Tarybos posėdyje 37 klausimai

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

2013 m. spalio 31 d. Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos posėdyje apsvarstyti 37 klausimai.

Nr. Klausimas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2 Dėl savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuotojų prevencinių sveikatos tikrinimų (Nr. 1-309)
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009-2012 metų programos ataskaitos už 2012 metus (Nr. 1-308)
4 Dėl draudimo rūkyti Ukmergės rajono savivaldybės viešosiose vietose (Nr. 1-307)
5 Dėl tyliųjų gamtos zonų Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo (Nr. 1-310)
6 Dėl pritarimo detaliųjų planų koncepcijoms (Nr. 1-302)
7 Dėl Ukmergės rajone esančių visuomeniniams poreikiams naudojamų teritorijų – paplūdimių – specialiojo plano koregavimo (Nr. 1-301)
8 Dėl detaliojo plano patvirtinimo (Nr. 1-294)
9 Klausimas išbrauktas iš darbotvarkės (Nr. 1-295)
10 Dėl pritarimo projekto „Ukmergės rajono hidrotechnikos statinių ant Nasėvelos upės rekonstrukcija“ įgyvendinimui (Nr. 1-296)
11 Dėl kultūros paveldo komisijos pakeitimo (Nr. 1-291)
12 Dėl Ukmergės rajono nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pakeitimo (Nr. 1-292)
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimo Nr.7-235 ir 2012-04-26 sprendimo Nr.7-85 kai kurių punktų pripažinimo netekusiais galios (Nr. 1-293)
14 Dėl Ukmergės „Šilo“ pagrindinės mokyklos plaukimo baseino teikiamų paslaugų ir kainų patvirtinimo (Nr. 1-315)
15 Dėl konkursų Ukmergės rajono Rečionių universalaus daugiafunkcio centro ir Ukmergės švietimo centro direktorių pareigoms eiti (Nr. 1-316)
16 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2013 m. viešųjų darbų programos dalinio pakeitimo (Nr. 1-312)
17 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo (Nr. 1-314)
18 Dėl paskolos iš Valstybės biudžeto lėšų paskirstymo (Nr. 1-313)
19 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto patikslinimo (Nr. 1-311)
20 Dėl pritarimo partnerystės sutarties sudarymui tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir pietinių Siesikų melioracijos statinių naudotojų asociacijos (Nr. 1-300)
21 Dėl pritarimo partnerystės sutarties sudarymui tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir asociacijos „Derlingi laukai“ (Nr. 1-299)
22 Dėl pritarimo partnerystės sutarties sudarymui tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Kraupėnų kaimo melioracijos statinių naudotojų asociacijos (Nr. 1-298)
23 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. 7-92 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės objektų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 2013 metais, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
24 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos
25 Dėl nuomos sutarties pratęsimo (Nr. 1-305)
26 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudėties (Nr. 1-319)
27 Dėl turto perėmimo (Nr. 1-304)
28 Dėl turto pardavimo (Nr. 1-303)
29 Dėl veiksmų plano savivaldybės tarybos išvažiuojamojo posėdžio Želvos seniūnijoje metu iškeltoms problemoms spręsti patvirtinimo (Nr. 1-322)
30 Dėl patalpų Gruodžio 17-osios g.14,Ukmergėje, nuomos. (Nr. 1-320)
31 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės, darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų susivienijimų Susitarimo (Nr. 1-321)
32 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (Nr. 1-318)
33 Dėl savivaldybės tarybos komitetų narių skaičiaus ir sudėties (Nr. 1-317)
34 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Nr. 1-324)
35 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010-09-23 sprendimo Nr.7-191 pripažinimo netekusiu galios (Nr. 1-325)
36 Dėl pavedimo Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai (Nr. 1-323)
37 Dėl kaimo bendruomenių sveikatos punktų organizavimo
38 38.1.Informacija dėl remonto darbų Ukmergės „Ryto“ specialiojoje mokykloje ir dėl projekto „Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms“ papildomų darbų.
39 38.2.Informacija dėl VšĮ Ukmergės ligoninės ir UAB „Izobara“ 2007-10-26 pasirašytos „4000 kW galios katilinės eksploatavimo sutarties Nr. 100-K“ sudarymo ir vykdymo audito ataskaitos.
40 38.3.Kontrolės komiteto informacija.
41 38.4.Informacija dėl UAB „VAATC“ akcininkų susirinkime priimtų sprendimų.
42 38.5.Informacija apie savivaldybės delegacijos vizitą į Latviją, Livani miestą.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.