J. Basanavičiaus g. 8, Ukmergė daugiabutį renovuos UAB „Aukštaitijos ranga“

CPO LT elektroniniame kataloge sėkmingai įvyko J. Basanavičiaus g. 8 atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir rangos darbų konkursas, kuri laimėjo UAB Aukštaitijos ranga, pasiūliusi mažiausią kainą – 1006220,27 Lt. Rangovas visus renovacijos darbus turi atlikti per 9 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

Trumpai apie įmonė

UAB „Aukštaitijos ranga“ ne pirmus metus sėkmingai dirbanti įmonė statybų srityje.
Bendrovėje dirba STR nustatyta tvarka atestuoti statinio statybos ir statinio statybos techninės priežūros vadovai. Atlikdami darbus vadovaujamės statybos techniniais reglamentais bei statybos taisyklėmis, patvirtintomis LR Aplinkos Ministerijoje. Visiems atliktiems darbams suteikiama LR Statybos įstatyme numatyta garantija.

Linų g. 12, Ukmergė daugiabutį renovuos UAB „Promostas“

CPO LT elektroniniame kataloge sėkmingai įvyko Linų g. 12, Ukmergė atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų konkursas, kuri laimėjo UAB Promostas, pasiūliusi mažiausią kainą – 630752,55 Lt. Rangovas visus renovacijos darbus turi atlikti per 9 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

Apie įmonę:

UAB „PROMOSTAS“ įregistruota 2006 m. rugsėjo mėn. Šiuo metu įmonėje dirba didelę inžinerinę-techninę patirtį turintys darbuotojai, kurie gali atlikti aukščiausios kvalifikacijos reikalaujančius statybos montavimo, remonto ir rekonstrukcijos darbus.

UAB „PROMOSTAS“ dirba pagal integruotą Kokybės, Aplinkos apsaugos ir Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, pagal standartų LST EN ISO 9001:2001, LST EN ISO 14001:2005 ir OHSAS 18001:2007 reikalavimus. Įdiegta Kokybės ir Aplinkos apsaugos vadybos sistema 2008 metų rugpjūčio mėnesį bei Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema 2010 m. sausio mėnesį buvo sėkmingai sertifikuota Lloyd’s Register Quality Assurance.

Vytauto g. 49 daugiabutį renovuos UAB „Aukštaitijos ranga“

Vykdant daugiabučių namų renovacijos programą Ukmergėje CPO platformoje sėkmingai įvykdytas dar vienas vienas pirkimas.  Vytauto g. 49 daugiabučio namo renovacijos darbų ir projektavimo konkursą pasiūlę mažiausią kainą pasiūlė 222 756,16 LTL (64 514,64 EUR)  ir pirkimą laimėjo UAB „Aukštaitijos ranga“. Rangovas per 10 mėn. atliks pagrindinius rangos ir projektavimo darbus.

Pivonijos 5B namą renovuos UAB „Aukštaitijos ranga“

Vykdant daugiabučių namų renovacijos programą Ukmergėje CPO platformoje įvykdytas dar vienas vienas pirkimas.  Pivonijos 5B namo renovacijos darbų ir projektavimo konkursą pasiūlę mažiausią kainą pasiūlė 617535,60 Lt  ir pirkimą laimėjo UAB „Aukštaitijos ranga“. Rangovas per 18 mėn. atliks pagrindinius rangos ir projektavimo darbus. Tai nėra galutinė suma, nes spec. darbai (dujiniai katilai) bus perkami atskirai pagal Aplinkos ministro patvirtintą aprašą. Pažymėtina, kad skaidraus pirkimo metu buvo nupirkta beveik 40 000 Lt pigiau nei numatyta investiciniame projekte, kurį patvirtino namo gyventojai.

 Trumpai apie įmonė

UAB „Aukštaitijos ranga“ ne pirmus metus sėkmingai dirbanti įmonė statybų srityje.
Bendrovėje dirba STR nustatyta tvarka atestuoti statinio statybos ir statinio statybos techninės priežūros vadovai. Atlikdami darbus vadovaujamės statybos techniniais reglamentais bei statybos taisyklėmis, patvirtintomis LR Aplinkos Ministerijoje. Visiems atliktiems darbams suteikiama LR Statybos įstatyme numatyta garantija.

Linų g. 14 namą renovuos UAB „Promostas“

Vykdant daugiabučių namų renovacijos programą Ukmergėje CPO platformoje įvykdytas dar vienas vienas pirkimas.  Linų g. 14 namo renovacijos darbų ir projektavimo konkursą pasiūlę mažiausią kainą pasiūlė 599965,81 Lt  ir pirkimą laimėjo UAB „Promostas“. Rangovas per 14 mėn. atliks pagrindinius rangos ir projektavimo darbus. Tai nėra galutinė suma, nes spec. darbai (saulės kolektoriai) bus perkami atskirai pagal Aplinkos ministro patvirtintą aprašą. Pažymėtina, kad skaidraus pirkimo metu buvo nupirkta beveik 200 000 Lt pigiau nei numatyta investiciniame projekte, kurį patvirtino namo gyventojai.

Trumpai apie įmonę

UAB „PROMOSTAS“ įregistruota 2006 m. rugsėjo mėn. Šiuo metu įmonėje dirba didelę inžinerinę-techninę patirtį turintys darbuotojai, kurie gali atlikti aukščiausios kvalifikacijos reikalaujančius statybos montavimo, remonto ir rekonstrukcijos darbus. UAB „PROMOSTAS“ dirba pagal integruotą Kokybės, Aplinkos apsaugos ir Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, pagal standartų LST EN ISO 9001:2001, LST EN ISO 14001:2005 ir OHSAS 18001:2007 reikalavimus. Įdiegta Kokybės ir Aplinkos apsaugos vadybos sistema 2008 metų rugpjūčio mėnesį bei Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema 2010 m. sausio mėnesį buvo sėkmingai sertifikuota Lloyd’s Register Quality Assurance.

Šviesos g. 1 namą (Deltuva) renovuos UAB Ukmergės statyba

Šiandien CPO platformoje sėkmingai įvyko dar vienas daugiabučių modernizacijos viešasis pirkimas. Šviesos g. 1 Deltuvoje techninio projekto parengimo ir modernizacijos rangos konkursą laimėjo UAB Ukmergės statyba pasiūliusi mažiausią kainą – 249449,98 Lt. Primenu, kad šiuo metu CPO platformoje vyksta dar 5 viešieji pirkimai.

Paskelbti 6 viešieji pirkimai daugiabučių renovacijai

Renovacijos procesas Ukmergėje įgauna pagreitį. Apie tai, kad Švieso g. 5 namo renovuos UAB Ukmergės statyba rašiau jau ankščiau, o dabar pateikiu informaciją apie visus I etapo namus.
Kaip matoma šiuo metu vykdomi net 6 pirkimai CPO platformoje.

Eil. Nr.

Namo adresas

Būsena

Banko atsakymas

PO pirkimas

1

J.Basanavičiaus 9,

CPO pirkimas

Suteiktas pritarimas

2013-12-23 neįvyko

2014–01–28 vokų plėšimas

2

Šviesos 5

Laukiama BETA pritarimo sutarčiai

Suteiktas pritarimas

2014-01-08.

Laimėjo: UAB Ukmergės statyba

3

Šviesos 1

CPO pirkimas

Suteiktas pritarimas

2013-12-30 neįvyko

2014–01–24 vokų plėšimas

4

Maironio 4

CPO pirkimas

Suteiktas pritarimas

2014–02–03 vokų plėšimas

5

Miškų 58

CPO pirkimas

Suteiktas pritarimas

2014–02–03 vokų plėšimas

6

Pivonijos 5B

CPO pirkimas

Suteiktas pritarimas

2014–02–05 vokų plėšimas

12

Linų 14

CPO pirkimas

Suteiktas pritarimas

2014–02–03 vokų plėšimas

8

Alyvų 3

Derinamas IP

9

Miškų 50

Derinamas IP

10

Deltuvos 10A

Derinamas IP

7

J.Basanavičiaus 12

Derinamas IP

11

Vilniaus 98A

Pritarta IP

Laukiama atsakymo

13

Miškų 48

Pritarta IP

Skolininkai viršija 10 %

14

Šviesos 3

Pritarta IP

Skolininkai viršija 10 %

15

A.Vienuolio 6

Pritarta IP

Skolininkai viršija 10 %

16

Bažnyčios 3

Nepritarta IP

17

Miškų 46

Nepritarta IP

Paskolos pirkimo konkurse tik AB „Šiaulių bankas“

UAB „Ukmergės šiluma“ skelbtame 7,3 mln. Lt paskolos pirkime pasiūlymą pateikė tik vienas dalyvis – AB „Šiaulių bankas“, skelbiama Centriniame viešųjų pirkimų portale. Paskola reikalinga siekiant įgyvendinti RK1 katilinės modernizavimą (pakeičiant kuro rūšį į biokurą) ir Pivonijos mikrorajono šilumos trasų keitimui. Jau ankščiau esu rašęs, kad bankai yra sunerimę dėl galimo palankaus teismo sprendimo UAB „Miesto energija“ 14 mln. lt byloje, tad nedrįsta investuoti Ukmergėje.

Atliekų konkursą laimėjo UAB „Econovus“

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są „At­lie­kų tvar­ky­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je pa­slau­gų pir­ki­mas“ lai­mė­jo vil­nie­čių fir­ma UAB „Eko­no­vus“. Įmonė pasiūlė ryškiai mažesnę kainą, nei jos artimiausia konkurentė UAB „Ecoservice“.

Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas siūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   UAB „Ekonovus“ 173,03 Lt
 1  2   UAB „Ecoservice“ 189,00 Lt
 1  3   UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“ 202,07 Lt

Vis dar neaišku kodėl konkurse nedalyvavo pastaruosius metus atliekas vežę operatoriai UAB Ukmergės versmė ir UAB Ukmergės paslauga.Neoficialiai teigiama, kad bent viena iš jų gali vykdyti subrangos darbus konkursą laimėjusiai įmonei.

UAB “Ekonovus” – viena didžiausių atliekų tvarkymo bendrovių Lietuvoje, užsiimanti antrinių žaliavų, pakuotės, gamybos atliekų ir komunalinių atliekų surinkimu ir apdorojimu. Šiuo metu bendrovė surenka buitines atliekas ir antrines žaliavas Vilniuje, Kauno rajone, Klaipėdoje, Kaišiadoryse, Prienuose, Birštone, Alytaus mieste ir rajone, Šakiuose, Šiauliuose ir Panevėžyje. Antrinių žaliavų, pakuotės bei gamybos atliekų rūšiavimo pajėgumai siekia iki 5000 t/mėn. Per metus UAB “Ekonovus” surenka, išrūšiuoja ir pateikia Lietuvos bei užsienio perdirbėjams apie 45 tūkst. tonų antrinių žaliavų. Kasdien bendrovės aptarnauja apie 350 tūkst. gyventojų ir 7 tūkst. įmonių, įstaigų ir organizacijų.