Istorinį paveldą – A. Smetonos dvarą – norėta paversti pirčių kompleksu

Ūkio ministerija išplatino pranešimą spaudai, kuriame įvardino pagrindines A. Smetonos dvaro rekonstrukcijos projekto problemas – patalpų perdavimą privačiam investuotojui ir istorinės minties nebuvimą.

ukmni.lt:

Iš 47 pateiktų projektų pagal priemonę „Viešųjų nekilnojamų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ ūkio

ministras Dainius Kreivys jau skyrė finansavimą 38 projektams už 175,7 mln. litų ES ir Lietuvos Respublikos lėšų. 8 projektai dėl kriterijų neatitikimo buvo atmesti, iš jų ir A. Smetonos dvaro pritaikymo turizmo reikmėms projektas.

„Negaliu sutikti, kad iš istorinės vietos – Lietuvos prezidento Antano Smetonos dvaro – būtų daromas pasilinksminimo centras“, – taip apie priimtą sprendimą A. Smetonos dvaro Ukmergės rajone atstatymui neskirti Europos Sąjungos paramos lėšų sako ūkio ministras Dainius Kreivys.

A. Smetonos dvaro sodybos atnaujinimo projekto autoriai nepateikė planų, kaip jie žada atkurti ir įprasminti išliekamąją istorinę vertę. „A. Smetonos dvaras visiems yra labai svarbus, tačiau šis kultūrinis ir istorinis objektas turi būti atkurtas autentiškai, o ne taip, kaip aš pats pamačiau pateiktame techniniame projekte“, –teigia D. Kreivys.

A. Smetonos dvaro pritaikymo turizmo reikmėms projekte, kurį pateikė Ukmergės rajono savivaldybės administracija, siūloma A. Smetonos dvaro teritorijoje teikti pirties nuomos, šeimyninių renginių ir pobūvių, ekskursijų organizavimo paslaugas, rengti konferencijas bei sutvarkyti A. Smetonos muziejų-ekspoziciją.

Šią dvaro sodybą sudaro 34 statiniai, o projekte siūloma rekonstruoti tik 3 sodybos pastatus: pagrindinius rūmus, pirmąjį kumetyno (karvidės) aukštą ir pirtį. Sutvarkius tokią mažą dalį pastatų nebus sukurtas konkurencingas turistinis objektas.

Taip pat savivaldybės administracija projektu planuoja pritraukti 60,5 tūkst. Lt privačių investicijų, tačiau projekto vertintojų nuomone toks pritraukimas nėra pagrįstas. Tam įrodyti nebuvo pateikta jokių sutarčių, ketinimo protokolų ar kitų dokumentų, tik investiciniame projekte nurodyta, kad įgyvendinus projektą dvaras būtų perduotas valdyti operatoriui. Tuomet dalis dvaro patalpų būtų išnuomota privatiems investuotojams, kurie operatoriui mokėtų mokestį.

Ūkio ministerijos nuomone, tokios idėjos įgyvendinimas naudojant ES paramą iškraipo konkurenciją ir kol kas nematyti ženklų, kad Lietuvos valstybingumui svarbus A. Smetonos dvaras bus sutvarkytas ir pritaikytas turizmui.