Baseinui prašoma turkiškos pirties

 Ukmergės rajono Šilo vidurinė mokykla kreipėsi į Ukmergės rajono savivaldybės Tarybą, kad ši skirtų finansavimą mokykloje veikiančiame baseine įrengti garinę (turkišką) pirtį. Preliminariais mokyklos skaičiavimais pirties įrengimas kainuotų apie 50 tūks. lt

 Daugiau informacijos žemiau esančiame mokyklos rašte.


2013-04-22 silo mokykla del baseino

Teismas: balsai buvo pirkti

Penktadienį rajono Apylinkės teisme teisėja Edita Zarembienė paskelbė nuosprendį vadinamojoje rinkėjų balsų pirkimo byloje. Teismas nustatė, kad kaltinamieji trukdė asmenims pasinaudoti rinkimų teise.

Teisme ši byla atversta po Savivaldybių tarybų rinkimų, 2011 metų spalio 27 dieną. Iš viso per tą laiką įvyko trylika posėdžių. Bylos nagrinėjimas užtruko, nes į teismo posėdžius dėl ligos, sulaikymo ar kitų priežasčių neatvykdavo kuris nors iš trijų kaltinamųjų. Dėl to teismui teko skelbti kelias pertraukas.

Teisiamųjų suole sėdėjo anksčiau neteistas, aukštąjį išsilavinimą turintis UAB „Ukstameta“ direktorius 50 metų Vytautas Martyšius, kuris buvo įvardijamas nusikalstamos veikos organizatoriumi. Taip pat buvo teisiami niekur nedirbantis, anksčiau tris kartus teistas, turintis aukštesnįjį išsilavinimą 41-erių Saulius Račickas ir niekur nedirbantis, neturintis nuolatinės gyvenamosios vietos, anksčiau šešis kartus teistas, turintis aukštesnįjį išsilavinimą 42 metų Virginijus Sekmokas.

Pradėjus bylos nagrinėjimą V. Martyšius buvo kaltinamas, kad veikdamas bendrai grupėje su S. Račicku ir V. Sekmoku, turėdamas tikslą pasinaudojant bendrininkų pagalba papirkti kuo daugiau žmonių, kurie 2011 metų rinkimuose į Ukmergės rajono savivaldybę balsuotų už sąrašą Nr. 16 (Liberalų ir centro sąjunga) ir reitinguotų sąrašo kandidatus tokia eilės tvarka – 4 (Juozas Armanavičius), 6 (Sigitas Masiulionis), 24 (J. G.), 26 (V. M.), 20 (J. V.). Kaltinamajame akte buvo nurodyta, kad V. Martyšius 2011 metų vasario 20-27 dienomis S. Račickui ir V. Sekmokui davė pinigų, kad šie juos mokėtų ar kitais būdais papirktų rinkėjus, kurie sutiks balsuoti už sąrašą Nr. 16. V. Martyšius, bendrininkams padedant, papirkdamas trukdė asmenims realizuoti savo rinkimų teisę rinkti atstovus į Ukmergės rajono savivaldybę 2011 metų rinkimuose.

2012 metų balandžio 6 dieną vykusiame teismo posėdyje kaltinimas patikslintas ir V. Martyšius įvardintas kaip nusikaltimo organizatorius – jis buvo kaltinamas paruošęs nusikalstamą veiką ir ją organizavęs.

S. Račickas šioje byloje buvo kaltinamas tuo, kad V. Martyšiaus paprašytas ieškojo žmonių, kurie balsuotų už sąrašą Nr. 16, ir jiems atsiskaitė iš šio asmens gautais pinigais – sumokėjo po 5-10 Lt, pirko alaus ir cigarečių. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad įtariamasis S. Račickas papirkdamas trukdė penkiems Lietuvos Respublikos piliečiams realizuoti savo teisę rinkti.

Trečias teisiamasis V. Sekmokas taip pat buvo kaltinamas tuo, kad V. Martyšiaus paprašytas ieškojo sutiksiančių už pinigus balsuoti žmonių ir rinkėjų balsams pirkti bei atlygį sau pačiam iš jo gavo pinigų. Kaltinamajame akte nurodyta, kad V. Sekmokas septyniems asmenims mokėjo pinigų, pirko alkoholinių gėrimų ir cigarečių, kad šie balsuotų už sąrašą Nr. 16.

Baudžiamojo kodekso 172 straipsnis numato baudžiamąją atsakomybę už trukdymą pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise. Asmuo, kuris naudojant psichinę prievartą arba paperkant, arba apgaulės būdu trukdė kitam asmeniui realizuoti savo teisę rinkti, būti išrinktam arba dalyvauti referendume, gali būti baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

Nagrinėjant bylą teisme Vilniaus apylinkės prokuratūros septintojo skyriaus prokuroras Šarūnas Šimonis pažymėjo, jog teisiamųjų įvykdyti nusikaltimai priskiriami prie nesunkių, juos padariusiems asmenims įstatymas numato švelnias bausmes. Pasak prokuroro, šiuo atveju svarbiausia yra bausmės neišvengiamumas ir teisminis įvertinimas. Š. Šimonio manymu, kaltinamiesiems skiriant bausmę lengvinančių aplinkybių nėra. Sunkinanti aplinkybė – darydami nusikaltimą kaltinamieji bendrininkavo.

Prokuroras siūlė V. Martyšiui skirti 100 MGL dydžio baudą, o V. Sekmokui ir S. Račickui – po 75 paras arešto.

V. Martyšius teisme kaltu neprisipažino. V. Sekmokas ir S. Račickas savo kaltę pripažino ir sakė, jog gailisi dėl to, ką padarė.

Apylinkės teismas pripažino, kad V. Martyšius padarė nusikaltimą, numatytą Baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 4 dalyje ir 172 straipsnio 1 dalyje, skyrė jam 60 MGL dydžio (7 800 Lt) baudą ir nustatė 3 mėn. savanoriško baudos sumokėjimo terminą.

V. Sekmokas pripažintas padaręs nusikaltimą, numatytą Baudžiamojo kodekso 172 straipsnio 1 dalyje, jam skirta 70 parų arešto. Tokį patį nusikaltimą pripažintas padaręs ir S. Račickas. Jam teismas skyrė laisvės apribojimą 9 mėn. Nuteistasis įpareigotas be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos ir būti namuose nuo 22 iki 6 valandos, jei tai nesusiję su darbu, mokslu, sveikatos priežiūra.

Šis teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.

Loreta EŽERSKYTĖ

www.gzeme.lt

Savaitės įvykių apžvalga: antroji interpeliacija

Net neabejotina praėjusios savaitės didžiausias įvykis: rajono merui pareikšta interpeliacija. Pirmoji buvo aiškia ir konkreti – reikalauta prisiimti politinę ir asmeninę atsakomybę už vairavimą neblaiviam (kaip vėliau įrodė teismas). Deja atsakomybės už savo neteisėtus veiksmus dar neišmokome prisiimti.

Antroji interpeliacija gerokai kitokia. Šiuo metu dideliame dugne dėl prarastų Ūkio banke beveik 7 mln. lt atsidūrusia savivaldybei reikia naujo energijos proveržio ką pasiūlė naujai suformuota 15 asmenų valdančioji dauguma. ji turi aiškią viziją ir aiškų lyderį – nepriklausomą kandidatą V. Paknį. Jau greitai, gegužės 3 d. vyks lemiamas balsavimas po kurio Ukmergė gali pasukti nauja kryptimi.

Skaitomiausios praėjusios savaitės naujienos:

Gegužės 3 d. 10 val. šaukiamas neeilinis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 32 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos, Darbo partijos frakcijos, Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos ir nepriklausomo Tarybos nario Vydo Paknio 2013-04-25 raštą Nr.1 „Dėl savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo“,2013 m. gegužės 3 d. 10 val. šaukiamas neeilinis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis savivaldybės administracijos salėje.

          Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl savivaldybės mero Algirdo Kopūsto atleidimo iš pareigų prieš terminą.
2. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės mero rinkimų.

 

Merui pareikšta interpeliacija, naujuoju meru siūlomas V. Paknys

Ukmergės rajono tarybos posėdyje paskelbta apie naujosios valdančiosios daugumos susiformavimą ir pareikštas nepasitikėjimas meru valstiečiu-liaudininku Algirdu Kopūstu.

Savivaldybės tarybos nariai išreiškia nepasitikėjimą šiuo metu valdančiaisiais ir pirmiausia reiškia nepasitikėjimą rajono meru A. Kopūstu. Dvylika rajono tarybos narių pasirašė po prašymu sušaukti neeilinį tarybos posėdį ir jame svarstyti  A. Kopūsto atleidimą iš mero pareigų.

Naują valdančiąją daugumą Ukmergės taryboje subūrę Tarybos nariai būsimu meru mato nepriklausomą Tarybos narį Vydą Paknį.

CV: Aplinkos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia Aplinkos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialisto (A9) pareigybės konkursą. Specifinių reikalavimų nedaug: auštasis išsilavinimas statybos inžinerijos srityje (tiesiogiai susiję su darbo specifika) ir 1 metų darbo patirtis pagal tą sritį.

                      Specialūs reikalavimai:

-aukštasis universitetinis arba jam prilygintas technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimas;

-ne mažesnis kaip vienerių metų darbo stažas statinių projektavimo, tyrimo, ekspertavimo, statybos arba eksploatacijos srityse;

-mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

-išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

-išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

-gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, planuoti ir organizuoti darbą, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

-gebėti ruošti ataskaitas, aktus, spendimų projektus, teikti konsultacijas;

-gebėti analizuoti informaciją, vertinti situaciją ir siūlyti sprendimų variantus.

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas raštu (testas) ir žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami iki 2013 m. balandžio 30 d. imtinai (14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo „Informaciniuose pranešimuose“ dienos, įskaitant paskelbimo dieną) adresu: Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius, Kęstučio a. 3, 22 kab., LT-20114 Ukmergė.

Telefonas pasiteirauti: (8 340) 60304, 60351.

CV: Mokesčių ir ekonominės analizės skyriaus vedėjo pavaduotojas (užsienio kalbos mokėti nereikia)

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia Mokesčių ir ekonominės analizės skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės (A10) konkursą. Reikalavimai minimalūs: ekonomika + 1 metai darbo patirties. Ypač krinta į akis faktas, kad nėra reikalavimo mokėti bent kokią užsienio kalbą.

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokesčių ir ekonominės analizės skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 10.
II. PASKIRTIS

4. Mokesčių ir ekonominės analizės skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga skyriui priskirtoms funkcijoms vykdyti: juridinių ir fizinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčių administravimui bei vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – rinkliavos už komunalines atliekas) administravimui užtikrinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vedėjo pavaduotojo bendroji veiklos sritis – valstybinės žemės nuomos mokesčio ir vietinės rinkliavos už komunalines atliekas administravimas, finansų valdymas ir apskaita, administruojant valstybinės žemės nuomos mokestį bei vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų.

IV.  SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.
7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės nuomos mokesčio ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimo srityje.
8. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą.
9. Gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės žemės naudojimo viešąjį administravimą, mokesčių už žemės nuomą, rinkliavos už komunalines atliekas apskaičiavimą ir surinkimą.
10. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti siūlymus, gebėti vertinti situaciją ir savarankiškai priimti sprendimus.
11. Mokėti dirbti MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis, mokesčių administravimo savivaldybėse MASIS, RuATIS ir kitomis informacinėmis sistemomis.

12. Mokėti rengti Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus.
13. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo, dokumentų tvarkymo taisykles, gerai valdyti kompiuterinę techniką, mokėti naudotis elektroninėmis duomenų perdavimo ir gavimo  technologijomis, įvairiomis duomenų sistemomis.
14. Išmanyti finansinės apskaitos ir elektroninės bankininkystės pagrindus.
15. Sugebėti bendrauti su interesantais bei valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, būti komunikabiliu ir dalykišku. Gerbti žmogaus teises ir laisves, tarnauti visuomenės ir savivaldybės interesams.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
FUNKCIJOS

16. Vykdo žemės nuomos mokesčio surinkimą ir apskaitymą:
16.1. sistemina duomenis apie išnuomotus ir laisvus valstybinės žemės sklypus ir integruoja juos į informacinę sistemą;
16.2. rengia pranešimus fiziniams asmenims apie metinį mokėtiną valstybinės žemės nuomos mokestį;
16.3 registruoja juridinių asmenų pateiktas deklaracijas, kontroliuoja pateiktos informacijos teisingumą;
16.4. apskaičiuoja mokestines lengvatas mokesčių mokėtojams, remiantis priimtais Savivaldybės tarybos sprendimais.
17. Rengia atsakymus žemės ir  žemės nuomos mokesčio mokėtojams į jų rašytinius prašymus ir skundus, teikia konsultacijas.
18. Rengia taisyklių, tvarkų ir sprendimų, susijusių su žemės, valstybinės žemės nuomos mokesčiais, projektus ir teikia juos tvirtinti Savivaldybės tarybai arba administracijos direktoriui pagal kompetenciją.
19. Tvarko savivaldybės administracijos valstybinės žemės nuomos ir vietinės rinkliavos už komunalines atliekas surenkamąsias sąskaitas, vykdo įmokų integravimą į informacines sistemas MASIS ir RuATIS, vykdo permokų grąžinimą mokesčių mokėtojams bei surinktų įmokų  pervedimą į savivaldybės biudžetą, rengia finansinę atskaitomybę.
20. Vykdo priemones, skatinančias valstybinės žemės nuomos mokesčių ir rinkliavos mokėjimą nustatytais terminais.
21. Pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus sudaromų komisijų veikloje.
22. Formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui bylas, susijusias su atliekamomis funkcijomis;
23. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
24.  Vykdo visas skyriaus vedėjo funkcijas, kai jo nėra.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS

25. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Mokesčių ir ekonominės analizės skyriaus vedėjui.

Duobių taisymui 10 proc. mažesnės lėšos

Laikantis nustatytos tvarkos Kelių direkcijos direktoriaus 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-126 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2013 metais“ (Žin., 2013, Nr. 31-1545) savivaldybėms paskirstyta 134,7 mln. Lt Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.

Gimtoji žemė rašo, kad Ukmergės rajonui šiemet skirta 2 mln. 101,5 tūkst. Lt minėtosios programos lėšų. Ši suma yra beveik 10 proc. mažesnė, nei gauta 2012 metais. Pernai rajonui iš Kelių priežiūros ir plėtros programos atseikėta beveik 2,3 mln. Lt.

Tikėtina, kad ši suma mažės kiekvienais metais, nes Kelių direkcija nuolatos kritikuoja Ukmergės rajono savivaldybę, kad ši savomis lėšomis neprisideda prie bendro kelių remontavimo ir iš biudžeto neskiria nė lito.

Primenu, kad visai nesenai kelininkai įrengė nepravažiuojamą žiedą Želvos miestelyje, kurio projektavimui ir įrengimui išleido 301 tūkst. lt