Istorinį paveldą – A. Smetonos dvarą – norėta paversti pirčių kompleksu

Ūkio ministerija išplatino pranešimą spaudai, kuriame įvardino pagrindines A. Smetonos dvaro rekonstrukcijos projekto problemas – patalpų perdavimą privačiam investuotojui ir istorinės minties nebuvimą.

ukmni.lt:

Iš 47 pateiktų projektų pagal priemonę „Viešųjų nekilnojamų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ ūkio

ministras Dainius Kreivys jau skyrė finansavimą 38 projektams už 175,7 mln. litų ES ir Lietuvos Respublikos lėšų. 8 projektai dėl kriterijų neatitikimo buvo atmesti, iš jų ir A. Smetonos dvaro pritaikymo turizmo reikmėms projektas.

„Negaliu sutikti, kad iš istorinės vietos – Lietuvos prezidento Antano Smetonos dvaro – būtų daromas pasilinksminimo centras“, – taip apie priimtą sprendimą A. Smetonos dvaro Ukmergės rajone atstatymui neskirti Europos Sąjungos paramos lėšų sako ūkio ministras Dainius Kreivys.

A. Smetonos dvaro sodybos atnaujinimo projekto autoriai nepateikė planų, kaip jie žada atkurti ir įprasminti išliekamąją istorinę vertę. „A. Smetonos dvaras visiems yra labai svarbus, tačiau šis kultūrinis ir istorinis objektas turi būti atkurtas autentiškai, o ne taip, kaip aš pats pamačiau pateiktame techniniame projekte“, –teigia D. Kreivys.

A. Smetonos dvaro pritaikymo turizmo reikmėms projekte, kurį pateikė Ukmergės rajono savivaldybės administracija, siūloma A. Smetonos dvaro teritorijoje teikti pirties nuomos, šeimyninių renginių ir pobūvių, ekskursijų organizavimo paslaugas, rengti konferencijas bei sutvarkyti A. Smetonos muziejų-ekspoziciją.

Šią dvaro sodybą sudaro 34 statiniai, o projekte siūloma rekonstruoti tik 3 sodybos pastatus: pagrindinius rūmus, pirmąjį kumetyno (karvidės) aukštą ir pirtį. Sutvarkius tokią mažą dalį pastatų nebus sukurtas konkurencingas turistinis objektas.

Taip pat savivaldybės administracija projektu planuoja pritraukti 60,5 tūkst. Lt privačių investicijų, tačiau projekto vertintojų nuomone toks pritraukimas nėra pagrįstas. Tam įrodyti nebuvo pateikta jokių sutarčių, ketinimo protokolų ar kitų dokumentų, tik investiciniame projekte nurodyta, kad įgyvendinus projektą dvaras būtų perduotas valdyti operatoriui. Tuomet dalis dvaro patalpų būtų išnuomota privatiems investuotojams, kurie operatoriui mokėtų mokestį.

Ūkio ministerijos nuomone, tokios idėjos įgyvendinimas naudojant ES paramą iškraipo konkurenciją ir kol kas nematyti ženklų, kad Lietuvos valstybingumui svarbus A. Smetonos dvaras bus sutvarkytas ir pritaikytas turizmui.

Mero skaičiuoklė: 11-2=5 (video)

Ukmergės rajono meras duodamas interviu LRT televizijai visai Lietuvai skaičiuodamas Ukmergės ligoninės vyr. gydytojo atlyginimą pademonstravo savo matematines žinias. Žurnalistams meras teigė, kad A. Veličkos atlyginiimas buvo 11 tūkst. Lt, Tarybai jį sumažinus 2 tūkst. Lt dabar vyr. gydytojas gauna 5 tūkst. Lt. Neoficialiais šaltiniais šie skaičiai visiškai neatitinka realios tikrovės.

Esu girdėjęs apie matematines teoremas, kuriomis bandoma atrasti ar tikrai 2+2=4, bet tokio akibrokšto ir nesusiskaičiavimo dar neteko girdėti.

Tame pačiame interviu meras teigė, kad liepos mėnesį Ukmergės ligoninės laukai restruktūrizacija apie kurią nieko nėra tekę girdėti. Šie žodžiai labai suglumino taip pat, nes praeitame eiliniame rajono Tarybos posėdyje buvo patvirtinta nauja ligoninės struktūra.

Ukmergės rajone lankėsi Prezidentė Dalia Grybauskaitė (nuotraukos)

Ukmergės rajone šiandien lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Vizito metu ji aplankė pirmojo Lietuvos Prezidento vasaros rezidenciją Užugirio kaime.

Ukmergės kultūros draugija kreipėsi ė šalies vadovę, kad prieš prikeliant naujam gyvenimui A. Smetonos dvarą būtų paskelbtas idėjų konkursas.

Pateikiu visą kreipimosi tekstą.


JŪSŲ EKSCELENCIJA

Parengtas ir Ukmergės rajono savivaldybės vykdomas Užugirio dvaro pastatų pritaikymo turizmo reikmėms projektas yra sveikintinas vietos valdžios ūkinės ir kultūrinės veiklos veiksnys, būtina investicija rajono gerbūvio ateičiai.

Neramina ir kelia abejonių nepagrįstas, paviršutiniškas ar kitaip tariant neracionalus paties projekto objekto (Užugirio dvaro ir parko) – Ukmergės istorinio paveldo pritaikymas nūdienos Ukmergės kultūros lauke, suformuota ir jau viešinama jo vienintelė paskirtis. Rajono savivaldybės nesurengtas įdėjų konkursas.

Tokio pobūdžio, tarpukario laikų istorinis/kultūrinis, menantis ne tik visos Lietuvos bet ir tuometinės Ukmergės savivaldos brandžiausią aukso amžių objektas (dvaras, pagalbiniai pastatai, parkas prie Lėno ežero) yra vienintelis išlikęs Ukmergės rajono savivaldybės žinioje esantis objektas. Todėl siekiant, kvalifikuoto, kuo naudingesnio Ukmergės rajono gyventojams ir visam vidurio Lietuvos regionui jo panaudojimo, šiuolaikiško inovatyvaus sprendimo įamžinant ir panaudojant minimą istorinį, kultūrinį paveldą, siūlau, mano manymu tikslingiausią jo pritaikymo ir tolimesnio veikimo viziją. Ji suponuoja ir nurodo esminę šio objekto renovacijos ir panaudos sąlygą – išsaugoti, papildyti, puoselėti ir skleisti tarpukario Lietuvos kultūrą vienintelėje išlikusioje nepriklausomos Lietuvos Respublikos prezidento provincijos rezidencijoje.

Siūloma vizija (objekto pritaikymas kultūros ir turizmo reikmėms) kardinaliai kertasi su dabartine Ukmergės savivaldybės ir pono J.Strazdo vykdoma Užugirio kultūros paveldo pritaikymo turizmui vizija.

Todėl Užugiryje siūlau puoselėti tarpukario Lietuvos kultūrą ir įkurti:

Prezidento Antano Smetonos vardo

„Tarpukario Lietuvos kultūros ir poilsio parką“

Užugirio kieme

1. Muziejus, biblioteka, parodų ir konferencijų salė – dvaro (vasaros rezidencijos) pagrindiniame pastate.

2. Viešbutis, garažas ir t.t  – pagalbiniuose ūkiniuose pastatuose.

3. Parkas – medžių alėjos, gėlynai, takeliai, sodas, pagalbinai pastatai.

Užulėnio kaime

4. Aukštaičių etnografinė sodyba/muziejus – Prezidento A. Smetonos. gimtosios sodybos vietoje,  ūkio pastatų papildymas ir praplėtimas, pritaikymas kultūrinei ir pramoginei veiklai

KVAD direktorė D. Varnaitė lankėsi Ukmergėje (nuotraukos)

Ukmergėje lankėsi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (KVAD) direktorė Diana Varnaitė, kuri susipažino su Ukmergės senamiestyje vykdomais rekonstrukcijos projektais.

Vizito metu direktorę lydėjo KVAD pavaduotojas Algimantas Degutis,  KVAD Klaipėdos teritorinio padalinio vadovas Naglis Puteikis,  KVAD kontrolės skyriaus specialistas.

KVAD specialistai detaliai apžiūrėjo šiuo metu šiuo metu yra sustabdytus pastato Deltuvos 19 fasado rekonstrukcijos darbus, lankėsi senamiestyje, kuriame susipažino su baigiama Vienuolyno gatvės rekonstukcija, nevykusia Žuvų gatvės rekonstrukcija ir kitais objektais.

Molėtų rajone vyko šunų paroda (nuotraukos)

Birželio 19 – 20 dienomis Molėtų rajone vyko įspūdingos šunų parodos „Molėtų mero taurė 2010“ ir „Aukštaitija 2010“ , kurioje varžėsi bemaž 1000 skirtingų augintinių.Ypač patiko AGILE varžybos, kuriose šunys ir šeimininkai varžėsi kliūčių ruože.

Pateikiu keleta akimirkų iš šio renginio kuriame lankiausi.

Šilumos cirkas. Informacinis karas tęsiasi

Šilumos cirkas ir tuo pačiu informacinis karas tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir UAB „Miesto energija“  tęsiasi. Dar kartą tenka pastebėti, kad savivaldybė nesugeba tinkamai informuoti rajono gyventojų.

Labai paprastu ir manau, kad efektyviu keliu nuėjo, UAB „Miesto energija“ , kurios informacinį lapelį radau pakabintą laiptinėje. Mano manymu tokiu keliu turėjo ir savivaldybė pasukti, bei informuoti gyventojus, kad nuo dienos X iki dienos Y nebus tiekiamas karštas vanduo…

UAB „Miesto energija“ vartotojų dėmesiui !

Informuojame, kad 2010 m. birželio 18 d. apie 14.30 val. Ukmergės rajono savivaldybės atstovai G.Malčanovas, R.Jurgilaitis ir A.Šuminskas, padedant UAB „Butų ūkis“ (vadovas J.Rinkevičius) ir UAB „Izobara“ (vadovas J.Armanavičius) darbuotojams, savavališkai, nedalyvaujant antstolei, įsilaužė į UAB „Miesto energija“ katilinę Nr.3, sustabdė veikiantį katilą ir nutraukė karšto vandens tiekimą Pivonijos mikrorajono gyventojams.

UAB „Miesto energija“ teisinėmis priemonėmis sieks, kad karšto vandens tiekimas Jums būtų atnaujintas.

Pretenzijas dėl karšto vandens tiekimo nutraukimo galite reikšti ir patys per UAB „Miesto energija“ arba tiesiogiai Ukmergės rajono merui Algirdui Kopūstui tel.(8-340) 60300.

Be įspėjimo atjungtas karštas vanduo

Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotojo G. Malčanovo nurodymu be išankstinio vartotojų įspėjimo, buvo užgesinta RK3 katelinė. Šio veiksmo pasekoje Ukmergės miesto Pivonijos mikrorajono gyventojai liko be karšto vandens nežinomam laikotarpiui.

Labai įdomi rajono vadovų pozicija, kai teigiama, kad kovojama už neva vartotojus, o juos pamiršta visiškai ir neinformuoja kada ir kokiam laikotarpiui yra atjungiamas karštas vanduo.

Tuo tarpu UAB „Miesto energija“ išplatino pranešimą, kurį pateiksiu jau artimiausiu metu.

Netikėtas atsistadydinimas

Netikėtai iš JKL pirmininko pareigų atsistatydino JKL pirmininkas Arnoldas Pikžirnis. Nauji pirminko rinkimai turėtų vykti vasarą, o iki tol organizacijai vadovaus JKL Vilniaus skyriaus pirminikė Uršulė Stonkutė.

Jaunųjų konservatorių lygos nariams

PAREIŠKIMAS

Dėl atsistatydinimo iš Jaunųjų konservatorių lygos pirmininko pareigų

2010-06-18

Kaunas

Esu įsitikinęs, kad Jaunųjų konservatorių lygai turi vadovauti asmuo, galintis skirti daug daugiau dėmesio organizacijos darbui nei šiuo gyvenimo laikotarpiu galiu skirti aš. Esu įsitikinęs, kad tik toks darbas gali vesti į visos komandos tobulėjimą.

Su didžiuliu apgailestavimu, turiu pripažinti tai, kad toliau neturiu galimybių tinkamai eiti Pirmininko pareigų. Priimdamas šį sprendimą apsvarsčiau visas esamas galimybes, tačiau teko pripažinti, kad atėjo laikas Jums visiems pranešti, kad atsistatydinu iš pirmininko pareigų. Tikiuosi, kad tai padės organizacijos ateičiai.

Biurokratija svarbiau už gyventojų interesus

Tenka apgailestauti, kad tik po mano įsikišimo pajudėjo darbai dėl kelio į Žvinėnus atstatymo. Labai  tikiuosi, kad kitą kartą Želvos seniūnas panašias problemas spręs gerokai operatyviau, o nelauks, kol kažkas prisimins stalčiuje užsigulėjusį Jo prašymą (Visa).  Kaip informavo savivaldybės Ūkio skyrius viską galima atlikti per tris dienas, o nuotraukos, kuriose matoma, kaip lietus suniokojo kelią  buvo darytos birželio 8 d.

Netikėtas posūkis. Neilinis Tarybos posėdis

Netikėtas posūkis šilumos cirko istorijoje.  Birželio 23 d. šaukiamas Ukmergės rajono savivaldybės Tarybos posėdis, kurio vienas pagrindinių klausimų „Dėl perimamo šilumos ūkio turto“. Ilgą laiką ignoravę rajono Tarybos narius ir neteikią jiems jokios informacijos savivaldybės vadovai, kai padai prisvilo staiga pasuko kita linkme. Matysime kas iš to išeis, bet manau, kad jau per vėlu ir konsultacijos su Tarybos nariais ar bent frakcijų seniūnais turėjo vykti nuolatos.