Socmin: Kopūstui dėl sveiktos Darbo kodekso nuostatos yra privalomos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija išnagrinėjo mano siųstą paklausimą dėl valstybinės socialinės draudimo netekto darbingumo pensijos išmokėjimo teisėtumo Ukmergės rajono savivaldybės merui Algirdui Kopūstui.

Anot ministerijos dėl beveik 50 tūkst. išmokos atgaline data A. Kopūstui yra kaltas VSDF  valdybos Ukmergės pensijų skyrius, kuris laiku neinformavo A. Kopūsto. Kitaip tariant niekas nekaltas, nes realiai šiai dienai valdininkai neatsako prieš įstatymą materialiniu atžvilgiu.

Atsakyme nurodoma, kad merui turi būti taikomos darbo kodekso nuostatos, kuriomis privaloma pateikti darbdaviui (šiuo atveju rajono Tarybai) pažymą apie profesinį tinkamumą. Taip pat nurodoma, kad meras privalo reguliariai tikrintis sveikatą ir darbdaviui pranešti apie ją.

Tolimesni veiksmai

Ar nepažeisti įstatymai, kai nedarbingumą turinčiam asmeniui nėra nustatyta trumpesnė diena tiksliau turėtų atsakyti Valstybinė darbo inspekcija.

Raštas

Žemiau pateikiamas LR Socialinės apsaugos ir darbo viceministro Daliaus Bitinaičio pasirašytas atsakymas.


Somin apie Kopūstą

Į skyriaus vedėjus be patirties ir su A1 lygio anglų kalbos žinomis

Ukmergės rajono savivaldybės administracija paskelbė konkursą laisvai karjeros valstybės tarnautojo – Mokesčių skyriaus vedėjo pareigybei. Nors pareigybė yra paskelbta pakankamai aukšta – A12, tačiau reikalavimai surašyti ypač paprasti.

Mano manymu pareigybinė instrukcija gana aiškiai surašyta konkrečiam, ne pačiam kvalifikuočiausiam asmeniui.

Specialiuose reikalavimuose nurodomas tik viens specifinis uždavinys – turėti aukštąjį, socialinių mokslų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.

Ypač absurdiškai skamba reikalavimas mokėti anglų kalbą A1 lygiu. Kas reiškia:

Įstengia suprasti ir naudoti paprastus kasdieninius išsireiškimus ir pačias būtiniausias frazes, reikalingas konkrečių poreikių patenkinimui. Gali prisistatyti pats ir pristatyti kitus, paklausti ir atsakyti į asmeninio pobūdžio klausimus. Gali bendrauti pasiūlytu paprastu būdu, kai kiti asmenys kalba lėtai ir aiškiai bei yra pasirengę padėti.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad reikalavimuose nėra reikalavimų turėti darbinės patirties, nors dažniausia priimant į tokias pareigybes darbuotoją būtina turėti bent trijų metų patirtį toje srityje (šiuo atveju – mokesčių administravime).

Pateikiamas visas skelbimas:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai karjeros valstybės tarnautojo – Mokesčių skyriaus vedėjo pareigybei.
Pareigybės lygis – A.
Pareigybės kategorija – 12.
Specialūs reikalavimai:
-aukštasis universitetinis arba jam prilygintas socialinių mokslų srities, ekonomikos krypties išsilavinimas;
-gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės žemės naudojimo viešąjį administravimą, mokesčių už žemės nuomą, vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą apskaičiavimą ir surinkimą;
-mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti siūlymus, gebėti vertinti situaciją ir savarankiškai priimti sprendimus;
– mokėti anglų kalbą A1 lygiu;
-mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer;
-turėti vidinio ir viešojo administravimo sugebėjimų: gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus darbuotojų veiklą;
-išmanyti finansinės apskaitos ir elektroninės bankininkystės pagrindus;
-sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles; sugebėti bendrauti su interesantais, būti komunikabiliu ir dalykišku.

Dėl valdžios neveiklumo opozicija šaukia neeilinį Tarybos posėdį

Matydami rajono valdžios neveiklumą, sausio 4 d. devyni Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos nariai pasirašė kreipimąsi dėl neeilinio Tarybos posėdžio sušaukimo, kuriame būtų patvirtinta Savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programa.
Iki sausio 16 d. nepatvirtinus programos, rajono gyventojai negali pretenduoti naudotis programos lėšomis.
Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius dar rugpjūtį paragino Ukmergės rajono vadovybę patvirtinti programą, tačiau dėl valdžios neveiklumo ši programa iki šiol nėra patvirtinta.
Asbestinių stogų dangų keitimui iš ES programos skirta 60 mln. Lt, numatant didžiausią paramos sumą vienam projektui – 10 000 litų, ir nustatant 50 proc. paramos intensyvumą. Paraiškų surinkimas pradedamas 2012 m. sausio 16 d. ir truks iki kovo 30 d.

Algirdas Kopūstas išsaugojo Ukmergės mero postą

Algirdui Kopūstui pavyko išsaugoti Ukmergės rajono mero postą. Iš 23 posėdyje dalyvavusių Tarybos narių už jo atleidimą balsavo devyni, prieš – trylika, vienas biuletenis buvo sugadintas. Ukmergės rajono Tarybos dauguma dar kartą pademonstravo, kad moralinė ir atsakomybės pusė jiems neegzistuoja, o svarbiausia – įsipareigojimai ir postai.

Kaip ir tikėtasi Ukmergės rajono Tarybos posėdžio metu buvo akcentuojamas šilumos klausimas, nors interpeliacija parengta moraliniu mero atsakomybės vengimo pagrindu.

Tiesiai šviesiai paklausus apie skandalingą situaciją, kai anot vilkmerge.lt meras pasirašė po protokolu, jog buvo išgėręs pora bokalų, Kopūstas išsisukinėjo nuo atsakymo ir nesugebėjo prisiimti atsakomybės.

Posėdžio metu taip ir nebuvo atsakyta į klausimus apie žiniasklaidoje skelbtą informacijos, kad atgaline data gautos netekto darbingumo pensijos (apie tai plačiau parašysiu, kai išnagrinėsiu šiandien gautą Socialinės apsaugos ir darbo viceministro laišką).