VKEKK atmetė UAB „Miesto energija“ skundą

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nagrinėjo UAB „Miesto energija“ skundą, kuriame teigė, kad Ukmergės rajono savivaldybės Taryba neargumentuotai, bei nepagrįstai atmetė UAB „Miesto energija“ ir UAB „Pramonės energija“ norimas investicijas, bei nepriklausomo tiekėjo prijungimą prie Ukmergės miesto šilumos tinklų.

Kainų komisijos darbuotojai pažymėjo, kad pagal Šilumos ūkio bei Vietos savivaldos įstatymus komisija negali spręsti, bei patvirtinti vienokių ar kitokių investicijų, o tik išnagrinėti ar investicijų reikalingumui buvo pateikta visa ekonominę naudą pagrindžianti dokumentacija.

Investicijų patvirtinimo klausimas pagal įstatymus yra išskirtinė rajono savivaldybės Tarybos teisė.

UAB „Miesto energija“ atstovai  tikino, kad jie nori pajungti „nepriklausomą tiekėją“, nes jis kurui naudotų atsiniaujančius šaltinius (biokurą). Taip pat pažymėjo, kad Miesto energija prie investicijų prisidėtų tik 20 proc. (šios lėšos būtų įtraukiamos į UAB „Miesto energija“ teikiamos šilumos kainą), o projektas atsipirktų per 4 metus. Likusią projekto dalį kompensuotų ES bei „nepriklausomas tiekėjas“.  Šiuo metu Ukmergės miesto gyventojams tiekiama šiluma pagaminama naudojant tik dujas.

Energetikos inspekcija tikrindama UAB „Pramonės energija“ katilinę rado 77 trūkumus, kurie stipriai kelia abejonę ar šis „nepriklausomas tiekėjas“ būtų pajėgus tiekti šilumą Ukmergės rajono gyventojams.

VKEK komisija išklausiusi abi puses pasiūlė rasti bendrą sutarimą dėl būsimų investicijų, bei konstatavo, kad savivaldybės Taryba pagrįstai nepritarė UAB „Miesto energijos“ siūlytomis investicijoms.