SVV fondo Tarybos posėdyje išdalinta beveik 27 000 Lt

Šiandien vyko pirmasis naujos kadencijos Ukmergės rajono SVV fondo Tarybos posėdis, kuriame pagal pateiktas Ukmergės rajono verslininkų prašymus ir galiojančias tvarkas buvo paskirstyta beveik 27 000 Lt. Nors pateiktų prašymų suma viršijo kelis kartus turimą pinigų sumą, posėdžio metu, išklausius visus dalyvavusius verslininkus, pinigai buvo paskirstyti gana racionaliai ir dalykiškai.
Posėdžio pradžioje gana netikėtai SVV fondo pirmininko pavaduotoju buvau išrinktas aš. Dar viena nauja patirtis.

Ukmergės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) rėmimo fondas (toliau – Fondas) skirtas skatinti Ukmergės rajono savivaldybės ekonomikos plėtrą, didinti jos konkurencingumą, teikiant finansinę paramą savarankiška ūkine komercine veikla užsiimantiems fiziniams asmenims, įmonėms, viešosioms įstaigoms ir kitiems smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, verslo paramos institucijoms bei visuomeninėms verslininkų organizacijoms, vykdančioms ekonominę veiklą arba teikiantiems viešąsias paslaugas verslui Ukmergės savivaldybės teritorijoje ir atitinkantiems šių nuostatų reikalavimus