Savivaldybių merus rinksime tiesiogiai

Seimas plenariniame posėdyje priėmė Savivaldybių tarybų rinkimų ir Vietos savivaldos įstatymų pakeitimus (projektai Nr. XIIP-1309(4), Nr. XIIP-1310(3), kuriais nutarta įtvirtinti tiesioginius mero rinkimus.

Už Savivaldybių tarybų rinkimų pataisas balsavo 81 Seimo narys, prieš – 3, susilaikė 23 parlamentarai, Vietos savivaldos įstatymo pataisas parėmė 80 Seimo narių, prieš balsavo 5, susilaikė 17 parlamentarų.

Teisės aktų pakeitimais nutarta apibrėžti tiesiogiai renkamos savivaldybės tarybos rinkimų sistemą, kai tiesiogiai renkamas jos meras, nustatyti reikalavimus tapti kandidatu į tarybos narius ir kandidatu į merus, leisti kelti kandidatus ne vien politinėms partijoms.

Priimtomis pataisomis nustatyta, kad vienas iš savivaldybės tarybos narių rinkėjų galės būti tiesiogiai išrenkamas tarybos nariu ir šios savivaldybės meru, kuris bus renkamas pagal absoliučios daugumos rinkimų sistemą vienmandatėje rinkimų apygardoje, sudarančią visą savivaldybę. Pagal proporcinę rinkimų sistemą savivaldybėje (daugiamandatėje apygardoje) bus renkami šios savivaldybės tarybos nariai. Tokiu būdu savivaldybės taryba bus renkama pagal mišrią rinkimų sistemą.

Rinkėjai galės balsuoti dviem biuleteniais: vienu už kandidatų sąrašą, kitu už kandidatą į merus. Rinkimų rezultatai daugiamandatėje rinkimų apygardoje bus nustatomi pagal kvotų ir liekanų metodą, galutinių kandidatų sąrašų eilė bus nustatoma pagal rinkėjų paduotus pirmumo balsus.

Vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinktu bus laikomas tas kandidatas į savivaldybės tarybos narius – merus, kuris pirmą kartą balsuojant gaus daugiau kaip pusę rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų ir rinkimuose dalyvaus ne mažiau kaip 40 proc. į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų. Jeigu rinkimuose dalyvaus mažiau kaip 40 proc. rinkėjų, išrinktu bus laikomas tas kandidatas, kuris gaus daugiausia, bet ne mažiau kaip vieną penktadalį visų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų balsų. Jeigu pirmą kartą balsuojant merų rinkimuose nė vienas kandidatas nesurinks reikiamos balsų daugumos, ne vėliau kaip po dviejų savaičių nuo balsavimo dienos, bus rengiamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų kandidatų į merus, gavusių daugiausia balsų pirmą kartą balsuojant.

Įgyvendinant Konstitucinio Teismo išvadą nuspręsta, kad kelti kandidatų sąrašus daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir merą vienmandatėje rinkimų apygardoje galės ne tik politinės partijos, bet ir visuomeniniai rinkimų komitetai. Taip pat atsisakyta save iškėlusių kandidatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Vienmandatėje rinkimų apygardoje kandidatu į merus pilietis galės išsikelti pats. Politinių partijų, rinkimų komitetų kandidatų sąrašai, kandidatai į merus bei asmenys save keliantys kandidatais į merus bus registruojami, jeigu iškėlimą ar išsikėlimą savo parašais palaikys tos savivaldybės rinkėjai. Pagal naujas nuostatas partijos, rinkimų komiteto keliamą kandidatų sąrašą ir kandidatą į savivaldybės tarybos narius – merus, arba, – jeigu keliamas tik sąrašas arba tik kandidatas, taip pat asmenį išsikeliantį kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus atitinkamoje savivaldybėje turės paremti ne mažiau kaip 20 proc. skaičiuojant vienam savivaldybės tarybos nario mandatui, bet ne mažiau kaip 100 tos savivaldybės rinkėjų.

Kai mero įgaliojimai nutrūktų prieš terminą, būtų rengiami nauji mero rinkimai. Priimtomis Vietos savivaldos įstatymo pakeitimais reglamentuota savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūra.

www.lrs.lt

20 proc. mažinamos socialinės pašalpos

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius infromavo, kad atbuline data t.y.  šių metų birželio 1 dienos socialinė pašalpa 20 procentų mažinama nedirbantiems darbingo amžiaus bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, kurie socialinę pašalpą gauna 12 mėnesių. Socialinės pašalpos dydis nebus mažinamas vaikams, įskaitant pilnamečius vaikus, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Už birželio mėnesį sumažinta socialinė pašalpa bus mokama liepos mėnesį.

Šilumos kaina Ukmergėje ir toliau didėja

UAB Ukmergės šiluma tiekiama centralizuotas šildymas ir toliau išlieka vienas brangiausių šalyje. Pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pateiktus duomenis 2014-05-01 d. šilumos kaina Ukmergės mieste buvo 27,59 ct/kWh, o Šventupėje 26,17 ct/kWh. Nors Šventupėje kurenama biokuru, tačiau kaina beveik nesiskiria nuo miesto, kuriame kurenama dujomis.

Tuo tarpu panašaus dydžio mieste Utenoje kainos yra ženkliai mažesnės.

silumos kaina Utena 2014

 

 

Pasirašyta renovacijos rangos sutartis su UAB „Baltukmės statyba“

UAB Ukmergės butų ūkis gavęs BETA pritarimą viešojo pirkimo ataskaitai pasirašė rangos sutartį su UAB „Baltukmės statyba“ dėl V. Kudirkos g. 8 namo renovacijos rangos darbų.  Sutarties suma – 188 500,00 Lt su visais tiekėjo mokamais mokesčiais. Darbus ketinama pradėti liepos mėn ir pabaigti iki lapkričio mėn. Iš viso šiuo metu yra pasirašyta rangos sutarčių dėl 11 daugiabučių renovacijos.

Mitingas ,, Šilumininkų šutvei – ne” ukmergiškių nesudomino

Ukmergės miesto bendruomenės pirmininko inicijuotas mitingas ,, Šilumininkų šutvei – ne” nesulaukė ukmergiškių pritarimo ir į jį susirinko vos keliolika vyresnio amžiaus Ukmergės rajono gyventojų. Mitingas inicijuotas po LNK laidos KK2, kurioje buvo parodytas reportažas apie UAB „Ukmergės šiluma“ priklausančią pirtį ir jos remontą.

Nors pastarosiomis dienomis socialdemokratai išplatino pranešimą, kuriame ragina parduoti poilsiavietę, esu įsitikinęs, kad ji turėtų būti perduota valdyti kitai įstaigai (pvz. Turizmo ir verslo informacijos centrui). Juk turtą parduoti sugebės bet kas, o tinkamai valdyti – nemenkas iššūkis rajono ir atsakingų įstaigų vadovams.

 

UAB Bitė Lietuva atsisako savivaldybės patalpų Miškų gatvėje, tačiau kuriasi Ukmergėje

UAB Bitė Lietuva  atsiuntė raštą Ukmergės rajono merui, kuriuo informavo, kad atsisako savivaldybės patalpų Miškų gatvėje, tačiau kuriasi Ukmergėje išsinuomodama patalpas privačiame sektoriuje. Kas laukia buvusios Jaunimo mokyklos pastato lieka neaišku.

2014-06-03 Del bendradarbiavimo su Bite