Į skyriaus vedėjus be patirties ir su A1 lygio anglų kalbos žinomis

Ukmergės rajono savivaldybės administracija paskelbė konkursą laisvai karjeros valstybės tarnautojo – Mokesčių skyriaus vedėjo pareigybei. Nors pareigybė yra paskelbta pakankamai aukšta – A12, tačiau reikalavimai surašyti ypač paprasti.

Mano manymu pareigybinė instrukcija gana aiškiai surašyta konkrečiam, ne pačiam kvalifikuočiausiam asmeniui.

Specialiuose reikalavimuose nurodomas tik viens specifinis uždavinys – turėti aukštąjį, socialinių mokslų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.

Ypač absurdiškai skamba reikalavimas mokėti anglų kalbą A1 lygiu. Kas reiškia:

Įstengia suprasti ir naudoti paprastus kasdieninius išsireiškimus ir pačias būtiniausias frazes, reikalingas konkrečių poreikių patenkinimui. Gali prisistatyti pats ir pristatyti kitus, paklausti ir atsakyti į asmeninio pobūdžio klausimus. Gali bendrauti pasiūlytu paprastu būdu, kai kiti asmenys kalba lėtai ir aiškiai bei yra pasirengę padėti.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad reikalavimuose nėra reikalavimų turėti darbinės patirties, nors dažniausia priimant į tokias pareigybes darbuotoją būtina turėti bent trijų metų patirtį toje srityje (šiuo atveju – mokesčių administravime).

Pateikiamas visas skelbimas:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai karjeros valstybės tarnautojo – Mokesčių skyriaus vedėjo pareigybei.
Pareigybės lygis – A.
Pareigybės kategorija – 12.
Specialūs reikalavimai:
-aukštasis universitetinis arba jam prilygintas socialinių mokslų srities, ekonomikos krypties išsilavinimas;
-gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės žemės naudojimo viešąjį administravimą, mokesčių už žemės nuomą, vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą apskaičiavimą ir surinkimą;
-mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti siūlymus, gebėti vertinti situaciją ir savarankiškai priimti sprendimus;
– mokėti anglų kalbą A1 lygiu;
-mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer;
-turėti vidinio ir viešojo administravimo sugebėjimų: gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus darbuotojų veiklą;
-išmanyti finansinės apskaitos ir elektroninės bankininkystės pagrindus;
-sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles; sugebėti bendrauti su interesantais, būti komunikabiliu ir dalykišku.