Savivaldybės derybų įgūdžiai: už šiukšles mokėsime dvigubai brangiau

Nepriklausomybės akto signataras K. Grinius paskelbė informaciją, kad nuo rugsėjo ukmergiškiai už šiukšles mokės beveik dvigubai brangiau –  244 Lt  už vienos tonos atliekų išvežimą.  Nesenai vykusios apklausos metu buvo apklaustos trys įmonės su kuriomis vėliau buvo vedamos derybos dėl kainos. Atviro konkurso metu laimėjusi „Ukmer­gės paslauga“  šią paslaugą iki šiol vykdė už 128,88 Lt/t.

Artimiausiu metu pasistengsiu pateikti daugiau informacijos.

Šilumos ūkio apkasuose ir toliau šmėkščioja politikų veidai

Vilkmerge.lt 

Bliūkšta rajono vadovų pažadai, atsiėmus šilumos ūkį iš privačios bendrovės, sumažinti šilumos kainą gyventojams. Nors šiuo metu tik aštuoni šalies rajonai už šilumą mokėjo brangiau nei ukmergiškiai, tačiau tai dar ne pabaiga. Savivaldybės valdoma UAB „Ukmergės šiluma“, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (VKEKK), pateikė naują bazinės šilumos kainos projektą. Jame prašoma dar didinti šilumos kainą. Maža to, savivaldybės valdoma įmonė dėl beveik šimto gyventojų skolų jau kreipėsi į teismą.

Jei VKEKK pritars naujam kainos projektui, brangiau nei ukmergiškiams šiluma kainuos tik šešiuose šalies miestuose. Tuo tarpu kuomet šilumą tiekė UAB „Miesto energija“, šiluma brangiau kainavo vienuolikai miestų. Į privačiai bendrovei nustatytą kainą dar buvo įtrauktas beveik milijono litų per metus nuomos mokestis savivaldybei. Šilumos kilovatvalandės kainoje tai buvo daugiau nei 1,5 cento. Tad jei iš šilumos kainos išėmus ir šiuos centus, ukmergiškiai būtų pakilę į aštuonioliktą vietą. Be to kainoje dar du centai buvo pridėti dėl nepadengtų kuro sąnaudų.

Liepos mėn. šiluma ukmergiškiams kainavo 33,25 ct/kWh su PVM. Kainos projekte savivaldybės valdoma bendrovė šią kainą prašo didinti daugiau nei 2 ct, iki 35,39 ct/kWh. Šie du centai kainoje, vartotojų pinigines mieste per metus patuštintų beveik 1,5 mln. litų. Šventupės gyvenvietėje šiluma dabar kainuoja 21,22 ct/kWh. Projekte prašoma šia kainą gyventojams didinti beveik dešimčią centų, iki 30,28. Tad šventupiškiai savivaldybės įmonei per metus sumokėtų virš dviejų šimtų tūkstančių litų daugiau.

Per metus UAB „Ukmergės šiluma“ planuoja beveik 150 tūkst. litų mažiau nei UAB „Miesto energija“ priskaičiuoti turto nusidėvėjimui. Daugiau nei du šimtus tūkstančių tikimasi sutaupyti darbo užmokesčio fonde. Tačiau savivaldybės įmonė norėtų turėti keliasdešimt tūkst. didesnį pelną. Stulpelis, pasislėpęs po grafa kitos išlaidos, išliko toks pats kaip UAB „Miesto energija“ valdymo laikais. Įmonė per metus norėtų gauti apie 400 tūkst. Lt kompensaciją už ekstremalios situacijos metu nuostolingai tiektą šilumą.

Daugiau nei du kartus, apie 150 tūkst. litų daugiau, įmonė prašo didinti ir remonto sąnaudas. UAB „Ukmergės šiluma“ 2011-2012 m. I ketvirčio ūkinės finansinės veiklos patikrinimą atlikusi Kontrolės ir audito tarnyba, šioje išlaidų eilutėje aptiko nemažai pažeidimų. Tikrintojai nustatė, jog savivaldybės įmonė didžiąją dalį remonto darbų pirko iš įmonių, kurių savininkai rajono Tarybos nariai. Be to, išrašytose sąskaitose būdavo padidinti darbų kiekiai ir kainos. Nustatyti du atvejai kuomet pinigai už darbus buvo sumokėti, nors ten ir niekas neatlikta. Iš bendrovės lėšų buvo perkami automobiliai, kompiuteriai, kondicionieriai, telefonai. Taip pat mokamos premijos darbuotojams.

Panašu, kad politikai – verslininkai ir toliau bando kišti rankas prie už šilumą gyventojų sumokamų pinigų.

Vienas Jaunimo g. gyventojas stebėjosi neūkišku bendrovės darbu. Kad surastų trukusią vamzdžio vietą, darbininkai ardė šaligatvius ir iškasė net aštuonias duobes. Prieš porą savaičių vyriškis teigia, kad šalia remontuojamos trasos pastebėjo maždaug pusdienį su kažkokiu aparatu dirbantį bendrovės „Izobara“ įkūrėją ir vieną iš savininkų, taip pat rajono Tarybos narį, Ūkio komiteto pirmininką Juozą Armanavičių. Atvykus, skaitytojo informacija pasitvirtino.

Vilkmerge.lt J.Armanavičius, remontuojamos trasos vietoje, teigė, jog jis tik padeda kuo gali savivaldybės valdomai bendrovei. Beje, šis politikas beveik niekada Tarybos posėdžiuose nenusišalina nuo šilumos ūkio klausimų svarstymų ir visuomet būna vienas aktyviausių diskusijose.

Kokia bus nauja šilumos kaina paaiškės ne greičiau nei per du mėnesius. Įstatyme numatyta, jog ,,Šilumos tiekėjas, kuris realizuoja ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, vadovaudamasis šilumos kainų nustatymo metodikomis ir atsižvelgdamas į savivaldybės institucijos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pastabas, parengia ir teikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai bei savivaldybės institucijai šilumos bazinės kainos projektą.

Savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 dienų teikia Komisijai bazinės kainos suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas pastabas. Komisija, išnagrinėjusi savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 dienų jų negavusi, ne vėliau kaip per 15 dienų nustato šilumos bazinę kainą.

Mano komentaras šia temai

Nesenai Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktas patikrinimas akivaizdžiai parodė, kad Ukmergės šilumos ūkyje po ekstremalios situacijos skraiste slepiasi betvarkė. Revoliucinėmis nuotaikomis gyvenus rajono valdžia nuolatos kartojo, kad šilumos kaina bus 20 – 30 proc. pigesnė, tačiau akivaizdžiai negeba pažadų įgyvendinti. Savivaldybė yra tikroji šilumos ūkio savininkė, tad savivaldybės vadovai privalo atsakyti už visas pasekmės tenkančias mūsų rajono gyventojams. Ukmergės buvimas tarp 5 savivaldybių, kuriose šiluma kaina yra didžiausia, parodo visišką rajono mero negebėjimą tvarkytis su šilumos ūkiu ir užtikrinti kaip įmanoma mažiausią kainą vartotojams. Esu įsitikinęs, kad būtina nedelsiant imtis priemonių, kurios priverstų šilumos tiekėjus sumažinti sąnaudas, atsisakyti nereikalingų išlaidų ir investicijų, o visos lėšos būtų naudojamos racionaliai ir skaidriai.

Misija neįmanoma: karjera savivaldybėje

Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir toliau skelbia sunkiai suvokiamus konkursus laisvoms pareigybėms užimti. Šį kartą mano dėmesį patraukė konkursas į laisvą karjeros valstybės tarnautojo – Strateginės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybę.

http://www.vtd.lt/index.php?1834927113 

Bene pirmą kartą, rengiant konkursus tarp reikalavimų atsiranda magistro kvalifikacinio laipsnio turėjimas. Pažymėtina, kad to pačio skyriaus vadovo pareigybes užimti užtenka bakalauro kvalifikacinio laipsnio (jo nereikėjo ir Mokesčių skyriaus vedėjo pareigoms užimti).

Dar labiau suglumino anglų kalbos B1 arba vokiečių kalbos A1 mokėjimas. Nors vokiečių kalba yra oficiali ES kalba, tačiau kokios naudos gali turėti A1 mokėjimas? Kas yra A1 lygis gali pasiskaityt žemiau esančiame pareigybės aprašyme.

A1 lygis

SUPRATIMAS

Gebu suprasti žinomus žodžius ir pačias bendriausias frazes apie save, šeimą bei artimiausią aplinką, jeigu žmonės kalba lėtai ir aiškiai.
Skaitymas Gebu suprasti įprastus pavadinimus, žodžius ir labai paprastus sakinius, pvz., iš skelbimų, plakatų ar katalogų.

KALBĖJIMAS 

Gebu vartoti paprastas frazes ir sakinius gyvenamajai vietai bei pažįstamiems žmonėms apibūdinti.
Monologas Gebu parašyti paprastą, trumpą tekstą ant atviruko, pvz., šventinį sveikinimą. Gebu į nustatytos formos dokumentus įrašyti asmens duomenis, pvz., viešbučio registracijos lapelyje įrašyti savo pavardę, tautybę, adresą.

RAŠYMAS

Gebu parašyti paprastą, trumpą tekstą ant atviruko, pvz., šventinį sveikinimą. Gebu į nustatytos formos dokumentus įrašyti asmens duomenis, pvz., viešbučio registracijos lapelyje įrašyti savo pavardę, tautybę, adresą.

Kad pareigybės aprašymas yra pritaikytas konkrečiam konkursui, o gal ir konkrečiam žmogui galima manyti iš pareigybinio aprašymo failo pavadinimo – 2012-05-21 Nr14-12-128P (konkursui).

Kas vadovaus Tarybos sekretoriatui kol kas neaišku

Rugpjūčio 17 d. savivaldybėje vyko konkursas rajono Savivaldybės tarybos Sekretoriato vedėjo pareigoms užimti.
Konkurse dalyvavo aštuonios pretendentės. Jos sprendė testą, dalyvavo pokalbyje, buvo tikrinamas užsienio kalbos mokėjimas.

Jau kitą dieną po konkurso (oficialiai rezultatai įsigalioja tik po 3 dienų) buvo paskelbtas oficialus savivaldybės pranešimas, kad sekretoriatui vadovaus Asta Mištautė, tačiau niekur neskelbta, kad dėl galimų procesinių pažeidimų, konkurso rezultatai yra apskųsti.

Šilumininkai ne „kiaulės“, jie vasara (ne)dirba

 

Nesenai visoje šalyje nuvilnijęs skandalas apie Vilniaus savivaldybės įmonės UAB „Grinda“ „efektyvų“ darbą, panašu, kad užkrėtė ir Ukmergės šilumininkus.

Jau kelinta savaitė vyksta kasinėjimai po beveik visą Pivonijos mikrorajoną, tačiau apie efektyvų darbą čia kalbėti būtų labai sunku.

Apie 15 val. nuvykęs į objekto vietą pastebėjau, kad darbininkai dirbti tikrai nepersistengia. Tiksliau darbas išvis joks nevyko, o keli vyriškai tik nerangiai ramstė automobilio duris taip „stumdami laiką“ iki darbo pabaigos. Juk kiekviena diena, valanda, net minutė vėliau labai lengva ranka atsigula į darbų aktus, sąskaitas faktūras. Net neabejoju, kad po kelių mėnesių pakėlus sąskaitas faktūras, paaiškės, kad nerangus šilumininkų darbas mums (UAB Ukmergės šiluma vartotojams) kišenes patuštins keliasdešimt tūkstančių litų. Ne veltui „Gimtoji žemė“ yra citavus UAB Ukmergės šilumos direktoriaus auksinius žodžius: „Šilumininkai ne „kiaulės“, jie vasara nedirba“.

Pažymėtina, kad šią  savaitę kelias dienas nemažas skaičius gyventojų neturėjo karšto vandens, tačiau apie būsimą nepatogumą nei skelbimų lentose, nei UAB Ukmergės šiluma kelis tūkstančius kainavusioje internetinėje svetainėje informacijos rasti nepavyko.

 

Šiukšlėmis perpildyti konteriai Želvos seniūno nedomina?

Jau nebe pirmą kartą pastebiu, kad kaimo vietovėse šiukšlės netelpa į konteinerius. Dėl šios problemos kreipiausi į Želvos seniūną ir savivaldybės administraciją, siūlydamas atkreipti dėmėsi, ypač vasaros laikotarpiu, į esančią problemą. Manau, kad seniūnai privalo reguliariai patikrinti ar nėra konteinerių trūkumo, nes pakelėse vaizdas tikrai „nepuošia“ rajono.

Nuotrauka daryta praeitą savaitę Želvos sen. Sauginių km. (kelių 2084 ir 4815 sankryžoje)

 

Lietuvos rytas: Keli ilgieji savaitgaliai – ne iš gero gyvenimo

Ukmergės rajono savivaldybės administracija nutarė trumpinti darbo dienų skaičių – keturis mėnesius po vieną penktadienį nedirbti.

Tokį savivaldybės sprendimą vertinu tik neigiamai. Ir taip stringa įvairūs projektai, sprendimai, dabar bus dar sunkiau. Jei pinigai nebūtų išmėtyti kur nereikia, darbo užmokesčio fonde deficito nebūtų. Savivaldybės administracijos skyrių reforma buvo įgyvendinta neefektyviai, nes pirmiausia ieškota, ką įdarbinti iš savų, o ne kaip sumažinti darbuotojų skaičių

Plačiau  galite skaityti Lietuvos ryte