Ukmergės autobusų parkas perka tris nenaujus autobusus

UAB Ukmergės autobusų parkas Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje paskelbė 3 vnt. vienos markės ir vieno modelio naudotų autobusų, kurie bus skirti keleiviams vežti priemiestinio susisiekimo maršrutais viešąjį pirkimą. Pirkimo dokumentuose nurodoma, kad priemiestinio tipo autobusai turi būti ne senesni kaip 1996m., ne mažiau kaip 37 sėdimų vietų be vairuotojo ir nuvažiavę nedaugiau nei 500 000 km.

Šilumos karo pasekmės: minus 12,7 mln. Lt

Teisminiai ginčai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir buvusio šilumos ūkio nuomininko pasiekė finišo tiesiąją. Nors visų instancijų teismai pripažino, kad Ukmergės rajono savivaldybė teisėtai nutraukė sutartį, tačiau kovo 2 d. Vilniaus apygardos teismas paskelbė nutartį pagal kurią dalinai patenkino UAB „Miesto energija“ ieškinį ir iš Ukmergės rajono savivaldybės ir UAB „Ukmergės šiluma“ subsidiariai priteisė 12,7 mln. Lt. Kaip jau tampa įprasta, rajono Tarybos nariams apie teismo sprendimą savivaldybės administracija jokios informacijos nepateikė.

 

Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias

Komisija, siekdama užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimą – laiku nustatyti šilumos kainas ir grįsti jas būtinosiomis sąnaudomis šilumos tiekimo veiklai vykdyti, posėdyje priėmė sprendimą vienašališkai nustatyti trijų šilumos tiekėjų – UAB „Nemėžio komunalininkas“, UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Akmenės energija“ – šilumos kainų dedamąsias, kurios įsigalios 2014 m. spalio 1 d.

Komisija taip pat konstatavo, kad Ukmergės rajono savivaldybės taryba per nustatytą terminą – 30 dienų – neištaisė Komisijos 2014 m. liepos 24 d. posėdyje nurodytų UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams perskaičiavimo pažeidimų, t. y. neužtikrino, kad kainos būtų grindžiamos būtinosiomis tiekėjo sąnaudomis, todėl priimtas sprendimas jas nustatyti vienašališkai.

Vienašališki Komisijos sprendimai dėl šilumos kainos dedamųjų galioja tol, kol pašalinami nurodyti pažeidimai, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių.

Šiais metais Komisija vienašališkai nustatė 10 šilumos tiekėjų šilumos kainų dedamąsias, praėjusiais metais priimta 17 sprendimų dėl vienašališko kainų nustatymo.

 

Šilumos kaina Ukmergėje ir toliau didėja

UAB Ukmergės šiluma tiekiama centralizuotas šildymas ir toliau išlieka vienas brangiausių šalyje. Pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pateiktus duomenis 2014-05-01 d. šilumos kaina Ukmergės mieste buvo 27,59 ct/kWh, o Šventupėje 26,17 ct/kWh. Nors Šventupėje kurenama biokuru, tačiau kaina beveik nesiskiria nuo miesto, kuriame kurenama dujomis.

Tuo tarpu panašaus dydžio mieste Utenoje kainos yra ženkliai mažesnės.

silumos kaina Utena 2014

 

 

Mitingas ,, Šilumininkų šutvei – ne” ukmergiškių nesudomino

Ukmergės miesto bendruomenės pirmininko inicijuotas mitingas ,, Šilumininkų šutvei – ne” nesulaukė ukmergiškių pritarimo ir į jį susirinko vos keliolika vyresnio amžiaus Ukmergės rajono gyventojų. Mitingas inicijuotas po LNK laidos KK2, kurioje buvo parodytas reportažas apie UAB „Ukmergės šiluma“ priklausančią pirtį ir jos remontą.

Nors pastarosiomis dienomis socialdemokratai išplatino pranešimą, kuriame ragina parduoti poilsiavietę, esu įsitikinęs, kad ji turėtų būti perduota valdyti kitai įstaigai (pvz. Turizmo ir verslo informacijos centrui). Juk turtą parduoti sugebės bet kas, o tinkamai valdyti – nemenkas iššūkis rajono ir atsakingų įstaigų vadovams.

 

Ar gali būti ginčas tarp E-energijos ir Ukmergės rajono savivaldybės išspręstas taikiai?

2014 m. balandžio 28 d. į Ukmergės rajono savivaldybės Tarybą kreipėsi UAB „E – energija“ siūlydama surengti derybas dėl taikaus investicinio ginčo. Kadangi kiekvienais metais teisminiai ginčai kainuoja daugiau nei 200 000 Lt rajono biudžetui, kreipiausi į Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto pirmininką dėl pasiūlymo pasvarstymo komitete,

 


2014-05-26 del komiteto darbotvarkės

Dažniausiai užduodami klausimai apie renovaciją

Jau kelerius metus veikia nemokama konsultacijų linija, kuria gyventojams atsakoma į visus su renovacija susijusius klausimus. Daugiabučių renovacijos procesui įsisiūbavus, skambučiai netyla ir gyventojai dar dažniau teiraujasi įvairiais klausimais.

Šiuo metu maždaug prie 100 daugiabučių jau stovi pastoliai. Dar 350 jau turi pasirašę rangos darbų sutartis ir laukia savo eilės. Iki vasaros per 500 daugiabučių vykdys statybos rangos darbus. Taigi, apie 30 000 gyventojų tiesiogiai liečia renovacijos procesas.

„Prasidėjusius darbus mato ir aplinkiniai gyventojai. Neabejoju, kad tie, kurių daugiabučiai renovuojami džiaugiasi prasidėjusiais darbais, o žmonės juk tarpusavyje šnekasi, tad natūralu, kad ir kaimynai pradeda galvoti apie renovaciją. Be abejonės, pradžioje kyla daug klausimų – tam ir turime informacinę liniją. Skambinkite, klauskite ir gausite visus atsakymus“, – ragina aplinkos viceministrė Daiva Matonienė.

Nemokama informacinė linija renovacijos klausimais tel. 8 800 200 12. Klausimus taip pat galima siųsti elektroninio pašto adresu info@betalt.lt.

Konsultacijų telefonu gaunamų klausimų analizė rodo, kad dažniausiai teiraujamasi dėl finansinės projektų dalies – tokie skambučiai sudaro apie 40 proc. visų paklausimų. Apie 30 proc. skambinančiųjų domina atskiros renovacijos proceso dalys, kiti klausimai susiję su projektų administravimu, techniniu įgyvendinimu.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI:

Nuo ko pradėti renovaciją?

Sprendimą dėl Projekto rengimo priima namo butų ir kitų patalpų savininkai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka.

Kiek maždaug kainuoja renovacija?

1 kv. m. vidutinė skaičiuojamoji kaina – 550 Lt. Šios investicijos vidutiniškai atsiperka per 10-12 metų

Kokia parama bus teikiama nepasiturintiems ar renovacijos proceso metu tapusiems nemokiais gyventojams?

Nepasiturintiems asmenims, kurie turi teisę į kompensaciją už šildymą, bus apmokamos visos investicijų projekto rengimo ir įgyvendinimo išlaidos, paskolos ir palūkanos grąžinimas.

Kas bus, jei gyventojas neteks kompensacijos?

Praradus kompensaciją, tenka mokėti likusią kredito dalį. Kadangi Valstybė už asmenis gaunančius kompensaciją už šildymą ir karštą vandenį, moka mėnesines įmokas už kreditą ir palūkanas.

Kas bus, jei pasikeis buto savininkas?

Jeigu buto nuosavybės teisė yra perleidžiama kitam asmeniui, kartu su ja perleidžiama likusi neišmokėta kredito dalis.

Ar socialiai remtini gyventojai, kurie nepritars namo energinio efektyvumo didinimo projekto įgyvendinimui praras teisę į šildymo išlaidų kompensaciją?

Taip, tokią teisę praras.

Kas administruos paskolos grąžinimą ir bus už jį atsakingas?

Paskolos grąžinimą administruos bendrojo naudojimo objektų valdytojas, o už paskolos dalies, tenkančios atitinkamam butui, grąžinimą bus atsakingas kiekvieno būsto savininkas.

Kiek butų savininkų turi pritarti renovacijai?

Pritarti turi 50 proc. + 1 visų butų savininkų (vienas butas turi vieną balsą). Sprendimą įgyvendinti namo atnaujinimo projektą priima būsto savininkai susirinkime arba balsuodami paštu. Susirinkimą turi kviesti namo bendrojo naudojimo objektų administratorius (bendrija, butų ūkio įmonė arba jungtinės veiklos sutarties įgaliotas atstovas).

Ar galima paskolą grąžinti anksčiau nei sutarta?

Taip, paimtą paskolą gyventojai gali grąžinti ir anksčiau, nemokėdami baudų, išankstinio mokėjimo mokesčių ar panašių mokesčių finansuotojui.

Kas turėtų organizuoti namo atnaujinimo darbus?

Investicijų projekto parengimą ir įgyvendinimą organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas.

Kokia valstybės parama teikiama įgyvendinant daugiabučių atnaujinimo projektus?

Valstybė dengia 40 proc. statybos darbų išlaidų bei 100 proc. techninio projekto parengimo, techninės priežiūros paslaugų ir administravimo išlaidų. Svarbu akcentuoti, kad ši parama bus teikiama tuo atveju, jeigu rangos darbų sutartis bus sudaryta iki 2014 m. gruodžio 31 d. Vėliau ši parama atitinkamai sumažėja iki 30 proc. ir iki 50 proc.

Ar gali atvykti BETA atstovas į susirinkimą?

Taip, tokia galimybė yra, bet reikia iš anksto susitarti su BETA atstovu Jūsų regione dėl dalyvavimo susirinkime.

www.am.lt

http://www.namu-renovacija.lt/

Pirmasis rangovas – UAB „Ukmergės statyba“

Renovacijos procese pasistūmėta į priekį. Viešąjį pirkimą dėl techninio darbo projekto parengimo ir rangos darbų atlikimo daugiabučiui namui, esančiam adresu Šviesos g. 5 Deltuva, Ukmergės raj. laimėjo UAB „Ukmergės statyba“, kuri pasiūlė mažiausią kainą – 358 597,05 Lt. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 12 mėn.

Ukmergėje prasidėjo RIMI prekybos centro statybos

Vytauto ir V. Kudirkos gatvių sankryžoje prasidėjo mažmeninės prekybos tinklo RIMI statybos. Kokio dydžio investicijos ir kokia bus sukurta aplinkinė infrastruktūra žinių nėra. Primenu, kad ramiai palaiminus RIMI atėjimą ypač aršiai rajono vadovų yra kovojama prieš toje pačioje gatvėje norinčius įsikurti LiDL prekybos centro atstovus.

Šeši butai papildė socialio būsto fondą (video)

Ukmergės rajono savivaldybės Taryba nusprendė pirkit 6 butus ir taip papildyti Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto fondą. Tarybos posėdyje daugiausia diskusijų kilo dėl brangesnio, nei rinkos kaina vieno kambario buto pirkimo Basanavičiaus g. 9 name. tarybos nariams užkliuvo, kad įsigijimas būstas yra mažesnis, nei nustato minimalius reikalavimus Statybos taisyklių reglamentas (min. 16 kv/m2, o įsigyjamas būstas mažiau nei 15 kv/m2).

Platesnės diskusijos žemiau esančiame video reportaže.