Komitetai šilumos ūkio klausimus aptarė išvažiuojamajame posėdyje

Savivaldybės ūkio komitetas tęsia praėjusios kadencijos komiteto tradiciją – prieš prasidedant šildymo sezonui, aplankyti šilumos tiekimo įmonę, aptarti pasiruošimo šildymo sezonui situaciją, kitus aktualius šilumos ūkio klausimus.

Šįkart prie Dariaus Varno vadovaujamo Savivaldybės ūkio komiteto prisijungė ir Andriaus Lyškos vadovaujamas Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetas. Rugsėjo 30 d. vyko šių komitetų išvažiuojamasis posėdis į UAB „Ukmergės šiluma“. Posėdyje taip pat dalyvavo administracijos direktorius Stasys Jackūnas, savivaldybės administracijos Žemės ūkio infrastruktūros skyriaus vedėjas Kęstutis Jurkevičius, UAB „Ukmergės šiluma“ atstovai, valdybos nariai. Galimybę keliems komitetams pirmininkų susitarimu šaukti bendrą posėdį numato Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.

Išvažiuojamojo posėdžio dalyviai, lydimi UAB „Ukmergės šiluma“ direktoriaus Vydo Paknio bei kitų įmonės specialistų, susipažino su įgyvendinto projekto „Gamtinių dujų pakeitimas į biokurą, įrengiant iki 6,5 MW galios biokuro katilą katilinėje Šviesos g. 17 centralizuotam šilumos tiekimui Ukmergėje“ rezultatais, apžiūrėjo modernizuotą ir atnaujintą UAB „Ukmergės šiluma“ valdomą šilumos ūkį.

Prie diskusijų stalo aptartos Šventupės gyvenvietės šilumos ūkio perspektyvos. Diskutuota dėl šventupiškių daugiabučių namų šildymo būdo. Komitetai vieningai sutarė, kad šį klausimą būtina artimiausiu metu svarstyti Savivaldybės taryboje ir priimti galutinį sprendimą. Aptartas ir šilumos kainos kompensavimo Šventupės kaimo gyventojams klausimas. 2014 m. Savivaldybės taryba buvo nusprendusi kompensuoti Šventupės kaimo gyventojams taikomą UAB „Ukmergės šiluma“ perskaičiuotą antrųjų bazinės kainos galiojimo metų šilumos kainos dalį šios kainos galiojimo laikotarpiu. Komitetai rekomendavo kompensaciją taikyti ir šiais metais. Sprendimą šiuo klausimu turės priimti Savivaldybės taryba.

UAB „Ukmergės šiluma“ vyriausiasis inžinierius Gimantas Bernotas posėdžio dalyviams pateikė informaciją apie pasiruošimą 2015-2016 m. šildymo sezonui, pristatė jau atliktus ir numatomus atlikti darbus. Konstatavo, kad šildymo sezonui pasiruošta.

UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius Vydas Paknys akcentavo, kad yra įgyvendinta daugiau kaip 70 proc. Ukmergės rajono savivaldybės šilumos ūkio optimizavimo strateginio plane numatytų priemonių. Pabrėžė, kad dėl objektyvių aplinkybių iškilo poreikis planą koreguoti. Komitetai rekomendavo mero potvarkiu sudarytai šilumos ūkio klausimus nagrinėjančiai darbo grupei iki šių metų lapkričio 1 d. Savivaldybės ūkio bei Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetams pristatyti galimas šio plano korekcijas. Vėliau siūlomos korekcijos būtų svarstomos Savivaldybės taryboje.

UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius taip pat pateikė informaciją dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo plano vykdymo. Iki šios dienos pakeista 90 proc. buitinių karšto vandens skaitiklių. Iki metų pabaigos planuojama pakeisti likusius.

Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas numato, kad komitetai pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus.

Savivaldybės tarybos Sekretoriato informacija

Daugiabučių namų renovacija: Vyriausybė patikslino paramos teikimo taisykles; rajone 3 namuose baigti statybos darbai

Ligi šiol valstybė teikė 40 proc. paramą daugiabučiui modernizuoti. Ją sudarė įstatymo numatyta 15 proc. valstybės parama ir papildoma 25 proc. parama iš Klimato kaitos specialios programos lėšų, kuri teikiama tuo atveju, jeigu rangos darbų sutartis įgyvendinti renovacijos projektą sudaryta iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir jeigu projektas įgyvendintas iki 2015 m. spalio 1 d. pasiekus ne mažesnę kaip D pastato energinio naudingumo klasę ir šilumos energijos sąnaudas sumažinus ne mažiau kaip 40 proc.

Šiuo metu Lietuvoje vykdomi (sudarytos rangos darbų sutartys) 823 daugiabučių atnaujinimo projektai, kuriems numatyta suteikti 25 proc. papildomą valstybės paramą.

Siekdama sudaryti sąlygas butų savininkams įgyvendinti projektus pagal jų rengimo metu galiojusias sąlygas, Vyriausybė nustatė, kad 25 proc. papildoma valstybės parama bus teikiama projektams, kuriems įgyvendinti rangos darbų sutartys sudarytos iki 2015 m. kovo 31 d. ir kurie bus įgyvendinti iki 2016 m. liepos 1 d. Jeigu projektai, kuriems įgyvendinti statybos rangos sutartys sudarytos iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir kurie bus neužbaigti iki 2015 m. spalio 1 d. arba jeigu statybos rangos darbų sutartys iki 2014 m. gruodžio 31 d. parengtiems projektams sudarytos po 2015 m. kovo 31 d. ir šie projektai įgyvendinti po 2016 m. liepos 1 d., papildomos valstybės paramos dydis mažinamas iki 20 proc. Šiuo pakeitimu valstybės parama mažinama ne 10 proc., kaip buvo numatyta, o 5 procentais. Tai sudaro palankesnes sąlygas įgyvendinti parengtus projektus.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. rengiamiems ir iki 2017 m. gruodžio 31 d. įgyvendinamiems projektams bus teikiama 20 proc. papildoma valstybės parama, o projektams, įgyvendintiems nuo 2017 m. gruodžio 31 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., – 15 proc. papildoma parama.

Ukmergės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos administratoriaus yra UAB „Ukmergės butų ūkis“. Šiuo metu sudarytos 25 rangos darbų sutartys, 9 objektuose vyksta renovacijos darbai. Ukmergės miesto Kudirkos g. 8 name ir Deltuvos miestelyje Šviesos g. 1 ir 5 namuose renovacijos darbai yra baigti, vyksta darbų pridavimo procedūros. Šiuo metu kituose objektuose atliekami tie darbai, kuriuos leidžia Statybos reglamentas žiemos sąlygomis. Atšilus renovacijos darbai įsibėgės.

www.ukmerge.lt informacija

20 proc. mažinamos socialinės pašalpos

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius infromavo, kad atbuline data t.y.  šių metų birželio 1 dienos socialinė pašalpa 20 procentų mažinama nedirbantiems darbingo amžiaus bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, kurie socialinę pašalpą gauna 12 mėnesių. Socialinės pašalpos dydis nebus mažinamas vaikams, įskaitant pilnamečius vaikus, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Už birželio mėnesį sumažinta socialinė pašalpa bus mokama liepos mėnesį.

Ukmergiečiams bus nemokamai dalijamos kompostavimo dėžės

Balandį Ukmergės rajono savivaldybės individualių namų valdų savininkams bus pradėta nemokamai dalinti kompostavimo dėžes. Jose bus galima kaupti virtuvės bei sodo atliekas ir pasigamintu kompostu tręšti sodo bei daržo augalus, kambarines gėles.

„Kompostuodami ne tik sutvarkysime namų ūkyje susidarančias maisto ir virtuvės bei sodo atliekas, tačiau taip pat paversime jas naudingomis trąšomis savo daržui. Vertėtų prisiminti, kad tai yra natūrali trąša, naudinga dirvožemiui ir neišskirianti jokių kenksmingų medžiagų, kaip, pavyzdžiui, cheminės trąšos. O kad taip labiau rūpinsimės švaria aplinka ir gyventi bus visiems maloniau – turbūt niekam nekyla abejonių“, – sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) Plėtros skyriaus vadovė Rasa Pajarskienė.

 Dalijamos kompostavimo dėžės yra lengvai surenkamos, estetiškai patrauklios, jose užtikrinama optimaliam biologinių atliekų skaidimuisi reikalinga temperatūra, drėgnumas bei pralaidumas orui. Kartu su dėže gyventojai gaus ir instrukciją, kaip ja tinkamai naudotis ir kompostuoti.

 Kompostuojant biologiškai skaidžias atliekas, namų ūkyje susidarančių atliekų kiekį galima sumažinti kone perpus. Kompostavimo dėžėje galima kaupti vaisių, daržovių likučius, gerai susmulkintus kiaušinių lukštus, arbatžoles ir kavos tirščius, bulvių lupenas, sausus lapus, nupjautą žolę, smulkias šakas, piktžoles, išrautas su šaknimis. Kompostavimui netinka žuvies, mėsos, virtų daržovių atliekos, naminių gyvūnų fekalijos, laikraščiai, sintetinės atliekos.

Ukmergės rajono gyventojai jau ir anksčiau buvo raginami rūšiuoti atliekas.2011 m. Sargelių k., Pabaisko sen., Ukmergės r. (buv. sąvartyno vietoje) įrengta žaliųjų atliekų surinkimo aikštelė, tačiau į ją vežti sodo, parkų ir želdynų atliekas ukmergiečiams nėra patogu. Todėl Ukmergės rajono savivaldybės atstovai džiaugiasi, jog dabar gyventojams bus suteiktos visos priemonės rūšiuoti žaliąsias atliekas ir iš jų pasigaminti naudingą trąšą.

,,Kviečiame gyventojus naudotis sukurta infrastruktūra ir kompostavimo dėžėmis –taip sumažinsite susidarančių atliekų kiekį ir patys pasigaminsite vertingas ekologiškas trąšas. Gyventojai, kurie vis tik nenorės pasinaudoti šia galimybe ar kompostuoti, privalės naudotis žaliųjų atliekų surinkimo aikštele, kur atliekos yra priimamos nemokamai“, – sako Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Rolandas Janickas.

Kodėl verta ir būtina kompostuoti?

Kompostas – ne tik natūrali trąša daržui, sodo ar namų augalams. Aktyviai rūšiuojant žaliąsias atliekas, prisidedama prie iniciatyvų, padedančių saugoti gamtą. Šiuo metu į Lietuvos sąvartynus patenkančios biologiškai skaidžios komunalinės atliekos sudaro apie 50 proc. visų atliekų. Mažinti jų kiekį įpareigoja ne tik didėjančios aplinkos užterštumo problemos, bet ir ES teisės aktai. „Žaliosios atliekos sąvartynuose, pūdamos ir negaudamos deguonies, išskiria metano dujas ir daro didelę žalą gamtai. Norime gyventojams priminti, jog žaliųjų atliekų su mišriomis dėti kartu negalima. Žaliąsias atliekas vežti į sąvartynus yra draudžiama, tad, radus tokių atliekų konteineryje, jis nėra tuštinamas. Aplinka, kurioje gyvename, ir savo gerove turime rūpintis visi“, – primena Ukmergės rajono savivaldybės Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja Vilija Grabauskienė.

VAATC įgyvendinimo projekto metu taip pat bus pastatyti atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai.

Kur pasiimti kompostavimo dėžę?

Nuo š. m. balandžio 8 d. stambiagabaričių atliekų aikštelėje Gerseniškių g. 5, Ukmergėje, nemokamai bus dalijamos kompostavimo dėžės. Atsiimant dėžę būtina turėti asmens dokumentą. Aikštelės darbo laikas: antradienį – penktadienį nuo 10 iki 19 val. Šeštadienį nuo 10 iki 16.30 val. Pietūs nuo 14.30 iki 15.00 val. Sekmadienį ir pirmadienį aikštelė nedirba. Informuojame, kad I etape kompostavimo dėžėmis bus aprūpinti Ukmergės miesto ir aplinkinėse sodo bendrijose gyvenantys namų valdų savininkai.

Iškilus neaiškumams, kreipkitės į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrių. Tel.: 8 340 60351; 8 699 80131, el.p. vilija.grabauskiene@ukmerge.lt

Projektas „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ (projekto nr. VP-3.2-AM-01-V-02-010) yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo ir VAATC lėšomis.

www.ukmerge.lt

UAB „Ukmergės butų ūkis“ apdovanotas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro garbės raštu „už pažangą“.

Daugiabučių atnaujinimo programą administruojančių įmonių ir bendrijų atstovams įteikti apdovanojimai už pažangą ir pastangas modernizuoti daugiabučius ir padėti jų gyventojams sutaupyti lėšų.

UAB „Ukmergės butų ūkis“ apdovanotas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro garbės raštu „už pažangą“.

Apdovanojimas „už pasiektus rezultatus“ įteiktas Palangos mieste daugiabučių modernizacijos programą administruojančios bendrovės „Palangos komunalinis ūkis“ atstovams. Apdovanojimai įteikti dar 8 daugiabučių modernizaciją administruojančių įmonių atstovams ir vienos Vilniaus bendrijos pirmininkui. „Ignalinos butų ūkis“ sulaukė pripažinimo už sėkmingai įgyvendintą „Enervizijos“ projektą. Mažeikių rajono savivaldybėje daugiabučių atnaujinimą administruojanti įmonė „Admituras“ įvertinta „už atkaklumą“; „Anykščių komunaliniam ūkiui“ ir „Molėtų švarai“ skirtas apdovanojimas „už didžiausią progresą“. „Marijampolės butų ūkis“, „Kelmės vietinis ūkis“, „Švenčionių švara“ ir „Palangos būstas“ sulaukė apdovanojimų „už aktyvumą“.

Aplinkos ministro padėkos raštais „už pažangą“ apdovanoti Šiaulių, Šakių, Varėnos, Plungės, Raseinių, Ukmergės, Panevėžio, Utenos, Biržų, Šilalės, Radviliškio, Alytaus, Jonavos, Tauragės, Joniškio, Raseinių ir Akmenės rajonų savivaldybės ir Panevėžio, Druskininkų, Alytaus ir Vilniaus miestuose dirbantys administratoriai.

Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją.

Įteikti Didžiojo kunigaikščio Gedimino apdovanojimai

2014 m. sausio 24 d. Medininkų pilyje iškilmingai įteikti Kunigaikščio Gedimino vardo apdovanojimai labiausiai nusipelniusiems Vilniaus regiono žmonėms už didžiausią indėlį ugdant žmogiškąjį kapitalą, ugdant visuomeninį (pilietiškumo) kapitalą, stiprinant finansinį-gamybinį kapitalą bei vystant socialinę infrastruktūrą Vilniaus regione.

Šventėje dalyvavo trys ukmergiškiai, įvertinti antrojo laipsnio apdovanojimais: Vytautas Česnaitis, mėgėjų teatro „63 kėdės“ režisierius, Kultūros almanacho „Eskizai“ redaktorius, Kultūros draugijos pirmininkas – grupėje „Už pasiekimus visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymo srityje“; „Valdo leidyklos“ direktorius Valdas Mikalajūnas – grupėje „Už pasiekimus finansinio-gamybinio kapitalo stiprinimo srityje“; Ukmergės policijos komisariato viršininkas Rolandas Kiškis – „Už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje“. „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“ padėkos raštą pelnęs  tautodailininkas Rimas Zinkevičius ceremonijoje nedalyvavo, jam apdovanojimas bus įteiktas vėliau.

Prieš apdovanojimų ceremoniją visi susirinkusieji turėjo galimybę dalyvauti ekskursijoje po neseniai renovuotą donžoną, pamatyti  pilyje eksponuojamą Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės XIV – XVIII a. ginkluotę, patrankas, akmeninius sviedinius, archeologinius radinius, Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko medžioklės trofėjų ir medžioklės peilių kolekciją,  dailininko Giedriaus Kazimierėno tapytą paveikslą „Rūstybės diena”.

Reprezentacinėje salėje vykusioje iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje susirinkusius pasveikino Vilniaus regiono trišalės tarybos pirmininkė Nijolė Turčinavičienė, sveikino ir apdovanojimus teikė Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos pirmininkas profesorius Rimvydas Jasinavičius, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė.

Apdovanojimus pelniusius Ukmergės rajono žmones pasveikino Ukmergės rajono savivaldybės meras Vydas Paknys, administracijos direktoriaus pavaduotojas Giedrius Pocius. Šventinę nuotaiką kūrė Zujūnų styginio kvarteto atliekami muzikiniai V. A. Mozarto, St. Moniuškos, J. S. Bacho kūriniai ir Pagirių muzikos mokyklos mokinių atliekamos dainos. Po oficialios ceremonijos dalies renginio dalyviai buvo pakviesti stebėti viduramžių riterių su geležiniais šarvais pasirodymo. Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino apdovanojimai organizuojami nuo2003 m. Mintis pagerbti regiono žmones, pasiekusius geriausių rezultatų įvairiose veiklos srityse, kilo Vilniaus apskrities trišalėje taryboje. Anksčiau jas teikdavo Vilniaus apskrities viršininko administracija, paskui šią tradiciją perėmė viena iš idėjos iniciatorių – Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacija. Pretendentų anketas šiems apdovanojimams teikia aštuonios Vilniaus regiono savivaldybės (Vilniaus miesto, Vilniaus, Elektrėnų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų bei Ukmergės rajonų), taip pat Vilniaus regiono profesinių sąjungų bei darbdavių atstovai.

www.ukmerge.lt

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. posėdyje priimti sprendimai

Nr. 7-296 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito išvados dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės pasitikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos.
Nr. 7-297 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės paramos (finansavimo) daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Nr. 7-298 Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų patvirtinimo.
Nr. 7-299 Dėl savivaldybės turto perdavimo Ukmergės švietimo centrui.
Nr. 7-300 Dėl savivaldybės turto perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijai.
Nr. 7-301 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo.
Nr. 7-302 Dėl savivaldybės turto perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai.
Nr. 7-303 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo.
Nr. 7-304 Dėl pritarimo sutarčiai su Aleksandro Stulginskio universitetu.
Nr. 7-305 Dėl Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.
Nr. 7-306 Dėl detaliųjų planų patvirtinimo.
Nr. 7-307 Dėl prašymo perduoti valstybinės žemės sklypus Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn.
Nr. 7-308 Dėl pritarimo projekto „Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms“ įgyvendinimui.
Nr. 7-309 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto patikslinimo.
Nr. 7-310 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų.
Nr. 7-311 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.
Nr. 7-312 Dėl valstybės turto perėmimo ir perdavimo.
Nr. 7-313 Dėl valstybės turto perėmimo ir perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis.
Nr. 7-314 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimo Nr. 7-22 „Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.
Nr. 7-315 Dėl viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudėties pakeitimo.

Sprendimų tekstai skelbiami interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisinė informacija/Tarybos sprendimai).

www.ukmerge.lt

Daugiabučių namų modernizavimas rajone: esama padėtis ir perspektyvos

Ukmergės rajono savivaldybės mero potvarkiu sudarytos darbo grupės naujo modelio daugiabučių namų atnaujinimo programos parengimui ir įgyvendinimui posėdyje, vykusiame lapkričio 27 d., aptarta daugiabučių namų renovacijos eiga.

Ukmergės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos administratoriaus (UAB „Ukmergės būtų ūkis“) atstovai pristatė esamą situaciją visuose pagal programos I-ąjį etapą ruošiamuose modernizuoti daugiabučiuose namuose.

Pristatytos pirmosios renovuojamų namų techninės specifikacijos (Šviesos g. 1 ir Šviesos g. 5, Deltuvoje, Basanavičiaus g. 9, Ukmergėje), pagal kurias Centrinė Perkančioji Organizacija (CPO LT) vykdys viešuosius pirkimus.

UAB „Ukmergės būtų ūkis“ Būsto administravimo skyrius viršininkas Andrius Kalesnikas informavo, kad Basanavičiaus g. 9, Šviesos g. 1, Šviesos g. 5 namų atstovai yra kviečiami atvykti į UAB „Ukmergės būtų ūkis“ susipažinti su parengtomis viešojo pirkimo techninėmis specifikacijomis ir pateikti savo pastabas. Gavus gyventojų pritarimą ir banko pažymą, jau gruodžio mėnesį bus pradėtos vykdyti pirkimo procedūros per CPO LT.

Programos administratoriaus atstovai išsakė susirūpinimą dėl didelių daugiabučių namų gyventojų skolų už komunalines paslaugas. Dėl šių priežasčių bankas stabdo finansavimo skyrimą Šviesos g. 3, Deltuvoje, A. Vienuolio g. 6, Šventupėje. Tikimasi, kad likusių renovuotinų namų gyventojai padengs įsiskolinimus iki banko leidžiamos ribos.

Patikslinti įtrauktų į renovuojamų namų sąrašus daugiabučių namų, esančių Ukmergės mieste Alyvų g. 3, J. Basanavičiaus g. 12 ir Miškų g. 50, investiciniai planai, kurie yra derinami su Būsto energijos taupymo agentūra.

Darbo grupės posėdžio metu buvo atkreiptas dėmesys, kad dėl CPO kataloge esančių spragų administratorius negali iki galo vykdyti pasirengimo vykdyti viešuosius pirkimus darbų, jeigu gyventojai numatė renovacijos metu įrengti alternatyvias šildymo priemones ir atlikti specifinius darbus (saulės kolektorius, individualų šildymą, lifto įrengimą).

Ukmergės rajono savivaldybėje rengiama nauja tvarka kompensacijai už būsto šildymą gauti, remiantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 7 straipsnio 5 punktu: „Daugiabučio namo butų savininkai, kurie kreipiasi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, turi dalyvauti svarstant ir priimant sprendimą susirinkime dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo pagal Vyriausybės patvirtintą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančią savivaldybės tarybos patvirtintą programą, jei toks sprendimas svarstomas ir priimamas, ir dalyvauti įgyvendinant šį projektą“.

Pradedamas daugiabučių namų modernizavimo II-asis etapas į kurį įtraukti 42 Ukmergės rajono daugiabučiai namai. Suskirsčius šiuos namus į 3 grupes, dar šiais metais numatoma pradėti pirki šių namų energinių sertifikatų ir investicinių planų parengimo paslaugas CPO LT priemonėmis.

www.ukmerge.lt

Dėl UAB „Miesto energija“ pranešimų

Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad UAB „Miesto energija“ klaidina gyventojus savo siunčiamuose pranešimuose nurodydama, kad nuo 2013 m. gruodžio 1 d. vartotojų butuose bus tikrinami ir keičiami karšto vandens skaitikliai. Pabrėžiame, kad „Miesto energija“ nėra įgaliota atlikti minėtų darbų. Karšto vandens skaitiklių priežiūrą, jų keitimą bei aptarnavimą Ukmergėje turi teisę vykdyti tik UAB „Ukmergės šiluma“. Todėl tik ši bendrovė gali informuoti apie karšto vandens skaitiklių tikrinimą, keitimą ar patikrą. Siūlome gyventojams būti atsargiems ir neįsileisti į butus asmenų, siūlančių karšto vandens skaitiklių priežiūros, keitimo ar panašias paslaugas. Apie pašalinių asmenų bandymus patekti į butą, prisidengiant karšto vandens skaitiklių priežiūra, prašome informuoti UAB „Ukmergės šiluma“, tel. 65212.

Neteisėtai pakeitus skaitiklius, gali kilti teisinis ginčas dėl suvartoto karšto vandens deklaravimo teisingumo.

www.ukmerge.lt