Už skaitiklius prašo poilsiavietės prie Makio ežero

Į Ukmergės rajono savivaldybės Tarybą kreipėsi UAB „Miesto energija“ siūlydama karšto vandens skaitiklius perduoti UAB „Ukmergės šiluma“ už simbolinį objektą – poilsiavietę prie Makio ežero.

Tuo tarpu rajono meras, Tarybos nariams išplatino tokią žinutę.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu vyksta teisminis procesas tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir UAB „Miesto energija“, savivaldybės pozicija yra nepriiminėti jokių skubių sprendimų, susijusių su ginčo objektu.  

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 7-159 yra pritarusi UAB „Ukmergės šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo 2013-2015 m. veiklos planui, kurį vykdant UAB „Ukmergės šiluma“ keičia karšto vandens skaitiklius. 

„Politikavimu“ persmelkti UAB „Miesto energija“ raštai – nepriimtini, žinant, kad darbą pradeda derybinės grupės.

 Vydas Paknys, Savivaldybės meras

Ar klausimas bus svarstomas Tarybos posėdyje nežinia.

2014-10-15 Miesto energijos raštas

Viešieji darbai privačios įmonės naudai?

Ukmergės rajono laikraštis „Ukmergės žinios“ paskelbė publikaciją „Liepė plauti konteinerius“ kurioje teigiama, kad  „Ukmergės miesto seniūniją atidirbti atėjusiems žmonėms darbuotis tenka ne savivaldybės labui, o privačioje įmonėje“. Pasak miesto seniūnės sprendimas, siųsti atidirbančiuosius už atliekas talkininkauti „Ekonovus“, buvo aptartas ir su rajono vadovais.

Dar rugsėjo 6 d. vykusiame Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos Biudžete ir ekonominės plėtros bei Ūkio komiteto jungtiniame posėdyje iškėliau šią problemą.

<…>Andrius Kalesnikas <..> Sakė, kad turi informacijos apie tai, kad viešuosius darbus atliekantys asmenys dirba bendrovei UAB „Ekonovus“ po 8 val. per dieną. Prašė pasiaiškinti šį atvejį.

Deja per daugiau nei mėnesį, savivaldybės administracija ne tik nesustabdė minėtų veiksmų, bet ir toliau juos protegavo. Dėl šių savivaldybės veiksmų artimiausiu metu bus parengtas kreipimasis į Korupcijos prevencijos komisiją.

Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias

Komisija, siekdama užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimą – laiku nustatyti šilumos kainas ir grįsti jas būtinosiomis sąnaudomis šilumos tiekimo veiklai vykdyti, posėdyje priėmė sprendimą vienašališkai nustatyti trijų šilumos tiekėjų – UAB „Nemėžio komunalininkas“, UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Akmenės energija“ – šilumos kainų dedamąsias, kurios įsigalios 2014 m. spalio 1 d.

Komisija taip pat konstatavo, kad Ukmergės rajono savivaldybės taryba per nustatytą terminą – 30 dienų – neištaisė Komisijos 2014 m. liepos 24 d. posėdyje nurodytų UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams perskaičiavimo pažeidimų, t. y. neužtikrino, kad kainos būtų grindžiamos būtinosiomis tiekėjo sąnaudomis, todėl priimtas sprendimas jas nustatyti vienašališkai.

Vienašališki Komisijos sprendimai dėl šilumos kainos dedamųjų galioja tol, kol pašalinami nurodyti pažeidimai, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių.

Šiais metais Komisija vienašališkai nustatė 10 šilumos tiekėjų šilumos kainų dedamąsias, praėjusiais metais priimta 17 sprendimų dėl vienašališko kainų nustatymo.