Etikos sargai: V. Spruogis pažeidė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija nustatė, kad Ukmergės ligoninės vyr. gydytojo pavaduotojas, valstietis V. Spruogis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

V. Spruogis Savivaldybės tarybos komiteto posėdyje svarstė klausimą dėl sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų atlyginimo pastoviosios ir kintamosios dalies nustatymo ir jam pritarė. Vasario 2 dienos Tarybos posėdyje V. Spruogis balsavo už tai, kad būtų patvirtinta sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų atlyginimo pastovioji dalis. Priėmus šį sprendimą, gerokai padidėjo VšĮ „Ukmergės ligoninė“ vyr. gydytojo ir jo pavaduotojo atlyginimas.

„Akivaizdu, kad susikompromitavusi Ukmergės rajono valdančioji dauguma jau seniai pamiršo bet kokias etikos ir moralės normas. Liūdna, kad turi įsikišti Etikos komisija ir priminti Tarybos nariams, jog jie yra lygūs prieš įstatymą kaip ir visi mirtingieji,“ – teigia V. Spruogio elgesį ištirti etikos sargų paprašęs Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Andrius Kalesnikas.

Tai jau ne pirmas V. Spruogio elgesio svarstymas Etikos komisijoje. Prieš keletą metų, kai buvo sulaikytas neblaivus už vairo, Etikos komisija buvo gailestingesnė ir nesiėmė elgesio vertinimo veiksmų.

Daugiau informacijos:

ELTA: Etikos sargai: V. Spruogis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo 

VILKMERGE.LT:  Etikos sargai: V. Spruogis pažeidė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas

„Gimtoji žemė“:  Etikos sargai mano, kad Savivaldybės tarybos narys pažeidė įstatymą

AINA: Etikos sargai: V. Spruogis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas 

UKMERGIETIS.LT: Etikos sargų verdiktas: V.Spruogis supainiojo viešuosius ir privačiuosius interesus  

„Ukmergės žinios“: Komisija nustatė: tarybos narys nusižengė etikai

Neblaivi už vairo įkliuvo administracijos direktoriaus pavaduotoja J. Kanapeckienė?

Kol Vidaus reikalų ministras R. Palaitis bandė „auklėti“ Lietuvos policijos vyriausiąjį komisarą S. Skvenelį dėl neblaivių pareigūnų, ministro bendrapartietė Liberalų ir centro sąjungoje, Jolanta Kanapeciekienė  Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnų ekipažui įkliuvo galimai  neblaivi už vairo. Kaip praneša portalas vilkmerge.lt Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos vairuojamą tarnybinį automobilį, ne darbo metu ( vasario 16-ąją),  pareigūnai sustabdė Vilniaus g. ties sankryža su Beržų gatve.  Policininkai nustatė, kad politikė vairavo lengvai apsvaigusi – 0,76 promilės.

 „Visi bus atleisti už pareigūno vardo pažeminimą ir be socialinių garantijų“, – apie girtus įkliuvusius pareigūnus šiandien sakė ministras R. Palaitis.  Labai įdomu kaip bendrapartietės elgesį įvertintų griežtomis kalbomis garsėjantis ministras? Tuo tarpu, net neabejoju, kad Ukmergės rajono valdančioji dauguma šį faktą priims, kaip dogmą ir neišdrįs ryžtingiems sprendimams prieš valstybės tarnautojo vardą pažeminusią politikę.

Šiandien jos administracinės teisės pažeidimo byla turėjo būti nagrinėjama rajono apylinkės teisme, tačiau teismo posėdis buvo atidėtas. Kaip vilkmerge.lt paaiškino apylinkės teismo pirmininkas Evaldas Pašilis, byla buvo atidėta nes J. Kanapeckienė paprašė daugiau laiko pasiruošti bylos nagrinėjimui. Politikė dar svarsto ar jai samdytis advokatą.

Primenu, kad praėjusių metų lapkričio mėn. taip pat galimai neblaivus įkliuvo ir rajono meras, dėl ko jam opozicija buvo surengusi interpeliaciją.

Parengta pagal vilkmerge.lt ir vrm.lt informaciją

Savivaldybės kontrolierė: Taryba tvirtindama PPT nuostatus neatsižvelgė į minsitro įsakymą

Gavęs Ukmergės rajono gyventojų informaciją, kurioje išreiškiamas susirūpinimas dėl galimos nusiklastomos veiklos prieš vaikus, nustatant sutrikimus ir skiriant specialiojo ugdymo programas. Pateikiami dokumentai, kuriuose akivaizdu, kad dabartinė Ukmergės pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) direktorės išsilavinimas neatitinka net minimalių kvalifikacinių reikalavimų, kaip tai numato LR teisės aktai (reikalaujama mažiausia spec. pedagogikos magistro, o turimas tik auklėtojos pedagoginis).

 Ukmergės  rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos vadovė Onutė Mikelienė atsakyme į paklausimą pripažino, kad PPT direktorei būtina turėti edukologijos ar psichologijos magistro laipsnį, tačiau 2009 metais patvirtinti Ukmergės pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatai šio reikalavimo nenumato, tad sprendimas priimtas nesilaikant Švietimo ir mokslo ministro įsakymo Nr. ISAK-1880.

 Žemiau pateikiamas visas O. Mikelienės atsakymas:

[docstoc docId=“114290331″ mId=“3800450″ width=“420″ height=“320″ slideMode=“false“ showRelatedDocs=“true“ showOtherDocs=“true“ allowdownload=“true“ url=“http://www.docstoc.com/docs/114290331/2012-02-14-Ukmergės-rajono-Kontrolės-ir-audito-tarnybos-atsakymas-dėl-PPT-direktorės“]2012-02-14 Ukmergės rajono Kontrolės ir audito tarnybos atsakymas dėl PPT direktorės[/docstoc]

KGB rezervo sąraše – ir ukmergiškių pavardės

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC), vykdydamas Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. priimtą LGGRTC įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymą (Žin. Nr. XI – 962) 2011 m. gegužės 12 d. pradeda skelbti Lietuvos ypatingajame archyve saugomus dokumentus, liudijančius apie sovietinės represinės įstaigos, kuri Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ (Žin., 1998, Nr 65-1877) pripažinta nusikalstama organizacija, vykdžiusia karo nusikaltimus, genocidą, represijas, terorą ir politinį persekiojimą SSRS okupuotoje Lietuvos Respublikoje, t.y. Valstybės saugumo komiteto (rus. KGB) – veiklą Lietuvoje viešai paskelbė išsamų buvusių KGB rezervo karininkų sąrašą.  Tarp 238 pavardžių ir du ukmergiškiai – Ukmergės miesto seniūnas Stasys Jackūnas ir Valerijus Žėgis Valstybės įmonės Registrų centras Vilniaus filialo Ukmergės miesto skyriuje.

Viešai pateiktoje informacijoje nurodoma, kad S. Jackūnas turėjo aukštą kapitono laispnį, o tuo tarpu V. Žėgis leitenanto karinį laipsnį.

Priimti į KGB rezervą karininkai pasirašydavo įsipareigojimą, saugoti griežčiausioje paslaptyje visas žinias apie darbą KGB, tiek tarnaujant KGB, tiek jau būnant atleistiems. Rezervistai pasirašytinai būdavo supažindinami su 1958-12-25 įsakymu dėl baudžiamosios atsakomybės už valstybinius ir karinius nusikaltimus. Priimti į KGB rezervą karininkai, vykdydami SSRS KGB 1978-06-20 įsakymą Nr. 0330, pasirašydavo atmintinę, pagal kurią per 48 valandas turėjo pranešti tiesioginiam viršininkui apie šeiminės padėties pasikeitimą, apie giminaičių patraukimą baudžiamojon atsakomybėn ir apie ne tarnybos reikalais jo ar giminaičių užmegztus ryšius su užsieniečiais ir keliones į užsienį. Be to, KGB rezervistus turėjo patikrinti LSSR KGB karinė-medicininė komisija siekiant išsiaiškinti, ar jie tinkami operatyvinei tarnybai ar stoti į SSRS KGB aukštuosius kursus. Po kurio laiko KGB rezervo karininkus, LSSR KGB Mobilizacijos poskyrio viršininkas teikdavo aukštesniam kariniam laipsniui suteikti, teikimą patvirtindavo LSSR KGB pirmininkas.

Parengta pagal kgbveikla.lt

Šilumos ūkio investicijos į remontus, bet ne į kainos mažinimą?

Kadangi šilumos ir karšto vandens įmonių informacija apie veiklos sąnaudas, sistemų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, investicijas į sistemos plėtrą, kainų ir tarifų struktūrą, paslaugų teikimo sąlygas yra vieša nusprendžiau kreiptis į UAB Ukmergės šiluma, kad pateiktų kokias atliko ir kokias planuoja atlikti investicijas į Ukmergės šilumos ūkį.

Nors Šilumos ūkio įstatymas gana aiškiai nurodo, kad investiciniai planai derinami su savivaldybės taryba, tačiau nei 2011 m., nei 2012 m. tokie planai derinami su Taryba nebuvo. Rašte pažymima, kad investicijoms pritarė administracijos direktoriaus sudaryta komisija šilumos ūkio problemoms spręsti, nors tai pagal įstatymą turi daryti Taryba.

Apie pačias investicijas

 Investicijomis sunku įvardinti darbus kuriuos atliko UAB Ukmergės šiluma, nes daugelis jų yra tiesiog einamieji remontai, išskyrus naujos 74 metrų trasos klojimą, tad manau, kad pastaruoju metu į šilumos ūkį nėra daromos investicijos, kurios sumažinti šilumos kainą.

2012 metų planai ambicingi – pastatyti naują katilinę (gavus ES paramą). Kitos planuojamos investicijos abejoju ar padės rajono gyventojams sumažinti šilumos kainą, o bus daugiau einamieji darbai. Planuojant investicijas akivaizdžiai pasigendama strategijos kaip bus sumažintas sunaudojimas šilumos kiekis ir šilumos kaina.

Žemiau pateikiamas UAB Ukmergės šiluma gautas atsakymas:


2012-02-10 Ukmerges siluma del investiciju

TS – LKD Ukmergės skyriui ir toliau vadovaus J. Galiauskienė (atnaujinta)

Ukmergės kultūros centre vyko Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Ukmergės skyriaus visuotinis susirinkimas. Jame pirmininke perrinkta Janina Galiauskienė. Taip pat ši politikė patvirtinta kandidate į Seimą Ukmergės vienmandatėje apygardoje.

TS – LKD skyriaus visuotiniame susirinkime dalyvavo beveik 100 narių iš 180 esančių sąrašuose. Buvo atvykę Seimo TS – LKD frakcijos seniūnas Jurgis Razma, šios frakcijos narys, TS – LKD partijos pirmininko pavaduotojas Vitas Matuzas, ministro pirmininko patarėjas J. Survila, partijos Vilniaus regiono vadybininkas Vincas Kupčinskas.

Susirinkime buvo renkamas skyriaus pirmininkas. Į šį postą buvo pasiūlyti penki kandidatai – J. Galiauskienė, Andrius Kalesnikas, Violeta Markevičienė, Valdas Mikalajūnas bei Vladas Kovarskas. Keturiems kandidatams atsisakius dalyvauti rinkimuose, skyriaus pirmininke trečiai kadencijai vienbalsiai išrinkta J. Galiauskienė. Ji šias pareigas eina nuo 2004 metų. Skyriaus pirmininkės pavaduotojo pareigos patikėtos Ukmergės rajono savivaldybės  Tarybos TS – LKD frakcijos seniūnui A. Kalesnikui. Iki šiol pirmininkė turėjo keturis pavaduotojus. Partijos skyriaus sekretore perrinkta V. Markevičienė. Taip pat susirinkime nuspręsta kandidate į Seimą Ukmergės vienmandatėje apygardoje patvirtinti J. Galiauskienę. Šių metų spalį vyksiantys Seimo rinkimai politikės biografijoje bus jau treti. Pirmą kartą parlamentare ji siekė 2004 metais. Už J. Galiauskienę balsavo 18 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų, ji tarp aštuonių kandidatų buvo trečia. 2008 metų spalio 12 dieną vykusiuose rinkimuose į Seimą politikė tarp vienuolikos kandidatų buvo antra, surinko 20,5 proc. rinkėjų balsų ir pateko  į antrą turą. Pakartotiniame balsavime konservatorė varžėsi su Juliumi Veselka. Už J. Galiauskienę balsavo 47 proc. rinkėjų, už jos konkurentą 50,7 proc. rinkėjų.

V. Matuzas aktyviai dirbantiems skyriaus nariams – Antanui Dambrauskui, Šarūnui Prušinskui, Birutei Žilėnienei, Jonui Žviniui, Petrui Juodekiui, Adelei Meilutienei, Vincui Stankevičiui – įteikė A. Kubiliaus padėkas.

Loreta EŽERSKYTĖ

„Gimtoji žemė“

Etikos komisija vertins ar Vladislovas Spruogis nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija vertins, ar Tarybos narys Vladislovas Spruogis nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų.

V. Spruogis savivaldybės tarybos komiteto posėdyje svarstė klausimą dėl sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų atlyginimo pastoviosios ir kintamosios dalies nustatymo ir jam pritarė. Vasario 2 dienos Tarybos posėdyje V. Spruogis balsavo už tai, kad būtų patvirtinta   sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų atlyginimo pastovioji dalis. Priėmus šį sprendimą ženkliai padidėjo VšĮ „Ukmergės ligoninė“ vyr. gydytojo atlyginimas.

„V. Spruogis  galėjo būti asmeniškai suinteresuotas klausimu, nes jis eina ligoninės vyr. gydytojo  pavaduotojo pareigas, o jam nustatyta dalis vyr. gydytojo  atlyginimo dydžio darbo užmokestis“ – teigia, V. Spruogio elgesį ištirti etikos sargų paprašęs, Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos TS – LKD frakcijos seniūnas Andrius Kalesnikas.

Priklausomybių mažinimo programa nesulaukė pritarimo

Ketvirtadienį vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje buvo pateiktas svarstyti sprendimo projektas dėl Priklausomybių mažinimo programos patvirtinimo. Deja Taryba nepritarė jai ir nesiryžo spęsti alkoholizmo problemą iš esmės.

Pateikiu ką rašo Ukmergės spauda apie šio projekto svarstymą:

Gimtoji žemė:

Ketvirtadienį vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje buvo pateiktas svarstyti sprendimo projektas dėl Priklausomybių mažinimo programos patvirtinimo. Ją opozicijos vardu parengė ir posėdyje pristatė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Andrius Kalesnikas. Balsuojant programos projektui nebuvo pritarta.

Pristatydamas Priklausomybių mažinimo programos projektą Tarybos narys A. Kalesnikas teigė, jog šalyje didžiausia problema priklausomybių srityje – priklausomybė nuo alkoholio. Statistika skelbia, jog Lietuvoje alkoholio suvartojimas didėja, taip pat didėja ir su alkoholiu susijęs sergamumas.

„Viena pagrindinių Vietos savivaldos įstatyme nurodytų savarankiškų savivaldybės funkcijų yra socialinių paslaugų planavimas ir teikimas. Remiantis gerąja kitų rajonų savivaldybių tarybų patirtimi, siūlome patvirtinti Priklausomybių mažinimo programą, kuri skirta mažinti alkoholizmą socialinės rizikos srityse.

Projekte numatyta, kad programos vykdytojai – rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras. Programa finansuojama iš savivaldybės, valstybės biudžeto, rėmėjų ir kitų lėšų. Iš rajono biudžeto jai įgyvendinti buvo siūloma skirti 10 tūkst. Lt. Programos tikslas – sukurti pagalbos sistemą asmenims, nesaikingai vartojantiems alkoholį arba priklausomiems nuo jo, taip pat jų šeimoms, siekiant mažinti jų socialinę atskirtį, ugdyti socialinius įgūdžius bei padėti jiems integruotis į visuomenę ir darbo rinką, taip pat mažinti apsvaigusių vairuotojų skaičių.

Tarybos narys A. Kalesnikas sakė, jog esame atsidūrę kryžkelėje, todėl būtina spręsti svarbią problemą. Pripažinęs, jog jo iniciatyva paruošta programa „ne pati idealiausia“, politikas kvietė pradėti „savivaldybę spręsti problemą“.

Opozicijos atstovo pateiktas sprendimo projektas sulaukė nemažai diskusijų.

Socialdemokratas Kazys Grybauskas pažymėjo, jog vienam Tarybos nariui paruošti gerą programą yra sunku. Jis siūlė projektą bendromis jėgomis pataisyti, pakoreguoti ir jam pritarti.

Valstiečių liaudininkų atstovė Elena Mirinavičienė sakė, jog ji apie tris dešimtmečius dirbo švietėjišką darbą, todėl žino, kad minėta problema sprendžiama labai sunkiai. „Jei užtektų programų, alkoholio seniai nebūtų… Programa – tik gairės, todėl jai finansuoti negali būti skiriamos lėšos“, – kalbėjo E. Mirinavičienė ir patarė nedaryti skubotų sprendimų, ragino šiame darbe pasitelkti specialistus.

Į diskusiją įsijungęs savivaldybės meras Algirdas Kopūstas siūlė pritarti A. Kalesniko iniciatyvai ir pavesti jam kartu su Visuomenės sveikatos biuru, Socialinės paramos komitetu, savivaldybės gydytoju paruošti naują sprendimo projektą. Su šia mero mintimi kategoriškai nesutiko A. Kalesnikas. Jis tvirtino, jog Taryba turi priimti politinį sprendimą ir aiškiai pasakyti, kad rajone egzistuoja ši problema.

Kviesdamas Tarybos narius balsuoti dėl sprendimo projekto meras pastebėjo, jog tai yra rimta programa ir ją reikia rimtai paruošti. Tuo tarpu Tarybai teikiamoje tvirtinti programoje yra daug rašybos klaidų.

„Ačiū, kad savivaldybės specialistai padeda. Jie juk už tai gauna atlyginimą“, – į mero pastabą reagavo A. Kalesnikas.

Už programos patvirtinimą balsavo septyni Tarybos nariai, prieš – penki, dešimt politikų susilaikė, todėl jai nepritarta. Tarp nepritarusių programai buvo A. Kopūstas, jo bendrapartiečiai Valentinas Genys ir E. Mirinavičienė, taip pat Partijos Tvarka ir teisingumas atstovas Mindaugas Tamošiūnas ir socialdemokratas Grigorijus Malčanovas.

Loreta EŽERSKYTĖ

www.gzeme.lt  

Ukmergės žinios:

 Konservatorius Andrius Kalesnikas pateikė svarstymui jo programą dėl priklausomybių ma­žinimo.

Pasak programos sudarytojo, jos tikslas – sukurti pagalbos sistemą asmenims, nesaikin­gai vartojantiems alkoholį arba priklausomiems nuo jo, siekiant mažinti jų socialinę atskirtį, ugdyti socialinius įgūdžius bei padėti jiems integruotis į visuomenę ir darbo rinką, mažinti apsvaigusių vairuotojų skaičių. Pagalba būtų suteikta ir nuo priklausomybių kenčiančių as­menų šeimoms.

Liberalcentristas Juozas Armanavičius suabejojo, ar tarybos nario, o ne administracijos, pa­teiktas sprendimo projektas nesugriaus esamos sistemos. „Rytoj gal ir aš atnešiu progra­mą“, – taip argumentavo nukrypimą nuo įprastos tvarkos tarybos narys.

„Jei ponas Juozas pasiūlys iš tribūnos gerą programą, aš ją palaikysiu. Tarybos nariai retai teikia projektus, bet gal tai bus paskata, kad ne tik administracija tuo turi užsiimti“, – atrėmė A. Kalesnikas.

Taryba pritarė programos reikalingumui, bet jos autoriaus ir kolegų nuomonės išsiskyrė pra­dėjus svarstyti jos įgyvendinimo būdus.

Protokoliniame sprendime siūloma „pritarti A. Kalesniko iniciatyvai, kad Priklausomybių ma­žinimo programos įgyvendinimas būtų aktualus Ukmergės rajone“. Pavesta Visuomenės sveikatos biurui, Sveikatos ir socialinės paramos komitetui, savivaldybės gydytojui kartu su iniciatyvos autoriumi parengti Priklausomybių mažinimo programos projektą ir teikti finansa­vimui iš Savivaldybės visuomenės sveikatos specialiosios programos lėšų.

Tarybos nariai protokoliniam sprendimui pritarė.

www.ukzinios.lt  

Jaunimo nedarbas Ukmergėje: katastrofos nėra, bet problema opi

Dar prieš kylant ažiotažui Europoje ir Lietuvoje dėl jaunimo nedarbo pasiteiravau Darbo biržos Ukmergės skyriaus kokia situacija yra Ukmergės rajone su jaunimo nedarbu. Pagal pateiktus skaičius akivaizdu, kad lyginant su šalies mastu, Ukmergėje katastrofos nėra, tačiau problema opi ir skaudi.  Rajone yra registruoto jaunimo pakankamai nedaug, tačiau tam daugiausia įtakos turi milžiniška jaunų rajono gyventojų emigracija tiek į didesnius šalies miestus, tiek į užsienį. Pažymėtina, kad didžioji dalis yra nekvalifikuotas jaunimas.

  Žemiau pateikiami Lietuvos Darbo biržos duomenys  jaunų iki 25m. bedarbių procentą nuo darbingo amžiaus jaunimo Ukmergės rajone :

2007-12-31 – 144 bedarbiai – 2,2 proc.

2008-12-31 – 264 bedarbiai  – 3,97 proc.

2009-12-31 – 487 bedarbiai –  7,33 proc.

2010-12-31 – 630 bedarbių  –  10,5 proc.

2011-12-31 – 478 bedarbiai –  8,00 proc.

Mano nuomone, realiausia ir greičiausia jaunimo nedarbo mažinimo priemonė – pensijinio amžiaus asmenims draudimas eiti valstybės tarnautojo pareigas. Pažymėtina, kad šiuo metu Lietuvoje yra daugiau nei 50 000 dirbančių pensijinio amžiaus asmenų.

Gimtoji žemė: Ką valdantieji slepia nuo opozicijos?

Loreta EŽERSKYTĖ

Ketvirtadienį vyko eilinis rajono Savivaldybės tarybos posėdis. Jame apsvarstyta 17 klausimų. Posėdyje dalyvauti užsiregistravo 22 Tarybos nariai, socialdemokratui Arūnui Dudėnui atvykti sutrukdė šaltis, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovai Juozas Galiauskas ir Birutė Žilėnienė nedalyvavo dėl ligos. Įpusėjus posėdžiui, salę apleido liberalcentristas Juozas Armanavičius.

Posėdžio metu ne kartą valdantieji ir opozicija kryžiavo ietis. Labiausiai politikų nuomonės išsiskyrė tvirtinant rajono savivaldybės administracijos struktūrą. Nors meras pastebėjo, „jog mušamės ten, kur nereikia“, visiems susitarti ir prieiti prie bendros nuomonės nepavyko…

Sodai ir sodininkai – visų užmiršti

Kaip jau įprasta, Savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo piliečių tribūna. „Pušelės“ sodininkų bendrijos pirmininkė Tivana Baranovienė politikų prašė atkreipti dėmesį į soduose gyvenančius žmones ir padėti spręsti jiems kylančias problemas. Ji sakė, kad sodininkų bendrijoje „Pušelė“ nuolat gyvena 38 šeimos, dar 14 įsikurs netrukus, nes statosi gyvenamuosius namus.

„Iš miesto į sodus žmonės keliasi ne iš gero gyvenimo, o bėgdami nuo mokesčių. Bet čia gyvenantys žmonės tampa visų užmiršti, sodų teritorija niekas, išskyrus juos pačius, nesirūpina. Čia netvarkomi, nevalomi keliai, netgi valstybės parama, kuri skiriama pakeisti asbestinius stogus, sodininkams neskiriama…“ – konstatavo T. Baranovienė.

Kalbėtoja teigė, jog ji buvusi vienintelė iš devyniolikos sodininkų bendrijų pirmininkų, kuri pasisakė už visuotinės rinkliavos įvedimą sodininkams. Jos manymu, tai pasiteisino, nes dabar aplinka nepalyginamai tapo švaresnė. Bet iškilo kitų problemų. Tarkim, žiemą patys sodininkai turi valyti konteinerių stovėjimo aikšteles, net kelius, kad galėtų privažiuoti atliekas gabenanti automašina.

Pasak pirmininkės, į „Pušelę“ nuo Ąžuolų gatvės veda vietinės reikšmės asfaltuotas kelias, kuriuo naudojasi ne tik sodininkai. Čia nuolat pilna įvairių automašinų, nors galima važiuoti riboto svorio – tik 3,5 tonos – transporto priemonėms.

„O kiek sveria šiukšliavežė? Nuolat važiuodama šiukšlių mašina asfalte išpjovė provėžas, pusantro kilometro keliuko atkarpą dabar būtina remontuoti ir atnaujinti. Bet kas tai darys?“ – klausė bendrijos pirmininkė ir prašė paramos keliukui sutvarkyti.

Piliečių tribūnoje pasisakiusi T. Baranovienė ragino politikus, kad jie sodininkus prisimintų ne vien prieš rinkimus, kuomet visos skelbimų lentos yra nukabinėjamos agitacine medžiaga. Ji prašė bendrijoms numatyti lėšų rajono biudžete, įtraukti bendrijas į rajono strateginį planą, kad sodininkai, kaip ir kiti rajono gyventojai, galėtų pretenduoti į paramą įrengiant vandentiekio ir kanalizacijos tinklus, kad šiose teritorijose būtų valomi, prižiūrimi, atnaujinami keliai.

2025 metais neliks nė vienos mokyklos?

Piliečių tribūnoje taip pat pasisakė Balelių bendruomenės pirmininkas Romas Pivoras. Jis kalbėjo Ukmergės krašto kaimo bendruomenių sąjungos vardu: „Šiandien posėdyje bus svarstomas klausimas dėl rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo.

Atrodytų – viskas įstatymiškai tvarkinga. Nėra vaikų, tad uždarome mokyklas. Bet reikėtų patikslinti, kad uždarome kaimo mokyklas, o kaimo vaikus vežame į miestą…“

R. Pivoras pateikė duomenis apie moksleivių skaičių rajone. Kaip jis teigė, 2005-2006 mokslo metais rajono mokyklas lankė 6 975 vaikai, 2011-2012 mokslo metais – 4 826. Per šešerius metus moksleivių skaičius sumažėjo 2 149, per vienerius metus – vidutiniškai 358. Kalbėtojo teigimu, jeigu ir toliau tokiais tempais mažės moksleivių, nesunku paskaičiuoti, jog po trylikos metų, 2025-iais rajone bus uždaryta paskutinė mokykla. Kad taip nenutiktų, R. Pivoras kvietė sutelkti politines ir intelektualias jėgas bendrai diskusijai ir iš savanorių sukurti rajono atgimimo strategijos kūrimo grupę. Taip pat ragino rajono vadovus, Tarybos narius baigti ginčus ir rietenas, burti visuomenę žmonių išlikimo rajone problemai spręsti. Į šį darbą turėtų būti įtraukti ir ukmergiškių rinkti bei iš rajono kilę Seimo nariai, kad iškeltos idėjos taptų kuriamų įstatymų nuostatomis. Baigdamas savo pasisakymą R. Pivoras pabrėžė, jog visa tai iš rajono biudžeto nepareikalautų nė lito.

Iškeltos problemos sprendžiamos

Rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja Zina Kurmelienė pateikė informaciją apie Savivaldybės ūkio komiteto posėdį. Jame nagrinėti sausio 12 d. Savivaldybės tarybos posėdyje piliečių tribūnos metu iškelti klausimai dėl Gėlių gatvės rekonstrukcijos ir laisvos žemės panaudojimo bei dėl Anykščių g. 5 namo kiemo apšvietimo, dėl gatvės ir šaligatvių remonto.

Savivaldybės ūkio komiteto posėdyje nuspręsta siūlyti Savivaldybės tarybai 2012 metų savivaldybės biudžete numatyti lėšų Gėlių g. rekonstrukcijos projektui parengti; pavesti Ukmergės miesto seniūnui atlikti šios gatvės gyventojų apklausą dėl eismo organizavimo ir dar šį mėnesį pateikti pasiūlymus svarstyti Saugaus eismo komisijai; įpareigoti miesto seniūną organizuoti Gėlių gatvės pagreideriavimo ir pažvyravimo darbus; įpareigoti savivaldybės administraciją kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl galimai savavališkos statybos namo Kauno g. 72 sklype; pavesti savivaldybės administracijai kreiptis į Ukmergės žemėtvarkos skyrių dėl Kauno g. 72 ir 74 namų žemės sklypų ribų ir naudojimo teisėtumo.

Taip pat komiteto nariai nusprendė siūlyti Savivaldybės tarybai 2012 metų savivaldybės biudžete numatyti lėšų Anykščių gatvės kvartalo apšvietimo sistemos remontui. Buvo pažymėta, jei gyventojai sutiktų prisidėti lėšomis, svarstyti privažiavimo prie namo Anykščių g. 5 ir šaligatvio sutvarkymo klausimą.

Ne pinigai svarbiausia…

Daugiausia diskusijų sukėlė ir ilgiausiai posėdyje buvo svarstomas sprendimo „Dėl savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ projektas. Šį klausimą pristatė 2011 m. rugpjūčio 17 dienos mero potvarkiu sudarytos darbo grupės pirmininkas, savivaldybės mero pavaduotojas Regimantas Baravykas. Kartu su juo grupėje dirbo Tarybos nariai valstietė liaudininkė Elena Mirinavičienė bei socialdemokratas Kazys Grybauskas, taip pat rajono savivaldybės administracijos direktorius Juozas Varžgalys, direktoriaus pavaduotoja Jolanta Kanapeckienė ir rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas Artūras Lakačauskas.

Kaip teigė pranešėjas, rajono savivaldybės administracijos struktūros reformos būtinybę pabrėžė ir savivaldybės meras, ir Tarybos nariai, ir patys savivaldybės darbuotojai. Pasak R. Baravyko, savivaldybės administracijos struktūra nebuvo peržiūrėta nuo 2004 metų. Per šį laikotarpį įvyko įvairiausių pasikeitimų, kurie taip pat skatino reformą.

Vicemeras pabrėžė, jog svarbiausias pertvarkos tikslas – savivaldybės administracijos skyrių veiklos optimizavimas, skyrių ir darbuotojų krūvio išlyginimas: „Ekonominiai reikalavimai šiuo atveju nebuvo keliami, ne tai buvo pagrindinis darbo grupės tikslas“.

Posėdžio dalyvius pranešėjas informavo apie darbo grupės atliktus darbus. Kad būtų galima susidaryti kuo tikslesnį vaizdą, visi savivaldybės administracijos darbuotojai mėnesį buvo įpareigoti pateikti kiekvienos dienos nuotrauką – jie minučių tikslumu fiksavo visus savo atliekamus darbus. Darbo grupė surinktą medžiagą analizavo, taip pat susitiko su visų skyrių vadovais. Buvo surengtos išvykos į Utenos ir Ignalinos savivaldybes, kur domėtasi valdymo struktūra. Taip pat grupės nariai nemažai bendravo telefonu, elektroniniu paštu su kitų savivaldybių atstovais, nagrinėjo kitų rajonų savivaldybių administracijų struktūrą.

Nejudins tik trijų skyrių

„Iki šiol rajono savivaldybės administracijoje buvo 15 skyrių, 2 tarnybos ir 4 skyriams nepriskirti specialistai. Iš viso struktūroje buvo patvirtinta 196,5 etato. Po reformos yra numatyta 16 skyrių ir 194,5 etato“, – konstatavo darbo grupės vadovas.

R. Baravykas informavo, kad steigiamas naujas skyrius – Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos. Jis perimtų dalį buvusio Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus funkcijų, taip pat jame atsirastų naujas kraštovaizdžio architekto etatas bei būtų prijungiami skyriams nepriklausę savivaldybės specialistai – specialistas civilinei saugai ir specialistas darbų saugai bei priešgaisrinei apsaugai. Šiems specialistams numatyta pavesti iki šiol nevykdytas savivaldybės funkcijas fiksuojant ir nagrinėjant administracinės teisės pažeidimus.

Pranešėjas pabrėžė, jog Socialinės paramos skyriuje dėl padidėjusio darbo krūvio ir naujų funkcijų priskyrimo vietoj 12 yra numatyta 16 etatų.

„Siūlome stiprinti Investicijų ir užsienio ryšių skyrių. Jis turėtų būti reformuojamas papildant statybos inžinieriaus etatu. Užsienio ryšiai turėtų būti pavesti kitam skyriui.

Sprendimo projekte nurodoma, kad vietoj Buhalterinės apskaitos skyriaus bus steigiamas Turto ir buhalterinės apskaitos skyrius, Kultūros skyrius pertvarkomas į Kultūros ir viešųjų ryšių, iš specialistų informatikai suformuotas Informacinių technologijų skyrius, Bendrasis skyrius jungiamas su Savivaldybės archyvu, prie Vaiko teisių apsaugos skyriaus prijungiamas jaunimo reikalų koordinatoriaus etatas. Žemės ūkio ir melioracijos skyrių numatyta jungti su Savivaldybės ūkio ir steigti naują – Žemės ūkio ir infrastruktūros skyrių. Taip pat darbo grupė pasiūlė jungti Juridinį skyrių su Civilinės metrikacijos skyriumi, naująjį pavadinant Teisės ir civilinės metrikacijos skyriumi, o Mokesčių skyrių pertvarkyti į Mokesčių ir ekonominės analizės skyrių.

„Neliečiami tik trys skyriai – neseniai įsteigtas Viešųjų pirkimų, Finansų bei Švietimo ir sporto, kuris prieš kelerius metus jau buvo pertvarkytas. Tačiau tai nereiškia, kad šių trijų skyrių permainos nepasieks ateityje…“ – pabrėžė R. Baravykas.

Pranešėjas akcentavo, kad Savivaldybės tarybai teikia tvirtinti tik savivaldybės administracijos struktūrą ir etatus, tuo tarpu skyriams ir jų darbuotojams priskirtos funkcijos bus pristatytos kitame posėdyje.

Opozicijai – daug neaiškumų

Svarstant šį sprendimo projektą pranešėją klausimais apipylė opozicijai priklausantys Tarybos nariai. K. Grybauskas pastebėjo, jog Tarybos nariams nėra pateikta informacijos apie skyrių vedėjų pavaduotojus, kuriuose skyriuose ir kiek jų bus. Socialdemokratas siūlė paruošti skyrių nuostatus ir tik tuomet tvirtinti struktūrą. Taip pat jis abejojo, ar šiuo metu, kai pradedama reorganizacija, tikslinga buvo skelbti konkursus ir priimti žmones.

Darbo partijos atstovas Rolandas Janickas, pratęsdamas kolegos mintį, taip pat siūlė pristatyti skyriams priskirtas funkcijas. R. Baravykas opozicijos atstovams atsakė, jog Tarybai tvirtinti teikiama tai, kas numatyta Savivaldybės tarybos veiklos reglamente – struktūra ir etatų sąrašas. Tuo tarpu skyrių funkcijos – tolimesnis etapas.

Konservatorius Andrius Kalesnikas replikavo, jog reglamente yra numatyta Tarybos nariams pateikti visą papildomą medžiagą: „Bet mes jos neturime. Mums neaišku dėl etatų, skyrių vedėjų pavaduotojų, kitų dalykų“.

Socialdemokratė Klavdija Stepanova teiravosi, kiek kainuos reorganizacija. Taip pat ji prašė atsakyti, kodėl iš darbu apkrauto Socialinės paramos skyriaus specialistas buvo perkeltas į kitą – Mokesčių skyrių. R. Baravykas paaiškino, jog papildomas darbuotojas buvo reikalinga ir Mokesčių skyriui. Taip pat vicemeras patikino, jog savivaldybės struktūros peržiūrėjimas neturėtų kainuoti.

Vydas Paknys teigė pritariąs darbo grupės pateiktiems pasiūlymams, tačiau jam abejonių sukėlė tai, ar steigiamas Žemės ūkio ir infrastruktūros skyrius bus pajėgus rūpintis labai aktualiais šilumos tiekimo, vandentiekio, kelių, keleivių pervežimo klausimais. Taip pat jis siūlė darbo grupei padirbėti ir pasiūlymus teikti kitame Tarybos posėdyje.

„Pritariu tiems, kurie sako, kad čia negalima skubėti. Savivaldybės administracija – įrankis, kad mes galėtume realizuoti geras idėjas. Pateiksiu tokį palyginimą. Nueiname į parduotuvę ir įsigyjame įrankį su daugybe mygtukų, bet nežinome, ką kuris mygtukas reiškia. Taip yra ir šiuo atveju – mes nežinome, kokios funkcijos bus priskirtos, kokie etatai bus skyriuose…“ – tvirtino R. Janickas, pridūręs, jog tokia nežinia neigiamai veikia ir skyrių darbuotojus, kurie nežino savo ateities. Taip pat jis siūlė tinkamai sudėlioti teisinius reorganizacijos dalykus, kad „ateityje nereikėtų lakstyti po teismus“.

Diskusija tarp Tarybos narių ypač įsiplieskė, kai R. Baravykas pareiškė, jog Tarybos nariai visą informaciją, kuri šiuo metu jiems reikalinga, turi.

„Noriu paklausti tiesiai – ar Tarybos narių teisės yra lygios? Nuo kada Tarybos narys sprendžia, kokia informacija mums reikalinga…“ – piktinosi socialdemokratas Arūnas Jasaitis. Jam antrindamas A. Kalesnikas siūlė palaukti, kol bus pateikta visa informacija, ir tik tada balsuoti dėl sprendimo projekto.

Tarybos narius pabandė nuraminti meras A. Kopūstas, pastebėjęs, jog „mušamės ten, kur nereikia“. Taip pat pranešėjui R. Baravykui pagelbėjo Juridinio skyriaus vedėjas Rimas Jurgilaitis, Tarybos narius informavęs, jog „Taryba tvirtina struktūrą ir etatų skaičių, o už skyrių funkcijas yra atsakingas savivaldybės administracijos direktorius.

Posėdyje neiškentė ir į politikų diskusiją įsijungė savivaldybės administracijos direktorius Juozas Varžgalys: „Atrodo, kad pozicija žino, o opozicija – ne. Šiandien reikia tvirtinti struktūrą“.

Po beveik dvi valandas trukusių diskusijų posėdžiui pirmininkavęs meras A. Kopūstas pateikė balsavimui V. Paknio ir A. Kalesniko siūlymą atidėti struktūros tvirtinimą. Šiam siūlymui nepritarta. Tuomet Tarybos nariai balsavo už pateiktą sprendimo projektą. Už buvo 10 politikų, po 3 susilaikė, nebalsavo ir buvo prieš. Meras paskelbė, jog sprendimo projektas priimtas, o R. Baravykas padėkojo kolegoms „už sąmoningumą ir kad atsisakė būti tribūnais tų, kurie nenori pakeitimų, kuriems gerai tai, kaip buvo…“. Rajono vadovų inicijuota savivaldybės administracijos pertvarka bus pradėta.

Bus skelbiami konkursai

Posėdžio metu A. Kalesnikas klausė, kada į Tarybos posėdžio darbotvarkę bus įtraukti klausimai tvirtinti naujus Vaikų globos namų bei Verslo, turizmo ir informacijos centro direktorius. Tarybos nariui pažadėta atsakyti baigiantis posėdžiui. Rajono savivaldybės administracijos direktorius J. Varžgalys informavo, jog kovo mėnesį numatyta skelbti konkursus laisvoms dviejų įstaigų vadovų pareigoms užimti.

Dainiaus VYTO nuotraukos

www.gzeme.lt