2014 m. rugsėjo 25 d. vyks Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖ

2014 m. rugsėjo 25 d.
10 val.

1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
Pranešėjas – Vydas Paknys, savivaldybės meras.

2. Dėl Ukmergės rajono geriausio metų mokytojo vardo suteikimo.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

3. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. 7-193 pakeitimo.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

4. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. 7-192 pakeitimo.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

5. Dėl Ukmergės sporto centro nuostatų ir Mokymo grupių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

6. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir ugdytinių, bendrabučiuose gyvenančių mokinių ir visų švietimo įstaigų ugdytinių skaičiaus 2014-2015 m. m. patvirtinimo.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

7. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“.
Pranešėja – Asta Leonavičienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja.

8. Dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos komisijos pakeitimo.
Pranešėja – Valdonė Ginaitienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

9. Dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams.
Pranešėjas – Arvydas Džiugas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas.

10. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto patikslinimo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Finansų skyriaus vedėja.

11. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo pakeitimo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Finansų skyriaus vedėja.

12. Dėl Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo pakeitimo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Finansų skyriaus vedėja.

13. Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.

14. Dėl turto perdavimo VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centrui ir dalininkų įnašo padidinimo.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.

15. Dėl privatizuojamų objektų pradinės pardavimo kainos sumažinimo.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.

16. Dėl privatizuojamų objektų kainų patvirtinimo.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.

17. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.

18. Dėl šilumos kainos kompensavimo Šventupės kaimo gyventojams.
Pranešėjas – Kęstutis Jurkevičius, Žemės ūkio ir infrastruktūros skyriaus vedėjas.

19. Dėl Sveikatos ir socialinės paramos komiteto sudėties pakeitimo.
Pranešėja – Monika Kazlauskaitė, Sekretoriato vedėja.

20. Kiti klausimai ir informacijos:
20.1. Informacija apie savivaldybės delegacijos vizitą į Baltarusiją.
20.2. Informacija apie savivaldybės delegacijos vizitą į Vengriją.
20.3. Informacija dėl Tarybos narių paklausimų.

Liepos 29 d. 15.00 val. šaukiamas išvažiuojamasis Biudžeto ir ekonominės plėtros ir Savivaldybės ūkio komiteto posėdis

2014 m. liepos 29 d. 15.00 val. vyks išvažiuojamasis Biudžeto ir ekonominės plėtros ir Savivaldybės ūkio komiteto posėdis į UAB „Ukmergės autobusų parkas“ Vytauto g. 111, Ukmergė.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl mokyklinių autobusiukų eksploatavimo.
Pranešėjas – Alfonsas Prabišas, UAB „Ukmergės autobusų parkas“ direktorius.

2. Dėl racionalaus savivaldybės autotransporto panaudojimo galimybių.
Pranešėjas – Valdas Mikalajūnas, Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto pirmininkas.

3. Kiti klausimai.

Balandžio 10 d. 12 val. šaukiamas išvažiuojamasis Savivaldybės tarybos posėdis

2014 m. balandžio 10 d. 12 val. šaukiamas išvažiuojamasis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis Šešuolių seniūnijoje.

Darbotvarkė:

1. Šešuolių seniūnijos gyventojams aktualių klausimų aptarimas ir jų sprendimo būdų numatymas.
Pranešėjas – Jolanta Lukšienė, Šešuolių seniūnė.

2. Kiti klausimai.

Sausio 30 d. 10 val. šaukiamas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis

2014 m. sausio 30 d. 10 val. šaukiamas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis savivaldybės Tarybos posėdžių salėje (IIa.)

Darbotvarkė:

1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
Pranešėjas – Vydas Paknys, savivaldybės meras.
2. Dėl Gražinos Buteikienės paskyrimo į Ukmergės rajono Rečionių universalaus daugiafunkcio centro direktoriaus pareigas.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
3. Dėl Dariaus Danieliaus paskyrimo į Ukmergės švietimo centro direktoriaus pareigas.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
4. Dėl Ukmergės švietimo centro direktoriaus 2013 m. veiklos ataskaitos.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
5. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. 7-2 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
6. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir Vaikų globos namų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
7. Dėl socialinės globos kainos Ukmergės vaikų globos namuose nustatymo 2014 metams.
Pranešėja – Asta Leonavičienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja.
8. Dėl pritarimo projekto „Atviro jaunimo centro modernizavimas ir socialinių paslaugų plėtra“ įgyvendinimui.
Pranešėja – Rima Boškevičienė, Strateginės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.
9. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės mero ir mero pavaduotojo darbo užmokesčio.
Pranešėja – Zina Kurmelienė, Bendrojo skyriaus vedėja.
10. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo bei lėšų skyrimo tvarkos patvirtinimo.
Pranešėja – Vilija Grabauskienė, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja.
11. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2011-09-29 sprendimo Nr. 7-119 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybėje esančių seniūnijų ir kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo“ patikslinimo.
Pranešėjas – Arvydas Džiugas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas.
12. Dėl leidimo pervesti labdaros koncerto metu surinktas lėšas.
Pranešėja – Lolita Gerulskienė, Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja.
13. Dėl pritarimo dalyvauti tarptautiniame projekte „Gediminaičių kelias“ bei pasirašyti bendradarbiavimo memorandumą tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Ukrainos vietos valdžių asociacijos „Gediminaičių kelias“.
Pranešėja – Lolita Gerulskienė, Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja.
14. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų gyventojams.
Pranešėja – Zita Morkūnienė, Mokesčių ir ekonominės analizės skyriaus vedėja.
15. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungai.
Pranešėja – Zita Morkūnienė, Mokesčių ir ekonominės analizės skyriaus vedėja.
16. Dėl gyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 18-5, Ukmergėje, pardavimo.
Pranešėja – Valdonė Ginaitienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
17. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimo Nr. 7-152 pripažinimo netekusiu galios.
Pranešėja – Valdonė Ginaitienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
18. Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo dalinio pakeitimo ir papildymo.
Pranešėja – Valdonė Ginaitienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
19. Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo.
Pranešėja – Valdonė Ginaitienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
20. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Finansų skyriaus vedėja.
21. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimo Nr. 7-332 „Dėl pritarimo laidavimui“ pripažinimo netekusiu galios.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Finansų skyriaus vedėja.
22. Dėl garantijos suteikimo paskolai.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Finansų skyriaus vedėja.
23. Dėl pritarimo susitarimui su UAB „Ukmergės šiluma“.
Pranešėjas – Rimas Jurgilaitis, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.
24. Dėl sutikimo perduoti savivaldybės ir perimti valstybės turtą.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
25. Dėl atsisakymo pirkti parduodamą pastato dalį, esančią Kęstučio a. 7, Ukmergėje.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
26. Dėl turto perėmimo.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
27. Dėl turto perdavimo ir turto vertės padidinimo. (Balelių UDC)
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
28. Dėl turto perdavimo ir turto vertės padidinimo. (Rečionių UDC)
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
29. Dėl turto vertės padidinimo. (Mokykla-darželis „Varpelis“)
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
30. Dėl turto vertės padidinimo. (A. Smetonos gimnazija)
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
31. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
32. Dėl turto perdavimo.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
33. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės privatizavimo objektų išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo. (Parduoti objektai)
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
34. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės privatizavimo objektų išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo. (Renovuoti objektai)
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
35. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
36. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto privatizavimo fondo lėšų naudojimo nuostatų patvirtinimo.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
37. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Sekretoriato vedėjo ir vyriausiojo specialisto pareigybių aprašymų patvirtinimo.
Pranešėjas – Vydas Paknys, savivaldybės meras.
38. Kiti klausimai ir informacijos:
38.1. Pranešimas apie Ukmergės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto projektą.
Pranešėjas – Stasys Jackūnas, savivaldybės administracijos direktorius.
38.2. Sektorinės studijos „Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) panaudojimas šilumos ir elektros gamybai Ukmergės mieste“ pristatymas.

Sausio 29 d. 15.00 val. vyks Kontrolės komiteto posėdis

Sausio 29 d. savivaldybės administracijos posėdžių salėje (I a.) 15.00 val. vyks Kontrolės komiteto posėdis.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Veterinarijos g. Nr. 2 ir Nr. 6, Ukmergėje, bendrosios nuosavybės administravimo ir techninės priežiūros lėšų surinkimo ir panaudojimo audito už 2013 m. tris ketvirčius.
Pranešėja – Onutė Mikelienė, Savivaldybės kontrolierė.

2. Dėl savivaldybės būsto remonto programos lėšų panaudojimo per 2012 m. ir 2013 m. tris ketvirčius audito.
Pranešėja – Onutė Mikelienė, Savivaldybės kontrolierė.

3. Kiti klausimai.

Sausio 6 d. 15 val. šaukiamas Kontrolės komiteto posėdis

Sausio 6 d. 15 val. šaukiamas Kontrolės komiteto posėdis

DARBOTVARKĖ

1. Išvažiuojamojo Kontrolės komiteto posėdžio UAB „VAATC“ metu gautos informacijos aptarimas.

Pranešėja – Elena Mirinavičienė, komiteto pirmininkė.

2. Dėl savivaldybės būsto remonto programos lėšų panaudojimo per 2012 m. ir 2013 m. tris ketvirčius audito.

Pranešėja – Onutė Mikelienė, Savivaldybės kontrolierė.

3. Dėl Savivaldybės tarybos nario M.M. Tamošiūno kreipimosi nagrinėjimo plano.

Pranešėja – Elena Mirinavičienė, komiteto pirmininkė.

4. Kiti klausimai.

2013-12-17 Ukmergės rajono Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo tarybos posėdis

Ukmergės rajono SVV rėmimo fondo administracija – VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras 2013 m. gruodžio 17 dieną 16.00 val. kviečia į Ukmergės rajono Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo eilinį tarybos posėdį, kuris vyks VŠĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centre, Kęstučio a. 2-2, Ukmergė.

Siūloma darbotvarkė:

1. Dėl 2013 m. III-IV ketvirtyje priimtų prašymų Ukmergės rajono SVV fondo paramai gauti svarstymo.

2. Kiti klausimai.

2013 m. II pusmečio suvestinė

 


SVV SUVESTINE 2013 II PUSMETIS

 

Kontrolės komitetui trečias bandymas

Šią savaitę du kartus neįvyks planuotiems Kontrolės komitetų posėdžiams trečiąjį kartą bus bandoma surinkti komiteto narius pirmadienį, gruodžio 16 d. 17 val.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl savivaldybės administracijos ir savivaldybės administravimo subjektų finansinio audito už 2013-01-01 – 2013-05-10 laikotarpį mokėtinų ir gautinų sumų, bankinių operacijų ir darbo užmokesčio srityse išvadų. 
Pranešėja – Elena Mirinavičienė, komiteto pirmininkė.

2. Išvažiuojamojo Kontrolės komiteto posėdžio UAB „VAATC“ metu gautos informacijos aptarimas.
Pranešėja – Elena Mirinavičienė, komiteto pirmininkė.

3. Kiti klausimai.

Gruodžio 19 d. 10 val. šaukiamas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis

2013 m. gruodžio 19 d. 10 val. šaukiamas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis savivaldybės Tarybos posėdžių salėje.

Darbotvarkė:

1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
Pranešėjas – Vydas Paknys, savivaldybės meras.
2. Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo.
Pranešėja – Valdonė Ginaitienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
3. Dėl gyvenamųjų patalpų Bažnyčios g. 16-8, Ukmergėje, Kranto g. 1-3, Ukmergėje, Pakalnės g. 21-7, Ukmergėje, pardavimo.
Pranešėja – Valdonė Ginaitienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
4. Dėl gyvenamųjų patalpų J. Basanavičiaus g. 9-2, J. Basanavičiaus g. 11-43, Dariaus ir Girėno g. 10-54, Jaunimo g. 23-39, Miškų g. 34-408 ir Vilniaus g. 93-39, Ukmergėje, pirkimo.
Pranešėjas – Giedrius Pocius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.
5. Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ teikiamų pirties ir dušo paslaugų kainų patvirtinimo.
Pranešėjas – Giedrius Pocius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.
6. Dėl Veiksmų plano Savivaldybės tarybos išvažiuojamojo posėdžio Vidiškių seniūnijoje metu iškeltoms problemoms spręsti patvirtinimo.
Pranešėjas – Giedrius Pocius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.
7. Dėl sąrašo ,,Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos didžiausias leistinas pareigybių skaičius, ugniagesių komandų kiekis ir jų dislokavimo vietos“ dalinio pakeitimo.
Pranešėjas – Valdas Rabazauskas, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus specialistas.
8. Dėl pritarimo Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2014-2018 metų perspektyvinio vystymo planui.
Pranešėjas – Valdas Rabazauskas, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus specialistas.
9. Dėl savivaldybės turto perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijai.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
10. Dėl savivaldybės turto perdavimo UAB „Ukmergės vandenys“.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
11. Dėl savivaldybės turto perdavimo.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
12. Dėl negyvenamųjų  patalpų, esančių Anykščių g. 6A, Ukmergėje, pardavimo.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
13. Dėl prašymo perduoti valstybinį žemės sklypą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn.
Pranešėjas – Arvydas Džiugas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas.
14. Dėl viešosios įstaigos Jaunimo laisvalaikio centro įstatų tvirtinimo.
Pranešėja – Asta Leonavičienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja.
15. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos nuostatų pakeitimo.
Pranešėja – Lolita Gerulskienė, Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja.
16. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kultūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų pakeitimo.
Pranešėja – Lolita Gerulskienė, Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja.
17. Dėl Ukmergės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos I etapo renovuotinų namų sąrašo papildymo.
Pranešėjas – Kęstutis Jurkevičius, Žemės ūkio ir infrastruktūros skyriaus vedėjas.
18. Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros (eksploatavimo) tarifo nustatymo.
Pranešėjas – Algimantas Šuminskas, Žemės ūkio ir infrastruktūros skyriaus specialistas.
19. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto patikslinimo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Finansų skyriaus vedėja.
20. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2014 m. viešųjų darbų programos patvirtinimo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Finansų skyriaus vedėja.
21. Dėl garantijos suteikimo paskolai.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Finansų skyriaus vedėja.
22. Dėl biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų ataskaitų teikimo Savivaldybės tarybai tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja – Zina Kurmelienė, Bendrojo skyriaus vedėja.
23. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.
Pranešėja – Zina Kurmelienė, Bendrojo skyriaus vedėja.
24. Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo Ukmergės sporto centre tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
25. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 7-306 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
26. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo.
Pranešėjas – Vytautas Motiejūnas, savivaldybės gydytojas.
27. Dėl VšĮ Ukmergės ligoninės slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios pagalbos lovų skaičiaus patvirtinimo.
Pranešėjas – Vytautas Motiejūnas, savivaldybės gydytojas.
28. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. I pusmečio darbo plano.
Pranešėja – Monika Kazlauskaitė, Sekretoriato vedėja.
29. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Sekretoriato etatų skaičiaus pakeitimo.
Pranešėjas – Vydas Paknys, savivaldybės meras.
30. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Sekretoriato pareigybių sąrašo ir darbuotojų pareigybių aprašymų patvirtinimo.
Pranešėjas – Vydas Paknys, savivaldybės meras.
31. Dėl pritarimo Ukmergės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto išvadoms ir pasiūlymams.
Pranešėjas – Vydas Paknys, savivaldybės meras.

32. Kiti klausimai ir informacijos:

32.1. Darbo grupės, sudarytos Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrajam planui patikslinti, informacija.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
32.2. Informacija dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Veterinarijos g. Nr. 2 ir Nr. 6, Ukmergėje, bendrosios nuosavybės administravimo ir techninės priežiūros lėšų surinkimo ir panaudojimo audito už 2013 m. tris ketvirčius.
Pranešėja – Onutė Mikelienė, savivaldybės kontrolierė.
32.3. Informacijos pateikimas dėl 2013-11-28 Savivaldybės tarybos posėdyje keltų klausimų.