Rugpjūčio 1 d. 10 val. šaukiamas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis

2013 m. rugpjūčio 1 d. šaukiamas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis savivaldybės salėje.

DARBOTVARKĖ


          1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
Pranešėjas – Vydas Paknys, savivaldybės meras.
2. Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje licencijavimo tvarkos  naujos redakcijos patvirtinimo.
Pranešėja – Aušra Šičkinienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė.
3. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto patikslinimo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Finansų skyriaus vedėja.
4. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimo Nr. 7-306 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
5. Dėl turto perėmimo.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
6. Dėl savivaldybės  turto perdavimo VšĮ Jaunimo laisvalaikio centrui.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
7. Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro 2013 metų veiklos programos papildymo.
Pranešėja – Reda Liubomirskienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos pavaduotoja.
8. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 7-53 „Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro etatų skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Reda Liubomirskienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos pavaduotoja.
9. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimo Nr. 7-44 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės narystės Ukmergės rajono vietos veiklos grupėje“ dalinio pakeitimo.
Pranešėjas – Giedrius Pocius, administracijos direktoriaus pavaduotojas.
10. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos.
Pranešėjas – Giedrius Pocius, administracijos direktoriaus pavaduotojas.
11. Dėl Veiksmų plano Savivaldybės tarybos išvažiuojamojo posėdžio Lyduokių seniūnijoje metu iškeltoms problemoms spręsti patvirtinimo.
Pranešėjas – Giedrius Pocius, administracijos direktoriaus pavaduotojas.
12. Dėl Ukmergės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo.
Pranešėjas – Algimantas Šuminskas, Žemės ūkio ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas.
13. Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo.
Pranešėjas – Algimantas Šuminskas, Žemės ūkio ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas.
14. Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo.
Pranešėjas – Algimantas Šuminskas, Žemės ūkio ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas.
15. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. II pusmečio darbo plano.
Pranešėja – Zina Kurmelienė, Bendrojo skyriaus vedėja.
16. Dėl mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo.
Pranešėjas – Vydas Paknys, savivaldybės meras.
17. Dėl Savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinės paramos komiteto sudėties.
Pranešėjas – Vydas Paknys, savivaldybės meras.
18. Dėl Savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties papildymo.
Pranešėjas – Rolandas Janickas, savivaldybės mero pavaduotojas.
19. Dėl darbo grupės sudarymo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti.
Pranešėjas – Rolandas Janickas, savivaldybės mero pavaduotojas.
20. Kiti klausimai ir informacijos.
20.1. Etikos komisijos informacija.

Kontrolės komitetas turi naują pirmininką

Liepos 4 d. vykusiame Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos posėdyje patvirtina nauja Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos Kontrolės komiteto sudėtis. Opozicijos teikiamu pirmininke tapo valstietė E. Mirinavičienė, o pavaduotoju paskirtas aš. Iki šiol depolitizuotai dirbęs komitetas į pirmąjį naujos sudėties posėdį turėtų susirinkti liepos 16 d.

,,Balsų papirkinėtojas“ neįtikino teisėjų kolegijos

2013 m. liepos 5 d. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija atmetė V. M. apeliacinį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 26 d. priimto nuosprendžio, kuriuo V. M. buvo nuteistas už tai, kad papirkimu trukdė rinkėjams realizuoti jų teisę rinkti.
Pirmos instancijos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje valstybinį kaltinimą palaikė bylą tyręs Vilniaus apygardos Vilniaus apylinkės prokuroras Šarūnas Šimonis, pripažino, kad 2011 m., vykstant rinkimams į savivaldybių tarybas, V. M. per bendrininkus siekė papirkti rinkėjus, kad jie balsuotų už vienos politinės partijos kandidatų į Ukmergės rajono savivaldybę sąrašą ir juos reitinguotų nurodyta eilės tvarka. Sutikusiems balsuoti už nurodytą kandidatų sąrašą asmenims buvo atsilyginama pinigais ir alkoholiniais gėrimais.
Siekdamas išteisinimo V. M. apeliaciniame skunde teigė, kad, jo manymu, pasinaudoti rinkimų teise jis netrukdęs, be to, tokiais veiksmais nebuvo sukelta sunkių padarinių, kadangi papirkta tik keliolika rinkėjų, todėl ši veika turėtų būti vertinama tik kaip administracinės teisės pažeidimas.
Su tokiu požiūriu Vilniaus apygardos teismas nesutiko ir pripažino, kad byloje pakanka svarių įrodymų, kad veika įvykdyta veikiant bendrininkų grupėje, kurioje V. M. atliko organizatoriaus vaidmenį, planuojant nusikaltimą iš anksto, pasitelkiant veikos įvykdymui kitus žmones, todėl vertinti tai tik kaip administracinį pažeidimą nėra galimybės ir pagrindo.
Be to, priešingai nei teigė V.M., teismas mano, kad byloje sėkmingai įrodyta, kad V. M., o taip pat ir kiti du nuteistieji, trukdė rinkėjams realizuoti savo teisę rinkti. Anot liudytojo K. D., jis balsavo pagal V.S. pageidavimą dėl to, kad jam trūko pinigų, priešingu atveju jis teigė nežinąs, ar būtų ėjęs balsuoti. Liudytoja N.N. nurodė, kad ji paprastai balsuoja savo galva, tačiau šiuo atveju ji balsavo už pinigus, nes jų trūko. Liudytoja R. S. taip pat nurodė, kad paprastai balsuoja už kitą partiją. Panašiai savo elgesį aiškino ir kiti liudytojai.
Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, nutarusi atmesti nuteistojo V. M. apeliacinį skundą, paliko galioti ir Ukmergės rajono apylinkės teismo jam skirtą bausmę – 60 MGL dydžio baudą, kuriai sumokėti nustatytas 3 mėnesių terminas. Į bausmę įskaitytas V. M. laikino sulaikymo nuo 2011 02 27 d. iki 2011 03 01 d. laikotarpis – 1 sulaikymo diena prilyginta 2 MGL dydžio baudai.
Ikiteisminį tyrimą atliko Vilniaus apskrities VPK Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnai, tyrimui vadovavo Vilniaus apygardos Vilniaus apylinkės prokuratūra.
www.prokuraturos.lt

Mero atsakymas į kreipimąsį dėl audito

Birželio 4 d. Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija kreipėsi į rajono savivaldybės merą ragindama atlikti nepriklausomą auditą. Liepos 10 d. gautas mero atsakymas, kuriame informuojama, kad Ukmergės rajono savivaldybės Taryba pavedė Ukmergės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti savivaldybės finansinį auditą nuo 2013 m. sausio 1 d. iki tol kol pasikeitė valdančioji dauguma Ukmergės rajono savivaldybės taryboje.  Laikotarpis labai mažas ir abejotina, kad toks auditas duos apčiuopiamos naudos, nes neapims buvusių savivaldybės vadovų veiklos viešuosiuose pirkimuose ir panašiai…

Pažymėtina, kad priimant šį sprendimą buvo pamiršta kelis šimtus tūkstančių kainavusi e-demokratijos sistema, kuri turėtų leisti piliečiams pateikti pasiūlymus dėl sprendimų projektų. Į pateiktą pastabą e-demokratijos priemonėmis posėdžio metu sureaguota nebuvo, nors Tarybos veiklos reglamentas leidžia teikti pastabas (pasiūlymus) sprendimo projektams el. būdu.

 


Mero atsakymas del audtio