Gaisrininkai – nėra pagrindo tęsti ekstremalios situacijos Ukmergėje

Priešgaisrinės ir gelbėjimo departamento prie VRM direktorius R. Baniulis kreipėsi į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorių su raginimu atšaukti šiuo metu rajone esančią ekstremalią situaciją.

Departamentas konstatuoja, kad šiuo metu nėra jokio pagrindo tęsti ekstremalią padėtį ir būtina priimti  sprendimus, kurie išvestų rajoną iš labai absurdiškos situacijos.

Mano manymu ekstremali situacija Ukmergei yra visiškai nereikalinga, nes tai tik įgalina administracijos pareigūnus galima vykdyti nelabai teisėtus veiksmus kitų institucijų atžvilgiu.

PAirGD prie VRM 2011-06-22 rastas Nr 9 4-4595(1 26)

Konservatoriai stojo į kovą prieš Ukmergės rajono valdininkų ketinimus sumenkinti Lietuvos partizanų atminimo paminklą

Ukmergės rajono Tarybos Tėvynės Sąjungos – Lietuvos Krikščionių demokratų frakcija kreipėsi į atsakingas institucijas, kad būtų sustabdyti Ukmergės rajono valdininkų ketinimai perkelti Ukmergės miesto turgaus aikštėje esantį 1994 m. pastatytą paminklinį akmenį – memorialą, skirtą partizanų kūnų išniekinimo vietoje pagerbti žuvusius nuo raudonojo teroro, už Ukmergės laisvę.

Ukmergės savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Arvydas Džiugas rajoninėje spaudoje skaitytojus informavo, „kad šalia turgaus esančiame parke pastatytas paminklinis akmuo būtų nukeltas toliau, atsilaisvinusioje vietoje būtų išplėsta automobilių stovėjimo aikštelė“.

„Sužinoję apie savivaldybės valdininkų ketinimus Lietuvos partizanų išniekinimo ir atminimo vietoje, kurioje buvo išniekinta apie 200 kūnų, paversti automobilių stovėjimo aikštele, buvome šokiruoti valdininkų nekompetencija ir įžulumu. Reikalaujame nedelsiant sustabdyti bet kokius su tuo susijusius netoleruotinus bendruomenei veiksmus bei reiškiame nepasitikėjimą architekto A. Džiugo kompetencija toliau eiti užimamas pareigas savivaldybėje“ – teigia Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos TS – LKD frakcijos seniūnas Andrius Kalesnikas.

„Vertindami Lietuvos partizanų pasipriešinimo okupacijai reikšmę ir jų indėlį atkuriant Lietuvos nepriklausomybę“, kaip pažymi TS–LKD frakcijos nariai pristatytoje rezoliucijoje, „reikia, kad urbanizuojant minėtą turgaus parko teritoriją būtų deramai suvokiama ir įprasminama rezistencinė kova, jos svarba Ukmergės ir visos Lietuvos istorijoje“.

Rezoliucijoje pažymima, kad Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija, vadovaudamasi TS–LKD partijos vertybėmis, imsis visų teisėtų priemonių, siekiant išsaugoti Ukmergės krašto rezistencinės kovos istorinį paveldą ir apginti Lietuvos partizanus!

Trečiasis Tarybos posėdis baigėsi skandalu

Šiandien vyksta Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos posėdis. Jame kaip niekad daug klausimų – 54. Esminiai klausimai: reglamento pakeitimas ir Etikos komisijos sudarymas.

Įdomumai prasidėjo svarstant dienotvarkę. Dėl neaiškumų ir manykime baimės, nesvarstytas Kontrolės komiteto sudėties klausimas. Šio klausimo vengiama jau kuris laikas. Ypač vengiama patvirtinti opozicijos pateiktos pirmininko kandidatūra.

Labai svarbus klausimas buvo Deltuvos gyvenvietės šilumos ūkio decentralizacija. Deja daug klausimų nebuvo atsakyta, o priimtas sprendimas darom, o kaip tai paskui pažiūrėsim…

Po pietų pertraukos posėdis tapo skandalingas, nes pradėjus nagrinėti atstovų į VVG delegavimą, dėl J. Armanavičiaus priekabių K. Stepanovai opozicijos atstovai nebedalyvavo posėdyje, be kurių Tarybos posėdį neliko kvorumo. Bene pirmą kartą posėdis buvo nutrauktas ir perkeltas į kitą dieną.