Rinkimai 2013: Ukmergę atstovauti panoro Antanas Nedzinskas

Ukmergėje nusprendė kandidatuoti buvęs Seimo narys, tikras scenos vilkas Antanas Nedzinskas.

Trumpa dosje:

5. Gimimo data 1981-03-15
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Miklusėnų k.
8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
10. Gimimo vieta Alytus
11. Tautybė lietuvis
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Magistras VU Ryšiai su visuomene 2006
Bakalauras VU Biblioteninkystė ir informacija 2004

13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Liberalų ir centro sąjungos narys
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Lietuvo Respublikos Seimas, Seimo narys 2008 – 2012

16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvo Respublikos Seimas,Seimo narys 17. Visuomeninė veikla –
18. Pomėgiai dainavimas, rašymas, lietuviškų plokštelių kolekcionavimas
19. Šeiminė padėtis nevedęs

Rinkimai 2013: socdemai kelia K. Grybausko kandidatūrą

Lietuvos socialdemokratų partija Ukmergėje vyksiančiuose Seimo rinkimuose kelia skyriaus pirmininko Kazio Grybausko kandidatūrą.

Kandidato dosje:

5. Gimimo data 1954-03-05
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Varinės k.
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 35 straipsnio 12 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? 90 str. 1 d. „Savivaldybės tarybos nario pareigos nesuderinamos su Respublikos Prezidento, Seimo nario, Europos Parlamento nario, Vyriausybės nario pareigomis, su Vyriausybės įstaigos ar įstaigos prie ministerijos vadovo, kurio veikla susijusi su savivaldybių veiklos priežiūra ir kontrole, pareigomis, su Vyriausybės atstovo apskrityje pareigomis, su valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo pareigomis. Be to, savivaldybės tarybos nario pareigos nesuderinamos su tos savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigomis, tos savivaldybės kontrolieriaus ar tos savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojo pareigomis, su tos savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo ar tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartis, pareigomis, su tos savivaldybės biudžetinės įstaigos vadovo pareigomis, tos savivaldybės viešosios įstaigos, tos savivaldybės įmonės vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės kolegialaus valdymo organo (valdybos) nario pareigomis arba tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės vadovo pareigomis.“ Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
9. Ar turite ką nurodyti pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalyje išdėstytus reikalavimus, jeigu taip, įrašykite čia:
89 str. 1 d. „Kiekvienas kandidatas turi viešai paskelbti, jeigu jis po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu (sprendimu) buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo nuosprendžiu (sprendimu) bet kada buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo. Apie tai jis nurodo kandidato į savivaldybės tarybos narius anketoje, nesvarbu, ar teistumas pasibaigęs ar panaikintas. Rinkimų komisijos leidžiamame kandidato plakate ar plakate su kandidatų sąrašu, prie kandidato pavardės turi būti pažymėta: „Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos“. Tai pažymėti neprivaloma, jeigu asmuo okupacinio režimo teismo buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybei.“ Ne
10. Gimimo vieta Martnonių km., Ukmergės raj.
11. Tautybė lietuvis
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis universitetinis Lietuvos žemės ūkio akademija Miškų ūkio inžinierius 1977

13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų

14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos socialdemokratų partija
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2003 – 2006
Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2007 – 2010

16. Pagrindinė darbovietė, pareigos VĮ Ukmergės urėdija, medienos ruošos inžinierius
17. Visuomeninė veikla Lietuvos miškininkų sąjungos narys
18. Pomėgiai Medžioklė, dviračiai, kelionės
19. Šeiminė padėtis vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Zita
20. Vaikų vardai (pavardės) Mindaugas, Rima, Ignas

Rinkimai 2013: nepriklausomas kandidatas Julius Kazėnas

Pirmasis kandidatas, kuris nusprendė išbandyti savo jėgas Seimo nario rinkimuose – Ukmergės miesto bendruomenės pirmininkas Julius Kazėnas.

Trumpa dosje:

5. Gimimo data 1952-10-20
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Ukmergė
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 35 straipsnio 12 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? 90 str. 1 d. „Savivaldybės tarybos nario pareigos nesuderinamos su Respublikos Prezidento, Seimo nario, Europos Parlamento nario, Vyriausybės nario pareigomis, su Vyriausybės įstaigos ar įstaigos prie ministerijos vadovo, kurio veikla susijusi su savivaldybių veiklos priežiūra ir kontrole, pareigomis, su Vyriausybės atstovo apskrityje pareigomis, su valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo pareigomis. Be to, savivaldybės tarybos nario pareigos nesuderinamos su tos savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigomis, tos savivaldybės kontrolieriaus ar tos savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojo pareigomis, su tos savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo ar tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartis, pareigomis, su tos savivaldybės biudžetinės įstaigos vadovo pareigomis, tos savivaldybės viešosios įstaigos, tos savivaldybės įmonės vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės kolegialaus valdymo organo (valdybos) nario pareigomis arba tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės vadovo pareigomis.“ Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
9. Ar turite ką nurodyti pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalyje išdėstytus reikalavimus, jeigu taip, įrašykite čia:
89 str. 1 d. „Kiekvienas kandidatas turi viešai paskelbti, jeigu jis po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu (sprendimu) buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo nuosprendžiu (sprendimu) bet kada buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo. Apie tai jis nurodo kandidato į savivaldybės tarybos narius anketoje, nesvarbu, ar teistumas pasibaigęs ar panaikintas. Rinkimų komisijos leidžiamame kandidato plakate ar plakate su kandidatų sąrašu, prie kandidato pavardės turi būti pažymėta: „Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos“. Tai pažymėti neprivaloma, jeigu asmuo okupacinio režimo teismo buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybei.“ Taip
Jeigu į 9 p. klausimą atsakėte „Taip“ ir norite papildomai apie tai paaiškinti, tai įrašykite čia:
2006m. Panevėžio teismo pripažintas kaltu padares nesunku nusikaltimą, ( savalaikiai nepateikiau deklaracijų) nepadarydamas , nei žmonėms, nei valstybei jokios žalos. Lietuvos respublikos Prezidentės D.Grybauskaitės dekretu Nr.1K-291 man suteikta malonė.
10. Gimimo vieta Dovydiškių km. Ukmergės raj.
11. Tautybė lietuvis
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Nebaigtas aukštasis Žemės ūkio universitetas Nenurodė
Aukštasis universitetinis Leningrado aukštoji partinė mokykla (Šiaurės-vakarų valstybinės tarnybos akademija) visuomenės mokslų dėstytojas 1984
Aukštasis universitetinis Vilniaus valstybinis universitetas pramonės planavimas 1975
13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Jokios
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Joniškio raj.savivaldybė –
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Santarvės fondas, Direktorius
17. Visuomeninė veikla Lietuvos Santarvės fondo steigėjas, Ukmergės miesto bendruomenės tarybos pirmininkas.
18. Pomėgiai dokumentinė ir politinė literatūra, filmavimas
19. Šeiminė padėtis vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Rasa
20. Vaikų vardai (pavardės) Akvilina, Justina

Rinkimai 2013: Tvarka ir teisingumas į Ukmergę siunčia VRM ministrą

2013 metais vyksiantiems Seimo nario rinkimams partija Tvarka ir teisingumas į Ukmergę siunčia dabartinį Vidaus reikalų ministrą Dalį Alfonsą Barakauską.

Trumpa dosje:

5. Gimimo data 1952-06-29
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
10. Gimimo vieta Pakruojo rajono Geručių kaimas
11. Tautybė lietuvis
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Universitetinis Vilniaus universitetas Tarptautiniai ekonominiai santykiai 1990
Universitetinis Kauno politechnikos institutas Mašinų gamybos technologinių procesų automatizavimas 1975

13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų, latvių
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) 1992–2000 m. – Lietuvos liberalų sąjungos narys. Skilus Liberalų sąjungai, nuo 2002 m. – Liberalų demokratų partijos narys. Nuo 2004 m. šios partijos pavadinimas- Tvarka ir teisingumas
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Šiaulių miesto savivaldybės taryba 1997 – 2000
Lietuvos Respublikos Seimas 2000 – 2004
Lietuvos Respublikos Seimas 2006 – 2008
Lietuvos Respublikos Seimas 2008 – 2012

16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimas,Seimo narys 17. Visuomeninė veikla Nenurodė
18. Pomėgiai sodo darbai, Lietuvos meno istorija, žūklė
19. Šeiminė padėtis vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Violeta Barakauskienė
20. Vaikų vardai (pavardės) Neringa ir Vilija

Nauji Seimo nario rinkimai kovo 3 d.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) pripažino nutrūkusiais lapkričio 26 dieną mirusio Lietuvos Respublikos Seimo nario Juliaus Veselkos, išrinkto vienmandatėje Ukmergės rinkimų apygardoje Nr. 61, įgaliojimus. Atsiradus laisvai Lietuvos Respublikos Seimo nario vietai, gruodžio 5-ąją priimtas sprendimas dėl naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Ukmergės rinkimų apygardoje Nr. 61 paskelbimo. Nuspręsta naujus rinkimus surengti 2013 metų kovo 3 dieną.

(Ne) Priklausomas tiekėjas ruošiasi statyti katilinę Ukmergėje

Ukmergės žinios pranešė, kas UAB „Ukmergės katilinė“ ruošiasi Užupio mikrorajone statyti biokuru kurianamą katilinę. Tai Ukmergės žinioms patvirtino ir UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius informuodamas, kad ši įmonė pateikė prašymą parengti prisijungimo prie „Ukmergės šilumos“ trasų technines sąlygas.

Kad tai bus visiškai nepriklausomas tiekėjas sunktu patikėti, nes pasak rekvizitai.lt įmonės UAB „Ukmergės katilinė“ direktorius yra Daumantas Kraujelis, pastaruoju metu vadovavęs UAB „Izobarai“, kuri yra siejama glaudžiais santykiais su rajono vadovybe.

J. Armanavičius grįžo į „Izobaros“ gen. direktoriaus pareigas

Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos narys Juozas Armanavičius grįžo į UAB „Izobara“ generalinio direktoriaus pareigas. Iš pastarųjų Ukmergės politikas buvo pasitraukęs kai įmonės kontrolinis akcijų paketas buvo perleistas verslo fondo valdytojams. Kada ir kokiomis aplinkybėmis įvyko postų perstumdymai sunkumais besikankinančios įmonės viduje oficialiai nepranešama.

Lietuvos žinios:Darbas taryboje iš idėjos – retenybė

Lietuvos žinios atlikusios tyrimą paskelbė, kad tik nedaugelis iš daugiau kaip pusantro tūkstančio vietos politikų savivaldybių tarybose sutinka dirbti visuomeniniais pagrindais. Kitiems tokia mintis nekyla, taip pat netrūksta norinčiųjų gauti didesnį atlygį. Lietuvos žinių žurnalistai pakalbino ir Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos narį A. Kalesniką.

Ištrauka iš straipsnio:

Iš 25 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narių atlygio už laiką atliekant pareigas yra atsisakę du politikai – konservatorius Andrius Kalesnikas ir „darbietė“ Angelė Jokubynienė.

LŽ kalbintas A.Kalesnikas teigė, kad žengti tokį žingsnį jį privertė itin sudėtinga finansinė rajono savivaldybės padėtis. „Tai savotiška mano solidarumo su merijos darbuotojais išraiška“, – tvirtino jis. Politikas tikino, kad taip jis palaiko administracijos darbuotojus, verčiamus nemokamai atostogauti. Taupydama lėšas penktadieniais nedirba beveik visa Ukmergės rajono savivaldybės administracija. „Turiu nuolatinį darbą ir kitą pajamų šaltinį, o merijos tarnautojai to neturi. Tikiuosi, kad į tai bus atsižvelgta ir formuojant kitų metų biudžetą bus skirta pakankamai lėšų savivaldybės administracijos darbuotojų atlyginimams“, – sakė A.Kalesnikas. Jis priminė, kad ir išmokos tarybos nariams už posėdžius nėra didelės – vos 100 ar 200 litų.

Visą straipsnį galite skaityti paspaudę nuorodą:

http://www.lzinios.lt/Tyrimas/Darbas-taryboje-is-idejos-retenybe

Prisiekė naujas Savivaldybės tarybos narys (video)

Lapkričio 30 dieną vyko Ukmergės rajono Savivaldybės tarybos posėdis, kuriame priesaiką davė naujas tarybos narys – 28 metų Andrius Lyška. Priesaiką priėmė Vyriausios rinkimų komisijos narys Julius Jasaitis.

Į Savivaldybės tarybą Andrius Lyška pateko pagal Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą. Savivaldybės taryboje jis pakeitė bendrapartietį Arūną Dudėną, kuris išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą.

Andrius Lyška 2003 metais baigė Jono Basanavičiaus vidurinę mokyklą. 2007 metais Šiaulių universitete baigė muzikos pedagogikos specialybę. 2009 metais toje pačioje aukštojoje mokykloje baigė vadybos ir verslo administravimo magistro studijas. Šiuo metu naujasis Savivaldybės tarybos narys dirba UAB „Makveža“ prekybos centro „Moki-veži“ Jonavos filialo vadovu. Taip pat Vilniaus Gedimino technikos universitete studijuoja statybos inžineriją.

www.ukmerge.lt