Valdantieji kerštauja ir vykdo tiesiognį spaudimą

Po Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos posėdžio paaiškėjo skandalinga informacija. Valdantieji už mano aktyvumą Ukmergės rajono Tarybos posėdžiuose nusprendė atkeršyti ne man tiesiogiai, o per TS – LKD Ukmergės skyriaus pirmininkę J. Galiauskienę.

Anot vieno iš valdančiųjų atstovų V. Spruogio, dėl to, kad kreipiausi į Etikos ir procedūrų komisiją, dėl pastarojo veiksmų, kuriais jis supainiojo viešuosius ir privačius interesus Ukmergės PSPC vyr. gydytoja dar ilgą laiką negaus jai priklausančios kintamosios atlyginimo dalies, kurią turi nustatyti Ukmergės rajono savivaldybės Taryba.

 Mano giliu įsitikinimu, tai galima suprasti, kaip valdančiųjų tiesioginį  spaudimą nutraukti aktyvią veiklą prieš galimus korupcinius reiškinius rajono savivaldybėje ir valstiečių liaudininkų atstovų piktnaudžiavimą viešųjų ir privačių interesų srityje.

Už grėsmę visuomenei ir valstybės tarnautojo vardo pažeminimą – tik papeikimas

Ukmergės rajono savivaldybės Taryba atsižvelgusi į komisijos sprendimą už vairavimą tarnybos metu neblaiviam stovyje Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai skyrė tarnybinę nuobaudą – papeikimą.

Valstybės tarnautojų 29 straipsnis apibrėžiantis valstybės tarnautojų nuobaudas aiškiai apibrėžia kas yra šiurkštus tarnybinis nusižengimas. Įstatymas teigia:

<…> 6. Šiurkščiu pažeidimu laikoma: <…> 

7) buvimas tarnybos (darbo) metu neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, jei valstybės tarnautojo elgesys įžeidžia žmogaus orumą ar diskredituoja valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos autoritetą; <…>

Mano nuomone Tarybos skirtas sprendimas yra neadekvatus padarytam nusižengimui. Valstybės J. Kanapeckienei turėjo būti taikoma griežtesnė tarnybinė nuobauda – atleidimas, nes padarytas šiurkštus pažeidimas.

Aukšto rango valstybės tarnautojai privalo būti pavyzdžiu visuomenei ir geru elgesiu telkti visuomenę bendriems tikslams, o ne vartoti alkoholį darbo metu .

Tarybos posėdyje taip pat pasiūliau rajono administracijos direktoriui į tarnybinius automobilius įmontuoti GPS navigacinę įrangą ir duomenis eksportuoti į Ukmergės rajono savivaldybės svetainę, kad visuomenė visada galėtų matyti kur ir kada už jų pinigus važinėja valdininkai.

Kratos atliktos Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus namuose

Šiandien Lietuvos rytas rašo, kad tęsiant ikiteisminį tyrimą dėl galimų korupcijos apraiškų vykdant Ukmergės stadiono rekonstrukcijos darbus, kratos buvo atliktos Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus J. Varžgalio namuose. Apie suimtus konkrečius asmenis kol kas nepranešama.

Straipsnis Lietuvos ryte:

 http://www.lrytas.lt/?data=20120323&id=akt23kb120323&view=2 

Ukmergės rajono savivaldybėje atliktos kratos

Tęsiant skandalingus tyrimus susijusius su UAB Izobara ir galima korupcija aukščiausiuose Ukmergės rajono sluoksniuose, Ukmergės policijos pareigūnai atliko kratas ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijoje. Kodėl kratos nebuvo atliktos iškart tą pačią dieną, kad administracija nespėtų galimai sutvarkyti likusių dokumentų, viešojoje erdvėje nepaaiškinama.

UAB Izobaroje kompiuteriai su nelegalia programine įranga?

Vilkmerge.lt turimomis žiniomis, vakar po kratos UAB „Izobaroje“  Ukmergės rajono policijos pareigūnai iš bendrovės  išsinešė 30 kompiuterių, kuriuose rasta galimai nelegali kompiuterinė programinė įranga. Ukmergės PK pradėtas naujas ikiteisminis tyrimas dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų.

Pasitraukus R. Palaičiui policija krečia Ukmergės LiCS meką – UAB Izobarą

Vos tik pranešus apie Vidaus reikalų ministro Raimundo Palaičio pasitraukimą Vilkmerge.lt duomenimis Ukmergės policija pradėjo kratas Ukmergės LiCS mekoje – UAB Izobaroje.

Vilkmerge.lt žiniomis krata įmonėje atliekama dėl ankstesnės veiklos, kuomet dar UAB „Izobara“ akcijas valdė ir jai vadovavo Liberalų ir centro sąjungos Ukmergės skyriaus pirmininkas J. Armanavičius. Šios įmonės administracijos direktoriumi dirba Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos narys S. Masiulionis.  Policija blokavo įvažiavimą link įmonės teritorijos. Nuodugniai tikrinti tiek įvažiuojantys, tiek išvažiuojantys automobiliai.

Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroras Darius Krogertas Ukmergės žinias informavo apie vykdomą ikiteisminį tyrimą, pradėtą dėl sukčiavimo bei dokumentų klastojimo. Rajono policijos komisariato viršininko Rolando Kiškio pavedimu „Izobaroje“ taip pat buvo atliekamas įmonės veiklos patikrinimas. Pareigūno teigimu, atlikti patikrinimą dėl bendrovės galimai padarytų pažeidimų nuspręsta, remiantis viešojoje erdvėje pasirodžiusia informacija. Apie gailimą korupciją UAB Izobaroje pirmasis prabilo LR Nepriklausomybės signataras Kęstutis Grinius. Pagal pateiką informaciją kreipiausi į Viešųjų pirkimų tarnybą, kuri patikrino savivaldybės skelbtą „Ukmergės stadiono pastato rekonstrukcijos rangos darbų, techninės dokumentacijos parengimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ pirkimą. Patikrinimo išvadose teigiama, kad Tarnybos nuomone, nustatyti įstatymo keli pažeidimai galėjo turėti įtakos pirkimo rezultatams.

 VRK duomenimis UAB Izobara 2011 metais į Liberalų ir centro sąjungos kasą pervedė 8300 Lt ir buvo vienintelė Ukmergės įmonė parėmusi šią partiją.

Vilkmerge.lt nuotrauka 

UAB Miesto energija kelia rankas ir pasiduoda?

UAB Miesto energijos darbuotojai kreipėsi į Ukmergės politikus su prašymu padėti išspręsti jų įsidarbinimo problemas, nes dabartiniai buvusių Ukmergės šilumos nuomininkų savininkai nusprendė nebe pratęsti įmonės finansavimą. Galima manyti, kad toks elgesys piešia vieną kryptį – buvę nuomininkai kelia rankas ir pasiduoda Ukmergės rajono savivaldybei, nors visi pagrindiniai šilumos ūkio nuomos sutarties nutraukimo klausimai vis dar svarstomi Lietuvos teismuose.

Nutrauktoje šilumos ūkio nuomos sutarties punkte numatyta, kad  pasibaigus sutarties objektui visi darbuotojai pereina į savivaldybės valdomą įmonę. Kaip spręsti šią problemą bandysiu teirauti jau artimiausiame Tarybos posėdyje, kuomet į Tarybos narius klausimus turėtų atsakyti UAB Ukmergės šiluma direktorius.

 Žemiau pateikiamas UAB Miesto energija

2012-02-06 Miesto energijos darbuotoju rastas

Ukmergės biudžetininkams priedais išmokėtas beveik milijonas litų

Šią savaitę Ukmergės rajono savivaldybės Kontrolės komitetas svarstė kaip 2011 metais savivaldybės administracija ir kitos savivaldybės biudžetinės įstaigos išsimokėjo priedus.Ukmergės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pateikta informacija pašiurpino – priedams ir išmokoms išleista beveik milijonas savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų.

Valstybės lėšos dažniausia priedais yra mokamos pagal vyriausybės ar ministerijų patvirtintas tvarkas, tačiau pagal kokias tvarkas yra naudojamos sutaupytos darbo užmokeščio fondo lėšos komiteto nariai atsakymų nesulaukė.  Tarp daugiausia priedus išmokėjusių įstaigų išsiskiria Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Vaikų lopšelis – darželis „Eglutė“, Ukmergės kultūros centras ir kitos įstaigos (visi duomenis pateikti žemiau).

Komiteto nariai bendru sutarimu nusprendė kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorių, kuris parengtų ir pateiktų tvarką, pagal kurią iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo priedams būtų leista išmokėti ne daugiau, kaip 30 proc. o kitos lėšos privalėtų būti naudojamos kreditoriniams įsiskolinimams dengti ir materialinei bazei stiprinti.

Valstybės lėšų panaudojimas

http://www.docstoc.com/docs/116293867/kontroles-tarnybos-rastas-apie-priedus-Ukmergeje-2

Savivaldybės lėšų panaudojimas

http://www.docstoc.com/docs/116293892/kontroles-tarnybos-rastas-apie-priedus-Ukmergeje

 

Andrius Kubilius: „Kova už Lietuvos laisvę ir gerovę niekada nesibaigs“

Mielieji,

Džiaugiuosi galėdamas nuoširdžiai pasveikinti Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo dienos proga.

Minime svarbiausią mūsų šalies įvykį, kurio liudytojais teko būti mums visiems. Kartu su 22-uoju Laisvės pavasariu eina ir labai aiškus suvokimas, kad kova už Lietuvos laisvę ir gerovę niekada nesibaigs. Šalis, kurios norėjome – mūsų laisvės, kuri nesikerta su sąžine, tiesa ir teisingumu, tokia svajonių šalis vis dar yra siektina tikrovė. Todėl ypač prasminga išlieka kova už teisingus sisteminius sprendimus, turint tikslą pasiekti, kad Lietuvoje visi dirbtų profesionaliai, nepriklausomai, atsakingai ir nebijodami, kad už gerą darbą bus baudžiama. Tikiu, kad pavyks pasiekti ir šių tikslų.

Esu tikras, kad didžioji dalis mūsų visuomenės yra pilietiški, mąstantys, savo valstybės interesus ginantys žmonės, kurie ne tik supranta kas yra laisvė, kurie moka ta laisve naudotis, o, reikalui esant, ir ją apginti.

Linkiu, kad ši diena suteiktų mums visiems naujų jėgų eiti ilgu, sunkiu ir atsakingu laisvės keliu.

Andrius Kubilius
TS-LKD Pirmininkas

Lietuvos rytas: Valdininkė metus nevairuos

Šiandien Lietuvos rytas rašo apie neblaivios Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos nuotykius ir iš to sekusias pasekmes. Lietuvos ryto buvau paprašytas pakomentuoti situaciją ir pateikti savo nuomonę dėl susidariusios padėties.

Lietuvos rytas 

…Vienas Ukmergės rajono tarybos opozicijos lyderių, konservatorius Andrius Kalesnikas jau artimiausiame tarybos posėdyje reikalaus, kad Ukmergės rajono savivaldybėje būtų pakeista tarnybinio transporto naudojimo tvarka ir valdiškais automobiliais po darbo valdininkai į namus nevyktų.

Be to, tarybos nariams bus siūloma patvirtinti alkoholio prevencijos Ukmergės rajone programą.

„Kaip matyti iš kelių pastarųjų mėnesių įvykių, alkoholio prevencijos reikėtų ir Ukmergės valdžios struktūroms.

Savivaldybės valdininkų ir tarnautojų blaivumą derėtų patikrinti neeilinių patikrinimų metu, ypač penktadienio popietėmis”, – teigė A.Kalesnikas…

Visą straipsnį galima rasti čia

http://www.lrytas.lt/?data=20120306&id=kzn06vmn120306&view=2