Buvęs neįgaliųjų bendrabutis sulauks statybininkų

2015 m. birželio 30 d. Būsto energijos ir taupymo agentūra patvirtino daugiabučio namo Vytauto g. 103, Ukmergė atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą, pagal kurį valstybės lėšomis planuojama kapitališkai sutvarkyti visą namą.

Numatytos atnaujinimo priemonės:

 

Eil.Nr. Darbų ir paslaugų pavadinimas
2.1.1 Stogo šiltinimas įrengiant naują dangą, šiltinant perdangą
2.1.2 Fasado sienų (taip pat ir cokolio) sienų šiltinimas
2.1.3 Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose
2.1.4 Balkonų stiklinimas pagal vieningą projektą
2.1.5 Butų langų ir balkonų durų keitimas
2.1.6 Šildymo sistemos pertvarkymas
2.1.7 Karšto vandens sistemos pertvarkymas
2.1.8 Saulės kolektoriaus vandens šildymui įrengimas
2.1.9 Ventiliacijos sistemų pertvarkymas
2.1.10 Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas
2.1.11 Lifto keitimas

Kitos priemonės:

 

Eil.Nr. Darbų ir paslaugų pavadinimas
2.2.1 Šalto vandens sistemos pertvarkymas
2.2.2 Nuotekų sistemos pertvarkymas
2.2.3 Elektros sistemos pertvarkymas
2.2.4 Drenažo sistemos pertvarkymas

2015-07-13 paskelbtas daugiabučio namo Vytauto g. 103, Ukmergė viešasis pirkimas rangos su projekto parengimo pirkimas.