Įteikti Didžiojo kunigaikščio Gedimino apdovanojimai

2014 m. sausio 24 d. Medininkų pilyje iškilmingai įteikti Kunigaikščio Gedimino vardo apdovanojimai labiausiai nusipelniusiems Vilniaus regiono žmonėms už didžiausią indėlį ugdant žmogiškąjį kapitalą, ugdant visuomeninį (pilietiškumo) kapitalą, stiprinant finansinį-gamybinį kapitalą bei vystant socialinę infrastruktūrą Vilniaus regione.

Šventėje dalyvavo trys ukmergiškiai, įvertinti antrojo laipsnio apdovanojimais: Vytautas Česnaitis, mėgėjų teatro „63 kėdės“ režisierius, Kultūros almanacho „Eskizai“ redaktorius, Kultūros draugijos pirmininkas – grupėje „Už pasiekimus visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymo srityje“; „Valdo leidyklos“ direktorius Valdas Mikalajūnas – grupėje „Už pasiekimus finansinio-gamybinio kapitalo stiprinimo srityje“; Ukmergės policijos komisariato viršininkas Rolandas Kiškis – „Už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje“. „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“ padėkos raštą pelnęs  tautodailininkas Rimas Zinkevičius ceremonijoje nedalyvavo, jam apdovanojimas bus įteiktas vėliau.

Prieš apdovanojimų ceremoniją visi susirinkusieji turėjo galimybę dalyvauti ekskursijoje po neseniai renovuotą donžoną, pamatyti  pilyje eksponuojamą Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės XIV – XVIII a. ginkluotę, patrankas, akmeninius sviedinius, archeologinius radinius, Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko medžioklės trofėjų ir medžioklės peilių kolekciją,  dailininko Giedriaus Kazimierėno tapytą paveikslą „Rūstybės diena”.

Reprezentacinėje salėje vykusioje iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje susirinkusius pasveikino Vilniaus regiono trišalės tarybos pirmininkė Nijolė Turčinavičienė, sveikino ir apdovanojimus teikė Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos pirmininkas profesorius Rimvydas Jasinavičius, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė.

Apdovanojimus pelniusius Ukmergės rajono žmones pasveikino Ukmergės rajono savivaldybės meras Vydas Paknys, administracijos direktoriaus pavaduotojas Giedrius Pocius. Šventinę nuotaiką kūrė Zujūnų styginio kvarteto atliekami muzikiniai V. A. Mozarto, St. Moniuškos, J. S. Bacho kūriniai ir Pagirių muzikos mokyklos mokinių atliekamos dainos. Po oficialios ceremonijos dalies renginio dalyviai buvo pakviesti stebėti viduramžių riterių su geležiniais šarvais pasirodymo. Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino apdovanojimai organizuojami nuo2003 m. Mintis pagerbti regiono žmones, pasiekusius geriausių rezultatų įvairiose veiklos srityse, kilo Vilniaus apskrities trišalėje taryboje. Anksčiau jas teikdavo Vilniaus apskrities viršininko administracija, paskui šią tradiciją perėmė viena iš idėjos iniciatorių – Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacija. Pretendentų anketas šiems apdovanojimams teikia aštuonios Vilniaus regiono savivaldybės (Vilniaus miesto, Vilniaus, Elektrėnų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų bei Ukmergės rajonų), taip pat Vilniaus regiono profesinių sąjungų bei darbdavių atstovai.

www.ukmerge.lt

Sausio 30 d. 10 val. šaukiamas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis

2014 m. sausio 30 d. 10 val. šaukiamas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis savivaldybės Tarybos posėdžių salėje (IIa.)

Darbotvarkė:

1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
Pranešėjas – Vydas Paknys, savivaldybės meras.
2. Dėl Gražinos Buteikienės paskyrimo į Ukmergės rajono Rečionių universalaus daugiafunkcio centro direktoriaus pareigas.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
3. Dėl Dariaus Danieliaus paskyrimo į Ukmergės švietimo centro direktoriaus pareigas.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
4. Dėl Ukmergės švietimo centro direktoriaus 2013 m. veiklos ataskaitos.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
5. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. 7-2 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
6. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir Vaikų globos namų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
7. Dėl socialinės globos kainos Ukmergės vaikų globos namuose nustatymo 2014 metams.
Pranešėja – Asta Leonavičienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja.
8. Dėl pritarimo projekto „Atviro jaunimo centro modernizavimas ir socialinių paslaugų plėtra“ įgyvendinimui.
Pranešėja – Rima Boškevičienė, Strateginės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.
9. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės mero ir mero pavaduotojo darbo užmokesčio.
Pranešėja – Zina Kurmelienė, Bendrojo skyriaus vedėja.
10. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo bei lėšų skyrimo tvarkos patvirtinimo.
Pranešėja – Vilija Grabauskienė, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja.
11. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2011-09-29 sprendimo Nr. 7-119 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybėje esančių seniūnijų ir kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo“ patikslinimo.
Pranešėjas – Arvydas Džiugas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas.
12. Dėl leidimo pervesti labdaros koncerto metu surinktas lėšas.
Pranešėja – Lolita Gerulskienė, Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja.
13. Dėl pritarimo dalyvauti tarptautiniame projekte „Gediminaičių kelias“ bei pasirašyti bendradarbiavimo memorandumą tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Ukrainos vietos valdžių asociacijos „Gediminaičių kelias“.
Pranešėja – Lolita Gerulskienė, Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja.
14. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų gyventojams.
Pranešėja – Zita Morkūnienė, Mokesčių ir ekonominės analizės skyriaus vedėja.
15. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungai.
Pranešėja – Zita Morkūnienė, Mokesčių ir ekonominės analizės skyriaus vedėja.
16. Dėl gyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 18-5, Ukmergėje, pardavimo.
Pranešėja – Valdonė Ginaitienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
17. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimo Nr. 7-152 pripažinimo netekusiu galios.
Pranešėja – Valdonė Ginaitienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
18. Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo dalinio pakeitimo ir papildymo.
Pranešėja – Valdonė Ginaitienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
19. Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo.
Pranešėja – Valdonė Ginaitienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
20. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Finansų skyriaus vedėja.
21. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimo Nr. 7-332 „Dėl pritarimo laidavimui“ pripažinimo netekusiu galios.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Finansų skyriaus vedėja.
22. Dėl garantijos suteikimo paskolai.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Finansų skyriaus vedėja.
23. Dėl pritarimo susitarimui su UAB „Ukmergės šiluma“.
Pranešėjas – Rimas Jurgilaitis, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.
24. Dėl sutikimo perduoti savivaldybės ir perimti valstybės turtą.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
25. Dėl atsisakymo pirkti parduodamą pastato dalį, esančią Kęstučio a. 7, Ukmergėje.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
26. Dėl turto perėmimo.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
27. Dėl turto perdavimo ir turto vertės padidinimo. (Balelių UDC)
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
28. Dėl turto perdavimo ir turto vertės padidinimo. (Rečionių UDC)
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
29. Dėl turto vertės padidinimo. (Mokykla-darželis „Varpelis“)
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
30. Dėl turto vertės padidinimo. (A. Smetonos gimnazija)
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
31. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
32. Dėl turto perdavimo.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
33. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės privatizavimo objektų išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo. (Parduoti objektai)
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
34. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės privatizavimo objektų išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo. (Renovuoti objektai)
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
35. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
36. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto privatizavimo fondo lėšų naudojimo nuostatų patvirtinimo.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
37. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Sekretoriato vedėjo ir vyriausiojo specialisto pareigybių aprašymų patvirtinimo.
Pranešėjas – Vydas Paknys, savivaldybės meras.
38. Kiti klausimai ir informacijos:
38.1. Pranešimas apie Ukmergės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto projektą.
Pranešėjas – Stasys Jackūnas, savivaldybės administracijos direktorius.
38.2. Sektorinės studijos „Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) panaudojimas šilumos ir elektros gamybai Ukmergės mieste“ pristatymas.

Sausio 29 d. 15.00 val. vyks Kontrolės komiteto posėdis

Sausio 29 d. savivaldybės administracijos posėdžių salėje (I a.) 15.00 val. vyks Kontrolės komiteto posėdis.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Veterinarijos g. Nr. 2 ir Nr. 6, Ukmergėje, bendrosios nuosavybės administravimo ir techninės priežiūros lėšų surinkimo ir panaudojimo audito už 2013 m. tris ketvirčius.
Pranešėja – Onutė Mikelienė, Savivaldybės kontrolierė.

2. Dėl savivaldybės būsto remonto programos lėšų panaudojimo per 2012 m. ir 2013 m. tris ketvirčius audito.
Pranešėja – Onutė Mikelienė, Savivaldybės kontrolierė.

3. Kiti klausimai.

Šviesos g. 1 namą (Deltuva) renovuos UAB Ukmergės statyba

Šiandien CPO platformoje sėkmingai įvyko dar vienas daugiabučių modernizacijos viešasis pirkimas. Šviesos g. 1 Deltuvoje techninio projekto parengimo ir modernizacijos rangos konkursą laimėjo UAB Ukmergės statyba pasiūliusi mažiausią kainą – 249449,98 Lt. Primenu, kad šiuo metu CPO platformoje vyksta dar 5 viešieji pirkimai.

Daugiabučių renovacijos 2 etapo investicinių projektų rengimo konkurse 16 dalyvių

Šiandien Ukmergės rajono savivaldybės administracijos rengtame daugiabučių renovacijos II etapo investicinių projektų konkurse 16. Netrukus įvertinus ir patikslinus tiekėjų dokumentus bus sudaryta preliminarioji eilė ir pasirašyta sutartis, pagal kuria bus parengti 42 daugiabučių modernizavimo investiciniai projektai.

Paskelbti 6 viešieji pirkimai daugiabučių renovacijai

Renovacijos procesas Ukmergėje įgauna pagreitį. Apie tai, kad Švieso g. 5 namo renovuos UAB Ukmergės statyba rašiau jau ankščiau, o dabar pateikiu informaciją apie visus I etapo namus.
Kaip matoma šiuo metu vykdomi net 6 pirkimai CPO platformoje.

Eil. Nr.

Namo adresas

Būsena

Banko atsakymas

PO pirkimas

1

J.Basanavičiaus 9,

CPO pirkimas

Suteiktas pritarimas

2013-12-23 neįvyko

2014–01–28 vokų plėšimas

2

Šviesos 5

Laukiama BETA pritarimo sutarčiai

Suteiktas pritarimas

2014-01-08.

Laimėjo: UAB Ukmergės statyba

3

Šviesos 1

CPO pirkimas

Suteiktas pritarimas

2013-12-30 neįvyko

2014–01–24 vokų plėšimas

4

Maironio 4

CPO pirkimas

Suteiktas pritarimas

2014–02–03 vokų plėšimas

5

Miškų 58

CPO pirkimas

Suteiktas pritarimas

2014–02–03 vokų plėšimas

6

Pivonijos 5B

CPO pirkimas

Suteiktas pritarimas

2014–02–05 vokų plėšimas

12

Linų 14

CPO pirkimas

Suteiktas pritarimas

2014–02–03 vokų plėšimas

8

Alyvų 3

Derinamas IP

9

Miškų 50

Derinamas IP

10

Deltuvos 10A

Derinamas IP

7

J.Basanavičiaus 12

Derinamas IP

11

Vilniaus 98A

Pritarta IP

Laukiama atsakymo

13

Miškų 48

Pritarta IP

Skolininkai viršija 10 %

14

Šviesos 3

Pritarta IP

Skolininkai viršija 10 %

15

A.Vienuolio 6

Pritarta IP

Skolininkai viršija 10 %

16

Bažnyčios 3

Nepritarta IP

17

Miškų 46

Nepritarta IP

Pirmasis rangovas – UAB „Ukmergės statyba“

Renovacijos procese pasistūmėta į priekį. Viešąjį pirkimą dėl techninio darbo projekto parengimo ir rangos darbų atlikimo daugiabučiui namui, esančiam adresu Šviesos g. 5 Deltuva, Ukmergės raj. laimėjo UAB „Ukmergės statyba“, kuri pasiūlė mažiausią kainą – 358 597,05 Lt. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 12 mėn.

Mokinio krepšelio lėšų visiems neužteks

El. paštu kreipėsi rajono gyventoja, kuri informavo, kad rajono pedagogai buvo įspėti, kad sausio pradžioje reiks pasirašyt dėl sutikimo mažinti koeficientus ir nuo vasario 1 d. vėl bus mažinami atlyginimai. Siekdamas išsiaiškinti šio įspėjimo priežastį kreipiausi į Ukmergės rajono savivaldybės Švietimo ir Finansų skyrius, kad paaiškintų atlyginimų mažinimo priežastis.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėja p. Dalia Steponavičienė atsiųstame atsakyme paaiškino, kad dėl mažų mokyklų išlaikymo visiems pedagogams nepakaks mokinio krepšelio lėšų.

Šiuo metų visų ugdymo įstaigų pedagogams mokamas vidutinis D.U. koeficientas. 2014 metais MK lėšų vidutinių koeficientų mokėjimui pakanka tik dviems mokykloms ir visiems lopšeliams-darželiams. Tačiau šiuo metu  derinam, kiek reikėtų pridėti kiekvienai įstaigai iš savivaldybės perskirstomos MK dalies, kad nereikėtų mažinti koeficientų. Tikiuosi, kad iki susitikimo su ekonomikos ir biudžeto komitetu turėsime paskaičiavimus ir pasiūlysime geriausią sprendimą. Mokykloms patarėme neskubėti mažinti koeficientų, nes tai pats paprasčiausias, bet toli gražu ne pats geriausias sprendimas. Todėl, jeigu kurios nors mokyklos direktorius  mokytojus įspėjo, tai be jokio pavedimo ir pagrindo.
Be abejo, pagrindinė priežastis - mažų mokyklų išlaikymas. Dar  Pašilės mokyklos statuso pakeitimas, neužpildyti klasių komplektai, aukštos pedagogų kvalifikacinės kategorijos (nuo to priklauso D.U.)

Sausio 6 d. 15 val. šaukiamas Kontrolės komiteto posėdis

Sausio 6 d. 15 val. šaukiamas Kontrolės komiteto posėdis

DARBOTVARKĖ

1. Išvažiuojamojo Kontrolės komiteto posėdžio UAB „VAATC“ metu gautos informacijos aptarimas.

Pranešėja – Elena Mirinavičienė, komiteto pirmininkė.

2. Dėl savivaldybės būsto remonto programos lėšų panaudojimo per 2012 m. ir 2013 m. tris ketvirčius audito.

Pranešėja – Onutė Mikelienė, Savivaldybės kontrolierė.

3. Dėl Savivaldybės tarybos nario M.M. Tamošiūno kreipimosi nagrinėjimo plano.

Pranešėja – Elena Mirinavičienė, komiteto pirmininkė.

4. Kiti klausimai.