Prisiekė naujoji Ukmergės rajono savivaldybės Taryba

2015-04-14 naujai išrinkti Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos nariai davė priesaikas ir tapo pilnateisiais Tarybos nariais. Naująja mero pavaduotoja tapo LSDP atstovė K. Stepanova, kuri slaptu balsavimu gavo 22 balsus už, du buvo prieš,  vienas sugadintas rastas sugadintas. Administracijos direktoriumi ir toliau bus Stasys Jackūnas už kurį balsavo taip pat 22 Tarybos nariai.

 

Ukmergėje meru išrinktas R. Janickas

Pirmą kartą vykusiuose tiesioginiuose mero rinkimuose Ukmergės rajone triumfavo Darbo partijos atstovas R. Janickas, kuris antrajame ture nesunkiai nugalėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovą J. Varžgalį.

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius
apylinkėse paštu iš viso % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
Rolandas JANICKAS Darbo partija 5835 1482 7317 61,11% 59,92%
Juozas VARŽGALYS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 3581 1076 4657 38,89% 38,13%
Iš viso: 9416 2558 11974 100,00% 98,05%

 

Siūloma įteisinti tiesioginius seniūnų rinkimus

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos nariai kartu su Lietuvos liberalų sąjūdžio, Tvarkos ir teisingumo frakcijų bei Mišrios Seimo narių grupės atstovais šiandien įregistravo Konstitucijos pataisas, kurios leistų įteisinti tiesioginius seniūnų rinkimus, taip pat nustatyti seniūnijų teisę turėti savo biudžetą.

„Šio įstatymo projekto tikslas – iš esmės padidinti seniūnų veiklos efektyvumą, perkeliant jų atsakomybės bei atskaitomybės svorio centrą iš savivaldybės administracijos į vietos bendruomenę ir suteikiant gyventojams galimybes patiems spręsti, kas labiausiai vertas būti seniūnu“, – teigia vienas iš įstatymo iniciatorių Seimo TS-LKD frakcijos seniūno pirmasis pavaduotojas Jurgis Razma.

Pasak Seimo nario, šios Konstitucijos pataisos seniūnams ir seniūnijoms suteiktų konstitucinį statusą ir garantuotų realią savivaldą bei renkamų pareigūnų atskaitomybę bendruomenėms.

Priėmus Konstitucijos pataisas, į bendruomenės veiklą būtų labiau įtraukti vietos gyventojai, kurie patys būtų suinteresuoti mažinti nusikalstamumą, korupciją. Priimtos pataisos paskatintų bendruomenių gyvenimą daryti atviresnį, skaidresnį, o viešumas skirstant biudžetą vietos reikmėms skatintų didesnį tarpusavio pasitikėjimą ir bendradarbiavimą.

Pataisų autorių teigimu, tiesioginiai seniūnų rinkimai ne tik sudarytų galimybę užimti šias pareigas to labiausiai vertiems asmenims, bet ir įpareigotų juos ginti viešąjį interesą, savo veikloje vadovautis bendruomenės interesais.

Tiesioginiams seniūnų rinkimams šiuo metu nėra privalomojo teisinio pagrindo, kadangi pagal Konstituciją vykdomųjų institucijų atstovų rinkimai nenumatyti.

Grupė frakcijos narių siūlo keisti Konstitucijos 67, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 141, 143straipsnius.

www.tsajunga.lt

Savivaldybių merus rinksime tiesiogiai

Seimas plenariniame posėdyje priėmė Savivaldybių tarybų rinkimų ir Vietos savivaldos įstatymų pakeitimus (projektai Nr. XIIP-1309(4), Nr. XIIP-1310(3), kuriais nutarta įtvirtinti tiesioginius mero rinkimus.

Už Savivaldybių tarybų rinkimų pataisas balsavo 81 Seimo narys, prieš – 3, susilaikė 23 parlamentarai, Vietos savivaldos įstatymo pataisas parėmė 80 Seimo narių, prieš balsavo 5, susilaikė 17 parlamentarų.

Teisės aktų pakeitimais nutarta apibrėžti tiesiogiai renkamos savivaldybės tarybos rinkimų sistemą, kai tiesiogiai renkamas jos meras, nustatyti reikalavimus tapti kandidatu į tarybos narius ir kandidatu į merus, leisti kelti kandidatus ne vien politinėms partijoms.

Priimtomis pataisomis nustatyta, kad vienas iš savivaldybės tarybos narių rinkėjų galės būti tiesiogiai išrenkamas tarybos nariu ir šios savivaldybės meru, kuris bus renkamas pagal absoliučios daugumos rinkimų sistemą vienmandatėje rinkimų apygardoje, sudarančią visą savivaldybę. Pagal proporcinę rinkimų sistemą savivaldybėje (daugiamandatėje apygardoje) bus renkami šios savivaldybės tarybos nariai. Tokiu būdu savivaldybės taryba bus renkama pagal mišrią rinkimų sistemą.

Rinkėjai galės balsuoti dviem biuleteniais: vienu už kandidatų sąrašą, kitu už kandidatą į merus. Rinkimų rezultatai daugiamandatėje rinkimų apygardoje bus nustatomi pagal kvotų ir liekanų metodą, galutinių kandidatų sąrašų eilė bus nustatoma pagal rinkėjų paduotus pirmumo balsus.

Vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinktu bus laikomas tas kandidatas į savivaldybės tarybos narius – merus, kuris pirmą kartą balsuojant gaus daugiau kaip pusę rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų ir rinkimuose dalyvaus ne mažiau kaip 40 proc. į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų. Jeigu rinkimuose dalyvaus mažiau kaip 40 proc. rinkėjų, išrinktu bus laikomas tas kandidatas, kuris gaus daugiausia, bet ne mažiau kaip vieną penktadalį visų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų balsų. Jeigu pirmą kartą balsuojant merų rinkimuose nė vienas kandidatas nesurinks reikiamos balsų daugumos, ne vėliau kaip po dviejų savaičių nuo balsavimo dienos, bus rengiamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų kandidatų į merus, gavusių daugiausia balsų pirmą kartą balsuojant.

Įgyvendinant Konstitucinio Teismo išvadą nuspręsta, kad kelti kandidatų sąrašus daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir merą vienmandatėje rinkimų apygardoje galės ne tik politinės partijos, bet ir visuomeniniai rinkimų komitetai. Taip pat atsisakyta save iškėlusių kandidatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Vienmandatėje rinkimų apygardoje kandidatu į merus pilietis galės išsikelti pats. Politinių partijų, rinkimų komitetų kandidatų sąrašai, kandidatai į merus bei asmenys save keliantys kandidatais į merus bus registruojami, jeigu iškėlimą ar išsikėlimą savo parašais palaikys tos savivaldybės rinkėjai. Pagal naujas nuostatas partijos, rinkimų komiteto keliamą kandidatų sąrašą ir kandidatą į savivaldybės tarybos narius – merus, arba, – jeigu keliamas tik sąrašas arba tik kandidatas, taip pat asmenį išsikeliantį kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus atitinkamoje savivaldybėje turės paremti ne mažiau kaip 20 proc. skaičiuojant vienam savivaldybės tarybos nario mandatui, bet ne mažiau kaip 100 tos savivaldybės rinkėjų.

Kai mero įgaliojimai nutrūktų prieš terminą, būtų rengiami nauji mero rinkimai. Priimtomis Vietos savivaldos įstatymo pakeitimais reglamentuota savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūra.

www.lrs.lt

Įsikišus politikams atnaujintas tyrimas dėl balsų pirkimo Ukmergėje

15min.lt rašo, kad Seimo Antikorupcijos komisija 2014 m. balandžio 23 d. posėdyje svarstė Ukmergės rajono savivaldybės tarybos frakcijų kreipimąsi dėl 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimų metu padarytų šiurkščių rinkimų įstatymo pažeidimų, kurie galimai turėjo įtakos galutiniams rinkimų rezultatams Liberalų ir centro sąjungos Ukmergės skyriaus narių naudai. Komisija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą ir gavo atsakymą, kad Generalinė prokuratūra. nustačius, jog ikiteisminis tyrimas atliktas nepilnai, prokuroro nutarimas sustabdyti ikiteisminį tyrimą buvo panaikintas, o ikiteisminis tyrimas atnaujintas.

Parengta pagal Vilkmerge.lt ir 15min.lt pateiktą informaciją.

Ukmergiškiai rinkosi D. Grybauskaitę

2014 m. Prezidento rinkimų I ture ukmergiškiai dažniausia rinkosi dabartinę šalies vadovė – Dalią Grybauskaitę. Už ją savo balsus atidavė 7614 arba 44,75% dalyvavusių rinkėjų Ukmergės rajone. Daugiausia simpatijų dabartinė šalies vadovė kelia Želvos rinkimų apylinkės gyventojams, čia ją palaikė net 62,31% rinkėjų. Antroje vietoje Ukmergėje liko Artūras Paulauskas surinkęs 2946 balsus, trečias Zigmantas Balčytis su 2715 balsais. A. Paulauskas daugiausia simpatijų sulaukė Taujėnų rinkimų apylinkėje (26,74%), o Z. Balčytis Laumėnų rinkimų apylinkėje (26,72%). Tai galima paaiškinti dviejų kandidatų į Europos parlamentą – R. Janicko ir A. Dudėno gyvenamosioms apylinkėmis.

Balsavimo rezultatai Ukmergės savivaldybėje

 

Kandidatas Paduotų balsų skaičius
apylinkėse paštu iš viso proc. nuo galiojančių biuletenių proc. nuo dalyvavusių rinkėjų proc. nuo galiojančių biuletenių
savivaldybėje
Dalia GRYBAUSKAITĖ 6175 1439 7614 45,38% 44,75%
Zigmantas BALČYTIS 2255 460 2715 16,18% 15,96%
Artūras PAULAUSKAS 2444 502 2946 17,56% 17,32%
Naglis PUTEIKIS 1462 192 1654 9,86% 9,72%
Valdemar TOMAŠEVSKI 125 17 142 0,85% 0,83%
Artūras ZUOKAS 576 91 667 3,98% 3,92%
Bronis ROPĖ 901 140 1041 6,20% 6,12%
Iš viso 13938 2841 16779 100.00% 98.62%

 

Parengta pagal www.vrk.lt

2014 m. gegužės 25 d. rinkimuose į Europos Parlamentą TS – LKD paremti galima internetu

Šiuo metu elektroniniu būdu galite paremti šiuos politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų iškeltų kandidatų sąrašus 2014 m. gegužės 25 d. rinkimuose į Europos Parlamentą TS – LKD paremti galima internetu. Partijos, rinkimų komiteto iškeltų kandidatų sąrašą turi paremti ne mažiau kaip 10 tūkstančių rinkėjų.

Patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės apygardinė rinkimų komisija

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) vasario 22 dienos sprendimu patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės rinkimų komisija Nr. 53. Naujoji komisija organizuos gegužės 11 dieną vyksiančius Respublikos prezidento rinkimus ir gegužės 25 dieną numatytus rinkimus į Europos Parlamentą. Ją sudarys 9 narai, o pirmininkaus ilgametis pirmininkas, Darbo partijos atstovas Hubertas Žižys.

HUBERTAS ŽIŽYS pirmininkas Darbo partija
STANISLOVAS BUDRAITIS narys „Drąsos kelias“ politinė partija
EGLĖ KOVĖRAITĖ narys Teisingumo ministras
MINDAUGAS KRIKŠTAPONIS narys Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
SIGITAS LABANAUSKAS narys Lietuvos socialdemokratų partija
RIMANTAS LENARTAVIČIUS narys Partija Tvarka ir teisingumas
VIOLETA MARKEVIČIENĖ narys Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
JUSTINA MARKEVIČIŪTĖ narys Administracijos direktorius
INGA SENIŪNAITĖ narys Lietuvos teisininkų draugija

 

 

 

Ukmergės rajono savivaldybės mera išsaugojo postą (video)

Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos meras Vydas Paknys išsaugojo postą. Neeiliniame Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos posėdyje už mero interpeliaciją balsavo 12 Tarybos narių. Kadangi buvo baimintasi, kad kas nors iš valdančiosios koalicijos gali laisvai išreikšti savo valią ir balsuoti kitaip, tai daugumai Tarybos narių balsuoti leista nebuvo.

Ukmergės rajone nauji vadovai

Naujai susiformavusi valdančioji dauguma galutinai pakeitė pagrindinį valdžios aparatą. Iš užimammų pareigų buvo atleisti vicemeras R. Baravykas, administracijos direktorius J. Varžgalys ir administracijos direktoriaus pavaduotoja J. Kanapeckienė.

Daugumos tarybos narių balsai lėmė, kad naujuoju vicemeru tapo darbietis R. Janickas, o administracijos direktoriumi socdemas S. Jackūnas. Pažymėtina, kad prieš pastarojo kandidatūrą, dėl KGB praeities, balsavo tik Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai.

Vilkmerge.lt nuotrauka