Ar sulauksime tos dienos, kai politikai prisiims asmeninę – politinę atsakomybę už brangiai kainuojančius sprendimus?

Ne kartą esu kalbėjęs apie tai, kad skaidrūs viešieji pirkimai – skaidrios valstybės pagrindas. Skandalas, kilęs Vidaus reikalų ministerijoje, kai, dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų, buvo suimti politinį pasitikėjimą turėję politikai, primena apie viešųjų pirkimų problematiką Lietuvoje.

Žvelgiant į didžiuosius ryklius, dažnai pamirštamos mažosios perkančiosios organizacijos, kurios disponuoja nors ir sąlyginai nedidelėmis sumomis, tačiau sudėjus jas visas į vieną vietą, gaunamos tikrai pakankamai ženklios sumos. Neveltui „Transparency International“ kasmetiniuose tyrimuose konstatuoja, kad savivaldos institucijose korupcijos indeksas išlieka pakankamai aukštas.

Kompetencijų centras leistų efektyvesnę kontrolę

Viešųjų pirkimų tarnyba dažniausiai sulaukia mažųjų perkančiųjų organizacijų paklausimų ar prašymų padėti, vykdant kartais pakankamai sudėtingas viešųjų pirkimų procedūras. Puikiai suvokiu, kad visos viešųjų pirkimų aktualijos neturėtų būti perkeliamos ugdymo, kultūros įstaigų vadovams. Šiems darbuotojams turi būti keliamas pagrindinis uždavinys – tinkamai vykdyti savo veiklos programą, o ne rūpintis naujausiomis Viešųjų pirkimų įstatymo naujovėmis (Įstatymas yra vienas iš dažniausiai keičiamų teisės aktų visų kadencijų Seime).

Manau, kad savivaldos lygmenyje sutelkus kompetencijų centrus ir dalį pirkimų procedūrų centralizavus, jų efektyvumas bei kontrolė taptų gerokai našesni. Savivaldoje dirbantys teisininkai, inžinieriai ir kitų sričių specialistai pirkimais gyvena kasdien, ir jiems įvykdyti pirkimo procedūras reikia gerokai mažiau laiko.

Šiuo metu likusios vienišos ir sąlyginai nekontroliuojamos nedidelės biudžetinės įstaigos naudojasi įstatymo landa, kai leidžiama supaprastintose viešųjų pirkimų taisyklėse įrašyti skirsnį, kad iki 10 000 Lt pirkimui užtenka pasiteirauti vieno tiekėjo ir įvykdyti pirkimą žodžiu, nepasitelkus nei pirkimo specifikacijos, nei kvalifikacinių reikalavimų.

Nors įstatymo leidėjams atrodo, kad 10 000 Lt yra neverta dėmesio suma, tačiau mažoms biudžetinėms įstaigoms atveria kelią gyventi tiesiog susitarimų liūne, kai prekes ir paslaugas galima nusipirkti už tik dviems pusėms patrauklią kainą.

Ar pirkimų planas paviešintas, ar ataskaita paskelbta laiku ir panašios įstatyme numatytos prievolės lieka niekam neįdomios, nes Viešųjų pirkimų tarnyba yra tiesiog per maža, kad galėtų sukontroliuoti tokį kiekį mažųjų perkančiųjų organizacijų.

Kodėl Ukmergės savivaldybėje mažiau nei 9 proc. pirkimų yra skelbiami?

Ukmergės rajono savivaldybės administracija jau ne karta buvo kritikuota dėl vykdomų viešųjų pirkimų.

2010 metais atlikusi tyrimą, Viešųjų pirkimų tarnyba paskelbė, kad Ukmergės rajono savivaldybėje viešieji pirkimai vykdomi pastoviai pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymą. Patikrinimo metu konstatuota, jog savivaldybė didžiąją dalį viešųjų pirkimų – 12 iš 19 – vykdė pažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymą.

2014 metais Ukmergės rajono savivaldybė įvykdė 294 viešuosius pirkimus, iš jų 270 mažos vertės pirkimai.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintose Supaprastintose viešųjų pirkimų taisyklėse numatyta, kad Žodžiu gali būti bendraujama kai pirkimas vykdomas apklausos būdu ir pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio) perkant prekes ir paslaugas ir 30 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio) perkant darbus bei kitais atvejais.

Šia Viešųjų pirkimų „skyle“ ypač naudojasi Ukmergės rajono savivaldybė. Net 66 proc. (196 pirkimai) visų pirkimų buvo įvykdyta „žodžiu“. Kai vykdomas supaprastintas pirkimas žodžiu, lieka visiškai neaiškus paslaugos apibūdinimas ar funkciniai reikalavimai, t.y. nėra jokios pirkimo ir prekės ar paslaugos specifikacijos, neaišku kokiu pagrindu pasirinktas tiekėjas ir ar jo kaina tikrai mažiausia. Dažniausia dėl pirkimo dokumentų atsako tik pirkimą vykdęs specialistas (vienas žmogus).

Pagal viešai skelbiamus duomenis, Ukmergės rajono savivaldybės administracija 2014 metais viso labo 32 pirkimus įvykdė elektroninėmis priemonėmis per Centrinę viešųjų pirkimų sistemą, iš jų tik 24 pirkimai buvo skelbiami (t.y. mažiau nei 9 proc. visų pirkimų).

Daugiau 25 proc. visų Ukmergės rajono savivaldybės administracijos pirkimų įvykdyta neskelbiamų apklausų būdu. Dokumentų analizė parodė, kad savivaldybė vykdydama neskelbiamus pirkimus statybos montavimo ar remonto darbams dažniausiai apklausia dvi įmones, kurios priklauso tiems patiems savininkams. Tačiau, kai statybos darbų pirkimai yra viešai skelbiami, minėtos įmonės dažniausia lieka toli nuo mažiausią kainą pasiūliusių įmonių.

Savivaldybei 13 510 Lt bauda

Kad ne viskas Ukmergės savivaldybės pirkimuose yra gerai su viešaisiais pirkimais, byloja ir spaudoje neskelbtas 2014 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos apeliacinio teismo kolegijos nuosprendis, kuriuo buvo panaikintas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimas iš pirkimo (Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinės mokyklos pastato modernizavimo rangos darbų, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas) pašalinti įmonę, kuri pasiūlė mažiausią kainą.

Teismo kolegija įvertinusi perkančiosios organizacijos pažeidimo svarbą, sutarties vertę, skyrė Ukmergės rajono savivaldybės administracijai 13 510 Lt baudą, mokėtiną valstybės naudai, kuri bus sumokėta iš visų mokesčių mokėtojų pinigų. Taip pat savivaldybė privalės padengti 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Ar sulauksime asmeninės politikų atsakomybės?

Nors kadencijos ir keičia vietos savivaldoje esančius politikus, tačiau, kaip jau tapo įprasta, Viešuosius pirkimus Ukmergėje kuruoti atitenka vis tai pačiai politinei jėgai. Ir nors prieš rinkimus daugelis politikų žada skaidresnius viešuosius pirkimus, tačiau realybė rodo visai ką kitą. Pažeidimai ir paslapčių šydas vis labiau jaučiamas savivaldoje. Teliekia patiems užduoti retorinį klausimą: „Ar sulauksime tos dienos, kai politikai prisiims asmeninę – politinę atsakomybę už brangiai kainuojančius sprendimus?“

Partizanų išniekinimo vieta negali virsti „pramogų zona“

Reaguodamas į rugpjūčio 13 dienos Ukmergės rajono laikraštyje paskelbtą publikaciją „Parke planuoja pramogų aikštelę“, Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos narys Andrius Kalesnikas, kreipėsi į Ukmergės rajono savivaldybės vadovus reikalaudamas nedelsiant nutraukti bet kokius vaikų žaidimų aikštelės įrengimo darbus Lietuvos partizanų išniekinimo ir atminimo vietoje – Ukmergės miesto turgaus aikštėje, kurioje buvo išniekinta apie 200 partizanų kūnų.
„Kreipiuosi į rajono vadovus ir reikalauju nedelsiant nutraukti bet kokius vaikų žaidimų aikštelės įrengimo darbus Ukmergės miesto turgaus aikštėje. Raginu Ukmergės rajono savivaldybės administraciją suteikti Klaipėdos gatvės rekonstrukcijai prioritetinį statusą ir rekonstruojant ją, rekonstruoti turgaus aikštę pagal jau esamus techninius sprendinius. Džiaugiuosi, kad miesto seniūnė palaiko mano iškeltą idėją miesto centre įkurti vaikų žaidimo aikštelę, tačiau manau, kad šį vieta yra parinkta visiškai netinkamai “ – rajono Tarybos posėdžio metu teigė konservatorius A. Kalesnikas.
Tai jau nebe pirmas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos bandymas aikštę panaudoti nesuprantamiems tikslams. Dar 2011 metais A. Kalesnikas kreipėsi į atsakingas institucijas, kad kad butų sustabdyti planai minėtame parke įrengti didesnę automobilių stovėjimo aikštelę. Tuomet Kultūros paveldo departamentas ir Lietuvos genocido centras aiškiai išsakė nuomonę – ši vieta istoriškai yra svarbi mūsų tautai. Po kreipimosi, tuometinio administracijos direktoriaus J. Varžgalio iniciatyva buvo sudaryta darbo grupė iš politikų, administracijos specialistų, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narių bei miesto architektų, kuri išsamiai apsvarstė aikštės misiją ir priėmė parengtą techninį projektą su aiškia vizija. Bendru sutarimu pritarta parengtiems detaliems aikštės rekonstrukcijos brėžiniams.

Nemokamos atostogos – ne išeitis

Praėjusią savaitę Ukmergės spaudoje pasirodė pranešimas, kad trūkstant lėšų darbo užmokesčiui, Ukmergės rajono savivaldybės administracija lapkričio mėnesį penktadieniais nedirbs.

Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Andrius Kalesnikas kritiškai vertina tokį rajono vadovybės veiksmą ir ragina efektyvinti biudžeto lėšų panaudojimą ir ieškoti kitų taupymo priemonių.

„Aš nemanau, kad nemokamos atostogos yra išeitis. Esu įsitikinęs, kad darbo užmokestis ir lėšos, skirtos užtikrinti rajono gyventojų saugumui, negali būti karpomos. Šiandien turime suvokti, kad tik efektyviai dirbdamas savivaldos mechanizmas gali generuoti naujus projektus ir pajamas į rajono biudžetą“, – teigė A. Kalesnikas.

Kokių priemonių turėtų imtis valdžia, siekianti suderinti Ukmergės rajono savivaldybės biudžetą bei išvengti priverstinių neapmokamų atostogų? Taupymo sprendimų yra daug, tereikia ryžtingų ir tvirtų žingsnių. Pats pirmas žingsnis – valdantieji turėtų mažinti komandiruočių ir kitokio pobūdžio išvykų skaičių neduodančių apčiuopiamo rezultato, o tik priminančių poilsines keliones.

Etikos sargai: V. Spruogis pažeidė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija nustatė, kad Ukmergės ligoninės vyr. gydytojo pavaduotojas, valstietis V. Spruogis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

V. Spruogis Savivaldybės tarybos komiteto posėdyje svarstė klausimą dėl sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų atlyginimo pastoviosios ir kintamosios dalies nustatymo ir jam pritarė. Vasario 2 dienos Tarybos posėdyje V. Spruogis balsavo už tai, kad būtų patvirtinta sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų atlyginimo pastovioji dalis. Priėmus šį sprendimą, gerokai padidėjo VšĮ „Ukmergės ligoninė“ vyr. gydytojo ir jo pavaduotojo atlyginimas.

„Akivaizdu, kad susikompromitavusi Ukmergės rajono valdančioji dauguma jau seniai pamiršo bet kokias etikos ir moralės normas. Liūdna, kad turi įsikišti Etikos komisija ir priminti Tarybos nariams, jog jie yra lygūs prieš įstatymą kaip ir visi mirtingieji,“ – teigia V. Spruogio elgesį ištirti etikos sargų paprašęs Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Andrius Kalesnikas.

Tai jau ne pirmas V. Spruogio elgesio svarstymas Etikos komisijoje. Prieš keletą metų, kai buvo sulaikytas neblaivus už vairo, Etikos komisija buvo gailestingesnė ir nesiėmė elgesio vertinimo veiksmų.

Daugiau informacijos:

ELTA: Etikos sargai: V. Spruogis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo 

VILKMERGE.LT:  Etikos sargai: V. Spruogis pažeidė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas

„Gimtoji žemė“:  Etikos sargai mano, kad Savivaldybės tarybos narys pažeidė įstatymą

AINA: Etikos sargai: V. Spruogis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas 

UKMERGIETIS.LT: Etikos sargų verdiktas: V.Spruogis supainiojo viešuosius ir privačiuosius interesus  

„Ukmergės žinios“: Komisija nustatė: tarybos narys nusižengė etikai

Etikos komisija vertins ar Vladislovas Spruogis nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija vertins, ar Tarybos narys Vladislovas Spruogis nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų.

V. Spruogis savivaldybės tarybos komiteto posėdyje svarstė klausimą dėl sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų atlyginimo pastoviosios ir kintamosios dalies nustatymo ir jam pritarė. Vasario 2 dienos Tarybos posėdyje V. Spruogis balsavo už tai, kad būtų patvirtinta   sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų atlyginimo pastovioji dalis. Priėmus šį sprendimą ženkliai padidėjo VšĮ „Ukmergės ligoninė“ vyr. gydytojo atlyginimas.

„V. Spruogis  galėjo būti asmeniškai suinteresuotas klausimu, nes jis eina ligoninės vyr. gydytojo  pavaduotojo pareigas, o jam nustatyta dalis vyr. gydytojo  atlyginimo dydžio darbo užmokestis“ – teigia, V. Spruogio elgesį ištirti etikos sargų paprašęs, Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos TS – LKD frakcijos seniūnas Andrius Kalesnikas.

Opozicija Ukmergės rajono merui pradėjo interpeliacijos procedūrą

Nesulaukusi mero ryžtingo ir garbingo apsisprendimo, Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos opozicija pradėjo mero atstatydinimo procedūrą.

 Opozicija netoleruoja ir netoleruos mero, kaip politiko, vengimo prisiimti asmeninę atsakomybę dėl vairavimo esant neblaiviam. Norime priminti, kad visi savivaldybės tarybos nariai, neišskiriant mero, privalo laikytis duotos priesaikos bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Opozicija pabrėžia, kad interpeliacija paremta tik mero, kaip asmens, veiksmais, kuriais buvo diskredituotas mero instituto vardas.

 Opozicijos žiniomis, po interpeliacijos tekstu yra pasirengę pasirašyti daugiau nei pusė rajono Tarybos narių, tad jau artimiausiu metu interpeliacijos tekstas bus užregistruotas.

Konservatoriai stojo į kovą prieš Ukmergės rajono valdininkų ketinimus sumenkinti Lietuvos partizanų atminimo paminklą

Ukmergės rajono Tarybos Tėvynės Sąjungos – Lietuvos Krikščionių demokratų frakcija kreipėsi į atsakingas institucijas, kad būtų sustabdyti Ukmergės rajono valdininkų ketinimai perkelti Ukmergės miesto turgaus aikštėje esantį 1994 m. pastatytą paminklinį akmenį – memorialą, skirtą partizanų kūnų išniekinimo vietoje pagerbti žuvusius nuo raudonojo teroro, už Ukmergės laisvę.

Ukmergės savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Arvydas Džiugas rajoninėje spaudoje skaitytojus informavo, „kad šalia turgaus esančiame parke pastatytas paminklinis akmuo būtų nukeltas toliau, atsilaisvinusioje vietoje būtų išplėsta automobilių stovėjimo aikštelė“.

„Sužinoję apie savivaldybės valdininkų ketinimus Lietuvos partizanų išniekinimo ir atminimo vietoje, kurioje buvo išniekinta apie 200 kūnų, paversti automobilių stovėjimo aikštele, buvome šokiruoti valdininkų nekompetencija ir įžulumu. Reikalaujame nedelsiant sustabdyti bet kokius su tuo susijusius netoleruotinus bendruomenei veiksmus bei reiškiame nepasitikėjimą architekto A. Džiugo kompetencija toliau eiti užimamas pareigas savivaldybėje“ – teigia Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos TS – LKD frakcijos seniūnas Andrius Kalesnikas.

„Vertindami Lietuvos partizanų pasipriešinimo okupacijai reikšmę ir jų indėlį atkuriant Lietuvos nepriklausomybę“, kaip pažymi TS–LKD frakcijos nariai pristatytoje rezoliucijoje, „reikia, kad urbanizuojant minėtą turgaus parko teritoriją būtų deramai suvokiama ir įprasminama rezistencinė kova, jos svarba Ukmergės ir visos Lietuvos istorijoje“.

Rezoliucijoje pažymima, kad Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija, vadovaudamasi TS–LKD partijos vertybėmis, imsis visų teisėtų priemonių, siekiant išsaugoti Ukmergės krašto rezistencinės kovos istorinį paveldą ir apginti Lietuvos partizanus!

Tamsios gatvės ukmergiškiams kainavo tūkstančius (dokumentai)

Ukmergės rajono valdžia nusprendusi taupyti išjungdama gatvių apšvietimą trims mėnesiams vis tiek išleido dešimtis tūkstančių litų.

Nors vasarą Ukmergė skendėjo tamsoje, tačiau rajone apšvietimo išlaidoms gegužės – rugpjūčio mėn. buvo išleista daugiau nei 80 tūkst. litų. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktuose duomenyse atkreiptinas dėmesys, kad kai kuriose rajono seniūnijose šiais metais elektros energijai yra išleista du – tris kartus mažiau, nei sumokėta už eksploataciją.

Tai puikus savivaldybės vadovų neūkiškumo pavyzdys. Rajono vadovai privalėjo peržiūrėti sutartį ir numatyti, kad paliekant gyventojus tamsiose gatvėse, kas yra netoleruotina, eksploatacinių išlaidų mokėti nereikėtų.

Viešųjų pirkimų tarnyba yra konstravusi, kad vykdant „Ukmergės miesto gatvių priežiūros, eismo reguliavimo ir saugaus eismo priemonių eksploatavimo, apšvietimo tinklų eksploatavimo, kapinių priežiūros” paslaugų pirkimo procedūras buvo padaryta pažeidimų, kurie rajono savivaldybei neleido racionaliai panaudoti lėšas.


2010-12-03 Administracijos direktorius del apsvietimo islaidu

Andrius Kalesnikas: Ukmergės rajono vadovai privalo prisiimti politinę atsakomybę dėl viešųjų pirkimų pažeidimų ir pasirūpinti finansinės žalos atlyginimu

Atlikusi tyrimą, Viešųjų pirkimų tarnyba paskelbė, kad Ukmergės rajono savivaldybėje viešieji pirkimai vykdomi pastoviai pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymą. Patikrinimo metu konstatuota, jog savivaldybė didžiąją dalį viešųjų pirkimų – 12 iš 19 – vykdė pažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymą.

Pasak savivaldybės Tarybos nario Andriaus Kalesniko, Ukmergės rajono vadovai turi nedelsiant prisiimti politinę atsakomybę už įstatymo bei viešojo intereso pažeidimus, kuriuos sukėlė tokie įžūlūs valdininkų veiksmai.

„Iš patikrinimo rezultatų akivaizdu, kad Viešųjų pirkimų komisija negebėjo, o dėl pasikartojančių pažeidimų kyla įtarimas, jog gal net nesistengė laikytis skaidrumo ir lygiateisiškumo principų vykdant viešuosius pirkimus“, – teigia A. Kalesnikas.

Andriaus Kalesniko teigimu, atsakomybė už tokius Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus turėtų būti taikoma visiems, dalyvavusiems sprendimo priėmime: ir komisijos nariams, kurie pritarė neteisėtiems sprendimams ir perkančiosios organizacijos vadovui, ir ekspertams, jei tokių būta.

“Taip pat nedelsiant turi būti inicijuotas visų sutarčių, kurios pasirašytos pažeidžiant įstatymą, nutraukimas bei pagalvota, kaip rengiamasi atlyginti finansinę žalą. Juk tampa beveik aišku, kad nemaža dalis lėšų dėl pažeidimų galėjo būti tiesiog iššvaistyta, vietoje to, kad tarnautų ukmergiškių gerovei”, – įsitikinęs Ukmergės rajono Tarybos narys.

Jo teigimu, vadovų dėmesį dėl viešųjų pirkimų pažeidimų bandyta atkreipti dar metų pradžioje, kai pastebėta, jog Ukmergės rajono viešųjų pirkimų komisijos skelbtus pirkimus laimi ne mažiausią kainą pasiūliusi įmonė.

“Tuomet situacija, jog įstatymas yra atvirai pažeidinėjamas, niekam ne tik nerūpėjo, bet ir sukėlė rajono vadovų pasipiktinimą, jog savivaldybės reputacija neva yra menkinama”, – pasakoja A.Kalesnikas.

Pasak jo, besibaigiant metams peržiūrėję dokumentus pamatytume, kad šiai dienai maždaug 40 procentų savivaldybės statybos darbų konkursų laimėjo ar subrangovais tapo Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nariams priklausančios arba jų vadovaujamos bendrovės.

Andrius Kalesnikas taip pat neatmetė galimybės kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą, kad ši nustatytų ar vykdant Viešuosius pirkimus Ukmergėje nebuvo korupcijos požymių.

Pranešimas spaudai: Tarybos nariai reikalauja informacijos

Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai inicijuoja neeilinį Ukmergės rajono savivaldybės, kuriame reikalauja rajono vadovų Tarybos nariams pateikti informaciją kaip Ukmergės rajone rengiamasi šildymo sezonui.

„Ukmergės  rajono savivaldybes Taryba privalo išnagrinėti situacija, kuri susikomplikavo po tarybos priimto sprendimo vienašališkai nutraukti sutarti su UAB „Miesto energija“. Manau būtina kviesti neeilini tarybos posėdį ir rajono vadovai privalo pateikti išsamiai visą informaciją“ – teigė ilgametis Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos narys Antanas Dambrauskas.

Anot TS – LKD frakcijos seniūno Andriaus Kalesniko, situacija, kai savivaldybės vadovai ignoruoja Tarybos narius ir jiems nesuteikia jokios oficialios informacijos, yra netoleruotina ir pažeidžianti savivaldos pricipus. Šiuo metu Tarybos nariai gali disponuoti tik ta  informacija, kuri yra pateikiama spaudos atstovų.

TS – LKD frakcijos narių nuomone, tik bendromis visų rajono Tarybos narių pastangomis galima išspręsti beprecedentę situaciją, kai prieš pat šildymo sezoną yra nutrauktas karšto vandens tiekimas rajono gyventojams ir neaiškus pasirengimas artėjančiam šildymo sezonui.

Tokia padėtis, artėjant šildymo sezonui, sąlygoja grėsmę, kad Ukmergės rajono teritorijoje  prasidėjus šildymo sezonui, dėl savivaldybės neveiklumo gali susidaryti ekstremali situacija.

Vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis šildymo sezonas skelbiamas, kai vidutinė lauko temperatūra tris paras būna žemesnė negu 10 laipsnių šilumos. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis vidutinė daugiametė paros temperatūra 10 laipsnių šilumos ribą pasiekia rugsėjo pabaigoje.

Tarybos nariams taip pat nerimą kelią savivaldybės milžiniškos išlaidos viešųjų ryšių agentūrai, spaudoje dviprasmiškai aprašomiems ekspertams, bei kitos išlaidos susijusios su rajono vadovų savireklama spaudoje.