Prisiekė naujoji Ukmergės rajono savivaldybės Taryba

2015-04-14 naujai išrinkti Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos nariai davė priesaikas ir tapo pilnateisiais Tarybos nariais. Naująja mero pavaduotoja tapo LSDP atstovė K. Stepanova, kuri slaptu balsavimu gavo 22 balsus už, du buvo prieš,  vienas sugadintas rastas sugadintas. Administracijos direktoriumi ir toliau bus Stasys Jackūnas už kurį balsavo taip pat 22 Tarybos nariai.

 

Veiklos ataskaita 2011 – 2015

Praėjo ketveri metai nuo dienos, kai prisiekiau dirbti Ukmergei kartu su kitais 2011 – 2015 m. į Ukmergės rajono savivaldybės Tarybą išrinktais nariais. Būdamas dėkingas už suteiktą pasitikėjimą ir antrąkartą suteiktą mandatą per šiuos ketverius metus galėjau pasinaudoti sukaupta patirtimi ir visą laiką skirti konstruktyviam darbui atlikti.

Nuolat dirbau ir nuoširdžiai stengiausi atstovauti Jums, ginti viešumo ir skaidrumo principus. Visada siekiau, kad politikai ir valdininkai prisiimtų asmeninę atsokomybę už priimtus sprendimus. Apie savo veiklą, įžvaldas ir pastebėjimus stengiausi nuolatos informuoti internetėje svetainėje kalesnikas.eu ir taip pat socialiniuose tinkluose Facebook (htttps://www.facebook.com/a.kalesnikas), Twitter (@kalesnikas).

J. Basanavičiaus g. 8, Ukmergė daugiabutį renovuos UAB „Aukštaitijos ranga“

CPO LT elektroniniame kataloge sėkmingai įvyko J. Basanavičiaus g. 8 atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir rangos darbų konkursas, kuri laimėjo UAB Aukštaitijos ranga, pasiūliusi mažiausią kainą – 1006220,27 Lt. Rangovas visus renovacijos darbus turi atlikti per 9 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

Trumpai apie įmonė

UAB „Aukštaitijos ranga“ ne pirmus metus sėkmingai dirbanti įmonė statybų srityje.
Bendrovėje dirba STR nustatyta tvarka atestuoti statinio statybos ir statinio statybos techninės priežūros vadovai. Atlikdami darbus vadovaujamės statybos techniniais reglamentais bei statybos taisyklėmis, patvirtintomis LR Aplinkos Ministerijoje. Visiems atliktiems darbams suteikiama LR Statybos įstatyme numatyta garantija.

Ar sulauksime tos dienos, kai politikai prisiims asmeninę – politinę atsakomybę už brangiai kainuojančius sprendimus?

Ne kartą esu kalbėjęs apie tai, kad skaidrūs viešieji pirkimai – skaidrios valstybės pagrindas. Skandalas, kilęs Vidaus reikalų ministerijoje, kai, dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų, buvo suimti politinį pasitikėjimą turėję politikai, primena apie viešųjų pirkimų problematiką Lietuvoje.

Žvelgiant į didžiuosius ryklius, dažnai pamirštamos mažosios perkančiosios organizacijos, kurios disponuoja nors ir sąlyginai nedidelėmis sumomis, tačiau sudėjus jas visas į vieną vietą, gaunamos tikrai pakankamai ženklios sumos. Neveltui „Transparency International“ kasmetiniuose tyrimuose konstatuoja, kad savivaldos institucijose korupcijos indeksas išlieka pakankamai aukštas.

Kompetencijų centras leistų efektyvesnę kontrolę

Viešųjų pirkimų tarnyba dažniausiai sulaukia mažųjų perkančiųjų organizacijų paklausimų ar prašymų padėti, vykdant kartais pakankamai sudėtingas viešųjų pirkimų procedūras. Puikiai suvokiu, kad visos viešųjų pirkimų aktualijos neturėtų būti perkeliamos ugdymo, kultūros įstaigų vadovams. Šiems darbuotojams turi būti keliamas pagrindinis uždavinys – tinkamai vykdyti savo veiklos programą, o ne rūpintis naujausiomis Viešųjų pirkimų įstatymo naujovėmis (Įstatymas yra vienas iš dažniausiai keičiamų teisės aktų visų kadencijų Seime).

Manau, kad savivaldos lygmenyje sutelkus kompetencijų centrus ir dalį pirkimų procedūrų centralizavus, jų efektyvumas bei kontrolė taptų gerokai našesni. Savivaldoje dirbantys teisininkai, inžinieriai ir kitų sričių specialistai pirkimais gyvena kasdien, ir jiems įvykdyti pirkimo procedūras reikia gerokai mažiau laiko.

Šiuo metu likusios vienišos ir sąlyginai nekontroliuojamos nedidelės biudžetinės įstaigos naudojasi įstatymo landa, kai leidžiama supaprastintose viešųjų pirkimų taisyklėse įrašyti skirsnį, kad iki 10 000 Lt pirkimui užtenka pasiteirauti vieno tiekėjo ir įvykdyti pirkimą žodžiu, nepasitelkus nei pirkimo specifikacijos, nei kvalifikacinių reikalavimų.

Nors įstatymo leidėjams atrodo, kad 10 000 Lt yra neverta dėmesio suma, tačiau mažoms biudžetinėms įstaigoms atveria kelią gyventi tiesiog susitarimų liūne, kai prekes ir paslaugas galima nusipirkti už tik dviems pusėms patrauklią kainą.

Ar pirkimų planas paviešintas, ar ataskaita paskelbta laiku ir panašios įstatyme numatytos prievolės lieka niekam neįdomios, nes Viešųjų pirkimų tarnyba yra tiesiog per maža, kad galėtų sukontroliuoti tokį kiekį mažųjų perkančiųjų organizacijų.

Kodėl Ukmergės savivaldybėje mažiau nei 9 proc. pirkimų yra skelbiami?

Ukmergės rajono savivaldybės administracija jau ne karta buvo kritikuota dėl vykdomų viešųjų pirkimų.

2010 metais atlikusi tyrimą, Viešųjų pirkimų tarnyba paskelbė, kad Ukmergės rajono savivaldybėje viešieji pirkimai vykdomi pastoviai pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymą. Patikrinimo metu konstatuota, jog savivaldybė didžiąją dalį viešųjų pirkimų – 12 iš 19 – vykdė pažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymą.

2014 metais Ukmergės rajono savivaldybė įvykdė 294 viešuosius pirkimus, iš jų 270 mažos vertės pirkimai.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintose Supaprastintose viešųjų pirkimų taisyklėse numatyta, kad Žodžiu gali būti bendraujama kai pirkimas vykdomas apklausos būdu ir pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio) perkant prekes ir paslaugas ir 30 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio) perkant darbus bei kitais atvejais.

Šia Viešųjų pirkimų „skyle“ ypač naudojasi Ukmergės rajono savivaldybė. Net 66 proc. (196 pirkimai) visų pirkimų buvo įvykdyta „žodžiu“. Kai vykdomas supaprastintas pirkimas žodžiu, lieka visiškai neaiškus paslaugos apibūdinimas ar funkciniai reikalavimai, t.y. nėra jokios pirkimo ir prekės ar paslaugos specifikacijos, neaišku kokiu pagrindu pasirinktas tiekėjas ir ar jo kaina tikrai mažiausia. Dažniausia dėl pirkimo dokumentų atsako tik pirkimą vykdęs specialistas (vienas žmogus).

Pagal viešai skelbiamus duomenis, Ukmergės rajono savivaldybės administracija 2014 metais viso labo 32 pirkimus įvykdė elektroninėmis priemonėmis per Centrinę viešųjų pirkimų sistemą, iš jų tik 24 pirkimai buvo skelbiami (t.y. mažiau nei 9 proc. visų pirkimų).

Daugiau 25 proc. visų Ukmergės rajono savivaldybės administracijos pirkimų įvykdyta neskelbiamų apklausų būdu. Dokumentų analizė parodė, kad savivaldybė vykdydama neskelbiamus pirkimus statybos montavimo ar remonto darbams dažniausiai apklausia dvi įmones, kurios priklauso tiems patiems savininkams. Tačiau, kai statybos darbų pirkimai yra viešai skelbiami, minėtos įmonės dažniausia lieka toli nuo mažiausią kainą pasiūliusių įmonių.

Savivaldybei 13 510 Lt bauda

Kad ne viskas Ukmergės savivaldybės pirkimuose yra gerai su viešaisiais pirkimais, byloja ir spaudoje neskelbtas 2014 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos apeliacinio teismo kolegijos nuosprendis, kuriuo buvo panaikintas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimas iš pirkimo (Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinės mokyklos pastato modernizavimo rangos darbų, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas) pašalinti įmonę, kuri pasiūlė mažiausią kainą.

Teismo kolegija įvertinusi perkančiosios organizacijos pažeidimo svarbą, sutarties vertę, skyrė Ukmergės rajono savivaldybės administracijai 13 510 Lt baudą, mokėtiną valstybės naudai, kuri bus sumokėta iš visų mokesčių mokėtojų pinigų. Taip pat savivaldybė privalės padengti 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Ar sulauksime asmeninės politikų atsakomybės?

Nors kadencijos ir keičia vietos savivaldoje esančius politikus, tačiau, kaip jau tapo įprasta, Viešuosius pirkimus Ukmergėje kuruoti atitenka vis tai pačiai politinei jėgai. Ir nors prieš rinkimus daugelis politikų žada skaidresnius viešuosius pirkimus, tačiau realybė rodo visai ką kitą. Pažeidimai ir paslapčių šydas vis labiau jaučiamas savivaldoje. Teliekia patiems užduoti retorinį klausimą: „Ar sulauksime tos dienos, kai politikai prisiims asmeninę – politinę atsakomybę už brangiai kainuojančius sprendimus?“

Partizanų išniekinimo vieta negali virsti „pramogų zona“

Reaguodamas į rugpjūčio 13 dienos Ukmergės rajono laikraštyje paskelbtą publikaciją „Parke planuoja pramogų aikštelę“, Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos narys Andrius Kalesnikas, kreipėsi į Ukmergės rajono savivaldybės vadovus reikalaudamas nedelsiant nutraukti bet kokius vaikų žaidimų aikštelės įrengimo darbus Lietuvos partizanų išniekinimo ir atminimo vietoje – Ukmergės miesto turgaus aikštėje, kurioje buvo išniekinta apie 200 partizanų kūnų.
„Kreipiuosi į rajono vadovus ir reikalauju nedelsiant nutraukti bet kokius vaikų žaidimų aikštelės įrengimo darbus Ukmergės miesto turgaus aikštėje. Raginu Ukmergės rajono savivaldybės administraciją suteikti Klaipėdos gatvės rekonstrukcijai prioritetinį statusą ir rekonstruojant ją, rekonstruoti turgaus aikštę pagal jau esamus techninius sprendinius. Džiaugiuosi, kad miesto seniūnė palaiko mano iškeltą idėją miesto centre įkurti vaikų žaidimo aikštelę, tačiau manau, kad šį vieta yra parinkta visiškai netinkamai “ – rajono Tarybos posėdžio metu teigė konservatorius A. Kalesnikas.
Tai jau nebe pirmas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos bandymas aikštę panaudoti nesuprantamiems tikslams. Dar 2011 metais A. Kalesnikas kreipėsi į atsakingas institucijas, kad kad butų sustabdyti planai minėtame parke įrengti didesnę automobilių stovėjimo aikštelę. Tuomet Kultūros paveldo departamentas ir Lietuvos genocido centras aiškiai išsakė nuomonę – ši vieta istoriškai yra svarbi mūsų tautai. Po kreipimosi, tuometinio administracijos direktoriaus J. Varžgalio iniciatyva buvo sudaryta darbo grupė iš politikų, administracijos specialistų, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narių bei miesto architektų, kuri išsamiai apsvarstė aikštės misiją ir priėmė parengtą techninį projektą su aiškia vizija. Bendru sutarimu pritarta parengtiems detaliems aikštės rekonstrukcijos brėžiniams.

Daugiabučių renovacija įsisuka ir Ukmergėje

„Geriau lėčiau, bet užtikrintai“, – taip apie renovaciją Ukmergėje sako UAB „Ukmergės butų ūkis“ Būsto administravimo skyrius viršininkas Andrius Kalesnikas, administruojantis daugiabučių modernizaciją mieste. Šiuo metu Ukmergėje į renovacijos sūkurį vienaip ar kitaip įsitraukė 62 daugiabučiai. Vieni jų jau ruošiasi pirkti statybos rangos darbus, kitiems šis procesas dar prieš akis.

Dirbama, kad renovacijos rangos darbai būtų nupirkti sklandžiai

Iki šiol kompleksinės renovacijos Ukmergėje nebuvo, – renovuotas tik vienas senamiestyje esantis nedidelis namas. Tačiau šį pavasarį paskelbus naująjį modelį, Ukmergė aktyviai įsijungė į renovacijos procesą. Kaip pasakojo A. Kalesnikas, daugiabučių modernizaciją labai palaikė ir tebepalaiko Ukmergės rajono savivaldybė, ir tai padėjo sklandžiai įsukti procesą.

Šiuo metu jau startavę 2 Ukmergės daugiabučių renovacijos rangos darbų pirkimai per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO LT), kuri yra pagrindinė platforma renovacijos pirkimams. Visgi kai kuriuose regionuose darbų pirkimas per CPO LT strigo, todėl Aplinkos ministerijos iniciatyva Vyriausybė priėmė nutarimą, pagal kurį nepavykus renovacijos darbų nusipirkti per CPO LT, juos galima įsigyti ir kitais viešųjų pirkimų įstatyme numatytais būdais ar Aplinkos ministro patvirtinta tvarka, – priklausomai nuo to, kas yra šių darbų pirkėjas.

Andrius Kalesnikas sako, kad nepaisant suteiktų pirkimo alternatyvų renovacijos rangos darbus vis tiek bandys nupirkti per CPO LT, kuris „gerokai sumažina biurokratizmą“. CPO LT, palyginti su kitais pirkimo būdais, taip pat yra daug greitesnis, efektyvesnis ir skaidresnis.

Kaip sakė Būsto energijos taupymo agentūros vadovas Valius Serbenta, suteikiama galimybė renovacijos rangos darbus pirkti alternatyviais būdais, tačiau lygiagrečiai yra tobulinamas ir pats CPO LT – pildomi elektroniniai katalogai, kurie leis nesudėtingai įsigyti saulės kolektorius, papildomą vėdinimą, alternatyvius energijos šaltinius ar kitus dalykus, kurių gyventojai gali pageidauti savo renovuojamiems namams.

Šis CPO LT patobulinimas bus naudingas ir Ukmergės daugiabučių renovacijai, kadangi kai kurių namų gyventojai ketina įsirengti saulės kolektorių, dujinius katilus, vienas daugiabutis ketina įsirengti naują liftą.

Aplinkos ministerija sugriežtino investicijų projektų rengimą

Andrius Kalesnikas sako, kad renovacija Ukmergėje galėjo vykti sparčiau, jei ne vėlavę ar su klaidomis parengti investicijų projektai. Dabar su daugeliu projektų jau susitvarkyta, tačiau A. Kalesniko teigimu, tai, kad kai kurie rangovai net nesutinka susitikti su gyventojais aptarti jų parengtų investicijų projektų, prie sklandaus proceso neprisideda.

Problemų su investicijų projektų rengimu turėjo ne tik Ukmergė. Kai kurie projektai būdavo parengiami net neapžiūrėjus renovuojamo namo, todėl Aplinkos ministras pasirašė pakoreguotą įsakymą ir sugriežtino jų rengimo tvarką. Nuo šiol daugiabučiai turės būti apžiūrėti privalomai, apžiūros aktai bus tikrinami, o rangovai turės parengti ne mažiau kaip 2 alternatyvius projektus, kad gyventojai galėtų rinktis, pavyzdžiui, renovuoti su papildoma vėdinimo sistema ar ne, su alternatyviais energijos šaltiniais ar be jų ir t.t.

Kaip sakė Būsto energijos taupymo agentūros vadovas Valius Serbenta, natūralu, kad tokio masto projekte atsiranda tobulintinų dalykų. Už renovaciją atsakingos valstybės institucijos nuolat stebi procesą ir, jei atsiranda problemų, stengiasi jas taisyti.

Ukmergėje 4 daugiabučių renovacija atidėta

Tuo metu, kai didžioji dauguma į renovacijos procesą įtraukti Ukmergės daugiabučiai juda pirmyn ir tikėtina, kad dalis jų bus modernizuoti jau kitąmet, keturių Ukmergės daugiabučių renovacija kol kas atidedama. Du iš jų dėl to, kad nesugebėjo panaikinti komunalinių įsiskolinimų, kitų dviejų daugiabučių gyventojai nepritarė renovacijai.

Andriaus Kalesniko manymu, Ukmergės gyventojai turi labai įvairią nuomonę apie daugiabučių modernizavimą. „Vieno nedidelio renovuoto namo senamiestyje, matyt, dar nepakanka ukmergiškiams kaip pavyzdžio. Kai bus renovuoti dideli daugiabučiai, tuomet, manau, pajusime pozityvumo proveržį ir Ukmergėje“, – sakė A. Kalesnikas.

Be konkurso savivaldybėje įsidarbino buvęs Miesto energijos vadovas J. Kupčinskas

Savivaldybės administracija pasipildė dar vienu, kol kas laikinu etatu. Darbą Žemės ūkio ir infrastruktūros skyriuje pradėjo naujas specialistas atsakingas už šilumos ūkį. Šios pareigos atiteko 22 metus rajono šilumos ūkyje pradirbusiam Juozui Kupčinskui. Iki nutraukiant šilumos ūkio nuomos sutartį jis devynis metus vadovavo bendrovėms, kurios tą ūkį buvo išsinuomavusios iš savivaldybės.

Apie akivaizdų lojalių asmenų „protegavimą“ mano komentaras vilkmerge.lt portalui:

Rajono Tarybos narys Andrius Kalesnikas įsitikinęs, jog visi savivaldybės administracijos darbuotojai į darbą turi būti priimami tik konkurso būdu. O dabar panašu, kad tarnautojai darbą savivaldybėje gauna pagal valdančiosios koalicijos partinę ar pažinčių liniją. Dėl šios situacijos jau kreipiausi į savivaldybės Tarybos korupcijos prevencijos komisiją. Iki šiol jokio veiksmo nei atsakymo negavau, vilkmerge.lt sakė A. Kalesnikas.

Visas straipsnis:

http://www.vilkmerge.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=4908:buvs-miesto-energija-vadovas-pradjo-darb-savivaldybje&catid=41:politika&Itemid=174 

Vizitas Kaune: savivaldybės įmonės turi nešti ekomominę naudą

Kartu su Ūkio ministru R. Žyliumi praėjusią savaitę teko lankytis Kaune.

Šiltame ir labai maloniame susitikime su savivaldybės vadovais teko aptarti galimybę savivaldybėms priimti sprendimus dėl  „pagalvės“ mokesčio įvedimo. Mokestis butų naudojimas turizmo plėtotei ir marketinginėms  priemonėms  vykdyti.

Didelis dėmesys skirtas savivaldybės siekiui pertvarkyti savivaldybės įsteigtas įmones taip, kad iš jų veiklos būtų galima gauti pelno. Priešingai, nei Ukmergėje, Kauno savivaldybė deda dideles pastangas, kad savivaldybės įmonių veikla būtų skaidri ir naudinga miesto biudžetui.  Kaip sektinas pavyzdys yra Ūkio ministerijos vykdoma valstybės įmonių pertvarka, kuri jau šiais metais į šalies biudžetą įneš daugiau nei 500 mln. Lt dividendų.