Kariuomenės dieną iškilmingas paradas

Penktadienį, lapkričio 23-ją minima Lietuvos kariuomenės diena. 1918 metų vasario 16 dieną buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas, o tų pačių metų lapkričio 23 dieną – sukurta Lietuvos kariuomenė, išleistas pirmasis įsakymas kurti Lietuvos ginkluotąsias pajėgas.

Iškilmingos progos dieną Vilniaus senamiesčio širdimi – Gedimino pr. iškilmingai pražygiavo Lietuvos kariuomenės padalinių atstovai.

Lietuvos kariuomenė buvo kuriama sunkiomis sąlygomis – 1918 metų pabaigoje, po Pirmojo pasaulinio karo, iš Lietuvos traukėsi vokiečių kariuomenė, jos pėdomis žygiavo Raudonoji armija. Pirmieji Lietuvos kariuomenę ėmėsi organizuoti lietuviai karininkai, grįžę iš Rusijos. Mat dar 1917 metais Rusijos lietuvių karių iniciatyva sukurta lietuvių karininkų sąjunga. Buvo sudaryti atskiri daliniai: pusantro tūkstančio karių lietuvių batalionas Vitebske, atsargos batalionas Smolenske, lietuvių batalionas Rovne, Vytauto Didžiojo batalionas Sibire ir kiti. Tačiau karininkų sąjunga ir daliniai buvo priversti išsiskirstyti po Spalio revoliucijos.

Meras neprisiima atsakomybės ir skundžia teismo sprendimą

Beveik prieš metus neblaivus prie vairo sėdęs rajono meras Algirdas Kopūstas, nesutikdamas su rajono Apylinkės teismo nutarimu, apskundė jį aukštesnės instancijos teismui.

Apylinkės teismas administracinių teisės pažeidimų bylą, kurioje administracinėn atsakomybėn dėl transporto priemonės vairavimo apsvaigus nuo alkoholio buvo patrauktas A. Kopūstas, išnagrinėjo spalio 22-ąją. Teismo nutarimu rajono merui buvo paskirta 1 000 litų bauda su teisės vairuoti transporto priemonę atėmimu vieneriems metams. Šis nutarimas per 20 dienų galėjo būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui. A. Kopūstas šia teise ir pasinaudojo.

Rajono mero vairuojamą nuosavą automobilį „Toyota Land Cruiser“ Lietuvos kelių policijos tarnybos pareigūnai, vykdydami patruliavimą Ukmergės mieste, sustabdė praėjusių metų lapkričio 25-ąją, 18.12 valandą, Vilniaus gatvėje. Pareigūnai pastebėjo, jog nuo vairuotojo sklinda alkoholio kvapas, todėl paprašė pasitikrinti blaivumą. Rajono vadovui buvo nustatytas lengvas girtumo laipsnis – alkotesteris užfiksavo 0,81 promilės alkoholio. Tačiau meras su tuo nesutinka.

www.gzeme.lt 

Nemokamos atostogos – ne išeitis

Praėjusią savaitę Ukmergės spaudoje pasirodė pranešimas, kad trūkstant lėšų darbo užmokesčiui, Ukmergės rajono savivaldybės administracija lapkričio mėnesį penktadieniais nedirbs.

Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Andrius Kalesnikas kritiškai vertina tokį rajono vadovybės veiksmą ir ragina efektyvinti biudžeto lėšų panaudojimą ir ieškoti kitų taupymo priemonių.

„Aš nemanau, kad nemokamos atostogos yra išeitis. Esu įsitikinęs, kad darbo užmokestis ir lėšos, skirtos užtikrinti rajono gyventojų saugumui, negali būti karpomos. Šiandien turime suvokti, kad tik efektyviai dirbdamas savivaldos mechanizmas gali generuoti naujus projektus ir pajamas į rajono biudžetą“, – teigė A. Kalesnikas.

Kokių priemonių turėtų imtis valdžia, siekianti suderinti Ukmergės rajono savivaldybės biudžetą bei išvengti priverstinių neapmokamų atostogų? Taupymo sprendimų yra daug, tereikia ryžtingų ir tvirtų žingsnių. Pats pirmas žingsnis – valdantieji turėtų mažinti komandiruočių ir kitokio pobūdžio išvykų skaičių neduodančių apčiuopiamo rezultato, o tik priminančių poilsines keliones.

Piliečių tribūna. Veprių bažnyčios bokštui atstatyti ieškoma milijono litų (video)

Praėjusią savaitę į rajono savivaldybę atkeliavo merui Algirdui Kopūstui, savivaldybės administracijos direktoriui Juozui Varžgaliui ir Savivaldybės tarybai adresuotas kreipimasis. Jį pasirašė Kauno arkivyskupas, kunigai, Veprių bažnyčios pastoracinės tarybos nariai, parapijos tikintieji, visuomeninės organizacijos „SOS Vepriuose“ vadovas ir nariai, akademikas Zigmas Zinkevičius.

Vienas iš šio kreipimosi iniciatorių, VO „SOS Vepriuose“ direktorius Romas Petras Šaulys „Gimtajai žemei“ sakė, kad rajono valdžios prašoma skirti finansinę paramą numatytam įgyvendinti projektui – Švč. Mergelės Marijos Rožinio bažnyčios bokšto atstatymui.

R. P. Šaulio teigimu, 1944 metų liepos 24 dieną besitraukdama vokiečių kariuomenė susprogdino Veprių bažnyčios varpinės bokštą, kuris buvo maždaug 40 metrų aukščio. Tuo pat metu buvo apgadinta bažnyčia, dužo dauguma vitražų bei visi trys bokšte buvę varpai. Po Antrojo pasaulinio karo, daugiausia vietos gyventojų pastangomis ir lėšomis, bokštas atstatytas žemesnis, toks jis stovi ir dabar. Parapijos tikinčiųjų surinktos duženos buvo suklijuotos ir perkeltos į bažnyčią. Ši relikvija, primenanti Antrojo pasaulinio karo baisumus, Veprių bažnyčioje saugoma iki šiol.

2010 metais Veprių bažnyčia minėjo 100 metų jubiliejų. Ta proga per Sekminių atlaidus bažnyčios šventoriuje pašventintas naujas varpas, kuris buvo nulietas Lenkijos miestelyje Tacišove esančioje liejykloje. Jį parapijai dovanojo vepriškiai Gražina Genovaitė Šaulienė ir R. P. Šaulys, prie jo atstatymo prisidėjo kiti geradariai. Tų pačių metų rudenį šventoriuje suskambo ir antrasis varpas. Šiais metais į Veprius atkeliavo trečias varpas.

„Kelerius metus brandinau idėją atstatyti per karą sudaužytus visus tris bažnyčios varpus. Ilgai domėjausi, kur ir kaip būtų galima įgyvendinti šį sumanymą, ieškojau rėmėjų. Įgyvendinti idėją nebuvo taip paprasta, bet rankų ir toliau nenuleidžiu. Dabar varpai pritvirtinti ant specialių konstrukcijų, kurios stovi šventoriuje. Tačiau jie turėtų skambėti bažnyčios bokšte. Kad ten būtų galima įkelti varpus, reikia rekonstruoti bokštą ir sugrąžinti pirmykštę jo išvaizdą“, – sakė VO „SOS Vepriuose“ vadovas.

R. P. Šaulys kartu su Veprių ir Deltuvos klebonu Gintautu Naudžiūnu, tai suderinę su arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi, užsakė varpų įkėlimo į Veprių bažnyčios bokštą projektą. Jo vertė – 100 tūkst. Lt. Taip pat parengtas bažnyčios bokšto atstatymo projektas. Jį paruošusių specialistų iš Alytaus, grupės „Atgimstantys varpai“ skaičiavimais, atstatymo darbams reikėtų 1 milijono litų.

„Veprių bažnyčios bokšto atstatymo projektas yra reikšmingas ne tik todėl, kad maldos namai atgautų pirmykštę savo išvaizdą. Bažnyčia vėl būtų tokia, kokią ją suprojektavo architektas Vladislovas Stipulkovskis. Be to, bokšte vėl skambėtų varpai, jie kviestų maldai tikinčiuosius. Vepriai nėra eilinė parapija. Miestelio pasididžiavimas – Kalvarijos, kurios laikomos vienu žymiausių tikinčiųjų lankytinų vietų Vidurio Lietuvoje“, – pasakojo R. P. Šaulys.

Projekto iniciatorius pažymėjo, jog bažnyčios bokšto atstatymui ir varpų įkėlimui pritaria daug Veprių parapijos tikinčiųjų, kraštiečių, iškilių Lietuvos žmonių. Ypač jam reikšmingas arkivyskupo S. Tamkevičiaus, kraštiečio akademiko Z. Zinkevičiaus pritarimas bei palaikymas.

„Mes manome, kad šis projektas yra reikšmingas visai Ukmergei. Todėl nusprendėme kreiptis į rajono vadovus, Savivaldybės tarybą ir prašyti suteikti finansinę pagalbą“, – sakė R. P. Šaulys, kuris šį prašymą ketina išdėstyti ir ketvirtadienį vyksiančiame Savivaldybės tarybos posėdyje, piliečių tribūnoje.

www.gzeme.lt