Komitetai šilumos ūkio klausimus aptarė išvažiuojamajame posėdyje

Savivaldybės ūkio komitetas tęsia praėjusios kadencijos komiteto tradiciją – prieš prasidedant šildymo sezonui, aplankyti šilumos tiekimo įmonę, aptarti pasiruošimo šildymo sezonui situaciją, kitus aktualius šilumos ūkio klausimus.

Šįkart prie Dariaus Varno vadovaujamo Savivaldybės ūkio komiteto prisijungė ir Andriaus Lyškos vadovaujamas Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetas. Rugsėjo 30 d. vyko šių komitetų išvažiuojamasis posėdis į UAB „Ukmergės šiluma“. Posėdyje taip pat dalyvavo administracijos direktorius Stasys Jackūnas, savivaldybės administracijos Žemės ūkio infrastruktūros skyriaus vedėjas Kęstutis Jurkevičius, UAB „Ukmergės šiluma“ atstovai, valdybos nariai. Galimybę keliems komitetams pirmininkų susitarimu šaukti bendrą posėdį numato Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.

Išvažiuojamojo posėdžio dalyviai, lydimi UAB „Ukmergės šiluma“ direktoriaus Vydo Paknio bei kitų įmonės specialistų, susipažino su įgyvendinto projekto „Gamtinių dujų pakeitimas į biokurą, įrengiant iki 6,5 MW galios biokuro katilą katilinėje Šviesos g. 17 centralizuotam šilumos tiekimui Ukmergėje“ rezultatais, apžiūrėjo modernizuotą ir atnaujintą UAB „Ukmergės šiluma“ valdomą šilumos ūkį.

Prie diskusijų stalo aptartos Šventupės gyvenvietės šilumos ūkio perspektyvos. Diskutuota dėl šventupiškių daugiabučių namų šildymo būdo. Komitetai vieningai sutarė, kad šį klausimą būtina artimiausiu metu svarstyti Savivaldybės taryboje ir priimti galutinį sprendimą. Aptartas ir šilumos kainos kompensavimo Šventupės kaimo gyventojams klausimas. 2014 m. Savivaldybės taryba buvo nusprendusi kompensuoti Šventupės kaimo gyventojams taikomą UAB „Ukmergės šiluma“ perskaičiuotą antrųjų bazinės kainos galiojimo metų šilumos kainos dalį šios kainos galiojimo laikotarpiu. Komitetai rekomendavo kompensaciją taikyti ir šiais metais. Sprendimą šiuo klausimu turės priimti Savivaldybės taryba.

UAB „Ukmergės šiluma“ vyriausiasis inžinierius Gimantas Bernotas posėdžio dalyviams pateikė informaciją apie pasiruošimą 2015-2016 m. šildymo sezonui, pristatė jau atliktus ir numatomus atlikti darbus. Konstatavo, kad šildymo sezonui pasiruošta.

UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius Vydas Paknys akcentavo, kad yra įgyvendinta daugiau kaip 70 proc. Ukmergės rajono savivaldybės šilumos ūkio optimizavimo strateginio plane numatytų priemonių. Pabrėžė, kad dėl objektyvių aplinkybių iškilo poreikis planą koreguoti. Komitetai rekomendavo mero potvarkiu sudarytai šilumos ūkio klausimus nagrinėjančiai darbo grupei iki šių metų lapkričio 1 d. Savivaldybės ūkio bei Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetams pristatyti galimas šio plano korekcijas. Vėliau siūlomos korekcijos būtų svarstomos Savivaldybės taryboje.

UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius taip pat pateikė informaciją dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo plano vykdymo. Iki šios dienos pakeista 90 proc. buitinių karšto vandens skaitiklių. Iki metų pabaigos planuojama pakeisti likusius.

Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas numato, kad komitetai pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus.

Savivaldybės tarybos Sekretoriato informacija

Į antrą Konstitucijos egzamino turą pateko tik vienas dalyvis

ntradienį Lietuvoje vyko Konstitucijos egzaminas, kuris rengiamas jau devintą kartą. Ukmergės rajono savivaldybėje pasitikrinti, kaip išmano Pagrindinį šalies įstatymą, panoro devyni dalyviai. Dauguma jų testą sprendė nebe pirmus metus. Šįkart geriausiai sekėsi rajono Savivaldybės tarybos nariui Andriui Kalesnikui. Devintą kartą egzamine dalyvaujantis politikas teisingai atsakė į 27 klausimus ir vienintelis rajone pateko į antrą konkurso turą, vyksiantį po dviejų savaičių.

Šiemet Konstitucijos egzamino dalyviai varžėsi keturiose grupėse: pilnamečių piliečių, teisę studijuojančių ir teisinį išsilavinimą turinčių asmenų, laisvės atėmimo vietose esančių nuteistųjų bei moksleivių (keturiose atskirose grupėse). Ukmergės rajono savivaldybėje testą sprendė aštuoni pilnamečiai piliečiai ir vienas teisės studentas.

Konstitucijos egzaminui vykdyti rajono savivaldybėje mero potvarkiu buvo sudaryta komisija, vadovaujama mero pavaduotojos Klavdijos Stepanovos.

12 valandą prasidėjęs žinių patikrinimas truko 45 minutes. Visi egzamino dalyviai turėjo atsakyti į 30 uždarų klausimų. Norint patekti į antrąjį etapą, buvo būtina teisingai atsakyti bent į 25 klausimus.

Pirmas salę paliko A. Kalesnikas. Konstitucijos egzamino rekordininkas kelis kartus buvo patekęs į šio konkurso finalą. 2009 metais ukmergiškis Savivaldybės tarybos narys tarp gyventojų šalyje užėmė trečią vietą, 2013 metais jis pripažintas geriausiai Konstitucijos egzamino užduotis atlikusiu šalies piliečiu.

Klaudijus Kornelijus Širvelis egzamino testą, skirtą teisinį išsilavinimą turintiems ar jo siekiantiems, sprendė septintus metus iš eilės. 2009 metais jis Konstitucijos egzamino finale pelnė trečią vietą. Kai pirmą kartą dalyvavo egzamine, ukmergiškis buvo Utenos kolegijos studentas. Ją baigęs, įstojo į Mykolo Romerio universitetą ir jį baigė. Dabar K. K. Širvelis Vilniaus universitete studijuoja teisės magistrantūroje.

Jasiuliškių socialinės globos namų gyventojas Stasys Vasilius Konstitucijos egzamine dalyvavo penktą kartą. Agronomo specialybę turintis vyras domisi Lietuvos ir pasaulio politika, siekia įgyti kuo daugiau teisinių žinių. Ruošdamasis egzaminui jasiuliškietis turėjo progos dar kartą perskaityti ir įsigilinti į Konstituciją.

UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktoriui Giedriui Pociui šis Konstitucijos egzaminas buvo ketvirtas, rajono savivaldybės Sekretoriato vedėjai Monikai Kazlauskaitei – antras.

Įmonei vadovaujantis Valerijus Fomenko „Gimtajai žemei“ sakė, kad ankstesniais metais šiame egzamine nedalyvavo. Šiemet spręsti testo atėjo norėdamas palaikyti savo podukrą Ūlą. Jis pasidžiaugė, kad Dukstynos pagrindinėje mokykloje besimokanti mergaitė, vienintelė iš ketvirtokų, taip pat dalyvavo Konstitucijos egzamine – šiai progai skirtame piešinių konkurse „Mano Lietuvai – 25 metai“.

Sveikindama Konstitucijos eg-zamino dalyvius vicemerė K. Stepanova juos pavadino pilietiškais ir atsakingais piliečiais. Dėkodama už jų norą kuo geriau žinoti Pagrindinį šalies įstatymą, kiekvienam įteikė po savivaldybės dovanėlę. Taip pat dalyvavusieji egzamine buvo pavaišinti kava bei apdovanoti šį renginį priminsiančiais rašikliais.

Po antrojo etapo, kuris vyks spalio 13 dieną, paaiškės 29 egzamino nugalėtojai. Juos spalio 26 dieną Prezidentūroje vyksiančios apdovanojimų šventės metu pasveikins ir apdovanos prezidentė Dalia Grybauskaitė bei teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Pernai rajone vykusiame pirmame egzamino etape dalyvavo 12 ukmergiškių – miesto ir rajono gyventojų. Į antrą etapą pateko trys dalyviai.

www.gzeme.lt