniniam darbo projektui parengti, taip pat rangos darbams bei techninei priežiūrai vykdyti. Daugiabučių atnaujinimą Ukmergės rajone administruoja UAB „Ukmergės būtų ūkis“. Bendrovės Būsto administravimo skyriaus viršininkas Andrius Kalesnikas pasakojo, kad dauguma pirkimų buvo sėkmingi – sutartys su darbų rangovais buvo pasirašytos po pirmojo konkurso paskelbimo. Tuo tarpu kelių mažesnių objektų rangos darbai nupirkti ant-ru ar net trečiu bandymu.

„Rangos bendrovėms įdomesni didesni objektai. Dėl kelių tokių Ukmergės rajone rangos darbų pirkimo gavome net po keliolika paraiškų, o dėl mažesnių namų atnaujinimo konkursuose varžosi vos dvi, kartais ir viena statybų bendrovė. Yra rangovų, kurie vienu metu dirbs prie kelių mūsų rajone renovuojamų daugiabučių namų, kiti renovuos po vieną daugiabutį. Sutartys buvo pasirašytos ir su dviem Ukmergės rajono statybinėmis įmonėmis, jos darbus jau baigė – namus renovavo pagal numatytus terminus“, – sakė A. Kalesnikas.

Ar kokybiškai atliekami rangos darbai – stebi ne tik renovuojamų namų gyventojai. Statybvietę nuolat lanko tiek renovuojamų namų administratorius, tiek techninis prižiūrėtojas. Galiausiai patikrinimus rengia ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos bei BETA specialistai.

Auksė KANIŪTĖ

www.gzeme.lt

 

Gimtoji žemė: Policijos pareigūnai gali netekti nuomojamų butų

Rajono Apylinkės teismas, teisėjaujant teisėjai Snieguolei Bielskienei, pripažino neteisėtais tris rajono Savivaldybės tarybos sprendimus dėl rezervinių gyvenamųjų patalpų, esančių Dariaus ir Girėno gatvės 30-ajame name, nuomos specialistams, atvykstantiems iš kitų savivaldybių. Taip pat teismas konstatavo, jog neteisėtų rajono Tarybos sprendimų pagrindu sudarytos patalpų nuomos sutartys yra negaliojančios. Taigi kai kurioms šeimoms, savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame būste išsinuomojusioms butus, iškilo grėsmė likti be pastogės.

Plačiau skaitykite rajono laikraštyje Gimtoji žemė:

http://www.gzeme.lt/?s_id=1&n_id=6806

Pirmieji naujos kadencijos Tarybos metai: „Jokių realių permainų – tik stagnacija“

Kaip apibūdintumėte pirmuosius naujos kadencijos metus? – paklausė Gimtosios žemės žurnalistė. Net nemirktelėjęs atsakiau – „Jokių realių permainų – tik stagnacija“.

Žemiau pateikiu straipsnio ištrauką su mano vertinimu.

http://www.gzeme.lt/index.php?s_id=1&n_id=6541 

Taip pirmųjų šios kadencijos metų mero veiklą įvertino Savivaldybės tarybos narys, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Andrius Kalesnikas.

Jaunasis politikas apgailestavo, kad ši kadencija išskirtinė tuo, jog pažymėta vadovų girtavimo faktais, galima korupcija.

„Koks įvaizdis formuojamas visuomenėje apie valdžią, jei Savivaldybės tarybos nario, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus namuose atliekamos kratos?“ – retoriškai klausė A. Kalesnikas.

Jo teigimu, liūdna konstatuoti, jog savivaldybėje nevyksta jokių realių permainų, aplinkui – tik stagnacija. Panašu, kad esantieji valdžioje labiau rūpinasi savo interesais, bet ne rajono gyventojais.

Opozicijos atstovo žodžiais tariant, savivaldybės administracijoje paskelbta reforma jokių apčiuopiamų ir teigiamų pokyčių neatnešė, tai buvęs tik kėdžių perstumdymas.

„Pirmieji kadencijos metai turėtų pasižymėti būtent naujais sumanymais, idėjomis, planais ir noru juos įgyvendinti. Deja, Savivaldybės taryboje nieko panašaus nematėme“, – savo nuomonę dėstė politikas.

A. Kalesnikas pasigedo ir valdančiųjų konstruktyvaus dialogo su opozicija. Jo teigimu, su opozicinėmis partijomis nebuvo tariamasi jokiais klausimais.

„Manau, kad savivaldybės meras, kaip vadovas, turi būti jungianti ir vienijanti skirtingai mąstančius Tarybos narius. Galima tik apgailestauti, jog mūsų Taryboje to nepajutome…“ – konstatavo opozicijos atstovas.

Taip pirmųjų šios kadencijos metų mero veiklą įvertino Savivaldybės tarybos narys, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Andrius Kalesnikas.

Jaunasis politikas apgailestavo, kad ši kadencija išskirtinė tuo, jog pažymėta vadovų girtavimo faktais, galima korupcija.

„Koks įvaizdis formuojamas visuomenėje apie valdžią, jei Savivaldybės tarybos nario, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus namuose atliekamos kratos?“ – retoriškai klausė A. Kalesnikas.

Jo teigimu, liūdna konstatuoti, jog savivaldybėje nevyksta jokių realių permainų, aplinkui – tik stagnacija. Panašu, kad esantieji valdžioje labiau rūpinasi savo interesais, bet ne rajono gyventojais.

Opozicijos atstovo žodžiais tariant, savivaldybės administracijoje paskelbta reforma jokių apčiuopiamų ir teigiamų pokyčių neatnešė, tai buvęs tik kėdžių perstumdymas.

„Pirmieji kadencijos metai turėtų pasižymėti būtent naujais sumanymais, idėjomis, planais ir noru juos įgyvendinti. Deja, Savivaldybės taryboje nieko panašaus nematėme“, – savo nuomonę dėstė politikas.

A. Kalesnikas pasigedo ir valdančiųjų konstruktyvaus dialogo su opozicija. Jo teigimu, su opozicinėmis partijomis nebuvo tariamasi jokiais klausimais.

„Manau, kad savivaldybės meras, kaip vadovas, turi būti jungianti ir vienijanti skirtingai mąstančius Tarybos narius. Galima tik apgailestauti, jog mūsų Taryboje to nepajutome…“ – konstatavo opozicijos atstovas.

Valstiečiai nepritarė, kad asbesto gaminiai būtų utilizuojami savivaldybės lėšomis

„Gimtosios žemės“ straipsnis apie Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos neeilinį posėdį (2012-01-12), kurį matydama Ukmergės rajono valdžios abejingumą ir neveiklumą sušaukė rajono Tarybos opozicija. Labai gaila, kad visus mano pasiūlymus, kurie būtų pagelbėję rajono gyventojams utilizuojant asbesto gaminius valdančioji dauguma sutartinai atmetė. Juokingiausia buvo, kai atmetė net tokius siūlymus, kaip programos vykdymą patikėti administracijos direktoriui ar kad po metų rajono tarybai būtų pateikta programos vykdymo ataskaita.

Loreta EŽERSKYTĖ

Ketvirtadienį vyko neeilinis Savivaldybės tarybos posėdis. Pirmininkavęs mero pavaduotojas Regimantas Baravykas informavo, jog į Tarybą yra išrinkti 25 nariai, posėdyje dalyvavo 22. Meras valstietis liaudininkas Algirdas Kopūstas neatvyko, nes atostogauja, Liberalų ir centro sąjungos atstovas Juozas Armanavičius posėdį praleido dėl svarbių darbo reikalų, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovė Birutė Žilėnienė – dėl ligos.

Neeilinis posėdis buvo sušauktas, kai sausio 4 dieną vykusiame taip pat neeiliniame posėdyje to paprašė opozicija – Lietuvos socialdemokratų partijai, Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams ir Darbo partijai priklausantys Tarybos nariai. Į neeilinio posėdžio darbotvarkę buvo įrašytas vienas klausimas – dėl paramos šalinti asbesto turinčius gaminius iš gyvenamųjų pastatų programos patvirtinimo. Prieš pradedant jį svarstyti buvo pasveikintas gimtadienį švenčiantis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Valdas Mikalajūnas.

Šios kadencijos Savivaldybės taryba į posėdžius buvo susirinkusi 16 kartų. Iš jų keturi posėdžiai – antras, penktas, penkioliktas ir šešioliktas – buvo neeiliniai.

„Gyvename tarsi karo sąlygomis“

Posėdis, kaip jau tapo įprasta šios kadencijos Tarybos darbe, prasidėjo piliečių tribūna. Šįkart buvo išklausyta trijų ukmergiškių pasisakymų. Pirmoji į Savivaldybės tarybos narius Gėlių ir Kauno gatvių gyventojų vardu kreipėsi Violeta Umbrasienė.

„Jau keleri metai mes neturime ramybės, gyvename tarsi karo sąlygomis. Viso to priežastis – tai Aldonos ir Edvardo Adomavičių bei Vytauto Maziliausko visapusiškas savivaliavimas ir neteisėti veiksmai, žeidžiantys mūsų teisėtus interesus, žmogiškąjį orumą, sveikatą ir ramybę.

Šie piliečiai gyvena Kauno g. 72 esančiame daugiabutyje, tačiau savivaliauja Gėlių gatvėje“, – kalbėjo ukmergiškė ir vardijo kaimynų savivalės faktus. Kaip sakė V. Umbrasienė, „Adomavičiai be leidimo valdiškoje žemėje šalia Gėlių gatvės pasistatė garažą, virš kurio yra pastatytas antras aukštas, įrengta pirtis bei priebutis“. Ukmergiškės teigimu, „greta stovi ir Maziliausko savavališkai pastatytas garažas“. Kalbėtoja kaltino minėtus gyventojus tuo, kad jų iniciatyva buvo atlikti klaidingi Kauno g. 72 ir 74 namų geodeziniai matavimai, kad prie gatvės prikrauta statybinių medžiagų ir atliekų, kad tenka kęsti jų išpuolius.

„Ponia A. Adomavičienė, kuri, beje, dirba savivaldybei priklausančioje įmonėje UAB „Ukmergės butų ūkis“ vyr. buhaltere, jos vyras bei V. Maziliauskas mano, kad jų interesai yra aukščiau visų kitų ir jų galima siekti teisėtais ir neteisėtais būdais, pasiskelbiant mero giminaičiais, vicemero buvusiais bendradarbiais ir kitais jiems vieniems suprantamais argumentais“, – kalbėjo V. Umbrasienė. Ji sakė, kad šiais klausimais 2009, 2010 ir 2011 metais gyventojai raštu kreipėsi į rajono savivaldybę, čia buvo apsilankę rajono vadovai, Tarybos nariai, kiti atsakingi darbuotojai, tačiau iškeltos problemos nesprendžiamos ir iki šiol žmonės negavo jokio atsakymo.

Kalbėtoja piktinosi, kad prieš kurį laiką A. Adomavičienė toje pačioje piliečių tribūnoje paprašė prie savavališkai pastatyto pastato skirti žemės sklypą. „Savivaldybės architektas mus ne kartą patikino, kad šioje vietoje, kuri vadinama žaliąja zona, negali būti formuojamas joks sklypas. Tačiau praėjusią savaitę reikalai pajudėjo savivaliautojų pusėn“, – sakė gyventojų atstovė, pridūrusi, kad šios savaitės pradžioje sunerimę gyventojai vėl kreipėsi į savivaldybę. Pasak V. Umbrasienės, labiausiai nustebino vicemero atsakymas. Jis neva nei patvirtino, nei paneigė, kad Adomavičiams bus skiriamas prašomas plotas…

Kreipdamasi į Tarybos narius V. Umbrasienė prašė bendrauti ne tik su viena suinteresuota puse, bet ir išklausyti gyventojus, kurių interesai gali būti pažeidžiami.

„Nejau mes iš Afrikos…“

Anykščių gatvės 5 namo gyventojas Henrikas Šereika išsakė savo ir kaimynų rūpesčius. Pasak ukmergiškio, palei minėtąjį namą nėra šaligatvio, neįrengta lietaus kanalizacija, apšvietimas. Gyventojai dėl to kenčia nepatogumus, nesaugu išeiti į kiemą mamoms su mažais vaikais.

„Daug kartų kreipėmės, kad prie namo būtų pastatytas bent vienas stulpas apšvietimo lempai, bet pagalbos nesulaukėme“, – tvirtino H. Šereika. Pasak jo, neseniai Dukstynoje buvo tvarkomas gatvių ir kiemų apšvietimas, tad Anykščių gatvės 5 namo gyventojai paprašė išspręsti ir jų problemą.

„Mums buvo paaiškinta, kad darbai atliekami už Europos Sąjungos skirtus pinigus, todėl mums pagelbėti negali. Nejau mes iš Afrikos, kad negalima mūsų kieme atlikti europinėmis lėšomis finansuojamų darbų…“ – replikavo ukmergiškis.

Dukstynos mikrorajono gyventojas prašė valdžios spręsti minėtojo namo žmonėms aktualią problemą ir siūlė du sprendimo variantus. Jo manymu, jeigu nėra galimybių įrengti šaligatvį ir apšvietimą, tuomet reikėtų kiemą padaryti uždarą ir jame uždrausti transporto priemonių eismą.

Atliko ukmergiškių apklausą

Piliečių tribūnoje pasisakęs pedagogas Alfonsas Strelčiūnas ragino politikus nulipti nuo pjedestalų, prisiminti Laisvės kovotojus, susitelkti ir visiems kartu dirbti Ukmergės krašto žmonių gerovei, o ne ieškoti priešų ir kaltų.

A. Strelčiūnas papasakojo apie savo atliktą Ukmergės gyventojų apklausą, pabrėždamas, jog tai darė savo iniciatyva, o ne kieno nors paprašytas. Jis sakė apsilankęs dėvėtų rūbų parduotuvėje „Humana“ ir turgavietėje, kur dažniausiai apsiperka „paprasti ukmergiškiai“, ir pasiteiravęs jų nuomonės apie kai kuriuos rajono politikus. Kaip teigė A. Strelčiūnas, jų pavardžių „etikos sumetimais“, išskyrus mero A. Kopūsto, jis viešai neminės.

„Iš 100 pasisakiusiųjų 90 teigė, kad jie pasitiki A. Kopūstu ir jį palaiko. Vykdykite rinkėjų valią ir dirbkite visų žmonių labui“, – sakė pedagogas. Taip pat jis patikino, jog tam politikui, kuris yra šventas, pastatytų paminklą, tačiau tokių kol kas jis nematąs…

Programą patvirtino, bet neskyrė lėšų

Sprendimo „Dėl paramos šalinti asbesto turinčius gaminius iš gyvenamųjų pastatų programos patvirtinimo“ projektą posėdyje pristatė rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės ūkio skyriaus vedėjas Kęstutis Jurkevičius. Jis yra 2010 metų vasario 8 dienos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės Asbesto šalinimo programai vykdyti narys.

Kaip teigė K. Jurkevičius, 2008 metais Vyriausybė patvirtino nacionalinę asbesto šalinimo programą, jai įgyvendinti buvo numatytos lėšos, tačiau realiai ji nebuvo vykdoma, nes tam neskirta lėšų.

Pasak pranešėjo, nepaisant to, kad pinigų neskirta, kai kurie darbai buvo atliekami. 2010 metų pradžioje rajone buvo inventorizuoti visuomeninės paskirties pastatai, turintys asbesto gaminių. Po metų buvo atlikta visų pastatų inventorizacija.

„Pagal 2010-2011 m. savivaldybės teritorijoje atliktą asbesto turinčių gaminių inventorizaciją nustatyta, kad iki 2011 metų kovo 31 dienos kaimo vietovėse inventorizuota 1 221 vnt. gyvenamųjų pastatų, kurie turi 2200,99 tonų asbesto gaminių“, – tokius skaičius pateikė K. Jurkevičius. Jis taip pat teigė, kad darbo grupė ruošė Paramos šalinti asbesto turinčius gaminius iš gyvenamųjų pastatų programą, tačiau sustota ir ji nebuvo teikiama tvirtinti, nes paaiškėjo, kad per didelė našta ją finansuoti vien valstybės ir savivaldybės lėšomis.

K. Jurkevičius tvirtino, jog Asbesto šalinimo programai rajone nuolat buvo skiriamas dėmesys, tačiau imtis realių žingsnių trukdė lėšų stygius. Pasak jo, kai praėjusių metų pabaigoje reikalai pajudėjo, kai žemės ūkio ministras praėjusių metų gruodžio 27 dieną patvirtino programos įgyvendinimo taisykles, jau kitą dieną susirinkusi savivaldybės darbo grupė paruošė Paramos šalinti asbesto turinčius gaminius iš gyvenamųjų pastatų programos projektą. Jis, kaip sakė K. Jurkevičius, buvo įregistruotas sausio 3 dieną.

Kaip prisidės rajono savivaldybė?

Pranešėjas sulaukė daug klausimų. Labiausiai jį „atakavo“ opozicijai priklausantys Savivaldybės tarybos nariai.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Andrius Kalesnikas ryžtingai tvirtino, jog problemos sprendimas rajone metus buvo vilkinamas, savivaldybė nieko nepadarė vykdydama prieš kelerius metus patvirtintą Asbesto šalinimo programą. Politikas tvirtino, kad rajone yra sukaupta daug asbesto gaminių, gyventojai neturi kur jų padėti.

Socialdemokratas Kazys Grybauskas, pratęsdamas kolegos mintį, domėjosi asbesto gaminių utilizavimo galimybėmis ir šios paslaugos kainomis. K. Jurkevičius paaiškino, jog rajone nėra numatyta sandėliuoti asbesto gaminius. Juos utilizuoti priima dvi įmonės. Vienoje jų tonos tokių gaminių utilizavimas kainuoja 500 Lt (be PVM), kitoje – 600 Lt (be PVM). Savivaldybės ūkio skyriaus vedėjas pabrėžė, jog rajono savivaldybė šių paslaugų nefinansuoja.

Socialdemokratų partijos atstovas Arūnas Dudėnas replikavo, kad savivaldybė pusšimčiui Dainavos gyventojų pagelbėjo skyrusi pusę milijono, tuo tarpu nepalyginamai didesnio masto problemai spręsti lėšų nerandama…

Darbo partijos atstovas Rolandas Janickas siūlė pagalvoti ir apie miesto gyventojus, kurie negali pretenduoti į numatytą paramą, tačiau dėl asbesto keliamo pavojaus sveikatai kenčia ne mažiau nei gyvenantys kaime.

Socialdemokratė Klavdija Stepanova išsakė savo mintis dėl konsultacijų kaimo gyventojams, kurie pretenduos į paramą ir jiems teks pildyti įvairius dokumentus. Tarybos narė svarstė, jog gyventojams galėtų padėti savivaldybės administracijos kai kurių skyrių, taip pat seniūnijų darbuotojai.

Valstietė liaudininkė Elena Mirinavičienė sakė, kad būtina visuomenę informuoti apie asbesto gaminių keliamą žalą sveikatai. Ji siūlė įpareigoti gyventojų švietimu užsiimti Visuomenės sveikatos biurui.

Kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių

Svarstant šį daugumai kaimo žmonių aktualų klausimą buvo matyti, kaip rajono politikai yra pasidaliję į dvi stovyklas. Opozicija nepaliaudama tvirtino, jog valdantiesiems nerūpi kaimo gyventojai, jog jie nenori ieškoti lėšų, kad savivaldybė prisidėtų prie Asbesto šalinimo programos įgyvendinimo. Tuo tarpu daugumos atstovai aiškino, jog posėdyje būtina tik patvirtinti Paramos šalinti asbesto turinčius gaminius iš gyvenamųjų pastatų programą, kuri „uždegtų žalią šviesą“ kaimo gyventojams pretenduoti į Europos Sąjungos skiriamą paramą. Jų teigimu, šiuo požiūriu savivaldybė paliekama nuošalyje, nes programa bus įgyvendinama Europos Sąjungos lėšomis, ją administruos Nacionalinė mokėjimo agentūra.

A. Kalesnikas, be kita ko, siūlė svarstomą programą papildyti punktu, jog rajono savivaldybės administracijos direktorius, kuris yra atsakingas už jos vykdymą, metų pabaigoje atsiskaitytų visuomenei. Tačiau šiam siūlymui valdantieji balsuodami nepritarė.

Po emocingų pasisakymų ir replikų, netgi vienų kitiems mestų kaltinimų posėdžiui pirmininkavęs R. Baravykas pasiūlė tvirtinti programos projektą su keliomis posėdžio metu padarytomis pataisomis. Už sprendimo projektą balsavo 18, prieš vienas, du Tarybos nariai susilaikė.

Patvirtinus Paramos šalinti asbesto turinčius gaminius iš gyvenamųjų pastatų programą, rajono kaimo gyventojai, norintys keisti asbestinių stogų dangą, nuo sausio 16 dienos turės teisę teikti paraiškas ir pretenduoti į paramą.

www.gzeme.lt

Kritikos negailėta

Gimtoji žemė

Miesto centre uždrausta rūkyti

Genovaitė KAZIELIENĖ

Ketvirtadienį įvyko rajono savivaldybės Tarybos posėdis. Jame svarstyti 45 klausimai.

Sprendimo projektus įtraukė

Posėdžio pradžioje Tarybos narys Andrius Kalesnikas siūlė neįtraukti į darbotvarkę klausimų, kurie nebuvo svarstyti komitetuose ir Tarybos nariams pateikti tik posėdžio dieną. Tai sprendimų projektai „Dėl Ukmergės meno mokyklos direktoriaus paskyrimo“, „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo Šventutės gyvenvietėje“, „Dėl UAB „Dainavos energetika“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo Dainavos gyvenvietėje“, „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo „Šilo“ katilinės aptarnavimo teritorijoje“.

Tačiau dauguma Tarybos narių nepritarė šiam siūlymui ir balsavo, kad sprendimų projektai būtų svarstomi.

Naujas direktorius

Metų pradžioje reorganizavus Muzikos ir Dailės mokyklas į vieną Meno mokyklą, buvo paskelbtas konkursas šios įstaigos vadovo pareigoms užimti. Savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė Tarybos narius informavo, kad liepos 19 dieną įvyko konkursas, kuriame dalyvavo du pretendentai. Daugiau balų surinko šiuo metu laikinai einantis Muzikos mokyklos direktoriaus pareigas Egidijus Petrikas, kuris ir paskelbtas konkurso laimėtoju. Švietimo ir sporto skyriaus vedėja pateikė šią kandidatūrą svarstyti Tarybos nariams. Be diskusijų buvo pritarta, kad Meno mokyklos direktoriaus pareigas eitų E. Petrikas. Rajono meras Algirdas Kopūstas naujajį vadovą pasveikino gėlių puokšte.

A. Kalesnikas per posėdžius negaili kritikos valdančiajai daugumai.

Nustatyti mokesčiai

Buvo svarstomi keli klausimai, susiję su mokesčiais už žemę.

Taryba nusprendė nustatyti žemės savininkams, kurie pagal Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1-ąją dalį atleidžiami nuo žemės mokesčio, neapmokestinamojo žemės sklypo dydį 2010 metams: kaime – 1,5 ha, mieste – 0,1 ha.

Taip pat nutarta nustatyti 2009-2010 metams laikinus nuomos mokesčio už valstybinę žemę, naudojamą iki nuomos ar pirkimo sutarties pasirašymo arba išnuomotą ne aukciono būdu, metinius tarifus žemės vertės procentais: komercinės, gamybinės ir sandėliavimo paskirties žemės, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, naudotojams – 3 proc.; komercinės, gamybinės ir sandėliavimo paskirties žemės, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, naudotojams – 2,5 proc.; fiziniams asmenims priklausantiems garažams ar kitokiems komercinei veiklai nenaudojamiems negyvenamiems statiniams eksploatuoti skirtos valstybinės žemės naudotojams, išskyrus atvejus, kai šie statiniai yra namų valdų sklypo teritorijoje arba Nekilnojamojo turto registre įregistruoti, kaip gyvenamojo busto priklausiniai, – 2 proc.; garažų bendrijoms – 1 proc.; namų valdų žemės naudotojams – 1 proc.; asociacijoms – 1 proc.

Sprendimo projekte buvo siūloma Maironio ir Vienuolyno gatvių žemės naudotojams nustatyti 0,5 proc. mokestį. Darbo grupės, nagrinėjančios tokio pobūdžio prašymus, vadovė Elena Mirinavičienė sakė, kad šis punktas įtrauktas gavus tose gatvėse nuomojančių valstybinę žemę žmonių prašymus sumažinti tarifus, nes šiuo metu vykstant gatvių rekonstrukcijos darbams jų verslo sąlygos pasunkėjo, pelningumas sumažėjo. „Darbo grupėje nuomonės išsiskyrė, todėl pasiūlymą teikiame Tarybos svarstymui“, – teigė E. Mirinavičienė.

Tarybos nariai nutarė tarifo nesumažinti.

Bus nerūkymo zonos

Ukmergės visuomenės sveikatos biuro direktorė Vaida Puodžiūnienė pateikė projektą „Dėl draudimo rūkyti nepilnamečiams Ukmergės viešosiose vietose“.

Projekte buvo siūloma uždrausti nepilnamečiams rūkyti Ukmergės rajono viešosiose vietose: aikštėse, gatvėse, keliuose, parkuose, skveruose, stadione, įmonių ir įstaigų patalpose ir jų teritorijose, miškuose, miškeliuose, prie vandens telkinių, poilsio teritorijose, sodų bendrijose, daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose ir kituose visuomenės reikmėms naudojamuose pastatuose ir jų teritorijose. Už šio draudimo nesilaikymą asmenys turėtų atsakyti įstatymų nustatyta tvarka.

Taip pat siūlyta Kęstučio aikštę paskelbti nerūkymo zona.

Svarstant pateiktą projektą kilo diskusijų. Buvo išsakyta minčių, kad priėmus tokį sprendimą lyg ir leidžiama nepilnamečiams rūkyti „pasislėpus kur nors po krūmu“, taip pat samprotauta, jog šis sprendimas – nelabai logiškas, nes nesulaukusiems pilnametystės ir taip draudžiama parduoti rūkalus, tai reiškia – ir rūkyti.

Arūnas Dudėnas pasiūlė, kad nerūkymo zona būtų paskelbta ir Vienuolyno gatvė.

Posėdyje dalyvavusi V. Puodžiūnienė teigė, kad turi būti pastatyti informaciniai ženklai apie nerūkymo zonas, tačiau lėšų turima tik dviejų įrengimui…

Prieš priimant sprendimą Tarybos nariai domėjosi, ar bus galimybių kontroliuoti, kaip vykdomas nutarimas dėl nepilnamečių rūkymo. V. Puodžiūnienė užtikrino, jog policijos pareigūnai, miesto seniūnija prižadėjo stebėti, kaip laikomasi nutarimo, neatsisako padėti ir pedagogai.

Juozas Armanavičius išsakė nuomonę, jog nepilnamečių rūkymas yra visuomenės bėda ir liga, kurią „mes bandom išspręsti, bet jei tėvai neišauklėjo, tai mes – neišauklėsim“. Jis taip pat teigė, jog kažkurį laiką buvo uždrausta rūkyti Kaune, Laisvės alėjoje, tačiau dabar tai leidžiama. „Draudimai jokios naudos neduoda, tai yra betikslis laiko, pinigų švaistymas“, – įsitikinęs Tarybos narys.

Po diskusijų sprendimo projektui pritarta. Nuo rugsėjo 1 dienos bus draudžiama rūkyti Kęstučio aikštėje ir Vienuolyno gatvėje, o nepilnamečiams – nurodytose viešosiose vietose.

Eksploatuos atliekų operatorius

Svarstytas sprendimo projektas dėl atliekų priėmimo aikštelės eksploatavimo.

Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu, savivaldybės turi organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti. Taip pat teisės aktuose numatyta, kad savivaldybės teritorijoje turi būti įrengta bent viena didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelė. Tokią aikštelę nutarta įrengti Gerseniškių gatvėje.

Tarybos nariai priėmė sprendimą, kad ją įrengus, aikštelę eksploatuos Ukmergės rajono savivaldybės teritoriją aptarnaujantis atliekų operatorius.

Posėdyje dalyvavęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas plėtrai Jurijus Valiūnas paaiškino, kad tuo pačiu metu yra uždaromas Beržutės sąvartynas, kuris yra antras pagal dydį regione po Karijotiškių sąvartyno, ir ruošiamasi Gerseniškių gatvėje numatytos aikštelės įrengimui. Ji turėtų būti apie 20 arų, į aikštelę gyventojai galės nemokamai atvežti įvairias atliekas. Bus įrengta rampa, kad žmonės galėtų su lengvuoju transportu užvažiuoti ir iš priekabėlių išmesti atliekas. Bus du uždari konteineriai, skirti elektronikos atliekoms – liuminescensinėms lempoms, akumuliatoriams ir panašiems daiktams, taip pat konteineriai statybinėms atliekoms, padangoms, naudotiems baldams, metalo, medienos atliekoms, plastikui, stiklui ir kitkam. Planuojama, kad jei neįvyks trukdžių, darbai bus pradėti rugsėjo mėnesį, rangovas juos turėtų atlikti per tris mėnesius, taip pat kelis mėnesius truktų ir dokumentacijos tvarkymas. Senąjį sąvartyną numatoma uždaryti iki kitų metų gruodžio mėnesio.

Schemą patvirtino

Remiantis Vilniaus apskrities viršininko įsakymu „Dėl Elektrėnų savivaldybės, Ukmergės ir Šalčininkų rajonų savivaldybių teritorijų vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemų rengimo“, VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius paruošė Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemą. Ši schema buvo pateikta tvirtinti rajono Tarybos nariams.

Kai kurie jų rengėjams išsakė pastabų, kad ruošiant schemą neatsižvelgta į įvairius veiksnius, todėl kai kurie kiamuose esantys keliai „dingo“. Posėdyje dalyvavęs įstaigos atstovas Nerijus Masiulis nenorėjo sutikti su pastabomis ir teigė, kad schemoje nurodyti ne visi, o tik viešieji keliai, kuriuos prižiūrės savivaldybė. Anot jo, schema sudaryta be klaidų. Po diskusijų pateiktam sprendimo projektui pritarta.

Išgriaus statinius

Į savivaldybę kreipėsi vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“, prašydamas nurašyti darželio teritorijoje esančias, bet savivaldybei priklausančias naudojimui netinkamas, nusidėvėjusias pavėsines, smėlio dėžes, sandėlį.

Komisija pastatų techninei būklei įvertinti nustatė, jog pavėsinių, kaip statinių nėra (jos kėlė grėsmę ir seniai nugriautos), smėlio dėžės ir baseinas nenaudojami (užpilti gruntu), o sandėlio būklė avarinė, tad kelia grėsmę vaikams ir aplinkiniams, ir pasiūlė skubos tvarka nugriauti sandėlį, o nenaudojamus kiemo statinių likučius nurašyti.

Taip pat – sutvarkyti aplinką, kad ji nekeltų grėsmės vaikams ir aplinkiniams.

Rajono Tarybos nariai pritarė šiems siūlymams.

Atleisti vadovai

Balandžio 1 dieną rajono savivaldybės Taryba nusprendė reorganizuoti Rečionių pagrindinę mokyklą prijungiant ją prie Dukstynos pagrindinės mokyklos, bei Lyduokių pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Želvos vidurinės mokyklos. Po šių reorganizacijų nuo rugsėjo 1 dienos bus panaikinti minėtų mokymo įstaigų direktorių etatai.

Tarybos nariams buvo pateikti sprendimo projektai, kuriais siūlyta Rečionių pagrindinės mokyklos direktorę Vandą Ginaitienę ir Lyduokių pagrindinės mokyklos direktorių Laimoną Latvį atleisti iš užimamų pareigų rugpjūčio 31 dieną pagal Darbo kodekso 129 straipsnio 1 dalį (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės), išmokant jiems šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitines išmokas ir kompensacijas už nepanaudotas atostogas.

Projektui pritarta.

Merui už stažą – priedas

Savivaldybės Tarybos nariams buvo pristatytas projektas, kuriuo siūloma savivaldybės merui Algirdui Kopūstui nuo liepos pirmos dienos mokėti 6 proc. tarnybinio atlyginimo priedą už darbo stažą.

A. Kalesnikas išsakė Konservatorių frakcijos nuomonę, kad sunkmečio sąlygomis, kai įstaigų vadovams, kitiems žmonėms yra sumažinti atlyginimai, reikėtų solidarizuotis su visuomene ir merui priedo nemokėti.

Klausimą pristačiusi savivaldybės Bendrojo skyriaus vedėja Zina Kurmelienė teigė, kad priedas už darbo stažą priklauso pagal įstatymą, tad jį reikia vykdyti.

Dauguma Tarybos narių balsavo, jog priedas prie atlyginimo būtų mokamas.

Z. Kurmelienė taip pat pristatė sprendimo projektą dėl mero pavaduotojo Grigorijaus Malčanovo atostogų nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 12 dienos. Pristatant klausimą meras A. Kopūstas paprašė pritarti projektui, tačiau sakė, jog vicemeras išeis atostogauti tik tuomet, kai bus išspręsti šilumos ūkio perėmimo klausimai.

Tarybos nariai balsavo už atostogų suteikimą.

Išklausė informacijas

Tarybos nariai taip pat išklausė informacijas apie savivaldybės vykdomus ir planuojamus vykdyti vandentvarkos projektus, vizitus į Tarnovo Podgorną (Lenkija) bei Baltarusiją, Ukmergės senamiesčio plėtros galimybių studijos pristatymą.