Veiklos ataskaita 2011 – 2015

Praėjo ketveri metai nuo dienos, kai prisiekiau dirbti Ukmergei kartu su kitais 2011 – 2015 m. į Ukmergės rajono savivaldybės Tarybą išrinktais nariais. Būdamas dėkingas už suteiktą pasitikėjimą ir antrąkartą suteiktą mandatą per šiuos ketverius metus galėjau pasinaudoti sukaupta patirtimi ir visą laiką skirti konstruktyviam darbui atlikti.

Nuolat dirbau ir nuoširdžiai stengiausi atstovauti Jums, ginti viešumo ir skaidrumo principus. Visada siekiau, kad politikai ir valdininkai prisiimtų asmeninę atsokomybę už priimtus sprendimus. Apie savo veiklą, įžvaldas ir pastebėjimus stengiausi nuolatos informuoti internetėje svetainėje kalesnikas.eu ir taip pat socialiniuose tinkluose Facebook (htttps://www.facebook.com/a.kalesnikas), Twitter (@kalesnikas).

Renovacijos darbų apžvalga (2015 m. vasaris)

Daugiabučių renovacijos procesas Ukmergėje įgauna vis didesnį pagreitį. Trys daugiabučiai yra baigti renovuoti ir priduoti valstybinei komisijai. Dviejų objektų – Linų g. 14 ir Miškų g. 58 saulės kolektorių įrengimas taip pat baigtas ir šiuo metu vykdomas darbų pridavimas valstybinei komisijai.

Vyksta rangos darbai:

Miškų g. 50, Miškų g. 58, Linų g. 14, Linų g. 12, Vilniaus g. 98A, J. Basanavičiaus g. 9, Pivonijos 5B.

Išduoti statybos leidimai ir laukia rangos pradžios:

Maironio 4, J. Basanavičiaus g. 12

Vyksta projektavimo darbai:

J. Basanavičiaus 8, Vytauto 49, Alyvų 3, S. Daukanto g. 65, 67, Vytauto g. 96, Kauno g. 27A, Jaunimo g. 15, Uosių 5, Miškų g. 38, Jaunimo g. 52, Miškų g. 46,48

Vykdomi viešieji pirkimai:

Jaunimo g. 21, Deltuvos 6, Miškų g. 36, Jasiuliškio g. 12, Jasiuliškis

 Negautas finansavimas dėl per didelio skolininkų skaičiaus name:

ŠVIESOS 3,  DELTUVOS 10A , A. VIENUOLIO 6, Šventupė, Jaunimo 64.

Ukmergėje baigti renovuoti pirmieji trys daugiabučiai

UAB „Ukmergės statyba“ laiku įvykdžiusi rangos ir projektavimo sutartis sėkmingai įgyvendinimo daugiabučių namų Šviesos g. 1 ir Šviesos g. 5, Deltuvoje atnaujinimo (modernizavimo) projektus. Jų metu ne tik neatpažįstamai pasikeitė namo išorė, bet ir buvo sutvarkytos šildymo sistemos, apšiltintos sienos ir stogas, pakeisti nesandarūs langai ir durys. Bendra projektų vertė – 608 047 Lt

UAB „Baltukmės statyba“ pusmečiu greičiau, nei buvo numatyta, pabaigė V. Kudirkos g. 8, Ukmergė atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbus ir sėkmingai juos pridavė valstybinei komisijai. Įgyvendinus projektą buvo pertvarkyta (decentralizuota) šildymo sistema, apšiltintas ir atnaujintas namo fasadas, cokolis. Taip pat apšiltinta pastogė, bei pakeista dalis namo stogo dangos. Rangos darbų vertė – € 54.593,37 (188 500 Lt).

 

Daugiabučių namų renovacija: Vyriausybė patikslino paramos teikimo taisykles; rajone 3 namuose baigti statybos darbai

Ligi šiol valstybė teikė 40 proc. paramą daugiabučiui modernizuoti. Ją sudarė įstatymo numatyta 15 proc. valstybės parama ir papildoma 25 proc. parama iš Klimato kaitos specialios programos lėšų, kuri teikiama tuo atveju, jeigu rangos darbų sutartis įgyvendinti renovacijos projektą sudaryta iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir jeigu projektas įgyvendintas iki 2015 m. spalio 1 d. pasiekus ne mažesnę kaip D pastato energinio naudingumo klasę ir šilumos energijos sąnaudas sumažinus ne mažiau kaip 40 proc.

Šiuo metu Lietuvoje vykdomi (sudarytos rangos darbų sutartys) 823 daugiabučių atnaujinimo projektai, kuriems numatyta suteikti 25 proc. papildomą valstybės paramą.

Siekdama sudaryti sąlygas butų savininkams įgyvendinti projektus pagal jų rengimo metu galiojusias sąlygas, Vyriausybė nustatė, kad 25 proc. papildoma valstybės parama bus teikiama projektams, kuriems įgyvendinti rangos darbų sutartys sudarytos iki 2015 m. kovo 31 d. ir kurie bus įgyvendinti iki 2016 m. liepos 1 d. Jeigu projektai, kuriems įgyvendinti statybos rangos sutartys sudarytos iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir kurie bus neužbaigti iki 2015 m. spalio 1 d. arba jeigu statybos rangos darbų sutartys iki 2014 m. gruodžio 31 d. parengtiems projektams sudarytos po 2015 m. kovo 31 d. ir šie projektai įgyvendinti po 2016 m. liepos 1 d., papildomos valstybės paramos dydis mažinamas iki 20 proc. Šiuo pakeitimu valstybės parama mažinama ne 10 proc., kaip buvo numatyta, o 5 procentais. Tai sudaro palankesnes sąlygas įgyvendinti parengtus projektus.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. rengiamiems ir iki 2017 m. gruodžio 31 d. įgyvendinamiems projektams bus teikiama 20 proc. papildoma valstybės parama, o projektams, įgyvendintiems nuo 2017 m. gruodžio 31 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., – 15 proc. papildoma parama.

Ukmergės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos administratoriaus yra UAB „Ukmergės butų ūkis“. Šiuo metu sudarytos 25 rangos darbų sutartys, 9 objektuose vyksta renovacijos darbai. Ukmergės miesto Kudirkos g. 8 name ir Deltuvos miestelyje Šviesos g. 1 ir 5 namuose renovacijos darbai yra baigti, vyksta darbų pridavimo procedūros. Šiuo metu kituose objektuose atliekami tie darbai, kuriuos leidžia Statybos reglamentas žiemos sąlygomis. Atšilus renovacijos darbai įsibėgės.

www.ukmerge.lt informacija

Ukmergės daugiabučiuose karštą vandenį ruoš saulės kolektoriai

Saulės kolektorių sistemas jau galima pamatyti ne tik ant individualių namų, bet ir ant visuomeninių pastatų, daugiabučių, poilsio namų bei pramonės įmonių pastatų. Gyventojai, įvertinę saulės kolektorių naudą individualiuose namuose, vis dažniau ryžtasi šias sistemas įdiegti ir didesniuose objektuose, kuriuose tokių sistemų efektyvumas yra gerokai didesnis, o ir atsipirkimo laikas – gerokai trumpesnis.

UAB „Terma“, turinti daugiau kaip 20 metų patirtį atsinaujinančios energijos panaudojimo srityje, 2015 metų sausio mėnesį užbaigė įrengti saulės kolektorių sistemas ant dviejų daugiabučių namų Ukmergėje. Bendrovė atliko visus darbus – nuo projekto parengimo iki montavimo-derinimo darbų.

Ukmergės Miškų g. 58 ir Linų g. 14 daugiabučių namų gyventojai, nusprendę renovuoti savo namus, į investicinį projektą įtraukė ir saulės kolektorių sistemų įrengimą karšto vandens ruošimui bei vadinamųjų „gyvatukų“ šildymui.

Panaudotos technologijos didina saulės kolektoriaus efektyvumą

Šių sistemų įrengimui panaudota kokybiška TiSUN ir SUNEX kompanijų įranga. Minėta įranga buvo pasirinkta neatsitiktinai – šios kompanijos turi ilgametę patartį gaminant saulės kolektorius ir jų komponentus.

„Miškų gatvėje esančiame devynių aukštų daugiabutyje sumontavome 36 kv. m vakuuminių saulės kolektorių sistemą su 2550 litrų akumuliacine talpa, o Linų gatvės penkių aukštų daugiabutyje – 40 kv. m plokščiųjų saulės kolektorių sistemą su trimis akumuliacinėmis talpomis po 800 litrų“, – vardijo UAB „Terma“ technikos direktorius dr. Vykintas Šuksteris.

Pasak pašnekovo, Miškų gatvėje sumontuota tiesioginio pratekėjimo vakuuminiai saulės kolektoriai gali generuoti didelę galią iš mažo ploto. CPC (ang. Compound Parabolic Concentator) veidrodžiu geometrija didina saulės kolektoriaus efektyvumą. Dėl šios technologijos, net esant nepalankiam saules spindulių kritimo kampui, išsisklaidantys spinduliai patenka ant absorberio.

Linų gatvėje sumontuota naujos kartos aukšto naudingojo veiksmo (nvk≥80 proc.) plokščiųjų saulės kolektorių sistema.
„Abiem atvejais numatyta, kad saulės kolektorių sistemos turėtų patenkinti ne mažiau kaip 40 proc. metinio karšto vandens poreikio. O įvertinus valstybės paramą, skaičiuojama, kad šios sistemos atsipirks per 6-7 metus, – sakė UAB „Terma“ technikos direktorius dr. Vykintas Šuksteris. – Tokių sistemų tarnavimo laikas – ne trumpesnis kaip 15 metų.“

Technologijos atsiperka per trumpą laiką

UAB „Terma“, kaip sakė direktoriaus pavaduotojas gamybai dr. Rokas Valančius, yra suprojektavusi keletą vidutinio dydžio ir didelių saulės kolektorių sistemų (nuo 40 iki 400 kv. m) įvairios paskirties pastatuose ir objektuose, kaip, pavyzdžiui: ligoninės, daugiabučiai, mokymo įstaigos, poilsio namai. Bent keletas iš šių projektų turėtų būti įgyvendinti per ateinančius kelis metus.

Antrinė UAB „Terma“ įmonė „Terma Consult“, kurios veikla apima nuo mokymų iki energetikos strategijų kūrimo, yra atlikusi daugiau kaip 30 studijų, kuriose įvertintos saulės kolektorių ir kitų atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo perspektyvos skirtinguose objektuose (centralizuotos šilumos tiekimo įmonės, daugiabučiai namai, ligoninės, poilsio centrai ir kt.).

„Vis griežtėjantys aplinkosauginiai reikalavimai, iškastinio kuro brangimas, saulės kolektorių sistemų tobulėjimas lemia tai, kad šios technologijos daugeliu atveju atsiperka per gana trumpą laiką, lyginant su tradiciniais energijos šaltiniais“, – pastebi dr. Rokas Valančius.

Kartu su mokslininkais ieško geriausių sprendimų

UAB „Terma“ ir jos antrinė įmonė „Terma Consult“ bendradarbiauja su Kauno technologijos universitetu ir Lietuvos energetikos institutu, dalyvauja tarptautinėse – mokslinėse konferencijose, seminaruose, parodose.

Šiuo metu kartu su Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos energetikos institutu atliekami saulės kolektorių sistemų efektyvumo tyrimai. Tokių tyrimų nauda, kaip tvirtina Lietuvos energetikos instituto Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos atstovas dr. Eugenijus Perednis, abipusė: mokslininkai atlieka detalią esamų sistemų analizę, ruošia mokslinius ir populiarius straipsnius, teikia pasiūlymus, kaip būtų galima padidinti sistemų efektyvumą, skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą.

UAB „Terma“, bendradarbiaudama su kitomis bendrovėmis bei akademinės bendruomenės nariais, apjungė mokslinį potencialą ir gamybą, turi sukaupusi žinių apie tai, kaip naudoti saulės energiją. Bendrovei tai leidžia vienose rankose turėti saulės kolektorių sistemas: nuo idėjos – investicinio projekto iki montavimo bei priežiūros darbų.

www.statybunaujienos.lt