J. Veselka prisipažino esąs Rusijos šnipas

Ukmergėje rinktas LR Seimo narys J. Veselka oficialiai, Seimo posėdžio metu, prisipažino esantis Rusijos šnipu. „Aš prisipažįstu visiems Lietuvos saugumiečiams, visokiems kovotojams už nepriklausomybę, aš esu Rusijos šnipas“ – teigė J. Veselka. Pastarasis parlamentaras buvo vienintelis Seimo narys balsavęs prieš Lietuvos energetinę nepriklausomybę užtikrinantį projektą – Suskystintų dujų terminalo statybą reglamentuojantį įstatymą.

Nesenai išplatintoje Valstybės saugumo departamento metinės ataskaitos apraše pabrėžiama, kad užsienio šalių agentai ir struktūros aktyviai dalyvauja mūsų šalies politinėse peripetijose  finansuodami žiniasklaidą ir kitką.

Rajono vadovai pradeda persekioti juos kritikuojančius gyventojus?

 Rajono savivaldybės administracijos direktorius Juozas Varžgalys kreipėsi į Ukmergės policiją, jog ši nustatytų, kas interneto komentaruose burnoja ant savivaldybės vadovų. Aštrūs skaitytojų komentarai pasirodė po vilkmerge.lt paskelbtais straipsniais: „Įtariama, kad politikė vairavo automobilį neblaivi“, „Gindamasis meras puola žurnalistus“, „Lietuvos aukščiausiasis teismas stabdo Ukmergės politikų savivalę“.

Kritika yra demokratijos forma ir su ja reikia susitaikyti. Manau, kad toks kreipimasis – tai Ukmergės rajono vadovybės bejėgiškumo ir negebėjimo pripažinti savo klaidas pavyzdys. Jei rajono valdymas iš esmės nesikeis – valdžiai teks susitaikyti ir su dar kritiškesnėmis Ukmergės rajono gyventojų nuomonėmis. Kaip Tarybos narys, nieko įžeidžiančio komentaruose nematau ir esu įsitikinęs, kad tai bandymas pažaboti vieną iš demokratijos formų, esant nepalankioms žinioms apie amoralius rajono vadovybės veiksmus.

Plačiau galite skaityti čia

http://www.vilkmerge.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=5252:rajono-vadovai-pradeda-persekioti-juos-kritikuojanius-gyventojus&catid=45:naujienos&Itemid=173

Ukmergės TVIC vadovaus J. Stalionė

Turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus konkursą laimėjo Justina Stalionė, kuri pastaruoju metu dirbo savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriuje.

Dalyvauti konkurse dokumentus buvo pateikę 6 kandidatai. Vienam kandidatui neatvykus, konkurse dalyvavo 5 pretendentai, 4 jų iš Ukmergės.

Konkurso metu dalyviai turėjo pristatyti savo veiklos programas ir atsakyti į  komisijos narių klausimus.  Klausant atsakymų pasigedau konkrečių siūlymų kaip pritraukti atvykstamąjį turizmą ir kokius naujus maršrutus galėtų pasiūlyti naujasis vadovas.  Pretendentai gana silpnai pasirodė teisinėje srityje pasiteiravus kokiais teisės aktais jiems teks vadovautis būnant direktoriumi.

Nors konkursas ir įvyko, jo rezultatus galima skųsti dar tris darbo dienas. Jeigu apskundimo nebus, naują direktorę birželio 28 dienos posėdyje tvirtins rajono taryba.

Ši vieta laisva buvo nuo pernai metų gruodžio 20 dienos, kai iš darbo išėjo buvusi direktorė Vida Meliūkštienė. Konkursas į šias pareigas ilgą laiką nebuvo skelbiamas. Gegužės mėnesį savivaldybei iš Ūkio ministerijos perėmus visas dalininko teises centras tapo visiškai pavaldus savivaldybei.

Mažosios bendrijos – šeimos verslo pradžia

Seime svarstomas Mažųjų bendrijų (MB) įstatymo projektas, įteisinsiantis dar vieną verslo organizavimo teisinę formą – mažąsias bendrijas, skirtas smulkiajam verslui pradėti ir plėtoti.

Pasak vieno iš šio projekto iniciatorių, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūno pavaduotojo, Ekonomikos komiteto nario Vaidoto Bacevičiaus, iniciatyva steigti mažąsias bendrijas kilo iš pačių verslininkų, sakančių, kad tokios verslo vystymo juridinės formos Lietuvoje trūksta.

Ūkio ministerijos nuomone, priėmus įstatymą gali būti įsteigiama bent 1 tūkst. mažųjų bendrijų kasmet. Pats įstatymo rengimo procesas užtruko dvejus metus, kol pavyko nušlifuoti galutinį jo projektą.

Tokia verslo steigimo forma ypač priimtina žmonėms, manantiems, kad gali patirti sėkmę versle, bet neturintiems didelių pradinių finansinių išteklių. Be to, MB dalininkas nerizikuoja savo turtu taip kaip individualios veiklos vykdytojas ar tokios įmonės savininkas.

„Mažąsias bendrijas ypač tinka steigti žmonėms, bijantiems, kad pradiniame verslo steigimo etape visas jų turimas minimalus kapitalas, kurį jie galėtų panaudoti verslo kūrimui ir plėtrai, gali būti tiesiog „suvalgytas“ dėl formalių bazinių reikalavimų, taikomų uždarosioms akcinėms bendrovėms arba kokiai nors kitai verslo organizavimo formai. Pavyzdžiui, dabar bendrovėms (AB, UAB) privaloma įsteigti įmonės vadovo ir vyr. finansininko pareigybes. Tai suponuoja tam tikrą situaciją, kai verslas dar neturi pajamų, bet jau privalo mokėti atlyginimus darbuotojams, t.y. patirti nemažų sąnaudų. Akcininkai bendrovėje negali tokių sąnaudų perkelti į ateitį, kai bus gautos pajamos (pelnas). Kitaip tariant, sukuriamos pinklės verslui sužlugti dar net neprasidėjus, o jo steigėjui patirti nuostolių, – naujos verslo steigimo formos būtinybę trumpai apibūdino Seimo narys ir pridūrė, – MB gali samdyti darbuotojus pagal darbo sutartis. Bet kai prireikia, o ne vien dėl formalumo“.

Ši forma labiausiai orientuojama šeimos pagrindu kuriamam verslui ir jos pranašumas tas, kad steigėjai gali neturėti darbo santykių, bet jau pradėti veiklą, generuoti pajamas ir užsiiminėti komercine veikla. Rizika, ar pavyks surasi verslo nišą, ar produktas bus konkurencingas, išlieka, bet ji minimizuojasi tuo, kad nėra sąnaudų darbo santykiams ir mokant bazinius mokesčius, bent jau pradžioje, kol mažojoje bendrijoje veikia tik akcininkai.

Mažosios bendrijos – tai ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Jam steigiant nereikalaujama minimalaus įstatinio kapitalo. Jis būtų formuojamas asmeniniu MB steigėjo ar nario įnašu, kuriuo galėtų būti bet koks nuosavybės teise asmeniui priklausantys turtas (pinigai ar kitoks turtas). Be to, tokios bendrijos būtų paprasčiau valdomos. Tais atvejais, kai MB narių susirinkimas būtų ir MB valdymo organas, vadovas nebūtų skiriamas, o MB narių susirinkimas priimtų sprendimus visais veiklos klausimais.

Jei atsiranda pelnas, tai tos bendrijos steigėjai-nariai, neturintys darbo santykių, bet esantys bendrijos bendrasavininkiai, turi teisę išimti iš bendrijos gautas pajamas ar pelną, bet prieš tai sumokėję visus mokesčius valstybei. Jie neturi jokių kitų išimčių palyginti su akcinės bendrovės akcininkais, kurie išsimoka akcininkams dividendus irgi tik sumokėję visus mokesčius valstybei.

Reikia pabrėžti, kad MB juridinei formai taikoma lygiai tokia pati atsakomybė, kaip ir bet kuriai kitai verslo formai.

„Mažųjų bendrijų įstatymo projekte numatyta, kad joje gali būti ne daugiau kaip 10 steigėjų. Jei verslas seksis, atsiras poreikis pritraukti daugiau investuotojų, mažosios bendrijos galės būti reorganizuotos į UAB arba AB“, – sakė Seimo Ekonomikos komiteto narys V. Bacevičius.

Administracijos direktoriaus rezervo lėšos galės būti naudojamos tik ekstremaliosioms situacijoms

Seimas priėmė Biudžeto sandaros įstatymo pataisą, kuria nutarė patikslinti nuostatą dėl savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo.

Pagal priimtą pataisą savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšos galės būti naudojamos tik ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti savivaldybių tarybų nustatyta tvarka. Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte, tokiu būdu siekiama užtikrinti racionalų ir efektyvų savivaldybių biudžetų lėšų panaudojimą.

Dabar galiojančios Biudžeto sandaros įstatymo nuostatos numato, kad savivaldybės gali sudaryti savivaldybės administracijos direktoriaus rezervą, kuris turi būti ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų savivaldybės biudžeto asignavimų sumos. Tačiau įstatymas leido, kad šios lėšos gali būti naudojamos ne tik ekstremalių situacijų padariniams likviduoti, bet ir kitoms reikmėms pagal savivaldybių tarybų nustatytas taisykles.

Parengta pagal www.lrs.lt  

UAB Ukmergės šiluma direktorius R. Ragauskas: „Šiluminininkai, jūsų manymu, kiaulės?“

Laikraštyje „Gimtoji žemė“  išspausdinta gyventojos nuomonė, kad šilumos tiekimo įmonė profilaktinius darbus galėtų atlikti ne pavasarį, kai lauke dar vėsu, o vidurvasarį (tuomet dauguma žmonių, mokiniai atostogauja, be to, ir vandens telkiniai būna įšilę, juose jau galima maudytis, tad tvarkytis buityje nebūtų taip sudėtinga) sulaukė audringos UAB Ukmergės šiluma direktoriaus R. Ragausko reakcijos. Užuot ramiai paaiškinęs situacija atšovė – „O šiluminininkai, jūsų manymu, kiaulės? Jiems atostogų nereikia?..  Reikia suprasti, kad direktorius nori atostogų šiltuoju metų laikotarpiu, tad vardan jo patogumo – mūsų rajono gyventojai gali ir pakentėti (R. Ragauskas yra Prienų r. gyventojas)

Primename, kad  UAB Ukmergės šiluma vadovui nelengvos dienos – juk įmonei, dėl politinių žaidimų tenka išgyventi ne pačius geriausius laikus, bet raginu vadovą su žurnalistais ir ypač gyventojais bendrauti korektiškiau.

Vyko paroda – konferencija „Ukmergės verslas 2012“

Birželio 1 dieną Ukmergėje surengta verslo paroda „Ukmergės verslas 2012″. Renginys organizuotas įgyvendinant Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų vykdomą projektą „Lietuvos įmonių verslumo ir konkurencingumo tarptautinėse rinkose skatinimas naudojantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų paslaugomis“, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis.

Tuo metu Ukmergėje lankėsi ir Ūkio ministras Rimantas Žylius, kuris pirmąją vasaros dieną praleido Ukmergėje bendraudamas su vietos verslininkais.

Konferencijos metu, pranešime „2014 – 2020 perspektyva“, ūkio ministras, pristatė prognozes verslui ateinantiems šešeriems metams, verslo aplinkos gerinimo iniciatyvas, dalinosi ekspertų įžvalgomis.

Ukmergės rajono ekonominę apžvalgą ir perspektyvas apžvelgė rajono vicemeras Regimantas Baravykas. Ukmergės rajono metalo sektorių – UAB „Stansefabrikken“ gen. direktorius Virginijus Jukštas, medienos pramonę pristatė UAB „Likmerė“ gen.direktorius Mindaugas Kasmauskis. Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo direktorė Angelė Andrikonienė pasidalino Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo patirtimi ir pasiekimais, Lietuvos ir pasaulio makroapžvalgą pristatė „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis.

www.vilkmerge.lt 

Panika dėl atliekų virto šnipštu?

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos specialistai gąsdinę, kad nuo birželio mėn. neaišku, kas teiks atliekų vežimo paslaugas rajone, nes dabartinis operatorius UAB Ukmergės paslauga pateikė prašymą nutraukti sutartį. Tačiau praėjus trisdešimt dienų nuo prašymo pateikimo paaiškėjo, kad sutartis nėra nutraukta ir operatorius atliekas veža ta pačia kaina kuria ir įsipareigojo daryti laimėdamas viešųjų pirkimų konkursą.

Neaiškumai lieka, nes mero sudaryta darbo grupė atliekų klausimams spręsti taip darbo ir nėra pradėjusi.

Pažymėtina, kad  savivaldybės administracija jau bandė palengvinti gyvenimą atliekų vežėjau ir nuimti prievolę plauti nuosavų namų konteinerius, tačiau ši prievolė liko, bet dėl valdininkų pasyvumo ir toliau nėra vykdoma.

Atliktos kratos Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centre

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Vilniaus valdybos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) 228 straipsnis), neteisėto nuosavybės teisių įregistravimo (BK 2281 str.), netinkamo pareigų atlikimo (BK 229 str.) ir dokumentų suklastojimo (BK 300 str.).

Ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus duomenų, kad rengiantis Vilniaus mieste statyti Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginį (atliekų rūšiavimo liniją) ir siekiant įgyti teises į šio įrenginio statybai reikalingą žemės sklypą buvo suklastoti oficialūs dokumentai, kurių pagrindu neteisėtai buvo įregistruota nuosavybės teisė bei išnuomotas valstybei priklausantis žemės sklypas.

Atlikdami šį ikiteisminį tyrimą, 2012 m. birželio 4 d. STT Vilniaus valdybos pareigūnai atliko kratas ir dokumentų poėmius Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centre (VAATC), Valstybinėje įmonėje „Registrų centras“, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos bei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritoriniuose padaliniuose. Kratos taip pat atliktos keliose uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurios, kaip įtariama, dalyvavo tiriamose nusikalstamose veikose.

Ukmergės rajono savivaldybės Taryboje abejonės dėl VAATC veiklos skaidrumo buvo iškilusios, kai buvo pateikta informacija apie 2011 metų veiklą. Tarybos sprendimu, dėl galimų pažeidimų, buvo nepritarta 2011 metų veiklos ir finansinėms ataskaitoms.

Daug neaiškumo Taryboje teko susidurti ir ieškant pritarimo Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginio finansavimui. Remiantis šios dienos STT veiksmais, akivaizdu, kad abejonės buvo pagrįstos.

Ukmergės rajono savivaldybė yra smulkioji VAATC dalininkė.

Parengta pagal STT.lt informaciją