Ketinama papildyti UAB Ukmergės šiluma licenziją

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija 2013 m. birželio 27 d. posėdyje ketina praplėsti UAB Ukmergės šiluma turimą licenziją ir įtraukti Dukstynos km. (Ukmergės raj,). Ilgą laiką licenzija nebuvo išduota, nes perversmo metu antstoliai neperdavė vamzdžio vedančio į prekybos centrą Eifelis. Vėliau minėtam atkarpai buvo uždėtas areštas. Išsprendus teisinius niuansus ketinama galų gale naikinti ekstremalią situaciją rajone.

2013 m. liepos 4 d. šaukiamas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis

2013 m. liepos 4 d. šaukiamas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis savivaldybės salėje.

Darbotvarkė:


1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
Pranešėjas – Vydas Paknys, savivaldybės meras.
2. Dėl Zitos Liumparaitės atleidimo iš darbo.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
3. Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2013-2014 m.m.  patvirtinimo.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
4. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
5. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012-10-25 sprendimo Nr. 7-247 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį  švietimą nustatymo Ukmergės meno mokykloje tvarkos aprašo“ papildymo.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
6. Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.
7. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto patikslinimo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Finansų skyriaus vedėja.
8. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2013 m. viešųjų darbų programos dalinio pakeitimo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Finansų skyriaus vedėja.
9. Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja – Valdonė Ginaitienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
10. Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose kainos patvirtinimo.
Pranešėja – Valdonė Ginaitienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
11. Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro etatų skaičiaus papildymo.
Pranešėja – Valdonė Ginaitienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
12. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
13. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudėties.
Pranešėja – Asta Navickienė, Apskaitos skyriaus vedėja.
14. Dėl strateginio planavimo komisijos sudarymo.
Pranešėja – Rima Boškevičienė, Strateginės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.
15. Dėl 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 7-70 „Dėl Ukmergės rajono verslo plėtros komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
Pranešėja – Rima Boškevičienė, Strateginės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja.
16. Dėl detaliųjų planų patvirtinimo.
Pranešėjas – Arvydas Džiugas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas.
17. Kiti klausimai.

Naujuosius rajono vadovus ragina neužsimiršti

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija kreipėsi į Ukmergės rajono savivaldybės merą ragindama rajono vadovus nedelsiant atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Andrius Kalesnikas „Gimtajai žemei“ sakė, kad šis kreipimasis – tai tarsi priminimas naujajai rajono valdžiai, kad įnikę į kasdienybės darbus nepamirštų ir kitų dalykų. „Sudarydami valdančiąją koaliciją mes nemažai kalbėjome, kad pradėjusi dirbti valdžia turėtų nubrėžti brūkšnį, kuris atskirtų jų darbus nuo buvusiųjų valdžioje. Mūsų manymu, nauji vadovai turėtų pradėti rašyti naują švarų lapą. O tai neįmanoma neatlikus audito. Taigi, auditas turėtų būti privaloma procedūra“, – mano A. Kalesnikas.

Pasak jo, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Viešųjų pirkimų tarnyba ir kitos institucijos per keletą pastarųjų metų ne kartą neigiamai įvertino Ukmergės rajono savivaldybės administracijos vadovų veiklą. Todėl frakcija ir mano, kad būtina atlikti nepriklausomą auditą ir objektyviai įvertinti galimai neskaidrią ankstesnių vadovų veiklą.

Politikas pažymėjo, jog savivaldybėje reikėtų atlikti ne vidinį, o išorinį auditą. Tikrinti turėtų ne savivaldybės kontrolieriai, o jokiais ryšiais su valdžia nesusaistyti audito specialistai.

A. Kalesniko nuomone, vykdant auditą didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas atliktiems statybos, papildomiems darbams – kaip ir iš kokių lėšų už juos atsiskaityta.

„Skirti ypatingą dėmesį statybos darbams bei apmokėjimui už juos skatina blogi pavyzdžiai. Būtent šioje srityje praėjusiais metais auditą rajono savivaldybėje atlikusi Valstybės kontrolė nustatė pažeidimų. Štai ir dabar valstybinė komisija negali priimti Kultūros centre atliktų darbų, nes neveikia signalizacija. Tuo tarpu pinigai darbus vykdžiusiai UAB „Izobara“ jau sumokėti. Kyla klausimas: ar teisėtai su jais atsiskaityta?“ – samprotavo politikas.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nuomone, auditui atlikti turėtų būti skelbiamas viešasis pirkimas, kad darbą atliktų mažiausią kainą pasiūlęs dalyvis. Užduotis auditoriams turi suformuoti rajono vadovai. Nuo to, kokias užduotis tikrintojams teks atlikti, priklausys ir audito trukmė.

Pasak A. Kalesniko, už auditą bus atsiskaitoma biudžeto lėšomis. Politikas negalėjo pasakyti, kiek tai kainuotų, tačiau suma nesiektų šimtų tūkstančių litų. Tuo labiau kad pastaruoju metu auditą atliekančių įmonių rinka yra gana didelė. Be to, jis teigė esąs įsitikinęs, kad kartą atlikus šį svarbų darbą ir už jį sumokėjus, ateityje tikrai būtų taupomi biudžeto pinigai.

Rajono savivaldybėje vidinį auditą atlieka Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Taip pat rajono Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba su Valstybės kontrole kelerius metus iš eilės yra pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimą.

Valstybės kontrolė yra šalies aukščiausioji valstybinio audito institucija. Jos pagrindinė funkcija – prižiūrėti, ar teisėtai ir efektyviai valdomi ir naudojami valstybės finansai ir kitas turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos tikrina savivaldybės lėšas ir turtą. Anksčiau, kol nebuvo pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai, Valstybės kontrolė atlikdavo savivaldybių auditų peržiūrą. Dabar to atsisakyta – labiau pasitikima savivaldybėse dirbančiais kontrolieriaus tarnybos specialistais.

Loreta Ežerskytė

Gimtoji žemė

Ruošiama medžiaga kontrolės komitetui dėl viešųjų pirkimų Ukmergėje

Ukmergės rajono savivaldybės Audito ir kontrolės tarnyba Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos kontrolės komitetui pateikė atliktų auditų ataskaitas. Nors buvo vykdomas auditas įvairia kryptimi, tačiau Viešųjų pirkimų srityje auditas nebuvo atliktas ir nepastebėta, kad pvz. Veprių vidurinė mokykla nėra pateikusi Viešųjų pirkimų metinių atskaitų už pastaruosius penkerius metus. Šie faktai privertė suabejoti ar Ukmergės rajono viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tinkamai laikomasi viešųjų pirkimų įstatymo normų, todėl kreipiausi į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorių, kad jis pateiktų artimiausiam Ukmergės rajono savivaldybės Kontrolės komitetui pateikti informaciją apie visose Ukmergės rajono savivaldybės viešąsias ir biudžetines įstaigose vykdomus viešuosius pirkimus.


Dėl Ukmergės PO viešųjų pirkimų

TS – LKD frakcija ragina savivaldybėje atlikti nepriklausomą auditą

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija kreipėsi į Ukmergės rajono savivaldybės merą ragindami nedelsiant atlikti Ukmergės rajono savivaldybės vadovybę nedelsiant atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą. Frakcijos nuomone LR Valstybės kontrolė, Viešųjų pirkimų tarnyba ir kitos institucijos per kelta pastarųjų metų ne kartą neigiamai įvertino Ukmergės rajono savivaldybės administracijos vadovų veiklą, tad būtina įvertinti ankstesnių vadovų galimai neskaidrią veiklą.


Del nepriklausomo audito